Index

 

 

 
 

 

 

AUSTRALIAN BUSH STOCK ESSENCES

↑Terug naar index↑

ALPINE MINT BUSH

Negatieve toestand (neg): Mentale en emotionele uitputting; gebrek aan vreugde; zwaarwegende verantwoordelijkheid

Positief resultaat (pos): Nieuwe kracht; vreugde; vernieuwing.

Dit is een remedie voor mensen in dienstverlenende beroepen, die tijdens het luisteren naar mensen in pijn en nood, emotioneel veel van zichzelf geven. Ze moeten vaak denken aan hoe te helpen en genezen, zijn creatief en ze voelen zich ook nog vaak verantwoordelijk voor anderen. Als gevolg hiervan kunnen ze een staat van vermoeidheid bereiken, waar ze voelen dat de vreugde uit hun leven is verdwenen. Er is een gevoel van "waarom zal ik me druk maken". Deze remedie werkt op een mentaal en een emotioneel niveau. Ze brengt de lente terug in hun leven en in het werk dat ze doen. Deze remedie verfrist en revitaliseert wanneer er een gevoel is van mentale en emotionele uitputting. Zoals de andere muntsoorten is deze ook zeer aromatisch, verfrissend en verkoelend.

 

ANGELSWORD

Negatieve toestand (neg): Spirituele verwarring. Verstoring in de ware spirituele verbinding. Spirituele lichtgelovigheid. Het zoeken naar antwoorden buiten jezelf. Spiritueel "bezeten" zijn.

Positief resultaat (pos): Het verkrijgen van spirituele waarheid/ bescherming. Toegang tot de gaven van vorige levens. Herstel van het hele energieveld.

Vanaf één kant bekeken lijkt deze bloem op een Fleur de Lise of een schede. De remedie dient om je eigen spirituele waarheid te bereiken door je door een hoop verwarring en desinformatie heen te werken, d.w.z. je te helpen het niveau van waarheid te onderscheiden in "gechannelde boodschappen" van andere mensen. Als je van de andere kant naar de bloem kijkt lijkt ze op een kleine roofvogel, omhuld met paars, terwijl de gele meeldraden het derde oog gebied markeren. Het nemen van de Angelsword maakt het mogelijk toegang te verkrijgen tot de gaven die ontwikkeld zijn in vorige levens en deze te herwinnen. Ze geneest het verleden niet, maar verschaft de toegang en brengt het naar voren. Ze kan het beste alleen gebruikt worden, bij voorkeur niet al te lange tijd. Deze remedie heeft de kwaliteit dat ze bescherming handhaaft binnen je eigen geest. Ze beschermt tegen invloeden van buitenaf zodat je informatie van het hoger zelf kunt ontvangen zonder inmenging van bronnen of entiteiten buiten je. Voordat je werkt met Angelsword kan het goed zijn om enige tijd te werken aan het genezen van de aura met Fringed Violet. Terwijl Fringed Violet werkt aan het repareren van specifieke gebieden van de aura die beschadigd zijn, werkt Angelsword meer aan het energieveld als een geheel. Het is beslist een erg sterke remedie en een die ook weer de tendens van de nieuwe remedies weerspiegelt om zich te richten tot hogere spirituele aspecten van ons leven.

 

BANKSIA ROBUR

Negatieve toestand (neg): Voor mensen die gewoonlijk erg dynamisch zijn. Helpt om een tijdelijk verlies van energie en enthousiasme, veroorzaakt doordat men opgebrand is, door frustratie of door ziekte te overwinnen.

Positief resultaat (pos): Geeft energie, plezier en interesse in het leven.

 

BAUHINIA

Negatieve toestand (neg): Weerstand om te veranderen; starheid; ergernissen.

Positief resultaat (pos): Open staan voor nieuwe opvattingen en ideeën. Acceptatie en openheid vangeest.

 

BILLY GOAT PLUM

Negatieve toestand (neg): Seksuele afkeer; een hekel hebben aan of het afschuwelijk vinden van een deel van je lichaam.

Positief resultaat (pos): Geeft seksueel genot en plezier; acceptatie van je eigen lichaam.

 

BLACK EYED SUSAN

Negatieve toestand (neg): Het middel tegen stress, gejaagdheid en het alsmaar bezig zijn, bij constante inspanning en ongeduld.

Positief resultaat (pos): Helpt je het wat rustiger aan te doen; geeft het vermogen om naar binnen te keren; helpt je stil te zijn en geeft je innerlijke rust.

 

BLUEBELL

Negatieve toestand (neg): Wanneer men afgesloten is van zijn/haar gevoel; bij faalangst of bij hebzucht.

Positief resultaat (pos): Opent het hart en laat anderen met plezier hier in delen.

 

BOAB

Negatieve toestand (neg): Het vasthouden aan negatieve gedachtepatronen uit de familie. Herhaling van negatieve ervaringen uit het verleden.

Positief resultaat (pos): Bevrijdt van negatieve gebeurtenissen uit het verleden binnen de familie - misbruik, vooroordeel. Bevrijdt van negatieve gedachtepatronen. Bevrijdt van diep vastgehouden emoties.

De Boab boom komt alleen voor in noordwest Australië. De remedie die ervan bereid wordt is een van de krachtigste waar lan ooit mee gewerkt heeft. De Boab remedie reinigt de patronen van de voorouders - negatieve patronen die van generatie op generatie zijn doorgegeven. De energiespiraal die bestaat binnen de boom vertegenwoordigt de vele negatieve patronen en overtuigingen die geërfd worden van voorvaderen en die door mensen stromen. Het is gebruikelijk dat de Boab boom jongere bomen rond zich heeft groeien in een cirkelvormig patroon, symbool voor een familie. Een andere indicatie voor het doorgeven van voorouderlijke patronen is het feit dat kleinere Boabs kunnen samengroeien en zich tot één boom kunnen samen vormen. De Boab remedie kan de eigenschap

ongedaan maken om dezelfde patronen leven na leven te herhalen. Ze zal toegang verschaffen tot deze kernpatronen en alle daaruit voortkomende overtuigingen, en deze verwijderen. Deze remedie is ook een krachtige steun voor hen die lijden onder of die geleden hebben onder mishandeling of vooroordelen. Dit kan een patroon zijn dat iemand vele malen herhaald heeft en waartoe hij/zij ook in het huidige leven wordt aangetrokken. Als de remedie in een spray gebruikt wordt kan ze zeer effectief zijn bij het reinigen van negatieve gedachtepatronen in een groep of in een bepaalde ruimte. Deze remedie helpt collectieve bewustzijn te genezen.

 

BORONIA

Negatieve toestand (neg): Bij dwanggedachten; bij het vasthouden van onlangs geëindigde relaties,

Positief resultaat (pos): Geeft mentale rust; sereniteit; helderheid van geest en van gedachten.

