Top

 Index

                     

 

ALASKA PROFESSIONAL KIT

↑Terug naar index↑

ALDER - Alnus crispa.

Negatieve toestand (neg): Een oppervlakkige kijk op het leven. Niet kunnen bepalen wat voor jou waar is.

Positief resultaat (pos): Heldere waarneming op alle niveaus; het integreren van zien en weten, zodat je de hoogste waarheid kunt herkennen in elke levenservaring.

 

ALPINE AZALEA - Loiseleuria procumbens

Negatieve toestand (neg): Twijfel aan jezelf, jezelf liefde onthouden, geen mededogen voor jezelf hebben.

Positief resultaat (pos): Onvoorwaardelijke zelfaanvaarding door het loslaten van twijfel aan jezelf. Opent je hart voor de geest van liefde. Leert je mededogen door begrip.

 

BALSAM POPLAR - Populus balsamifera.

Negatieve toestand (neg): Inconsequente emotionele en seksuele reacties, vaak voortkomend uit shock en trauma of omdat je niet gegrond bent.

Positief resultaat (pos): Lichamelijke en emotionele spanning loslaten, die in verband staat met seksueel trauma. Evenwichtige circulatie van de levenskracht in het lichaam. Om te gronden en je seksuele energie af te stemmen op de planetaire cycli en ritmes.

 

BLACK SPRUCE - Picea mariana.

Negatieve toestand (neg): Een beperkte kijk op het leven. De neiging om informatie uit ervaringen in het verleden te vergeten. Niet in verbinding staan met de wijsheid van je zielsverwanten.

Positief resultaat (pos): Voor de integratie van informatie uit lessen en ervaringen uit het verleden in het huidige bewustzijn. Om toegang te verkrijgen tot eeuwige en archetypische wijsheid uit het collectieve bewustzijn van de aarde.

 

BLADDERWORT - Utricularia vulgaris

Negatieve toestand (neg): Gevangen zijn in illusies. Geen beslissingen kunnen nemen die je hoogste belang ondersteunen. Vaak bedrogen of beetgenomen worden. Gebrek aan inzicht.

Positief resultaat (pos): De illusie verbrijzelen door een helder innerlijk weten. Versterkt je oordeelsvermogen wanneer anderen je niet correct behandelen. Versterkt je vermogen om de waarheid op te merken, ondanks de verwarring eromheen.

 

BLUEBERRY POLLEN - Vaccinium uliginosum

Negatieve toestand (neg): Te weinig overtuiging om overvloed te kunnen manifesteren. Een laag voorspoed bewustzijn. Moeilijk iets van anderen en van de aarde Kunnen ontvangen.

Positief resultaat (pos): Uitbreiden op alle niveaus om plaats te maken voor overvloed. Mentale en emotionele gehechtheden loslaten die je vermogen beperken om een hoger doel in fysieke vorm te manifesteren.

 

BLUE ELF VIOLA - Viola sp.

Negatieve toestand (neg): Kwaadheid niet op een duidelijke en niet-gewelddadige manier kunnen uiten. Problemen hebben met het oplossen van conflicten, vooral in groepssituaties.

Positief resultaat (pos): Lost de beschermende energie op die zich heeft opgebouwd rondom je kwaadheid, woede en frustratie. De kwesties die de oorzaak vormen van deze emoties begrijpen, zodat ze op een duidelijke manier vanuit het hart uitgedrukt kunnen worden.

 

BOG BLUEBERRY -Vaccinium uliginosum

Negatieve toestand (neg): Voorwaarden stellen aan het aanvaarden van overvloed. Gehecht zijn aan de vorm waarin dingen zich manifesteren in je leven.

Positief resultaat (pos): Voor het neutraliseren van de overtuigingen die het ervaren van overvloed op alle niveaus beperken. Moedigt je aan om je met instemming en dankbaarheid open te stellen voor de overvloed die wordt aangeboden.

 

BOG ROSEMARY - Andromeda polifolia

Negatieve toestand (neg): Geen vertrouwen hebben. Verkrampt zijn door een angst voor het onbekende. Niet in staat zijn om risico's te nemen om te groeien of te genezen.

Positief resultaat (pos): Angst en weerstand loslaten die diep in het hart vastgehouden worden. Versterkt het vertrouwen in goddelijke genezing en ondersteuning.

 

BUNCHBERRY - Cornus canadensis

Negatieve toestand (neg): Je hoofd er niet bij kunnen houden. Gemakkelijk afgeleid worden of meegesleurd worden door de emotionele beroering van anderen.

Positief resultaat (pos): Je bewust worden van je gehechtheid aan afleiding en dit daarna los kunnen laten. Geestelijke standvastigheid en emotionele helderheid in veeleisende situaties.

 

CASSANDRA - Chamaedaphne calyculata

Negatieve toestand (neg): Onrust, je aandacht moeilijk op het innerlijk kunnen richten. kunnen ontspannen tot diepere niveaus van meditatie.

Positief resultaat (pos): Kalmerend.Bevordert een stille geest. Het leven kunnen waarnemen vanuit een rustig innerlijk perspectief.

 

CATTAIL POLLEN - Typha latifolia

Negatieve toestand (neg): Verzwakt zijn door verbindingen en betrekkingen die niet lang hoogste waarheid dienen. Moeite om voor jezelf op te komen. Je gesteund voelen door anderen.

Positief resultaat (pos): Je verbinden met de persoonlijke waarheid die het door jou gekozen levenspad verlicht en met de innerlijke kracht om te handelen in overeenstemming met deze waarheid.

 

CHIMING BELLS - Mertensia paniculata

Negatieve toestand (neg): Depressief, zwaarmoedig, ontmoedigd. Geen plezier hebben alledaagse bestaan. Weinig lichamelijke steun en stabiliteit voelen.

Positief resultaat (pos): Moedigt het ervaren van vreugde, vrede en stabiliteit aan op fysieke niveau. Om je hart te openen voor de liefdevolle energie van de Goddelijke Moeder.

 

COLUMBINE - Aquilegia formosa

Negatieve toestand (neg): Een zwak zelfgevoel. Je eigen uiterlijk vergelijken met dat anderen. Je eigen unieke en kenmerkende schoonheid niet kunnen waarderen.

Positief resultaat (pos): Je eigen unieke en persoonlijke schoonheid waarderen, ongeacht hoe die verschilt van die van anderen. Versterkt je zelfgevoel en het vermogen om jezelf naar buiten toe in de wereld te projecteren,zodat anderen je kunnen zien.

 

COMANDRA - Geocaulon lividum

Negatieve toestand (neg): Visionaire vermogens die niet ontwikkeld of niet gegrond en daarom van geen praktisch nut zijn. De focus van je waarneming wordt beperkt door de grove, materiële aspecten van de fysieke wereld.

Positief resultaat (pos): Je mogelijkheden ontwikkelen om de fysieke wereld vanuit hoger perspectief te kunnen zien. Geeft steun voor het handhaven van het noodzakelijke perspectief op zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld, terwijl we op dit ogenblik door de overgang van de ene dimensie naar de andere gaan.

 

COTTON GRASS - Eriophorum sp.

Negatieve toestand (neg): shock en trauma als gevolg van een ongeluk of een verwonding. Je aandacht richten op je ongemak in plaats van op het genezingsproces. Een oude verwonding niet helemaal kunnen genezen omdat je te weinig bewust bent van de reden van het ontstaan ervan.

Positief resultaat (pos): om de belangrijkste oorzaken te begrijpen die geleid hebben tot een ongeluk of een verwonding, zodat het fysieke, emotionele en mentale wat ermee samenhangt kan worden losgelaten.

 

COW PARSNIP - Heracleum lanatum

Negatieve toestand (neg): niet gegrond zijn. Je afgesneden voelen van je wortels. Onzeker Zijn over je innerlijke richting. Jezelf moeilijk kunnen verbinden met of aan kunnen passen aan de nieuwe omgeving na een verhuizing.

Positief resultaat (pos): :versterkt innerlijke kracht. Helpt bij het proces van aanpassing aan een nieuwe omgeving. Bevordert een rustige geest en tevredenheid met de huidige omstandigheden, zelfs in tijden van intense overgang en verandering.

 

DANDELION: - Taraxacum officinale

Negatieve toestand (neg): Niet genoeg bewust zijn van de dieperliggende houdingen die geleid hebben tot een chronische spanning in de spieren. Moeite hebben met het loslaten van emotionele energie die opgeslagen is in het lichaam.

Positief resultaat (pos): Maakt bewust en helpt met het loslaten van emotionele spanning; verbetert de communicatie tussen lichaam en geest, zodat je beter in staat bent om de onderliggende problemen en houdingen te onderkennen die geleid hebben tot het ontstaan van spanning in het lichaam.

 

FIREWEED - Epilobium angustifolium

Negatieve toestand (neg): Shock of trauma; vastzittende energie op elk niveau. Je opgebrand voelen. Een zwakke verbinding met de aarde hebben.

Positief resultaat (pos): Geneest shock en trauma. Versterkt de grondende verbinding met de aarde. Het loslaten van oude patronen, die vastgehouden worden in het etherische lichaam, zodat je een nieuwe cyclus van kracht en vernieuwing in werking kunt stellen.

 

FORGET-ME-NOT - Myosotis alpestris

Negatieve toestand (neg): Je afgescheiden voelen. Moeilijk verbinding met het spirituele kunnen maken. Diepere verbindingen met anderen worden geblokkeerd door onbewuste angsten. Je schuldig voelen over daden in het verleden.

Positief resultaat (pos): Angst, schuld en pijn loslaten, die vastgehouden worden in het onderbewuste. Zorgt dat je weer respect en mededogen kunt hebben met jezelf en anderen.

 

FOXGLOVE - Digitalis purpurea

Negatieve toestand (neg): Angst voor het onbekende. Niet kunnen zien hoe je om moet gaan met uitdagende situaties. De lessen of kwesties niet kunnen zien die de kern vormen van je conflicten en problemen.

Positief resultaat (pos): Bevordert het loslaten van angst en emotionele spanning. Zorgt dat je je waarneming uit kunt breiden om je te verbinden met de waarheid van de situatie.

 

GOLDEN CORYDALIS - Corydalis aurea

Negatieve toestand (neg): Je talenten en bekwaamheden niet kunnen laten samenwerken op een gerichte manier. Overweldigd raken door nieuwe ervaringen. Niet begrijpen hoe je leven in elkaar zit.

