We stellen in onze winkel gaarne onze jarenlange ervaring ten dienste van de mensen. Je kan er dus ook terecht met concrete vragen om oplossingen van problemen.

We zullen je niet alleen een oplossing aanreiken maar je ook leren hoe je kan weten of de voorgestelde remedie(s) inderdaad een oplossing zijn voor jouw vraag. We laten je zelf ervaren dat je meer talenten in je hebt dan je zou vermoeden ! We leren je ook hoe je deze talenten kan gebruiken of ontwikkelen.

De adviesverlening gebeurt op drie niveaus.

Rescue – Eerste hulp

Het meest eenvoudige niveau is dat van de eerste hulpremedie, “rescue” in de volksmond. We hebben een ruim aantal verschillende eerste hulpremedies in voorraad. Dus niet alleen de “Bachrescue”, maar ook de zeer veel gevraagde Terra en Terra extra van de Nederlandse remedies, Emergency van de Australische remedies, Soul Support van Alaska enz..Boesemremediemakers hebben hun eigen eerste hulpremedie ontwikkeld. Hun gemeenschappelijk kenmerk is dat ze alle op moeilijke situaties inspelen. Het verschil zit in de sterkte, de specifieke remedies die gebruikt worden om de eerste hulpremedie samen te stellen, en uiteraard het inspelen op verschillende noodtoestanden. Zo zal Terra bijvoorbeeld vooral ingezet worden wanneer aardebinding van eerste orde is. Het kunnen afvoeren van ongemakken, spanningen, emoties is een belangrijke voorwaarde om terug in evenwicht te komen. Als dan bovendien nog de positieve aardekrachten kunnen opgenomen worden, kan dat alleen voor versterking en een veel beter gevoel zorgen. Soul Support richt zich eerder op spanningen in de harststreek. Wanneer zich daar spanningen voordoen en blijven zitten, is de beste remedie dikwijls Soul Support. Het is, in tegenstelling tot Terra, een remedie die zeer zacht werkt, haast onmerkbaar. Ze werkt als het ware als een “vernevelaar” van die spanningen. Maar je voelt wel het resultaat na korte tijd ! Uit deze korte vergelijking kan je al opmaken dat het goed is om ruim te denken en op zoek te gaan naar datgenen wat echt bij jou past op dat ogenblik.

Bij ons is het motto : wees lief voor jezelf en kies die eerste hulpremedie die het best bij jou(w) situatie past.

Bloesems uitzoeken in de winkel

Verdergaande adviesverlening heeft oog voor onderliggende oorzaken Als hiervoor in de winkel remedies uitgezocht worden, heb je meestal drie remedies nodig. Voor het uitzoeken van deze remedies zijn wij uiteraard behulpzaam. Maar ook hier weer ga je zien, dat je zelf belangrijke sleutels in handen hebt en dat je uiteindelijk de zekerheid gaat hebben dat de juiste remedies voor jou uitgezocht zijn. Ook al kende je het bestaan van die remedies niet toen naar ons kwam, laat staan dat je hun werking kende !

Individuele adviesverlening

Een nog verder gaand niveau van dienstverlening zijn de individuele adviezen. Deze consultaties vinden enkel plaats op afspraak. Ruim de helft van de tijd gaat naar het aanleren en gebruiken van technieken om te achterhalen hoe je precies en in werkelijkheid in elkaar zit op dat ogenblik en hoe je dat kan verhelpen zonder hulp van buitenaf. Opnieuw is dus het doel : u zoveel mogelijk inzicht verschaffen in oorzaak en gevolg. Hoe beter het inzicht in de situatie, hoe beter het uizicht op de oplossing(en).

Dan zoeken we uit welke remedie of remedies voor jou nodig zijn zodat je proces ondersteuning krijgt en   je persoonlijke ontwikkeling er op vooruit gaat. Zo ga je evenwicht creëren in uw gevoel en denken en je dagelijks leven.