 

BOTTLEBRUSH

Negatieve toestand (neg): Wanneer men door essentiële levensveranderingen zoals b.v. puberteit, pensionering en zwangerschap gaat en hierdoor dikwijls overstelpt wordt. Bij het vasthouden van het verleden en oude gewoonten.

Positief resultaat (pos): Schept een band tussen moeder en kind; geeft kracht om moeilijkheden aan te kunnen; geeft sereniteit en kalmte; helpt met het loslaten.

 

BUSH FUCHSIA

Negatieve toestand (neg): Wanneer men moeilijk kan leren; bij dyslexie (woordblindheid); stotteren en bij het negeren van positieve gevoelens.

Positief resultaat (pos): Deze remedie is onovertroffen met betrekking tot het oplossen van leerproblemen. Integreert de linker en rechter hersenhelft en brengt deze in evenwicht. Helpt je duidelijk en gecoördineerd te spreken en de intuïtie te ontwikkelen.

 

BUSH GARDENIA

Negatieve toestand (neg): Wanneer je te veel aandacht schenkt aan je eigen wereld en je eigen zaken, wanneer je geen aandacht schenkt en niet bewust bent van degenen die dicht bij je staan.

Positief resultaat (pos): Geeft hartstocht en hernieuwde belangstelling in je partner; verbetert de communicatie met degenen die dicht bij je staan.

 

BUSH IRIS

Negatieve toestand (neg): Bij angst voor de dood; bij een te materialistische, atheïstische enadering van het leven; uitspattingen in "sex, drugs en rock en roll", waarbij een ontkenning bestaat van het spirituele.

Positief resultaat (pos): spiritueel inzicht; laat je inzien dat er meer is dan de materiële vijf zintuigen kunnen waarnemen; laatje geestelijk ontwaken; geeft bescherming vanuit het universum.

 

CHRISTMAS BELL

De Christmas Bell bloeit in december (vandaar de naam) tot februari. Haar verschijning in de bush gedurende deze tijd is nogal opvallend. Er is ook de synchroniteit met de naam, want deze tijd van het jaar brengen we in verband met de vreugde van geven en ontvangen, niet alleen van liefde maar ook van materiele zaken. Krijg niet het verkeerde idee, dit is een geweldige en krachtige remedie, die helpt bij het manifesteren van je verlangens. Ze werkt goed voor iedereen die een gevoel van gebrek ervaart.

 

CROWEA

Negatieve toestand (neg): Voor degenen die zich zorgen maken, stress hebben en die het gevoel hebben "zich niet voelen zoals het zou moeten"; wanneer men uit evenwicht is.

Positief resultaat (pos): Geeft vrede en innerlijke rust, herstelt emotionele balans en evenwicht; vitaliteit.

 

DAGGER HAKEA

Negatieve toestand (neg): Wanneer men wrok heeft en verbitterd is met betrekking tot je naaste familie, vrienden of oude (liefdes) relaties.

Positief resultaat (pos): Helpt om te vergeven en helpt bij het loslaten van wrok en verbittering, het open en eerlijk laten zien van je gevoelens.

 

DOG ROSE

Negatieve toestand (neg): Wanneer men angstig, onzeker en verlegen is. Voor degenen die bang zijn voor andere mensen; bij onbenullige angsten.

Positief resultaat (pos): (Zelfvertrouwen; moed in alle omstandigheden; houden van het leven en van gezelschap.

 

DOG ROSE OF THE WILD FORCES

Negatieve toestand (neg):  Angst voor controleverlies. Fysieke pijn zonder duidelijke oorzaak.

Positief resultaat (pos): Emotioneel evenwicht. Kalmte. Geestelijke gezondheid in tijden van beroering.

Dit is een plant, die meestal dicht bij het water groeit. Je geeft ze als iemand bang is om de controle te verliezen, wanneer de emoties die ze in zichzelf of direct om zich heen voelen zo intens zijn dat er een gevoel is van totaal controleverlies. Deze remedie werd overdag gemaakt maar bleef ook nog gedurende de nacht onder de volle maan staan. Ze kan ook beschouwd worden als behorend tot de hogere leringen; de leringen omtrent de noodzakelijkheid om controle te verkrijgen over de emoties en om de emotionele intensiteit niet toe te staan om je natuurlijke energieën te verstoren.

 

FIVE CORNERS

Negatieve toestand (neg): Weinig eigenwaarde vooral lichamelijk; afkeer van zichzelf; ingehouden persoonlijkheid.

Positief resultaat (pos): Eén van de belangrijkste van de Bush remedies. Liefde voor en acceptatie van jezelf, van je eigen schoonheid genieten.

FLANNEL FLOWER

Negatieve toestand (neg): Er niet van houden om aangeraakt te worden of niet van lichamelijke activiteit' houden. Bij gebrek aan gevoeligheid, speciaal voor mannen die ongevoelig, grof of ruw zijn.

Positief resultaat (pos): Maakt gevoeliger en zachter bij aanraking en bij het ervaren van gevoelig heden; geeft plezier in alle lichamelijke activiteiten; geeft emotioneel vertrouwen,sensualiteit.

 

FRESHWATER MANGROVE

Negatieve toestand (neg):  Een gesloten hart als gevolg van verwachtingen of vooroordelen die je aangeleerd zijn, niet uit persoonlijke ervaring.

Positief resultaat (pos):    Openstaan voor nieuwe ervaringen,   mensen en veranderingen in de waarneming. Op een gezonde manier twijfelen aan traditionele waarden en overtuigingen.

Deze bloeiende boom groeit langs zoetwaterkreken, billabongs en moerassen in de Northern Territory. De helende kwaliteit van de remedie is het loslaten en genezen van mentale vooroordelen, ze staat het hart toe zich te openen zonder oordeel. Het vooroordeel van Slender Rice Flower stamt direct uit persoonlijke ervaring, terwijl de Freshwater Mangrove voor diegenen is die mentaal afkeuren of die al een oordeel klaar hebben over iets zonder er ooit ervaring mee te hebben opgedaan. Vaak zijn de zaden voor dit vooroordeel lang geleden gezaaid. In veel gevallen bestaan ze al generaties lang, zoals in het geval van landen waar religieuze vooroordelen aan de jongeren worden doorgegeven en door hen worden geaccepteerd zonder vragen te stellen. Veel vooroordelen worden opgebouwd vanwege de culturele of maatschappelijke overtuiging, dat iets onmogelijk is. Deze remedie heeft de mogelijkheid ons toe te staan iets volledig te ervaren en om zowel op het mentale als op het hartniveau open te staan voor verschuivingen in de waarneming en voor alle veranderingen die in deze tijd plaatsvinden.

 

FRINGED VIOLET

Negatieve toestand (neg): Bij shocks en trauma's; bij beschadiging van de aura en wanneer de energie en vitaliteit afgetaptworden door andere personen en dingen zoals bijvoorbeeld straling.