Positief resultaat (pos): Het opnieuw integreren van de identiteit na een diepgaande verandering. Het aanbrengen en in stand houden van een verbinding met het hoger zelf, waardoor de integratie van levenservaringen mogelijk wordt volgens de wensen van de ziel.

 

GRASS OF PARNASSUS - Parnassia palustris

Negatieve toestand (neg): Je energieniveau moeilijk kunnen handhaven in vervuilde of drukke omgevingen. Wanneer je subtiele lichamen niet schoon genoeg zijn of nieuwe energie nodig hebben.

Positief resultaat (pos): Brengt alle niveaus van het energiesysteem in de reinigende en voedende weldaad van Licht. Om ervaringen uit het verleden op alle niveaus af te ronden.

 

GREEN BELLS OF IRELAND - Molucella laevis

Negatieve toestand (neg): Niet gegrond zijn. Geen bewuste verbinding vanuit het hart met de natuurlijke wereld. Niet bewust zijn van het licht en de intelligentie die in de natuur aanwezig zijn.

Positief resultaat (pos): Opent je bewustzijn voor het co-creatieve bewustzijn dat aanwezig is in de natuur. Helpt pasgeborenen om de aarde te begroeten. Versterkt de energetische verbinding tussen het fysieke lichaam en de aarde.

 

GREEN BOG ORCHID - Platanthera obtusata

Negatieve toestand (neg): De gevoeligheid voor jezelf en anderen wordt geblokkeerd door pijn en angst die diep in het hart wordt vastgehouden. Geen vertrouwen hebben in je dieperliggende motieven. Moeilijk vanuit het hart kunnen communiceren.

Positief resultaat (pos): Stimuleert het voorzichtige loslaten van pijn en angst vanuit diepe lagen van het hart. Breidt het bewustzijn van je innerlijke natuur uit. Steunt de ontwikkeling van een verbinding vanuit het hart met anderen en met de rijken van de natuur.

GREEN FAIRY ORCHID - Hammarbya paludosa

Negatieve toestand (neg): Het mannelijke met het vrouwelijke aspect van het zelf zijn diep uit evenwicht. Moeilijk problemen in het hart op kunnen lossen. Afstand houden door een verdedigende houding.

Positief resultaat (pos): Een eerlijkheid in het hart scheppen waardoor niets voor jezelf verborgen blijft. Breidt het hart uit zodat het de volheid van de innerlijke man en de innerlijke vrouw kan omvatten.

 

GROVE SANDWORT - Moehringia lateriflora

Negatieve toestand (neg): Een tekort aan fysieke en emotionele koestering voelen. Een zwakke band tussen moeder en kind. Je niet gesteund voelen door de aarde.

Positief resultaat (pos): Om een duidelijke energetische verbinding te maken met de aarde. Ondersteunt een koesterende relatie tussen de aarde en alle levende wezens. Versterkt de fysieke en emotionele band tussen moeder en kind.

 

HAIRY BUTTERWORT - Pinguicula villosa

Negatieve toestand (neg): De hogere leiding en steun niet kunnen erkennen of vertrouwen, vooral in uitdagende situaties of levenslessen. Niet genoeg bewust zijn van de voornaamste zaken die je aan moet pakken om een probleem op te lossen.

Positief resultaat (pos): De steun en leiding die je nodig hebt bewust toelaten om door een verandering, conflict of probleem heen te kunnen gaan met gemak, gratie en diep begrip, zonder een crisis of een ziekte te creëren.

 

HAREBELL - Campanula lasiocarpa

Negatieve toestand (neg): Je niet geliefd voelen en afgesneden van de Bron. Liefde buiten jezelf zoeken.

Positief resultaat (pos): Zelfopgelegde beperkingen verwijderen zodat je alle gebieden van je leven kunt openen voor de Universele Liefde en de aanwezigheid van het goddelijke.

 

HORSETAIL - Equisetum arvense

Negatieve toestand (neg): Verstoorde communicatie met één of met alle niveaus van je bewustzijn. Moeilijk kunnen communiceren met het hoger zelf van anderen, inclusief van dieren.

Positief resultaat (pos): Verbondenheid; opent de communicatiekanalen tussen het bewuste, het onderbewuste en het bovenbewuste niveau en breidt deze uit. Verbetert de communicatie tussen verschillende levensvormen.

 

ICELANDIC POPPY - Papaver icelandica

Negatieve toestand (neg): Als je voorwaarden stelt aan de manier waarop je de geest in je leven toelaat. Als overlevingsaspecten, seksuele aspecten en spirituele aspecten van het leven niet zijn geïntegreerd.

Positief resultaat (pos): Ondersteunt de zachte ontwikkeling van spirituele ontvankelijkheid. Versterkt je vermogen om spirituele energie in alle aspecten van je leven te integreren en uit te stralen.

 

JACOB'S LADDER - Polemonium pulcherrimum

Negatieve toestand (neg): Geen duidelijkheid over je intentie of motivatie. Gebrek aan vertrouwen in de spirituele wereld. Proberen het leven verstandelijk te controleren en zo je behoeften en verlangens te vervullen.

Positief resultaat (pos): Laat je intentie en motivatie samenwerken met de wijsheid van het hogere zelf. Zorgt ervoor dat je in plaats van dat je probeert dingen uit te zoeken, je naar een plek gaat waar je open staat om op elk moment toe te laten wat beschikbaar is.

 

LABRADOR TEA - Ledum palustre

Negatieve toestand (neg): Verslavingen, proberen de ene extremiteit in evenwicht te brengen met de andere. Bij extreme onevenwichtigheid in een of ander levensgebied.Moeilijk terug in je centrum kunnen komen na een traumatische of ontregelende ervaring.

Positief resultaat (pos): Centreert de energie - in het lichaam - en in het moment. Vermindert stress die te maken heeft met het ervaren van extreme situaties. Om voortdurend een nieuw idee te krijgen van wat evenwicht is.

 

LACE FLOWER - Tiarella trifoliata

Negatieve toestand (neg): Te weinig bewustzijn,acceptatie of waardering voor je eigen natuurlijke schoonheid en je innerlijke waarde. Je onbeduidend voelen. Er onzeker over zijn hoe je persoonlijke of professionele bijdrage in het geheel past.

Positief resultaat (pos): Versterkt zelfaanvaarding en je eigenwaarde. Om er bewust van te worden hoe de unieke bijdrage van elk persoon het geheel verrijkt.

 

LADIES' TRESSES - Spiranthes romanzoffiana

Negatieve toestand (neg): Je niet bewust zijn van het verband tussen je levenslessen en je levensdoel. Moeilijk weer in contact kunnen komen met het lichaam na een ernstige verwonding of een traumatische ervaring.

Positief resultaat (pos): Bevordert een diepe innerlijke afstemming op je levensdoel door het loslaten van trauma dat op cellulair niveau wordt vastgehouden. Weer contact maken met delen van het lichaam die verwond of getraumatiseerd zijn geweest.

 

LADY'S SLIPPER - Cypripedium guttatum

Negatieve toestand (neg): Te weinig gevoelig zijn voor de stroom van energie in en rondom het lichaam. Weerstand hebben tegen het ontvangen van genezende energie van anderen.

Positief resultaat (pos): Reguleert de energiestroom in alle belangrijke energiewegen. Versterkt het bewustzijn van de subtiele energiestroom in en rondom het lichaam. Om genezende energie voor jezelf en anderen te kunnen ontvangen, richten en sturen.

 

LAMB'S QUARTERS - Chenopodium album

Negatieve toestand (neg): Je overzicht wordt beperkt door wat je met je verstand kunt begrijpen. Te weinig evenwicht tussen het verstand en het hart, het rationele en het intuïtieve.

Positief resultaat (pos): Geneest de afscheiding tussen hart en verstand. Evenwicht tussen de kracht van het verstand en de vreugde van het hart.

 

MONKSHOOD - Aconitum delphinifolium

Negatieve toestand (neg): Moeite hebben om lichamelijk dicht bij anderen te zijn. Verwarring over je spirituele identiteit. Bang zijn om in contact te komen met je schaduw-zelf.

Positief resultaat (pos): Geeft bescherming en steun om in verbinding te kunnen komen met de diepste niveaus van je innerlijk zelf. Zorgt dat je beter met anderen om kunt gaan door het versterken van een duidelijke herkenning van je eigen goddelijke identiteit.

 

MOSCHATEL - Adoxa moschatelina

Negatieve toestand (neg): Een te intellectuele kijk op het leven. Geloven dat alles door strijd tot stand komt. Creëren zonder plezier.

Positief resultaat (pos): Leert je hoe je meer kunt bereiken door je geestelijke aandacht in de aarde te gronden, hoe je in samenwerking met de natuur kunt scheppen door viering en spel.

 

MOUNTAIN WORMWOOD - Artemisia tilesii

Negatieve toestand (neg): Niet opgeloste kwaadheid en wrok. Wanneer je jezelf of een ander niet gemakkelijk daden uit het verleden kunt vergeven, ongeacht de bedoeling die erachter stak.

Positief resultaat (pos): Stimuleert de genezing van oude wonden en het loslaten van wrok. Ondersteunt je bij het opgeven van delen die niet vergeven zijn, in jezelf en in je relaties met anderen.

 

NORTHERN LADY'S SLIPPER - Cypripedium passerinum

Negatieve toestand (neg): Een zwakke verbinding tussen lichaam en ziel. Traumatische geboorte-ervaring. Pijn en trauma die heel diep in het lichaam worden vastgehouden.

Positief resultaat (pos): Een koesterende energie voor het genezen van diepe trauma's en wonden die de fysieke en energetische structuur van het lichaam sterk hebben beïnvloed. Toestaan dat je wezen wordt aangeraakt en genezen door oneindige zachtheid.

 

NORTHERN TWAYBLADE - Listera borealis

Negatieve toestand (neg): Weerstand om open te staan voor de subtiele niveaus van je eigen bewustzijn. Je spirituele wijsheid en goddelijke natuur niet kunnen integreren met je belangrijkste basisbehoeften.

Positief resultaat (pos): Je gevoeligheid voor de subtiele rijken vollediger gronden in het fysieke lichaam en de levenservaring, om je belangrijkste basisbehoeften, je instincten en je dagelijkse realiteit te verlichten met de fijnste aspecten van je spirituele wijsheid.

 

ONE-SIDED WINTERGREEN - Pyrola secunda

Negatieve toestand (neg): Niet functionerende energiegrenzen. Sterk beïnvloed worden door de energie van andere mensen. Je er niet bewust van zijn hoe je energie en je handelingen anderen beïnvloeden.