Positief resultaat (pos): Verwijdering van de gevolgen van recente of oude trauma's; psychische bescherming en bescherming van de energie. Gezondheid en vitaliteit.

 

GREEN SPIDER ORCHID

Negatieve toestand (neg): Nachtmerries. Behoefte aan acceptatie. Fobieën.

Positief resultaat (pos): Afstemming. Het vermogen om informatie te bewaken. Het loslaten van angsten en fobieën.

Deze remedie werd ook in Gariwerd (The Grampians) gemaakL De Green Spider Orchid is een plant die heel erg in verband staat met hogere leringen en filosofiën en dieper inzicht. Deze remedie kan helpen bij het werken met telepathie, om iemand af te stemmen om niet alleen maar ontvankelijk te zijn voor andere mensen, maar ook voor andere wezens en rijken. Dit is een uitstekende remedie voor mensen die op zoek zijn naar diepere en hogere niveaus. Ze dient ook voor mensen die spirituele zaken en begrippen onderwijzen, ze helpt hen die kennis te delen. Aan de andere kant helpt ze iemand om informatie voor zichzelf te houden. In veel van de leringen van een hoger niveau is het heel belangrijk dat ze niet onthuld of besproken worden met iedereen. Veel persoonlijkheidstypes hebben een grote behoefte om geaccepteerd te worden en verlangen ernaar om informatie en kennis te delen als een manier om acceptatie te verkrijgen of om te bewijzen dat ze echt vooruitgaan of spiritualiteit ontwikkelen. Deze remedie is heel goed voor het bewaken van informatie totdat er van binnen genoeg energie is opgebouwd, waardoor de informatie kan worden opgenomen, voordat men deze kennis naar buiten laat komen. Green Spider Orchid kan angstfobieën uit het verleden losmaken. Ze helpt ook tegen nachtmerries die kinderen kunnen hebben, als die te maken hebben met het verleden, dit in tegenstelling met nachtmerries die opkomen vanuit een onbekende oorzaak (in welk geval Grey Spider Flower meer geschikt is).

 

GREY SPIDER FLOWER

Negatieve toestand (neg): Bij doodsangst; paniek; angst voor paranormale of psychische aanvallen,

Positief resultaat (pos): Geeft vertrouwen, rust en moed. Goddelijke bescherming.

 

GYMEA LILY

Negatieve toestand (neg):  Trots. Dominerende persoonlijkheid. Statuszoekers.

Positief resultaat (pos): Nederigheid. Bewust zijn van en waardering hebben voor anderen.

Deze remedie is tegen overmatige trots en arrogantie en helpt om nederigheid te verkrijgen. Ze is ook voor mensen van wie de persoonlijkheid zeer intens of extravert is, voor hen die dominerend en veeleisend zijn en voor heel charismatische mensen die meestal hun zin krijgen. Deze mensen houden ervan om gezien en opgemerkt te worden, ze zoeken glamour en status.

 

HIBBERTIA

Negatieve toestand (neg): Bij overdreven zelfdiscipline, verslaafd aan het vergaren van kennis, zelfverbetering en fanatisme.

Positief resultaat (pos): Geeft acceptatie van de eigen persoon; het gebruiken en accepteren van de aangeboren kennis en ervaringen zonder boven anderen te willen staan; tevreden zijn met de eigen kennis.

 

ILLA WARRA FLAME TREE

Negatieve toestand (neg): Voor degenen die lijden aan een sterk gevoel van afgewezen te zijn, of zich buitengesloten voelen. Bij angst voor verantwoordelijkheid,

Positief resultaat (pos): Geeft zelfwaardering, (zelfvertrouwen, op zichzelf kunnen steunen en innerlijke kracht.

 

ISOPOGON

Negatieve toestand (neg): Wanneer men slecht van geheugen is; niet kunnen leren van ervaringen uit het verleden; seniliteit; hardnekkig de persoonlijkheid en anderen blijven controleren en manipuleren.

Positief resultaat (pos): Het vermogen om van opgedane ervaringen te leren; brengt vergeten capaciteiten en herinneringen in het geheugen terug; flexibel en met begrip met anderen omgaan.

 

JACARANDA

Negatieve toestand (neg): Zich met veel dingen bezighouden, maar het niet afmaken; wispelturig; doelloos haasten.

Positief resultaat (pos): Besluitvaardigheid; helder van geest en het vermogen om snel en doel gericht te denken.

 

KANGAROO PAW

Negatieve toestand (neg): Wanneer men op het sociale vlak nog onvolwassen is; voor klungelige of onhandige personen; wanneer men ongevoelig is voor de behoeften van anderen,

Positief resultaat (pos): Geeft ontspanning; gevoeligheid; het "laten gaan" en het plezier in mensen.

 

KAPOK BUSH

Negatieve toestand (neg): Voor degenen die snel ontmoedigd zijn en snel opgeven; bij gelatenheid; apathie.

Positief resultaat (pos): Doorzettingsvermogen; inzicht in hoe bepaalde dingen werken, zoals b.v. machines en bereid zijn en de inspanning opbrengen om er mee aan de slag te gaan. Levensuitdagingen aanpakken.

 

LITTLE FLANNEL FLOWER

Negatieve toestand (neg): Bij het ontkennen van "het kind" in de persoonlijkheid; voor te strenge volwassenen en ernstige, te snel opgroeiende kinderen.

Positief resultaat (pos): Speelsheid; vreugde; plezier hebben; meestromen daar waar het leven je mee naar toeneemt.

 

MACROCARPA

Negatieve toestand (neg): Vermoeidheid; uitputting; opgebrand; slecht immuunsysteem; voor degenen die herstellende zijn.

Positief resultaat (pos): Vernieuwen van energie; kracht; vitaliteit en fysieke weerstand.

 

MINT BUSH

Negatieve toestand (neg): Spirituele problemen en moeilijkheden. Wanhoop. Zich overweldigd voelen verwarring en wanorde.

Positief resultaat (pos): Kalmte. Het vermogen om door te gaan. Bereid zijn voor een initiatie.

De Mint Bush werd gemaakt in de Valley of the Winds, de Olgas, een heilig gebied, waar de energie uitzonderlijk krachtig is. De aromatische Mint Bush straalt een verkoelend, kalmerend en reinigend gevoel uit, een scherp contrast met de droogte en hitte van het gebied. Tijdens het maken was lan zich bewust van de aanwezigheid, op een spiritueel niveau, van twaalf aboriginal ouderlingen, ze gaven hem instructies en inzicht in de eigenschappen van de plant en de Valley of the Winds. Mint Bush is voor de spirituele zorgen en problemen waar iemand doorheen gaat net voor zijn initiatie, als je je op de proef gesteld voelt, vaak tot aan je grenzen. Er kan ook een hoop verwarring en complexiteit in je leven optreden. Het is niet de totale wanhoop van de Waratah, maar veel meer het gevoel dat alles te moeilijk is en te veel om te kunnen hanteren. Het helpt je om te gaan met de domper van je opgebrand voelen voordat je overgaat naar een nieuw niveau.

 

MONGA WARATAH

Net als zijn naaste verwante de Waratah en andere remedies uit de proteacaea familie heeft Monga Waratah een erg krachtige energie. De bloem heeft het uiterlijk van een open hand die uitreikt, wat een sleutelbegrip is in zijn signatuur. Deze remedie helpt mensen bij het vinden van hun innerlijke kracht, waardoor ze in staat zijn om uit te reiken naar anderen. Het werkt op de negatieve eigenschappen van krachteloosheid; van te afhankelijk zijn; van je niet sterk genoeg voelen. Als je je niet in staat voelt om dingen alleen te doen, wanneer je altijd de kracht en de steun van anderen nodig hebt. Wanneer je je verstikt of gesmoord voelt in situaties of relaties en wanneer je je niet in staat of sterk genoeg voelt om eruit te stappen. Deze remedie werkt erg sterk op onafhankelijkheid en het versterken van je wil. Daarom kun je ook aan deze remedie denken als je werkt met verslavingen. Wedding Bush wordt gebruikt voor vastberadenheid en overtuigd handelen, wanneer je iets moet doen of iets op moet geven. Monga Waratah komt bij de stap daarvoor, om je de overtuiging en het gevoel te geven dat je uit de afhankelijkheid aan een bepaald gedrag, een middel of een persoon kunt breken. Deze remedie helpt je om je geest weer terug te winnen.

MOUNTAIN DEVIL

Negatieve toestand (neg): Bij gevoelens van haat, kwaadheid en/of jaloezie; het vasthouden van wrok en/of achterdocht.

Positief resultaat (pos): Onvoorwaardelijke liefde; vergevingsgezindheid; geluk.

 

MULLA MULLA

Negatieve toestand (neg): Trauma's veroorzaakt door vuur, hitte of zelfs al bij zonnebrand. Angst voor vlammen of hete voorwerpen; angst voor je innerlijk vuur.

Positief resultaat (pos): Een gevoel van vertrouwen met vuur; verjonging; expressie van je innerlijk vuur.

 

OLD MAN BANKSIA

Negatieve toestand (neg): Voor trage, weinig energieke mensen; bij vermoeidheid en ontmoediging, vaak met een trage schildklierwerking; uitgeput door overbelasting.

Positief resultaat (pos):  Energie; enthousiasme; plezier en interesse in het leven; moeilijkheden aankunnen.

 

PAW PAW

Negatieve toestand (neg): Bij het gevoel van overstelpt te worden; te zwaar belast bij het nemen van beslissingen.

Positief resultaat (pos): Kunnen opnemen en integreren van nieuwe ideeën en informatie; geeft rust en helderheid en helpt bij het verkrijgen van toegang tot het Hoger Zelf voor het oplossen van problemen.

 

PEACHED FLOWERED TEA-TREE

Negatieve toestand (neg): Bij wisselende stemmingen; gebrek aan plichtsgevoel door verveling om projecten af te maken; hypochondrisch; geen vertrouwen in emotionele en fysieke gezondheid.

Positief resultaat (pos): Emotionele balans; voltooien van doelen en projecten; vertrouwen in en verantwoordelijkheid over de eigen gezondheid; brengt de pancreas (alvleesklier) in evenwicht.

 

PHILOTHECA

Negatieve toestand (neg): Het niet kunnen ontvangen van dankbaarheid en/of erkenning; wanneer men te gul is.

Positief resultaat (pos): Het accepteren van dank; het ontvangen van liefde en het positief bevestigen van zichzelf.

 

PINK FLANNEL FLOWER

Negatieve toestand (neg): Ongelukkig zijn; alles vanzelfsprekend vinden; achteloos; het leven zien als saai, vlak en zonder glans snel verveeld; ondankbaar.

Positief resultaat (pos): Dankbaarheid; erkentelijk zijn; openhartig; levensvreugde; lichtvoetig; emotionele intelligentie.

Deze bloem heeft alles te maken met de energie van het hart, wat niet verwonderlijk is als je de intensiteit van het roze centrum ziet. Ze zorgt voor een gevoel van dankbaarheid voor alle aspecten van het leven en voor wat je om je heen ervaart. Pink Flannel Flower zorgt voor een gevoel van waardering, voor verrukking en plezier in de details van de kleine dingen in het leven; om de zegeningen van elk moment bewust te zien. Zonder dat kan het leven gemakkelijk saai en vlak worden en het "joie de vivre" zal ontbreken.

Deze remedie heeft grote betekenis voor jonge baby's, zowel in de baarmoeder als in de eerste jaren van hun leven. Pink Flannel Flower zal hen helpen om zowel hun hart als hun hartchakra open te houden met de hoge trilling van liefde waarmee ze hier gekomen zijn, terwijl ze zich aanpassen aan de dichtheid van de driedimensionale werkelijkheid. Bluebell wordt gebruikt om het hart te openen nadat het zich heeft gesloten, maar bij jonge kinderen helpt de Pink Flannel Flower om het hart open te houden.

Het vormt een filter om de wereld om je heen in een totaal ander licht te zien, waarbij duisternis, frustratie en veel andere negatieve emoties getransformeerd worden door de vreugdevolle, dankbare energie van het hart. In die toestand heb je toegang tot een heel hoog niveau van intuïtie en wijsheid. Het brengt de intelligentie van het hart naar buiten en voorziet je van effectieve oplossingen voor de situaties en de uitdagingen die je tegenkomt. Waardering is een deur naar vervulling en vrede. Waardering is een stuk gemakkelijker wanneer dingen op jouw manier gaan, maar Pink Flannel Flower kan je leren om ook waardering op te brengen als zich onverwacht iets voordoet en ze zal het mogelijk maken dat je de situatie bekijkt door de groothoeklens van waardering en niet met de kortzichtige blik van kwaadheid en oordeel.

 

PINK MULLA MULLA

Negatieve toestand (neg):    Diepe gekwetstheid, op zijn hoede,geïsoleerd,zich geblokkeerd voelen.

Positief resultaat (pos): Het overwinnen van obstakels / Zich openstellen / Vergeving.

De Pink Mulla Mulla is voor hen die afwerende signalen uitzenden om mensen op afstand te houden. Ze zijn meestal tamelijk geïsoleerd en niet in staat om een kwetsing, een onrecht op te lossen, die heel diep kan zitten. Ze dragen dit met zich mee als een litteken op de ziel. Dit is van invloed op hun houding naar degenen rondom hen en het kan hen zeer achterdochtig maken over de motieven van mensen, het staat hen geen rust toe. Ze zijn altijd op hun hoede dat mensen hen niet opnieuw kwetsen, ze beschermen zichzelf door kwetsende dingen tegen anderen te zeggen en die daardoor bij voorbaat te ontwapenen. Wat ze tegen degenen rondom hen zeggen weerspiegelt niet altijd hoe ze zich werkelijk voelen. Het is een manier om mensen op een afstand te houden, zodat ze niet opnieuw gekwetst worden. Deze remedie helpt om emotionele blokkades op te lossen, ze maakt het iemand mogelijk om "een kloof te overbruggen" en over hindernissen heen te stappen.