Positief resultaat (pos): Helpt gevoelige mensen om zich ervan bewust te worden hoe zij anderen beïnvloeden en hoe zij door anderen worden beïnvloed. Leert je hoe je in de dichtbij anderen kunt werken zonder je centrum kwijt te raken. Functionele energetische grenzen scheppen, vanuit je eigen gevoeligheden.

 

OPIUM POPPY - Papaver somnifera

Negatieve toestand (neg): Geen evenwicht kunnen vinden tussen activiteit en rust. Diepe uitputting. Niet bewust zijn van verworvenheden uit het verleden. Lessen en ervaringen moeilijk kunnen begrijpen en integreren.

Positief resultaat (pos): Evenwicht vinden tussen doen en zijn. Voorgaande ervaringen integreren, zodat je vollediger in het heden kunt leven.

 

PAPER BIRCH - Betula papyrifera

Negatieve toestand (neg): Verwarring of desoriëntatie over de richting die je leven zou moeten nemen. Je niet kunnen verbinden met de diepere niveaus van inzicht over je levensdoel.

Positief resultaat (pos): Het ware en essentiële zelf dat in je aanwezig is naar buiten laten komen. Een duidelijker perspectief krijgen op je levensdoel en hoe je dit kunt verwerkelijken.

 

PINEAPPLE WEED - Matricaria matricariodes

Negatieve toestand (neg): Niet in harmonie zijn met je fysieke omgeving. Niet bewust zijn van de steun en de koestering die beschikbaar is vanuit de natuur. Zwakke koesterende band tussen moeder en kind.

Positief resultaat (pos): Een kalm bewustzijn van jezelf en je omgeving handhaven, zodat je vrij kunt blijven van letsel en risico. Bevordert harmonie tussen moeders en kinderen en tussen mensen en de aarde.

 

PRICKLY WILD ROSE - Rosa acicularis

Negatieve toestand (neg): Gebrek aan vertrouwen, je hopeloos voelen; apathisch en niet geïnteresseerd zijn in het leven. Je hart niet open houden bij tegenwerkende omstandigheden.

Positief resultaat (pos): Je hart open houden bij conflict en strijd. Bouwt vertrouwen op. Moedigt openheid en een moedige interesse in het leven aan.

 

RIVER BEAUTY - Epilobium latifolium

Negatieve toestand (neg): Emotionele ravage. Overweldigd zijn door verdriet, droefheid of een intens gevoel van verlies. Shock of trauma door emotioneel of seksueel misbruik.

Positief resultaat (pos): Een remedie voor emotioneel herstel, heroriëntatie en regeneratie. Opnieuw beginnen na een emotioneel verwoestende ervaring. Maakt je sterker, zodat je tegenwerkende omstandigheden kunt gebruiken als mogelijkheden voor schoonmaak en groei.

 

ROUND-LEAVED SUNDEW - Drosera rotundifolia

Negatieve toestand (neg): Gehecht zijn aan het bekende, bang voor het onbekende. Liever strijden dan veranderen. Je te sterk identificeren met het ego. Geen goede communicatie tussen het lager en hoger zelf.

Positief resultaat (pos): Om je gehechtheid aan het bekende en je weerstand tegen het onbekende los te kunnen laten. Om de kracht van het ego in overeenstemming te brengen met de goddelijke wil.

 

SHOOTING STAR - Dodecatheon frigidum

Negatieve toestand (neg): Je er niet bij voelen horen op aarde. Heimwee naar een plaats die je niet kunt benoemen. Niet bewust kunnen begrijpen waarom je hier bent.

Positief resultaat (pos): Versterkt je verbinding met de innerlijke spirituele leiding. Geeft een dieper begrip van kosmische oorsprongen en aardse doelen.

 

SINGLE DELIGHT - Moneses uniflora

Negatieve toestand (neg): Je geïsoleerd en alleen voelen, vooral tijdens een donkere of deprimerende periode. Een donkere innerlijke visie. De verbinding met je zielsverwanten niet kunnen voelen.

Positief resultaat (pos): Voor degenen die lijden aan een gevoel van isolement.Om je te openen en energetisch te verbinden met je zielsverwanten.

 

SITKA BURNET - Sanguisorba stipulata

Negatieve toestand (neg): Gevoelens van innerlijke strijd zonder bekende oorzaak. De bron van de problemen in je leven niet kunnen lokaliseren. De lessen die vervat zijn in je leerervaringen moeilijk kunnen begrijpen.

Positief resultaat (pos): Voor het genezen van het verleden op alle niveaus. Kwesties onderkennen die bijdragen aan een innerlijk conflict.. Helpt om het volledige potentieel voor genezing, dat in een bepaald proces aanwezig is, naar buiten te brengen.

 

SITKA SPRUCE POLLEN - Picea sitchensis

Negatieve toestand (neg): Te weinig nederigheid in je relatie naar de aarde. Geen evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke uitdrukkingen van kracht binnen een persoon. Terughoudendheid om je kracht uit te drukken of uit te oefenen uit angst om iemand te kwetsen.

Positief resultaat (pos): Brengt de mannelijke en vrouwelijke uitdrukkingen van kracht in een persoon in evenwicht. Ondersteunt de juiste handelingen in het huidige moment.

 

SOAPBERRY - Sheperdia canadensis

Negatieve toestand (neg): Angst voor de kracht van de natuur. Angst voor je eigen kracht. Je kracht gebruiken op een onverantwoordelijke,oneigenlijke of onevenwichtige manier.

Positief resultaat (pos): Stimuleert het loslaten van spanning uit het hart die te maken heeft met een angst voor de natuur. Met een open hart door situaties heen gaan die angst met zich mee brengen. Steunt je bij het kanaliseren van kracht door je hart.

 

SPHAGNUM MOSS - Sphagnum sp.

Negatieve toestand (neg):   Te kritisch en oordelend zijn over je weg naar genezing, geobsedeerd zijn door de dagelijkse details van je genezingsproces. De positieve kant van transformerende ervaringen niet kunnen zien.

Positief resultaat (pos): De behoefte aan een hard oordeel of kritiek over je geneesproces los kunnen laten. Een plaats van onvoorwaardelijke acceptatie kunnen vormen in het hart, waar je belangrijke kwesties heen kunt brengen om te worden genezen.

 

SPIRAEA - Spiraea beauverdiana

Negatieve toestand (neg): Je niet ondersteund voelen door het leven. Beperkingen stellen aan hoe je steun toelaat in je leven. Gehecht zijn aan de manier waarop dingen zijn, zelfs als je ze niet leuk vindt.

Positief resultaat (pos): Bevordert een onvoorwaardelijke acceptatie van steun uit alle bronnen. Leert te koesteren en gekoesterd te worden door het leven door open en dankbaar te zijn.

 

STICKY GERANIUM - Geranium erianthum

Negatieve toestand (neg): Je verstrooid, futloos of besluiteloos voelen. Weerstand om naar het volgende niveau of de volgende fase te gaan. Te weinig energie hebben om je doelen te bereiken. Gehecht zijn aan je huidige niveau van bewustzijn en je huidige identiteit.

Positief resultaat (pos): Om weer in beweging te komen. Steunt besluitvaardige en gerichte actie, om voorbij eerdere fases van groei en identiteit te gaan.

 

SUNFLOWER - Helianthus annuala

Negatieve toestand (neg): Een onevenwichtige uitdrukking van mannelijke energie bij zowel mannen als vrouwen. Een zwakke of verstoorde relatie met de vader of met je eigen identiteit als vader.

Positief resultaat (pos): Versterkt een stralende uitdrukking van jezelf. Bevordert een evenwichtige uitdrukking van mannelijke energie bij mannen en vrouwen. Versterkt een doelmatige omgang met autoriteit.

 

SWEETGALE - Myrica gale

Negatieve toestand (neg): Geblokkeerde emotionele energie in de onderste chakra's. De emotionele communicatie met anderen is defensief, onduidelijk en wordt gekenmerkt door conflicten, verwijten en/of beschuldigingen.

Positief resultaat (pos): Diepe emotionele pijn en spanning herkennen en loslaten, die de kwaliteit van je communicatie en omgang met anderen ondermijnt, vooral in man-vrouw relaties.

 

SWEETGRASS - Hierochloe odorata

Negatieve toestand (neg): Energieblokkades in het etherisch lichaam. Een lage energiestroom tijdens de dag. Een genezingsproces moeilijk helemaal kunnen voltooien. Niet harmonieuze energieën die verwijderd moeten worden uit de woon- of de werkomgeving.

Positief resultaat (pos): Reinigt en verjongt het etherisch lichaam. Zorgt dat lessen en ervaringen voltooid worden op het etherisch niveau. Verwijdert niet harmonieuze energieën uit de woon- en werkomgeving.

 

TAMARACK - Larix laricina

Negatieve toestand (neg): Geen vertrouwen hebben in je unieke vermogens en mogelijkheden. Een zwak zelfgevoel, je te weinig bewust zijn waar je werkelijk toe in staat bent.

Positief resultaat (pos): Bevordert zelfvertrouwen door je te helpen een dieper begrip te verkrijgen van je unieke krachten en vermogens. Moedigt de bewuste ontwikkeling van je individualiteit aan.

 

TUNDRA ROSE - Potentilla fruticosa

Negatieve toestand (neg): Hopeloosheid, gebrek aan inspiratie en motivatie; overweldigd zijn door de verantwoordelijkheden die je op je hebt genomen.

Positief resultaat (pos): Herstelt hoop, moed en inspiratie bij hen die veel te bieden hebben maar dicht bij het punt van opgeven zijn. Versterkt het vermogen om meer plezier en enthousiasme te leggen in de uitvoering van je verantwoordelijkheden.

 

TUNDRA TWAYBLADE - Listera cordata

Negatieve toestand (neg): Diepe pijn en lijden als gevolg van wonden uit het verleden. Het hart is gesloten in een poging de pijn niet te voelen die daar is opgeslagen.

Positief resultaat (pos): Opent het hart om onvoorwaardelijke liefde volledig toe te kunnen laten in gebieden van het lichaam die genezing nodig hebben. Steunt het opruimen van trauma dat op het cellulair niveau van je wezen wordt vastgehouden.