RED GREVILLEA

Negatieve toestand (neg): Het gevoel hebben vast te zitten; wanneer men wel het doel weet maar niet de weg; wanneer men vaak gevoelig is voor kritiek en onaangename mensen en teveel vertrouwen stelt in anderen.

Positief resultaat (pos): Kracht om uit onplezierige situaties te stappen; doortastendheid; onverschillig met betrekking tot het oordeel van anderen; moed en kracht.

 

RED HELMET

Negatieve toestand (neg): Opstandig; egoïstisch; problemen met autoritaire figuren, die voortkomen uit een slechte relatie met de vader.

Positief resultaat (pos): Helpt een man een band te kweken met zijn kinderen; bevordert de gevoeligheid en geeft respect met betrekking tot relaties.

 

RED LILY

Negatieve toestand (neg): Voor degenen boven de 28 jaar, die vaag, gespleten, besluiteloos of dagdromers zijn.

Positief resultaat (pos): Aarding; concentratie en aandacht voor wat je doet; in het nu leven; na druggebruik.

 

RED SUVA FRANGIPANI

Negatieve toestand (neg): Beroering. Emotionele opschudding. Verdriet.

Positief resultaat (pos): Zich gekoesterd voelen. Gemoedsrust. Kalmte.

Deze remedie richt zich tot de grote emotionele intensiteit, de problemen en de ontberingen waar mensen doorheen kunnen gaan wanneer een relatie eindigt, bijna eindigt of door een zeer "wankele" periode gaat. Ze kan ook genomen worden tegen de shock bij het verlies van een geliefde. Red Frangipani richt zich tot dat enorme verdriet. Sturt Desert Pea is om met het verdriet na de gebeurtenis om te kunnen gaan, terwijl deze remedie zich richt tot de rauwe emoties wanneer je midden in de ervaring zit. Zo iemand kan zich geweldig verstoord voelen, niet suïcidaal zoals in het geval van de Waratah, maar verscheurd door de gebeurtenis of de situatie.

 

ROUGH BLUEBELL

Negatieve toestand (neg): Openlijk Kwaadwillig. Totaal gebrek aan zorg voor de gevoelens van anderen. Manipulatief. Kwetsend.

Positief resultaat (pos): Onvoorwaardelijke liefde. Openheid. Medeleven. Gevoeligheid.

Rough Bluebell is voor mensen die heel manipulatief zijn en voor hen die bewust kwaadwillig zijn en mensen gebruiken. Dit kan zowel subtiel als openlijk gedaan worden, meestal het eerste. Deze remedie is ook voor degenen die meestal de rol van martelaar spelen en ervan houden anderen aan zich te verplichten. Zij zijn zich bewust van de behoeften van anderen maar willen liefde en affectie voor zichzelf en bekommeren er zich niet om iets terug te geven. Ze zijn niet open in hun pogingen liefde en affectie te geven en te verkrijgen en nemen hierbij vaak onoprechte, achterbakse manieren aan. Kangaroo Paw is voor hen die de behoeftes van anderen op een onbewuste manier kwetsen of ontkennen, omdat ze op zichzelf gericht zijn en zich niet bewust zijn van anderen en hun behoeften.

 

SHE OAK

Negatieve toestand (neg): Onvruchtbaarheid, speciaal wanneer er geen fysieke reden is: wanneer het hormonenstelsel uit evenwicht is; speciaal bij het premenstrueel syndroom (PMS),

Positief resultaat (pos): Vruchtbaarheid; conceptie en brengt het hormoonstelsel in evenwicht.

 

SILVER PRINCESS

Negatieve toestand (neg): Het gemis aan levensrichting; doelloos en moedeloos; het gevoel hebben van "is dat alles?"

Positief resultaat (pos): Geeft levensdoel, levensrichting en motivatie.

 

SLENDER RICE FLOWER

Negatieve toestand (neg): Bij discriminatie, trots en jaloezie, bekrompenheid van denken; wanneer   men zich vergelijkt met anderen.

Positief resultaat (pos): Samenwerking; nederigheid; ontvankelijk voor de schoonheid van anderen; groepsharmonie. Ook te gebruiken op littekens, voor het herstellen van de energetische doorstroming.

 

SOUTHERN CROSS

Negatieve toestand (neg): Voor degenen die de neiging hebben om zich slachtoffer te voelen; dat het leven hard voor hen is en hierdoor zwaar getroffen zijn; klagen; tekort aan bewustzijn; martelaars; verbitterd.

Positief resultaat (pos): Persoonlijke kracht; verantwoording nemen voor onze situaties en in staat zijn deze te veranderen; positieve instelling; kunnen groeien door iedere levenservaring.

 

SPINIFEX

Negatieve toestand (neg): Fysieke kwalen; bij herpes; snijwondjes; het gevoel slachtoffer van een ziekte te zijn.

Positief resultaat (pos): Stelt in staat om d.m.v. emotioneel begrip het lichaam te genezen, werkt uitwendig goed op wonden en kwetsingen.

 

STURT DESERT PEA

Negatieve toestand (neg): Eén van de krachtigste Bush remedies. Helpt bij diepe pijn, droefheid en emotionele pijn.

Positief resultaat (pos): Verdrijft treurige herinneringen; helpt loslaten; geeft motivatie en hernieuwd de energie.

 

STURT DESERT ROSE

Negatieve toestand (neg): Schuldgevoelens; een laag gevoel van eigenwaarde door daden uit het verleden; gemakkelijk over te halen.

Positief resultaat (pos):  Helpt je eigen innerlijke overtuigingen en moraal volgen; loslaten van schuldgevoelens.

 

SUNDEW

Negatieve toestand (neg): Voor degenen onder de 28 jaar, die vaag, gespleten, besluiteloos of dagdromers zijn.

Positief resultaat (pos): Aarding; aandacht voor details; focus; in het heden leven.

 

SUNSHINEWATTLE

Negatieve toestand (neg): Strijd; vast blijven zitten in het verleden; een sombere toekomst verwachten.

Positief resultaat (pos): Optimisme; acceptatie van de schoonheid en plezier van het heden; positieve verwachtingen.