 

TWINFLOWER - Linnaea borealis

Negatieve toestand (neg): Defensief of overgevoelig zijn in je communicatie. Niet in staat zijn om duidelijk te communiceren vanuit de verschillende aspecten van jezelf. Moeilijk begrijpen wat anderen zeggen.

Positief resultaat (pos): Evenwicht in communicatie. Leren luisteren naar en spreken met anderen vanuit een plaats van innerlijke kalmte en gerichte neutraliteit.

 

WHITE FIREFEED - Epilobium angustifolium

Negatieve toestand (neg): Diepe emotionele schok en trauma. Diepgaande vervreemding van het lichaam na een ervaring van seksueel of emotioneel misbruik.

Positief resultaat (pos): Kalmeert het emotionele lichaam na een schokkende ervaring. Verwijdert emotioneel pijnlijke ervaringen uit het cellulaire geheugen en helpt   je om je   deze gebeurtenissen los te laten zodat verjonging en vernieuwing kan beginnen.

 

WHITE SPRUCE - Picea glauca

Negatieve toestand (neg): Overladen zijn door informatie. Het gevoel hebben dat je instort. Je kennis niet toe kunnen passen op de uitdagingen van het leven. Je gevoelens en je gedachten moeilijk kunnen integreren.

Positief resultaat (pos): Grondt spirituele wijsheid in het lichaam. Brengt logica, intuïtie en emotie samen in een eensgezinde actie in het huidige moment.

 

WHITE VIOLET - Viola renifolia

Negatieve toestand (neg): Je niet op je gemak voelen in gesloten ruimtes en beperkte omgevingen. Bang zijn om je identiteit te verliezen in een groep. Je gevoeligheid niet op een gemakkelijke manier kunnen laten zien.

Positief resultaat (pos): Ontwikkelt vertrouwen in de bescherming van het hoger zelf en welwillende spirituele krachten. Voor mensen die erg gevoelig zijn of die zich sterk bewust zijn van hun omgeving, om zich goed te blijven voelen, ongeacht wat er zich om hen heen afspeelt.

 

WILD IRIS - Iris setosa

Negatieve toestand (neg): Gebrek aan vertrouwen in je eigen vermogen om te creëren. Je creatieve uitdrukking blokkeren omdat je niet bereid bent ze met anderen te delen. Je afgesneden voelen van de bron van je creativiteit.

Positief resultaat (pos): Opent bewustzijn voor je eigen creatieve mogelijkheden. Om deprachtige uitdrukking van Goddelijke creativiteit,die je bent,te herkennen. Moedigt je aan om je innerlijke schoonheid en creatieve energie vrij met anderen te delen.

 

WILD RHUBARB - Polygonum alaskanum

Negatieve toestand (neg):   Mentale weerstand en onbuigzaamheid.Het verstand wordt beïnvloed door het ego. Communicatie tussen het hart en het verstand is geblokkeerd of niet ontwikkeld.

Positief resultaat (pos): Bevordert mentale soepelheid. Brengt het verstand in overeenstemming met de goddelijke wil door middel van het hart. Bevordert een ontspanning van ongewenste mentale controle. Brengt het rationele in evenwicht met het intuïtieve.

 

WILLOW - Salix bebbiana

Negatieve toestand (neg): Weerstand tegen het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen daden of voor het leven dat je gecreëerd hebt. Er niet bewust van zijn hoe gedachten de werkelijkheid scheppen.

Positief resultaat (pos):   Geestelijke ontvankelijkheid, soepelheid en veerkracht. De weerstand tegen het bewust creëren van je leven verwijderen.

 

YARROW - Achillea borealis

Negatieve toestand (neg): Overgevoelig voor de omgeving. Bescherming buiten jezelf zoeken in plaats van in jezelf. Als de integriteit van de aura is aangetast door verwonding of trauma in dit of een vorig leven.

Positief resultaat (pos): Verzegelt energiebreuken in de aura. Versterkt de algehele integriteit van het energieveld. Om te beseffen dat je zelf de bron van je eigen bescherming bent.

 

YELLOW DRYAS - Dryas drummondii

Negatieve toestand (neg): Je vervreemd voelen van je zielsverwanten. De verbindende draad niet kunnen voelen die je ervaringen aaneenrijgt tot een samenhangend en begrijpelijk geheel.

Positief resultaat (pos): Een steun voor hen die de grenzen van het bekende onderzoeken. Een energetische verbinding handhaven met je zielsverwanten in dynamische periodes van groei en verandering.

 

ALASKA COMBINATIES/SPRAYS

↑Terug naar index↑

ANIMAL CARE - EERSTE HULP VOOR DIEREN

Alpine Azalea - Black Tourmaline - Chimimg Bells - Cotton Grass -Horsetail - Jadeite Jade - Lady’s Slipper

Voor wilde dieren: Als ze gewond zijn of agressief als gevolg van menselijke handelingen. Wanneer ze opgesloten moeten worden. In aanraking zijn gekomen met gifstoffen. Voor huisdieren: Wanneer hun baas niet langer voor hen kan zorgen. Bij mishandeling, slechte behandeling of aanraking met gifstoffen. Wanneer ze verlaten zijn. Wanneer ze zichzelf verwonden. Wanneer ze veel alleen zijn of afgesneden van de natuur.

 

CALLING ALL ANGELS - ENGELBESCHERMING

Angelica, Chalice Well, Chiming Bells, Kunzite

Calling All Angels is een combinatie die je helpt om in contact te komen met de liefde, begeleiding en bescherming van het engelenrijk. Ze brengt een heel zachte, liefdevolle en serene energie in je hart, je fysieke lichaam en omgeving. Angelica - Brengt je in contact met de weldoende en beschermende krachten van het engelenrijk. Geeft je in alle situaties het gevoel dat je altijd begeleid, ondersteund en beschermd wordt door de engelen. Chalice Well - Een omgevingsremedie die gemaakt is in Glastonbury, Engeland. Ze bevat de energie van overvloedige steun vanuit het engelen-, elementalen-, planten- en mineralenrijk. Chiming Bells - De remedie voor blijheid. Om de blijheid en de vrede van de engelen in je fysieke lichaam en je leefomgeving op te roepen. Kunzite -Heft de sluier op tussen het engelen- en het mensenrijk en brengt je dichter bij je engelennatuur.

Suggesties voor gebruik: neem deze combinatie in, doe ze in je bad en in een spray-flesje wanneer je de liefdevolle energie van de engelen op wilt roepen.

 

FIREWEED COMBO - TRANSFORMATIE

Fireweed, River Beauty, White Fireweed, Dwarf Fireweed

De Fireweed Combo ondersteunt een proces van transformatie en verandering. Het algehele genezende effect van deze formule kan beter begrepen worden als we kijken naar de manier waarop transformatie processen in de natuur voorkomen. Wanneer een onevenwichtig patroon voorkomt in de natuurlijke omgeving, zorgt de natuur voor een katalysator, zoals een storm, een aardbeving, een vulkaanuitbarsting of een vloedgolf, om dit patroon te verbreken. Deze schijnbaar "verstorende" energie schept de ruimte voor de vorming van nieuwe energiepatronen. De Fireweed Combo formule werkt op een zelfde manier binnen het mensenrijk door de natuurlijk voorkomende processen van transformatie en vernieuwing binnen het menselijk energiesysteem en het fysieke lichaam te ondersteunen. Fireweed -Helpt je energiesysteem om zich voor te bereiden op verandering door te werken aan je grondende verbinding met de aarde, zodat wanneer een proces begint, je een solide basis hebt om vanuit te werken. River Beauty - Werkt op de emotionele of gevoelsaspecten van verandering, helpt je bij het herkennen en loslaten van onderdrukte emotionele energieën die vaak verbonden zijn met de patronen die je probeert los te laten. White Fireweed - Deze remedie helpt je om het hele transformatie proces te verplaatsen naar een dieper niveau door je te ondersteunen bij het loslaten van lagen diepe pijn en emotioneel trauma, die vastgehouden worden op het cellulaire niveau van het lichaam. Dwarf Fireweed - Werkt als een opzichter, helpt je om betrokken te blijven bij het transformatie proces totdat je alle problemen hebt opgelost die ermee verbonden zijn.

 

GUARDIAN - BESCHERMING

Covellite, Devil's Club, Round-Leaf Orchid, Stone Circle, White Violet, Yarrow.

Guardian is een combinatie die je helpt om een sterk krachtveld van bescherming in je aura te creëren. Het roept positieve, harmonieuze energieën op die je helpen je energetische ruimte in te nemen, je aarding te handhaven en de bescherming van een sterke, gezonde begrenzing te voelen. Covellite - Deze edelsteenremedie geeft kracht, helderheid en afbakening aan je aura. Ze brengt een licht in je aura dat werkt als een beschermend filter en dat je aanmoedigt om energetisch te ontspannen. Devil's Club - Een enorme, sterke plant met veel dorens en tere bloemen. Steunt je bij het opeisen en innemen van je ruimte, zowel fysiek als energetisch. Round-Leaf Orchid - Deze remedie geeft bescherming en steun om te kunnen leven en handelen vanuit het hart met gelijkmoedigheid, evenwicht en bewustzijn. Stone Circle - Een omgevingsremedie die je een beschermde ruimte geeft om naar terug te keren voor rust en koestering na een reis of een avontuur. White Violet -Deze remedie brengt een speciaal soort bescherming in de aura, waardoor je in staat bent om functionele energetische grenzen te creëren en te handhaven. Yarrow - Versterkt de algehele integriteit van je energieveld, vooral in die gebieden die zwak zijn of te sterk reageren op invloeden van buitenaf.

Suggesties voor gebruik: de Guardian combinatie kan gebruikt worden in alle gevallen wanneer je behoefte voelt aan meer bescherming. Spray ze in je omgeving nadat die schoongemaakt is met Purification om een nieuwe voedingsbodem voor evenwicht en bescherming te verankeren.

 

LICHTEN UP - VERLICHT, MAAKT BLIJ

Carnelian - Grass of Parnassus - Orange Calcite - Solstice Sun

Versterkt je vermogen het licht uit te drukken, is verheffend, geeft energie, inspireert en voedt. Vooral bedoeld voor mensen die een tekort aan licht hebben, die depressief zijn, gevangen zitten in negatieve patronen of situaties of die zich afgesneden voelen van hun innerlijke bron van licht.