 

SYDNEY ROSE

Het eerste aspect van de Sydney Rose dat je opvalt, is haar intense, prachtige zuiverste kleur roze. Roze staat symbool voor de liefde energie en de genezende kwaliteit van deze opmerkelijke remedie is dat we ons realiseren en weten - op een diep niveau in ons hart en niet alleen op een intellectueel niveau - dat er geen scheiding is tussen ons, dat we allemaal een zijn. Ik ben, net zoals alle anderen ook, vooral een ander deel van jou dat andere ervaringen heeft. De 2000 jaar oude boodschap van Christus was een boodschap van liefde: behandel andere mensen zoals je zelf behandeld wilt worden. Maar in dit nieuwe millennium gaan we dieper in op deze boodschap door de achterliggende betekenis te begrijpen. Dat de "ander" in feite jij bent, dat alles wat je een ander aandoet, je jezelf aandoet omdat er geen scheiding is tussen jou en de ander, we zijn allemaal een. Als het menselijk bewustzijn zich gaat ontwikkelen zal dit het meest fundamentele begrip zijn wat we gaan omarmen en van waaruit we gaan handelen. Want door dit te doen zullen we mededogen, tolerantie en liefde voor anderen ontwikkelen en de bereidheid om anderen te helpen en te ondersteunen - omdat je het zelf bent.

Bij zoveel mensen bestaat tegenwoordig het verlangen naar spirituele eenheid. De Sydney Rose zal haar tempo als leraar voor ons niet verlagen, wij zullen ons aan haar tempo aan moeten passen, maar zij zal ons wel helpen om dat te doen. Dit proces kan voor sommigen een intense ervaring zijn, want het kan je de pijn laten voelen van het niet verbonden zijn met anderen. Gevoelens van niet geliefd zijn, verlatenheid, melancholie, zelfs neerslachtigheid kunnen opkomen om gereinigd te worden voordat je de positieve kwaliteiten gaat ervaren - gevoelens van eenheid, verbondenheid, vrede, je veilig voelen en vervulling.

 

TALL MULLA MULLA

Negatieve toestand (neg):  Zich bang voelen. Gebrek aan communicatie over en weer. Zich onveilig voelen.

Positief resultaat (pos): Zich veilig voelen bij mensen. Sociale communicatie over en weer.

Op een emotioneel niveau is er niet veel "gaande tussen mensen", alsof het niet veilig is. Het gevoel dat dingen te eng zijn. Tall Mulla Mulla is voor mensen met een "koud hart". Zij zijn niet in staat om diep adem te halen omdat ze het leven niet diep inademen.

 

TALL YELLOW TOP

Negatieve toestand (neg): Bij vervreemding; eenzaamheid en het gevoel van geïsoleerd te zijn.

Positief resultaat (pos): Het gevoel "erbij te horen"; weten dat je "thuis" bent; acceptatie van jezelf en anderen.

 

TURKEY BUSH

Negatieve toestand (neg): Blokkering van de creativiteit; ongeloof in je eigen creatieve mogelijkheden.

Positief resultaat (pos): Creatieve inspiratie; creatieve expressie; hernieuwd vertrouwen in eigen creatieve kunnen.

 

WARATAH

Negatieve toestand (neg): Diepe wanhoop; zelfmoordplannen; hopeloosheid; niet in staat om het hoofd te bieden aan crisissituaties.

Positief resultaat (pos): Moed; taai; sterk vertrouwen; aanpassingsvermogen; het ontwikkelen van kwaliteiten om te overleven.

 

WEDDING BUSH

Negatieve toestand (neg): Moeite met het aangaan van relaties, zowel zakelijke, sociale en intieme.

Positief resultaat (pos): Verbintenis en verplichting aangaan in en m.b.t. relaties, toegewijd zijn om het levensdoel te vervullen.

 

WILD POTATO BUSH

Negatieve toestand (neg): Wanneer men zich belemmerd voelt door het lichaam; het te zwaar weegt en het lichaam niet kan functioneren zoals men zou willen; frustratie.

Positief resultaat (pos): Geeft vrijheid; vitaliteit en het vermogen om door te gaan in het leven.

 

WISTERIA

Negatieve toestand (neg): Speciaal voor vrouwen die zich geremd voelen, gespannen worden bij seks en er niet van kunnen genieten of voor degenen die bang zijn voor intimiteiten; voor "macho" gedrag bij mannen.

Positief resultaat (pos): Seksueel genieten en erbij op je gemak voelen; ontwikkelen van tederheid en zachtheid.

 

YELLOW COWSLIP ORCHID

Negatieve toestand (neg): Kritiek; oordelen; vitten en bureaucratie.

Positief resultaat (pos): Menselijke betrokkenheid; onpartijdigheid; afstand van emoties kunnen nemen; constructief; heldere arbitrage; brengt de hypofyse in evenwicht.

 

AANVULLENDE BUSH REMEDIES

↑Terug naar index↑

GREEN ESSENCE

De Green Essence is gemaakt van de stengels en bladeren van verse kruiden die traditioneel als geneeskruid gebruikt worden. Ze werd op dezelfde manier gemaakt als een bloesemremedie. Ze dient om het systeem te reinigen van gist, schimmels en parasieten. Ze moet twee weken lang ingenomen worden, zeven druppels, vijf minuten voor de maaltijden.

Uitwendig kan de Green Essence gebruikt worden voor het behandelen van huidproblemen zoals eczeem, psoriasis of schimmel infecties. Doe zeven druppels van de Green Essence in een dessertkommetje met water, sprenkel op de betreffende plek en laat dit opdrogen. Doe dit twee weken lang 's morgens en 's avonds. Hiervoor moet je elke twee dagen een verse voorraad maken. Gebruik de Green Essence niet tegelijk inwendig en uitwendig, omdat de reactie dan te sterk kan zijn - de huid kan gaan afbladderen.

CANDIDA

Als je de Green Essence gebruikt om Candida te behandelen wordt het volgende

aanbevolen. Je moet zowel de Green Essence als de Peach-flowered Tea-tree twee weken lang gebruiken, de Green Essence drie keer per dag voor de maaltijd. De twee weken daarop volgend neem je 's morgens en 's avonds een combinatie van Spinifex, Bottlebrush en Peach-flowered Tea-tree. Daarna neem je de Peach-flowered Tea-tree nog eens twee weken lang 's morgens en 's avonds.

Je kunt in het begin van het proces ook gebruik maken van een goed merk acidophilus of bifidus cultuur, deze moet wel goed gekoeld zijn en blijven. Vermijdt tijdens deze periode voedsel met suikers of gist, zoals alcohol, azijn, vegetarische bouillon, gistbrood etc.

Je kunt, indien noodzakelijk, ook twee weken lang 's morgens en 's avonds een douche nemen met Green Essence. Om deze te maken, doe zeven druppels Green Essence in een kom water. Neem nadat je twee weken deze douche hebt genomen, de Green Essence weer in voor twee of vier weken. Als alternatief kun je ook de Green Essence eerst innemen voordat je begint met twee weken douchen.

Gebruik de Green Essence nooit tegelijk inwendig en uitwendig.

AUTUMN LEAVES

Autumn Leaves maakt het mogelijk om de andere zijde te horen, te zien en te voelen en om open te staan voor die begeleiding en communicatie. Het versterkt verder ook het gevoel an loslaten en verdergaan op een zeer diepgaande manier. De bladeren zijn verzameld op een heilige plek, op het moment in de herfst dat ze loskwamen van de boom. De remedie werd alleen van deze bladeren gemaakt.

Elisabeth Kübler-Ross en andere werkers op dit gebied benadrukken hoe gewoon het is en belangrijk voor degene die overgaat om ervan bewust te zijn dat hulp en begeleiding aanwezig zijn, vooral de aanwezigheid van geliefden die al gestorven zijn. Dit zal de overgang van het fysieke niveau naar de spirituele wereld gemakkelijker maken.

LICHEN ESSENCE

Lichen helpt mensen om op het moment van hun fysieke dood bewust te zijn van het Licht, ernaar uit te kijken en ernaar toe te gaan. Het alternatief voor de ziel is om op het astrale niveau aan de aarde gebonden te blijven - deze zielen noemen we meestal "geesten". Er is een hoop duisternis werkzaam op het astrale niveau en het is zeker een niveau waar de ziel zo snel mogelijk doorheen zou moeten gaan.

Een gewelddadige of plotselinge dood maakt het ook waarschijnlijker dat de Geest aan de aarde gebonden blijft en het sprayen van Lichen kan van groot nut zijn voor deze zielen. Zelfs in het geval van een onverwachte, plotselinge dood, zoals bijvoorbeeld een verkeersongeluk, is degene die bij zo'n ervaring betrokken is op het niveau van het hoger zelf volledig bewust van wat er gaat gebeuren en van het feit dat hij zal overgaan. Twee weken voor de gebeurtenis begint het etherisch lichaam zich al af te scheiden en los te maken van het fysieke lichaam. Lichen helpt het etherische en fysieke lichaam om van elkaar te scheiden en zich voor te bereiden op de overgang.

De Transition combinatie, die Lichen bevat, kan genomen worden door mensen die door een belangrijke verandering in hun leven, hun carrière gaan, die gaan verhuizen, etc. In deze omstandigheid moet hun etherische lichaam zich zeker niet afscheiden van hun fysieke lichaam.

 

COMBINATIE REMEDIES AUSTRALIAN BUSH ESSENCES

 ↑Terug naar index↑

ABUND ESSENCE - OVERVLOED REMEDIE

Positieve kwaliteit: Vreugdevol delen. Geloven in overvloed. Je eigen handelingen niet ondermijnen. Universeel vertrouwen.Onevenwichtigheid: Pessimistisch. Gesloten. Niets toelaten. Angstvoor tekort. In armoede denken.Helpt bij het loslaten van negatieve overtuigingen, familiepatronen, zelfondermijning en angst voor gebrek. Door dit te doen stelt zij ons in staat om volledig open te staan voor het ontvangen van grote rijkdommen op alle niveaus, niet alleen financieel. De Abund combinatie bestaat uit de volgende remedies: Bluebell, Boab, Christmas Bell, Five Corners, Philotheca, Southern Cross, Sunshine Wattle.

 

ADOL ESSENCE - PUBERTEIT REMEDIE

Positieve kwaliteit: Om kunnen gaan met veranderingen. Rekening houden met anderen. Versterkt communicatie, eigenwaarde. Onevenwichtigheid: Ongevoelig. Een gevoel van er niet bijhoren. "Het is niet eerlijk"- houding. Verlegenheid. Woede. Werkt op de belangrijkste zaken waar pubers meestal mee te maken krijgen. Versterkt de zelfaanvaarding, communicatie, sociale vaardigheden, harmonie in relaties, volwassenheid, emotionele stabiliteit en optimisme.

De combinatie bestaat uit de volgende remedies: Billy Goat Plum, Boab, Bottlebrush, Dagger Hakea, Five Corners, Flannel Flower, Kangaroo Paw, Red Heimet Orchid, Southern Cross, Sunshine Wattle, Tall Yellow Top.

 

CALM & CLEAR ESSENCE - RUST EN RUIMTE REMEDIE

Positieve kwaliteit: Je eigen tijd en eigen ruimte innemen. Ontspannen en plezier maken. Helderheid, kalmte en vrede. Onevenwichtigheid: Altijd te betrokken zijn. Geen tijd hebben voor jezelf. Ongeduld, haasten, zorgen maken. Helpt je om tijd voor jezelf te vinden. Ontspannen zonder druk van buitenaf en zonder dat er voor je gevoel steeds een beroep op je wordt gedaan. Loslaten, kunnen ontspannen. Op een gezonde manier over jezelf nadenken. Goed als je altijd te veel zorgen hebt en te bezorgd bent, wanneer je geen tijd voor jezelf hebt en jezelf altijd op de laatste plaats zet.

Deze combinatie bestaat uit: Black Eyed Susan, Bottlebrush, Boronia, Bush Fuchsia, Crowea, Jacaranda, Little Flannel Flower, Paw Paw.

 

COGNIS ESSENCE - LEER REMEDIE

Positieve kwaliteit: Nieuwe ideeën kunnen opnemen. Helderheid en gerichte aandacht. Versterkt alle leervermogens en vaardigheden. Onevenwichtigheid: Dagdromen. Verwarring. Overweldigd zijn. Geeft aandacht en helderheid bij het werken, spreken, lezen of studeren. Brengt de intuïtieve en rationele processen in evenwicht en helpt om ideeën en informatie te integreren. Heel goed bij studie of bij taken die grote aandacht vereisen. Helpt bij het oplossen van problemen door de toegang tot het Hoger Zelf te verbeteren, hierin zijn alle kennis en ervaring uit het verleden opgeslagen. Goede hulp voor ADD en ADHD kinderen.

De remedie van de bloesems van Bush Fuchsia, Isopogon, Jacaranda, Paw Paw en Sundew

 

CONFID ESSENCE - ZELFVERTROUWEN REMEDIE

Positieve kwaliteit: Verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Integriteit. Vertrouwen. Persoonlijke kracht. Trouw blijven aan jezelf Onevenwichtigheid: Lage zelfwaardering. Schuldgevoel. Schuchterheid. Gebrek aan overtuiging. Slachtoffer mentaliteit. Versterkt de positieve kwaliteiten zelfvertrouwen en vertrouwen. Je op je gemak voelen   bij andere mensen. Lost negatieve onbewuste overtuigingen op die je kunt hebben over jezelf en ook schuldgevoelens die het gevolg zijn van daden uit in het verleden. Deze remedie helpt je ook om de verantwoordelijkheid te nemen voor situaties en gebeurtenissen die zich kunnen voordoen in je leven en om je te realiseren dat je niet alleen het vermogen en de kracht hebt om deze gebeurtenissen te veranderen, maar ook om dat te scheppen wat je voor jezelf wenst.