Gebruik: - als je vermoeid bent of een gebrek aan energie voelt op lichamelijk niveau - seizoensdepressies - in de school, wanneer je teveel informatie op moet nemen - bij dieren, wanneer ze langer binnen moeten blijven

 

PREGNANCY SUPPORT - STEUN BIJ ZWANGERSCHAP

Balsam Poplar - Bog - Devil's Club - Diopside - Emerald - Grove Sandwort - Ladies' Mantle - Northern Lady’s Slipper

Helpt vrouwen om ruimte in hun lichaam en in hun leven te scheppen voor de groei en ontwikkeling van de baby. Helpt moeders om hun verbinding met de aarde te versterken zodat ze goed voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen. Versterkt de verbinding tussen de moeder, de vader en het kind. Zorgt dat moeders die zelf een traumatische geboorte hebben gehad, hier geen last van hebben bij de geboorte van hun eigen kind. Zorgt dat zowel de moeder als het kind bewust kiezen voor een verblijf op aarde. De Pregancy support kan gebruikt worden vanaf het begin van de zwangerschap tot na de geboorte van het kind.

 

PURIFICATION - REINIGING (OOK SPRAY)

Black Tourmaline, Fireweed, Portage Glacier, Sweetgrass.

Purification is een combinatie die "ruimtes reinigt", bedoeld om je persoonlijke energieveld en je omgeving te reinigen en schoon te maken. Ze kan gebruikt worden om vastzittende energiepatronen op elk niveau los te maken en te reinigen. Black Tourmaline - Deze edelsteenremedie is een precisiegereedschap voor het loslaten van giftige of vastzittende energie uit het denken, de emoties, het fysieke lichaam en de omgeving. Ze werkt door niet harmonieuze energieën te absorberen en ze uit te wisselen tegen frisse, schone energie. Fireweed - Het thema van deze remedie is: "het oude eruit, het nieuwe erin". Deze remedie werkt met het vuur-element en de energie van transformatie. Fireweed stimuleert de vernieuwing van energie op alle niveaus. Portage Glacier - Gletsjers verspreiden negatief geladen ionen die gifstoffen reinigen en de lucht verbeteren. Geeft kracht en evenwicht aan het hele energie systeem. Helpt je om alle energieën uit het lichaam en de omgeving los te laten die niet langer nuttig of noodzakelijk zijn. Sweetgrass - Als bloesemremedie maakt ze energie los die vastzit op het etherische niveau. Dit is belangrijk, want wanneer er blokkades zijn in het etherische lichaam, is het moeilijker om oude, vastzittende energie uit het fysieke lichaam en de omgeving te verwijderen.

Suggesties voor gebruik: de Purification combinatie kan ingenomen worden, in bad gedaan worden en in een spray-flesje gebruikt worden. Spray er wat van in je auto of in je hotelkamer.

SOUL SUPPORT - ALLE NOODSITUATIES

Cattail Pollen, Chalice Well, Cotton Grass, Fireweed, Labrador Tea, Malachite, River Beauty, Ruby, White Fireweed.

De Soul Support geeft kracht en stabiliteit in noodsituaties, bij stress, trauma en in tijden van verandering. Ze helpt ook om het evenwicht op alle niveaus weer te herstellen. Hieronder volgt een lijst van de gebruikte remedies en hun bijdrage aan de combinatie:

Cattail Pollen - Om je innerlijke kracht en verbinding te handhaven wanneer je geconfronteerd wordt met moeilijke of tegenwerkende omstandigheden. Chalice Well - Geeft een gevoel van onbeperkte steun tijdens verandering en transformatie. Cotton Grass - Verplaatst de aandacht van de pijn en de shock van een verwonding naar het proces van genezing dat op hetzelfde ogenblik plaatsvindt. Sluit breuken in het etherische lichaam. Fireweed - Steunt het lichaam bij het loslaten van pijn, shock, trauma en ongemak als gevolg van een ongeluk of verwonding. Labrador Tea - Kalmeert extreme onevenwichtigheden in de fysieke, emotionele en mentale energie en helpt je om deze energieën te integreren, zodat je op een evenwichtige manier kunt functioneren. Malachite - Om je gronding op het fysieke niveau te handhaven. Harmoniseert de vier niveaus van zijn - fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel - en brengt ze met elkaar in overeenstemming. River Beauty - Verzacht de gevolgen van emotioneel trauma en helpt om je emotioneel evenwicht te herwinnen na een schokkende gebeurtenis. Om te herstellen nadat er door verdriet en leed veel tranen zijn gevloeid. Ruby - In tijden van overgang en ontreddering moedigt de Ruby je aan om aanwezig te blijven in je lichaam en verbonden te blijven met de aarde. White Fireweed - Kalmeert het emotionele lichaam nadat je een shock of trauma ondergaan hebt. Bevordert de genezing van pijnlijke ervaringen uit het verleden.

Suggesties voor gebruik: doe in tijden van acute spanning vier druppels onder de tong direct uit het stockflesje of doe 4-6 druppels stock remedie in een glas water en neem hiervan regelmatig een slokje. Indien degene die de Soul support nodig heeft niet kan slikken, wrijf dan enkele druppels van de stockremedie op de lippen, de slapen en/of de polsen. De Soul support is geen vervanging van medische hulp.

 

TRAVEL EASE - REISREMEDIE

White Violet, Yarrow, Covellite, Black Tourmaline, Smoky Quartz

De Travel Ease is vooral bedoeld om de negatieve effecten van vliegen te verzachten, inclusief het effect waarnaar gewoonlijk verwezen wordt als jetlag. Hier volgt een lijst van de remedies en hun bijdrage aan de combinatie: White Violet - Voor degenen die gevoelig zijn voor hun omgeving en die er problemen mee hebben om, zoals tijdens een vliegreis, gedurende langere tijd in een kleine, beperkte ruimte dicht op elkaar te zitten. Yarrow - Om de algehele integriteit van je energieveld te handhaven, dat wordt belaagd door de electro-magnetische straling in het vliegtuig en door het lawaai en de trilling die wordt veroorzaakt door het vliegtuig tijdens de vlucht. Covellite - Geeft je een concreet gevoel van je eigen beschermde ruimte, waarin je kunt ontspannen en van de vlucht kunt genieten. Black Tourmaline - Bevordert het loslaten van alle giftige of ongewenste energieën die je tijdens je reis opneemt. Smoky Quartz - Smoky Quartz zal je helpen je aarding te handhaven gedurende de vlucht en zal je helpen de energie van je lichaam synchroon en in overeenstemming te houden met de energie van de aarde als je van de ene plaats naar de andere gaat.

Suggesties voor gebruik: begin voor een maximaal effect de Travel Ease enkele dagen voor de vlucht in te nemen, neem ze minstens drie keer tijdens de vlucht en enkele dagen na het bereiken van je bestemming. Tijdens lange reizen kun je de remedie ieder uur nemen.

 

RESEARCH ALASKA BLOESEM REMEDIES

↑Terug naar index↑

Alaska Violet - Viola langsdorfii- ondersteunt je bij het vinden van de juiste energetische relatie met jezelf, met anderen en met de omgeving, vooral in drukke situaties. Om een rustige plek in jezelf te scheppen, liefde en enthousiasme voor je levenswerk, om je vreugde als een gave met anderen te delen.

Angelica - Angelica genuflexa- verbindt je met de beschermende energieën van het engelenrijk, aanvaarding van steun in alle situaties. Bescherming ervaren als iets wat ontstaat uit onze goddelijke natuur.

Bleeding Heart - Dicentra spectibalis- opent het hart voor vergeving, mededogen en liefdevolle vriendelijkheid; om jezelf of een ander weer binnen te kunnen laten. Bij het opnieuw integreren en oplossen van de polariteiten liefde en vervreemding, vreugde en lijden, zelfaanvaarding en afwijzing, je openen voor mededogen, om te beginnen met jezelf.

Bog Candle - Platanthera dilatata - werkt met de kringlopen inwijding, dood en wedergeboorte. Steun op een zodanig niveau dat je in staat bent een spirituele transformatie en wedergeboorte aan te gaan en hier uit te komen met nieuw gevonden wijsheid in de plaats verwarring, angst, schaamte of schuld. Geneest   de neiging tot destructiviteit en achteruitgang, om verwaarloosde aspecten van je terug in het Licht te brengen.

Chocolate Lily - Frittilary camschatcensis- opent bewustzijn voor je centrum en voor de verbinding van dit centrum met de oorsprong en de bron van je vitaliteit. Nieuwe wegen leren om je levenskracht te gebruiken en te beheersen, zodat ze zich in de loop van de tijd op kan bouwen; behulpzaam wanneer je wisselwerking met de buitenwereld niet in overeenstemming is met wat binnenin je aanwezig is.

Cloudberry - Rubus chamaemorus- een laag gevoel van eigenwaarde vervangen door een bewustzijn van innerlijke waarde; jezelf openen voor de ware bron van je wezen en dit naar buiten toe weerspiegelen, zodat anderen dit kunnen zien. Om de zuiverheid in jezelf te herkennen.

**Combination Poppy - Papaver Somniferum- evenwicht op de diepste niveaus van je wezen; alle energieën in het lichaam tot een geheel maken. Je unieke vermogens in de wereld uitdrukken en daarna terugkomen naar je centrum om je te heroriënteren en jezelf te ordenen.

Comfrey - Symphytum officinale- ondersteunt genezing op alle niveaus; geneest het etherische lichaam wanneer dit verwond is in dit of een ander leven. Bevordert de verwezenlijking van hogere spirituele energieën en de uitdrukking van je potentieel.

Crowberry - Empetrum nigrum- versterkt het bewustzijn van de cyclus van licht en donker, inwendig en uitwendig. Aanvaarding van deze afwisseling met respect en dankbaarheid, zonder gehechtheid en afkeer.

**Crystal Saxifrage - Saxifraga escholtzii- breidt je bewustzijn uit naar en schenkt energie aan het proces van persoonlijke transformatie; om de creatieve krachten van het denken, de intuïtie en de Goddelijke wil in het hart samen te brengen om je genezingsproces te versnellen.

Devil's Club - Echinopanax horridum- bij dubbele gevoelens over het in je lichaam en hier op aarde zijn. Je waarheid krachtig en duidelijk vanuit je hart uitdrukken.

Dwarf Fireweed - Epilobium adenocaulon- voor de transformatie van niet opgeloste problemen in de kern van je wezen. Pijn en trauma uit je verleden loslaten datje hebt geprobeerd te verbergen of ontkennen.

Purple Poppy - Papaver somniferum- je evenwicht bewaren tijdens periodes van snelle evolutie - wanneer je hele wezen verandert. Stelt je in staat om met het proces van verandering door te gaan en tegelijkertijd diepe niveaus van integratie en rust te ervaren. Jezelf kunnen openen voor nieuwe informatie van het hoger zelf en die verwerkelijken.

Red Elder - Sambucus racemosa- samentrekken als je te ver naar buiten gericht bent, het leven vanuit je centrum leven in plaats vanuit de buitenkant.

Red-Purple Poppy - Papaver somniferum- de fysieke en de etherische energie frequenties in evenwicht brengen. Om je aandacht op een evenwichtige manier op zowel overleven als op de spirituele aspecten van het leven te kunnen richten, om volledig gebruik te kunnen maken van je fysieke capaciteiten om de geest uit te drukken.

Reindeer Moss - Cladina rangiferina- om het collectieve verlies te genezen dat optrad toen de inheemse volkeren van de aarde hun land moesten verlaten om plaats te maken voor de dominante culturen. Voor degenen die eronder geleden hebben dat ze de verbinding met een plek kwijt zijn geraakt.

Round-Leaf Orchid - Amerorchis rotundifolia- steun om dieper in je eigen hart te leven en om op die plaats te blijven in tijden van verwarring en chaos. Gelijkmoedigheid, evenwicht en je bewust zijn van je centrum; om tot de kern van een zaak te komen en daar te blijven zonder te worden afgeleid door al de energie eromheen.

Self-Heal - Prunella vulgaris- bevordert zelfbewustzijn, zelfaanvaarding en uitbreiding van de liefde en het mededogen voor jezelf. Om je geloof te versterken in het vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen.

Starflower - Trientalis europea- een kalmerende en troostende energie van zuiverheid, verfijning en onschuld. Versterkt individualiteit, betrokkenheid en vrije uitdrukking van het zelf. Versterkt je vermogen om je zelfgevoel te handhaven in drukke situaties. Ondersteunt de geïnspireerde communicatie in.

Star Gentian - (Swertia perennis)- zorgt dat je je energie beter kunt richten op hogere doelen, door de versterking van de samenwerking tussen de polariteiten in jezelf. Helpt mannen om hun spirituele zelfbeeld terug te krijgen, steunt mannen bij het dienen van het goddelijke vrouwelijke. Om een hoger niveau van evenwicht en gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verkrijgen, omdat ze allebei betrokken zijn bij dienstbaarheid aan een hoger doel.

Stinging Nettle - Urtica gracilis- Zorgt dat mensen die heel gevoelig zijn, verbonden blijven met de aarde en met hun gevoelens; om weer te gronden na teveel indrukken, informatie en indrukken zodanig opnemen en verwerken dat je ze ook kunt integreren. Als je in het verleden diep gekwetst bent en degenen die je in werkelijkheid dicht bij je wilt hebben, prikkelt en afstoot. Om de vervreemding te genezen die ontstaat uit de angst om opnieuw gekwetst te worden.

Valerian - Valeriana officinalis- Om het langzamer aan te doen, zodat je kunt zien waar je prioriteiten liggen, vooral wanneer je voelt dat je onder druk staat om te handelen of te beslissen. Bevordert harmonie in relaties, om in groepen op een vreedzame manier overeenstemming te bereiken.

White Lupine - Lupinus nootkatensis- bevordert het naar buiten treden van mannelijke spirituele energie. Bevordert de assimilatie van je lotsbestemming, stimuleert het loslaten van karmische patronen van de familie of de stam. Het loslaten van oude gedragspatronen.

Wild Sweet Pea - Hedysarum mackenzii- versterkt vertrouwen en gemak in je omgang met anderen; het naar buiten uitdrukken en delen van je talenten en vermogens.

Yellow Paintbrush - Castilleja unalaschensis- om emotionele frustraties en gevoelens van zelfbeperking los te laten, die je uitdrukking naar buiten toe blokkeren. Opent en zuivert het hart, zodat het kan werken als een brandpunt voor de uitdrukking van je creatieve energieën.

Yellow Violet - (Viola biflora)- onverschrokkenheid; geeft je de kracht en het vertrouwen om op een natuurlijke manier de essentie van je wezen zonder beperkingen, compromissen of verlegenheid te laten zien, onder alle omstandigheden. Geeft bescherming bij het spreken, vooral wanneer er een uitdaging of tegenstelling bestaat over wat er gezegd moet worden.

** ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

 

STANDAARD SET ALASKA OMGEVINGSREMEDIES

↑Terug naar index↑

CHALICE WELL

Gemaakt in de Chalice Well tuinen van Glastonbury (Engeland). Een remedie voor ondersteuning door de rijken van de engelen, elementaal wezens en planten; ondersteuning voor degenen die bezig zijn met een bewust proces van incarnatie in hun fysieke lichaam en het gronden van de spirituele waarheid in de fysieke dimensie. Helpt om je energieveld schoon te maken, zodat de stroom van aardse en kosmische energieën in evenwicht komen.

FULL MOON REFLECTION

Deze remedie is gemaakt in een canyon die uitkijkt over de Kachemak Bay. Een remedie van weerspiegeld licht - het licht van de zon, weerspiegeld wordt door de volle maan, van het water van de Kachemak Bay in de met sneeuw gevulde canyons. Deze remedie dringt diep door in het onbewuste om te voorschijn te brengen, wat nog onopgelost, beneden de oppervlakte ligt. Ze biedt ons de kans om bewust een deel van ons schaduw-zelf in het licht te brengen.

GLACIER RIVER

Een remedie die gemaakt is aan de voet van de Gulkana gletsjer. Dit water komt te voorschijn uit de voet van de gletsjer en voert fijne deeltjes van rotsen met zich mee die door verwering zijn vrijgekomen. De bergen eroderen door de voortdurende druk en beweging van het gletsjer ijs. Deze remedie bezit het proces van eeuwigdurend loslaten van de vorm. Ze helpt ons patronen los te laten die verstard en onbuigzaam zijn geworden.

GREENLAND ICECAP

Een remedie die gemaakt is op een Groenlandse ijsplaat boven een gebied waar twee van de continentale platen van de aarde samenkomen. Deze remedie bevat de intense energie van dit samenkomen, de energie van de natuurlijke beweging van de aardkorst, die door duizenden meters ijs naar boven omhoog gebracht wordt. Deze remedie helpt ons om flexibel te blijven en om ons ondersteund te blijven voelen terwijl we door diepe innerlijke veranderingen heengaan.

LIARD HOT SPRING

Deze remedie is gemaakt van mineraalwater uit de hete bronnen op een heldere dag toen het -32 °C was bij de Liard Hot Springs in noordelijk Brits Columbië. De remedie bevat de energie van schepping en vernieuwing; energieën van binnenin de aarde die net ontstaan zijn. Om je leven op elk moment te kunnen herscheppen.

NORTHERN LIGHTS

Deze remedie is gemaakt onder een wervelend schouwspel van groen noorderlicht. Een remedie om voorbij jezelf te reiken in de fundamentele scheppingskrachten van het heelal. Voor het schoonmaken en opnieuw in structuur brengen van energieën, vooral rondom het hart. Helpt je met het loslaten van energieën rondom het hart, die je hebt toegelaten en die je oorspronkelijke levenspatroon verduisteren.

POLAR ICE

Deze remedie is gemaakt van het pakijs van de Poolzee, vlak bij de Noordpool. Een remedie voor overgang en voltooiing van cycli; om vol geduld begrip te krijgen voor de subtiliteiten van de tijd. Om aanwezig te blijven op een plaats van alleen maar wachten, zonder verwachtingen.

PORTAGE GLACIER

Deze remedie is gemaakt op de oevers van Portage Lake bij het eindpunt van de Portage gletsjer. Een krachtige en katalytische energie, die je helpt met het loslaten uit je mentale, emotionele en fysieke lichaam wat onnodig en ongewenst is. Geeft het hele energie systeem nieuw leven en brengt het in evenwicht.

**RAINBOW GLACIER

Deze remedie is gemaakt aan het einde van de Rainbow gletsjer. Een grondende en evenwicht brengende remedie als je weerstand voelt om volledig verbonden te worden met het aardse niveau. Helpt om je lichamelijk te verankeren als je te sterk gericht bent op hemelse of kosmische werelden.

ROCK SPRING

Deze remedie is gemaakt van een bron hoog in de Talkeetna Mountains. Water van deze bron ontspringt uit het centrum van een steile rotswand en valt in een poel. De Rock Spring is een remedie van hoop en wonderen. Ze staat voor het bewijs dat niets onmogelijk is. Het is een remedie die je helpt je weg te vinden, met eindeloos geduld en nooit eindigend vertrouwen, door schijnbaar onoverkomelijke obstakels heen.

SOLSTICE SUN

Deze remedie is geprepareerd in de "nacht" van 21/22 juni, terwijl de middernachtzon danste rond de pieken van Brooks Range in het noordelijk binnenland van Alaska. Ze activeert je vermogen om meer licht-energie binnen te laten en dit te laten circuleren door je lichaam. Helpt om het hart en de energie-kanalen te openen als voorbereiding op een "piek" ervaring en om deze ervaring te integreren nadat ze heeft plaatsgevonden.

STONE CIRCLE

Deze remedie schept een plek van rust en ondersteuning om naar terug te komen na een reis of een avontuur. De energie van deze cirkel kan vervangen of aanvullen wat verloren is gegaan door stress, misbruik en de beproevingen van het leven in deze wereld. De Stone Circle remedie is vooral goed in processen waarbij energie wordt losgelaten, ze geeft een krachtige bescherming in het energieveld.

TIDAL FORCES

Deze remedie is gemaakt met zuiver rivier- en zeewater bij de Kachemak bay gedurende een 24 uur getijde cyclus. Een remedie van ritme en evenwicht, verlies en winst, van jezelf aanpassen aan de snel veranderende stroom van het leven. Helpt om het oude los te laten en het nieuwe binnen te laten met constante en onverzettelijke soepelheid. Verzacht en brengt te emotionele, vurige bewustzijnstoestanden in evenwicht. Spoelt mentale weerstand om te veranderen weg en helpt om te accepteren wat op dit moment is.

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

 

ALASKA EDELSTEEN REMEDIES

↑Terug naar index↑

AQUAMARINE - geeft een kalme en rustige helderheid aan het mentale lichaam; brengt een kalme en neutrale rust in het denken; creëert een mentale oase van koele, heldere ontvankelijkheid.

AVENTURINE - versterkt de verticale energiematrix die ons stabiliseert tijdens groei; helpt te volharden en geeft uithoudingsvermogen bij het beleven en verwerken van nieuwe ervaringen; speciaal geschikt voor pioniers op het spirituele pad.

AZURITE - voor goed geaarde communicatie; opent en verstevigt de verbinding tussen de vrouwelijke aardekrachten en het 5e chakra; helpt te communiceren met vitaliteit, geloofwaardigheid en zachtheid.

BLACK TOURMALINE- helpt oude, ongewenste energieën die nog in het lichaam worden vastgehouden af te voeren en te vervangen door frisse, schone, neutrale energieën. Deze remedie is een nauwkeurig gereedschap voor het helpen loslaten van alle gifstoffen uit de mentale-, emotionele- en fysieke lichamen.

BLOODSTONE - maakt de aardebinding beter; brengt een krachtigere stroom van aarde-energieën in de 1e en 2e chakra's; stimuleert het loslaten van negatieve emoties die in deze chakra's vastzitten; brengt deze chakra's weer in balans na trauma of emotionele crisis.

BRAZILIAN AMETHYST- zet energie van een lagere trilling om naar een hogere trilling; tilt uit boven een te materialistische instelling; helpt de eigen spirituele realiteit te voelen en ervaren.

BRAZILIAN CLEAR QUARTZ- de remedie van reinigend wit licht; synchroniseert en harmoniseert de aura, de subtielere lichamen en het fysieke lichaam met de natuurlijke trilling van de aarde.

CARNELIAN - bevordert de opname van prana in het etherische lichaam; zuivert en brengt energie naar de nadirs (de energetische verbindingen tussen het etherisch lichaam en de meridianen), zodat er meer energie naar de meridianen stroomt.

CHRYSOCOLLA - opent het hartchakra en geeft er verdieping aan; helpt met het loslaten van spanning en bepantsering rondom het hart bij het geven en ontvangen van liefde; vergroot de flexibiliteit van het denken en het lichaam en maakt een betere doorstroming van liefde mogelijk.

CHRYSOPRASE - brengt het hartchakra in harmonieuze samenwerking met de groene energietrilling van de planeet; synchroniseert de subtielere lichamen met de hartenergie van de aarde; geeft acceptatie van de aarde als ons thuis.

CITRINE - brengt het denken op één lijn met hogere spirituele wetten; bevordert de toegang tot de goddelijke waarheid en intelligentie; verhoogt de kwaliteit van concentratie, focus en het rationele denken.

COVELLITE - geeft kracht, helderheid en begrenzing aan de aura; fungeert als beschermend filter, hetgeen de energetische ontspanning stimuleert, waardoor de capaciteit wordt vergroot om liefde en steun uit de omgeving te ontvangen.

DIAMOND - geeft helderheid aan het 6e chakra; harmoniseert de goddelijke en persoonlijke wil door het helder kunnen zien; activeert het persoonlijke willen in zijn hoogste vorm; geeft helderheid van motivatie en versterkt het handelen in overeenstemming met het goddelijke doel.

EMERALD - een universele reiniger en stabilisator van het hart; energieën van de Goddelijke Moeder en het Goddelijke Vrouwelijke; opent zacht en vriendelijk het hart voor een diepere ervaring van liefde in het fysieke lichaam.

FLUORITE - de "loslaat-remedie"; geeft een betere energetische doorstroming in het fysieke lichaam door het loslaten van blokkades in het etherische lichaam.

FLUORITE COMBO- synchroniseert de beweging tussen het etherisch en het fysieke lichaam; geeft een verfijning van onze focus zodat we in evenwicht en met precisie een probleem of genezingsproces kunnen verwerken.

GOLD - brengt kracht en evenwicht in het 3e chakra; bevordert de toegang tot de hoogste aspecten van de persoonlijke identiteit en helpt deze aspecten te gronden in de fysieke realiteit; helpt met het toegankelijk maken van de innerlijke waarheid, vreugde en wijsheid en dit te ervaren als bronnen van creatieve kracht.

GREEN JASPER- brengt de lichaamsritmen weer in overeenstemming met de ritmen van de aarde na een verstoring van de natuurlijke stroming; verbinding met de ongetemde vrouw; herstelt aardse sensualiteit en gezonde seksualiteit.

HEMATITE - versterkt de energetische grenzen in het emotionele lichaam; bevordert de emotionele onafhankelijkheid in plaats van gezamenlijke afhankelijkheid; helpt om intense emoties bij een ander te ervaren met onafhankelijk medeleven; helpt om op een verantwoordelijke manier met de eigen emotionele ervaringen om te gaan.

HERKIMER DIAMOND- hoog ontwikkelde overbrenger van wit licht; zorgt voor helderheid in het "zien" en bevordert genezing op alle niveaus; geeft helderheid tijdens dromen.

JADEITE JADE- geeft een evenwichtige trilling van vrede en tijdloze eenvoud; helpt om in centrum en in het moment te blijven met bewustzijn en acceptatie van het eigen werkelijke wezen.

KUNZITE - opent het hart voor het bewust worden van de eigen goddelijkheid; helpt met het accepteren van de spirituele liefde vanuit de wereld der engelen en deze te integreren in de fysieke ervaringen.

LAPIS LAZULI- opent en zuivert de communicatiekanalen van het 5e chakra; bevordert het vermogen om informatie te ontvangen van fysieke en niet-fysieke bronnen; verwijdert verwarring met betrekking tot horen en weten.

MALACHITE - aarden; helpt met het harmoniseren van de vier niveaus van zijn: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel; geeft ondersteuning van de eigen eenheid in alle omstandigheden.

MOLDAVITE - een energetische informatiebron met een alomvattend overzicht; stelt in staat om aanwijzingen van de ziel te ontvangen via het hogere zelf; helpt om zich opnieuw te binden aan oorspronkelijke afspraken.

MONTANA RHODOCHROSITE- brengt kracht en stevigheid in het 4e chakra; verwijdert verwarring en chaos uit het hart, verheldert de vastberadenheid, helpt met het stimuleren en centreren van moedige actie vanuit het hart.

MOONSTONE - laat de energieën circuleren in het emotionele lichaam; versterkt vrouwelijke energetische aspecten van ontvankelijkheid en intuïtie in vrouwen en mannen; geeft balans en concentratie van de geestelijke vermogens tijdens de maanperiode.

OPAL - voedt het etherisch lichaam en de subtielere lichamen met een volledig spectrum van lumineuze kleuren; laadt de verbruikte emotionele en mentale krachten opnieuw op en neutraliseert de vermindering van kleurfrequenties in de aura; geeft vernieuwing van de creatieve krachten.

ORANGE CALCITE- bevordert het vermogen om licht te assimileren in het lichaam op celniveau; verwarmend, stimulerend, opvrolijkend; laat duisternis en verdriet verdwijnen.

PEARL - verwijdert lagen van irritatie uit het mentale- en het emotionele lichaam, die in het fysieke lichaam zichtbaar kunnen worden als hardheid en onbuigzaamheid; helpt om tegenwerking tegen zichzelf en de gezondheid te veranderen in acceptatie en bewustzijn.

PERIDOT - stabiliseert de subtielere lichamen tijdens een periode waarin nieuwe ideeën en creatieve projecten tot ontwikkeling komen; behulpzaam wanneer men nieuwe fasen van leren en ervaren ingaat; de steen van het nieuwe begin.

PYRITE - helpt bij het leggen van een energetisch fundament in het leven, gebaseerd op de hoogste persoonlijke waarheid; vergroot het zelfvertrouwen, speciaal in verband met groepsprocessen en de druk van leeftijdsgenoten; vast houden aan eigen waarden - trouw aan jezelf.

RHODOCHROSITE - verhoogt de energie, het evenwicht en de stabiliteit van het hartchakra; kalmerend voor het hart na genezing en transformatie; brengt een voedende aarde-energie naar het hartchakra.

RHODOLITE GARNET- bevordert de verbinding met het eigen lichaam; helpt om zich energetisch opnieuw te verbinden met delen van het lichaam die gewond of gekwetst zijn geweest; herstelt het etherische web rondom het lichaam daar waar het verstoord is door operaties.

ROSE QUARTZ- opent, verzacht en kalmeert het hart; helpt de verbinding te maken met het innerlijk kind en dit te voeden en verzorgen; harmoniseert het hartgebied zodat intimiteit met zichzelf en anderen mogelijk is en blijft.

RUBY - geeft het 1e chakra energie en brengt het in evenwicht; ondersteunt het vermogen spirituele energie te gronden in het fysieke lichaam; werkt met de lagere emotionele centra en laat hogere transpersoonlijke liefde ontwaken.

RUTILATED QUARTZ- bevordert het precies afstemmen op hogere inspiratiebronnen; geeft de mogelijkheid om informatie uit andere dimensies op een evenwichtige manier te kunnen verkrijgen, integreren en uitdragen.

SAPPHIRE - toewijding aan het goddelijke doel; helpt ons energiesysteem af te stemmen op ons hogere doel; versterkt de verantwoordelijkheid m.b.t. het eigen werkelijke werk op de planeet.

SAPPHIRE/RUBY- het in evenwicht brengen van spiritualiteit en fysieke mogelijkheden; helpt het hogere plan te integreren met de fysieke werkelijkheid; helpt fysieke ondersteuning te ontvangen door het vervullen van hogere verantwoordelijkheden.

SCEPTER AMETHYST- opent het 7e chakra en helpt met het voorbereiden om energie te kunnen ontvangen van hogere chakra's; laat de hoogste spirituele capaciteiten ontwaken door het ontwikkelen van een nieuwe kern van spiritueel gezag en leiderschap.

SMOKY QUARTZ- aardend en kalmerend; synchroniseert lichaamsenergie met aarde-energie; reguleert en stabiliseert de ontgifting van ongewenste energieën uit het fysieke lichaam.

SPECTROLITE - geeft het gehele energiesysteem een bad met een volledig spectrum van licht en voedt dit; vernieuwt en verfrist het perspectief; helpt de schittering in het dagelijkse te zien en het goddelijke in het gewone.

STAR SAPPHIRE- brengt het energiesysteem op één lijn en opent voor wat nodig is voor de groei van de ziel in dit leven; helpt energetische verbindingen te maken die de vervulling van de bestemming ondersteunen.

SUGALITE- paarse straal energie; het stimuleren en bevestigen van de spirituele realiteit; helpt om goedaardige spirituele krachten in het leven te kunnen ervaren; bevordert een meer directe communicatie met de eigen bron van spirituele steun.

TIGER'S EYE- zelf bekrachtigend; versterkt de energetische grens tussen de eigen persoonlijke identiteit en de eigen emotionele ervaringen; helpt met het behouden van een sterk gevoel van eigenwaarde, wanneer we te maken hebben met krachtige emoties zoals angst en jaloezie.

TOPAZ - ruimt energieblokkades op in de solar plexus; bevordert het gebruik van geschikte universele bronnen van energie; versterkt de mogelijkheid om beslissend te handelen vanuit een duidelijk gevoel van persoonlijke identiteit.

TURQUOISE - stemt het energieveld af op oude kracht en heilige wijsheid inherent aan al het leven; helpt de verbinding met de ziel van de aarde te zuiveren en verdiepen.

WATERMELON TOURMALINE- brengt de universele polariteiten yin en yang in evenwicht; balanceert de magnetische (ontvangende) en dynamische (gevende) kwaliteiten van liefde; brengt de groene, fysieke aardefrequentie in harmonie met de roze, spirituele universele kwaliteiten van liefde.

 

ALASKA EDELSTEEN REMEDIES RESEARCH

↑Terug naar index↑

AMAZONITE - je emotionele kracht vinden doordat je oude emotionele lasten met plezier loslaat. Verbindt je met het waterelement en je oude oorsprong met het water. Bevordert de schoonmaak van je hart en het emotionele lichaam, zodat je gemakkelijker kunt communiceren met andere levende wezens.

AMBER - om in contact te komen met de in ons aanwezige kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en de instinctieve natuur van het lichaam. Ontspant en reinigt het bekkengebied, waardoor er een sterkere energiestroom door de ruggengraat kan gaan. Past de energetische structuur van het lichaam aan zodat meer licht en energie binnen kan komen en kan circuleren met minder weerstand.

APOPHYLLITE - geeft horizontaal evenwicht aan degenen die te verticaal gericht zijn. Verbetert de stroom communicatie door het hart. Opent en verzacht het hartchakra en geeft evenwicht als je te veel energie in het hoofd hebt. Kunnen ontspannen en delen wat je hebt.

ARAGONITE - energetische hygiëne; volledig aanwezig zijn en verbonden zijn met de aarde, de geest en met de ander tijdens geneeswerk. Bevordert daarna het loslaten van energie-verbindingen tussen personen, zodat je niet wederzijds afhankelijk van elkaar blijft. Voor degenen die in andere dimensies werken en problemen hebben om weer in psychisch evenwicht te komen op het fysieke niveau.

BLUE TOPAZ- verzachtend, kalmerend en verhelderend. Helpt om mentale verwarring op te lossen, versterkt mentale helderheid, focus en effectiviteit. Versterkt een duidelijke uitdrukking van de identiteit van je ziel door het ontwikkelen van je denkprocessen. Opent je bewustzijn voor de hogere ziel/mentale functies; om duidelijk te krijgen hoe je spirituele identiteit uitgedrukt kan worden op het fysieke niveau.

CELESTITE - opent zacht en verheldert de hoogste chakra's en stemt ze af op de goddelijke en engelenwereld; herstructureert je innerlijke en uiterlijke kijk, waardoor je de wereld duidelijk vanuit een spiritueel perspectief kunt zien; heelt de pijn van het hart, die ontstaan is door oud verlies en scheiding; werkt op een erg diep niveau om de oorzaak te kunnen vinden en om fysiek spanning van het lichaam los te laten.

C1NNABAR - bevordert het verwijderen van pijn, diepe droefheid en oud karma, dat vastzit in je onderste chakra's en in de subtiele lichamen van de aarde. Werkt op de chakra's in de voeten en versterkt de stroom van energie vanuit de aarde in de benen en omhoog door het lichaam. Maakt je bewust van de problemen, die je hebt in je relatie met de aarde, die ervoor zorgen dat je de energie niet krijgt, die je nodig hebt om je lichaam goed te onderhouden.

DIOPSIDE - verwijdert zelfdestructieve programmering uit het eerste chakra. Maakt de lagen van angst, kwaadheid en gevoelens van waardeloosheid los, die zijn gaan kristalliseren en die het hart blokkeren. Hierdoor kunnen geen hogere niveaus van bewustzijn en Goddelijke Wil worden geaccepteerd. Geeft steun wanneer je door de zwaarte van verdriet en droefheid van een scheiding heengaat. Verwijdert vervreemding, om opnieuw vertrouwen en intimiteit op te kunnen bouwen met alle vormen van het leven.

GREEN GARNET- verankert je energie, je aandacht en je bewustzijn met de aarde. Versterkt de verticale verbinding en de horizontale stabiliteit. Werkt op de wederzijdse stroom van energie en informatie tussen het hart en het eerste chakra. Geeft je een zachtere en intiemere relatie met de aarde.

GREEN TOURMALINE- een transparante steen die ons helpt om door de illusie van afscheiding heen te kijken en de eenheid met het leven te ervaren. Verwijdert de sluier tussen de menselijke en de natuurlijke wereld, zodat we onszelf weerspiegeld kunnen zien in al het leven en alle vormen van leven in onszelf kunnen ervaren.

GREEN TOURMALINE/SMOKY QUARTZ- verbetert de verbinding tussen het vierde chakra en de aarde. Helpt met het loslaten van energieën die niet langer nodig zijn. Bundelt je creatieve energieën, zodat je moeiteloos vanuit het hart kunt geven. Bevordert je concentratie en laatje doelgericht creatief handelen.

LABRADORITE - helpt je met het aantrekken, samenbrengen en verankeren in het lichaam van de energetische voeding van het licht, vooral in die gebieden die geblokkeerd zijn. Vult je energiereserves weer aan als die uitgeput zijn omdat je ze te veel hebt gebruikt. Laat je verantwoordelijk voelen en bewust worden van de aantrekking die je op anderen uitoefent en de energie die je projecteert.

LARIMAR - deze steen bevat de energie van geweldloosheid, veiligheid en koestering. Vormt een structuur in het emotionele lichaam, waardoor onschuld en vrede worden aangetrokken en vastgehouden. Om te ontspannen en steun te kunnen ontvangen zonder strijd. Laat vrouwen zich veilig te voelen in hun vrouwelijkheid.

MANGANO CALCITE- een vriendelijke, zachte en zeer beschermende energie om je veilig te voelen in je hart. Werkt op de innerlijke structuur van het hartchakra, waardoor een veilige ruimte ontstaat om te genezen. Geeft kracht en steun om met mededogen aanwezig te blijven bij emotionele pijn.

PINK QUARTZ- een heerlijke en een verfijnende hart energie, die je helpt om alles te genezen wat je verhindert om in het moment te leven met een open hart. Helpt degenen die te maken hebben met diep lijden en pijn om door te gaan en hieraan voorbij te gaan, zodat ze anderen kunnen helpen om hetzelfde te doen.

RAINBOW HEMATITE- versterkt je innerlijk zicht en visie, doordat ze je helpt met het aarden ervan. Ontwikkelt de aangeboren vermogens van het 6e chakra op een evenwichtige, overzichtelijke en praktische manier. Helpt je om niet emotioneel te reageren of te oordelen als reactie op de informatie die je ontvangt of op wat je waarneemt.

RASPBERRY RUTILE- geeft een verandering in het zevende chakra waardoor het informatie uit hogere bronnen kan ontvangen. Om de energie in het lichaam opnieuw te gronden na een schokkende of traumatische gebeurtenis. Bevordert een soepele en vloeiende beweging van energie tussen het achtste chakra en het hart.

RED QUARTZ- grondt en geeft energie. Geeft bescherming van de energie van het tweede chakra en laat je deze beter beheersen. Om je meer bewust te worden van de energie en de informatie die je uitzendt en ontvangt op dit niveau.

ROSE/SMOKY QUARTZ- brengt de trilling van het hart in overeenstemming met de trilling van de aarde en met de frequentie van liefde. Brengt je van ontkenning naar aanvaarding. Om vastzittende energie van het hart en het lichaam schoon te maken en los te laten door middel van gronding, zelfaanvaarding en het bewust worden van de goddelijke bescherming.

SILVER - de fysieke en energetische lichamen opnieuw structureren en afstemmen op de universele intelligentie en wijsheid. Verankert de oneindige structuur van de eenheid in het hart. Laat je meer bewust worden van de goddelijkheid die in je aanwezig is. Helpt je om op een evenwichtige manier giftige energie uit je aura los te laten. Versterkt de verbinding tussen de Goddelijke Wil en het hart chakra.

STAR RUBY- laat je bewuster worden van en laat je meer en bewuster aandacht schenken aan het huidige moment. Verankert en trekt energie en informatie in het fysieke lichaam, daar waar je bent. Grondt je als je afdwaalt in je gedachten en wanneer je de neiging hebt om je hoofd te zitten en uit je lichaam te gaan. Goed voor mensen die snel afgeleid zijn of die met opzet afleiding in hun leven toestaan.

TOURMALATED QUARTZ- ruimt verstoppingen op en bevordert een evenwichtige stroom van energie en informatie naar, van en tussen de chakra's. Haalt een teveel aan energie uit alle chakra's, uit de subtiele lichamen en het fysieke lichaam. Brengt evenwicht in de verhouding van het basischakra met de hogere chakra's. Kan gebruikt worden aan het eind van een genezingsproces om de laatste resten op te ruimen.

VANADINITE - voor het regelen en sturen van het vuur-element. Wanneer je teveel vuur hebt, geeft ze het bewustzijn hoe je dit kunt gebruiken. Als je uitgeput bent helpt ze je om meer vuur aan te trekken. Versterkt de soepelheid en de bereidheid om je gehecht zijn aan bepaalde structuren los te laten, tijdens een veranderingsproces. Pijn overstijgen door een sterkere identificatie met het onbegrensde aspect van het zelf, in plaats van met dat deel van jezelf dat de pijn ervaart.

VESUVIANITE - laatje ervan bewust worden hoe je liefde kunt gronden in de fysieke vorm vanuit de hogere dimensies. Goed voor degenen die problemen hebben om diepgaande liefdesrelaties aan te gaan. Verbindt je met de schitterende, zuiverende, energie schenkende aspecten van vuur. Je innerlijke hitte en kracht kunnen omarmen - met vertrouwen op je plek zitten als schepper van je wereld.

↑Terug naar index↑.