De remedie van de bloemen van Boab, Dog Rose, Five Corners, Southern Cross en Sturt Desert Rose.

 

CREATIVE ESSENCE - ZANG/SPREKEN REMEDIE

Positieve kwaliteit: Versterkt het zingen. Creatieve uitdrukking. Een heldere stem. Spreken in het openbaar. Onevenwichtigheid: Creatieve blokkades en remmingen. Moeilijk je gevoelens uit kunnen drukken. Inspireert creatieve en emotionele uitdrukking en geeft moed en helderheid bij het spreken of zingen in het openbaar. Deze remedie maakt de stem vrij, helpt om creatieve blokkades op te ruimen en om creatieve oplossingen te vinden voor alle problemen in het leven.

De bloesem remedies van Bush Fuchsia, Crowea, Five Corners, Flannel Flower, Red Grevillea, Tall Mulla Mulla, Turkey Bush.

 

DYIMAMIS ESSENCE - ENERGIE REMEDIE

Positieve kwaliteit: Vernieuwt passie en enthousiasme voor het leven. Brengt je vitale levenskrachten naar het centrum en in harmonie. Onevenwichtigheid: Tijdelijk verlies van energie, enthousiasme en opwinding. Hernieuwt enthousiasme en plezier in het leven, voor mensen die zich niet helemaal lekker voelen, uitgeput, afgemat en niet helemaal hersteld van een terugslag.

De remedies van de bloemen van Banksia Robur, Crowea, Illawara Flame Tree, Macrocarpa, Old Man Banksia, Yellow Cowslip Orchid Fringed Violet

 

ELECTRO ESSENCE - STRALINGS REMEDIE

Positieve kwaliteit: Vermindert de emotionele effecten van straling. Onevenwichtigheid: Je uitgeput en vlak voelen, je uit evenwicht voelen met de ritmes van de aarde. De Electro Essence werkt sterk op de angst en de stress die samenhangt met aarde, elektrische en elektromagnetische straling. Verder helpt de Electro essence bij elektrische straling van meterkasten, bovengrondse hoogspanningsleidingen, t.l.-licht en elektrische apparaten, vooral televisies, zonnestraling, zoals ernstige zonnebrand en stralingstherapie bij de behandeling van kanker. Bij bestraling versterkt de Electro essence de normale, gezonde cellen, helpt de straling te weerstaan en bevordert het herstel na de therapie. Ze kan ook goed helpen bij nucleaire straling. In al deze situaties stopt de Electro essence de opslag van straling in het lichaam en helpt de straling los te laten die al opgeslagen is. Ze helpt om de energieën van het lichaam intact te houden en ze helpt de neurologische systemen om normaal te blijven functioneren.

Deze combinatie bestaat uit Bush Fuchsia, Crowea, Fringed Violet, Mulla Mulla, Paw Paw en Waratah.

 

EMERGENCY ESSENCE - EERSTE HULPREMEDIE

Positieve kwaliteit: Ondanks alles verdergaan. Onevenwichtigheid: Paniek. Spanningen. Angst. Heel goed bij emotionele verstoringen. Heeft een kalmerend effect tijdens een crisis. Wanneer iemand specialistische medische hulp nodig heeft, zal deze remedie steun verschaffen, tot er behandeling beschikbaar is. Neem deze remedie ieder uur of indien nodig, vaker in, tot de persoon zich beter voelt.

Deze combinatie is gemaakt van de remedies van Angelsword, Crowea, Dog Rose of the Wild Forces, Fringed Violet, Grey Spider Flower, Sundew en Waratah. In de crème zit ook Slender Rice Flower en Spinifex.

DE EMERGENCY COMBINATIE IS OOK IN 15 ML. STOCK VERKRIJGBAAR.

 

MEDITATION ESSENCE - MEDITATIE REMEDIE

Positieve kwaliteit: Ontwaken van de spiritualiteit. Versterkt de intuïtie. Innerlijke leiding. Toegang tot het hoger zelf. Diepere meditatie. Telepathie. Onevenwichtigheid:   Niet goed kunnen mediteren. Psychische aanvallen. Beschadigde aura. Psychisch leeggezogen. Om je spiritualiteit te doen ontwaken. Maakt het je mogelijk om dieper in elke religieuze of spirituele praktijk te gaan. Versterkt de toegang tot het Hoger Zelf en geeft daarbij psychische bescherming en genezing van de aura. Speciaal aanbevolen voor iedereen die mediteert.

Deze combinatie is gemaakt van de remedies van Angelsword, Boronia, Bush Fuchsia, Bush Iris, Fringed Violet, Green Spider Orchid en Red Lily.

 

PURIFYING ESSENCE - REINIGINGS REMEDIE

Positieve kwaliteit: Een gevoel van bevrijding en opluchting, van fris en schoon zijn. Onevenwichtigheid: Emotionele verspilling. Je overbelast voelen. Emotionele bagage. Dit is een combinatie voor het schoonmaken en ontgiften van het lichaam. Helpt ook bij het vrijmaken van chemische giften en verontreinigingen. Voor het vrijmaken en reinigen van verontreinigde emoties en vervuiling door bepaalde producten. Om je te reinigen van opgebouwde emotionele bagage.

De bloesem remedies van Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, Dagger Hakea, Dog Rose en Wild Potato Bush.

 

RELATIONSHIP ESSENCE - RELATIE REMEDIE

Positieve   kwaliteit: Je gevoelens uitdrukken. Verbetert de communicatie. Vergeving. Doorbreekt negatieve conditionering vanuit de familie. Herstel van interesse. Versterkt de ouder-kind binding. Onevenwichtigheid: Emotionele pijn en onrust. Verwarring. Wrok. Geblokkeerde, ingehouden emoties. Niet in staat zijn tot relaties. Versterkt de kwaliteit van alle relaties, maar vooral intieme relaties. Helpt je om de wrok, de geblokkeerde emoties, de verwarring, emotionele pijn en onrust los te laten en op te ruimen, die samengaan met relatieproblemen. Ze helpt je om je gevoelens onder woorden te brengen en uit te drukken en om de communicatie te verbeteren. Deze remedie verbreekt de vroeg ontstane conditionering en de patronen vanuit de familie die je huidige volwassen relaties beïnvloeden. Voor intieme relaties is de Seksualiteit remedie (Sexuality) een perfecte remedie om hierna te gebruiken.

De remedie is gemaakt van de bloemen van Bluebell, Boab, Bottlebrush, Bush Gardenia, Dagger Hakea, Flannel Flower, Mint Bush, Red Heimet Orchid, Red Suva Frangipani en Wedding Bush.

SEXUALITY ESSENCE - SEKSUALITEIT REMEDIE

Positieve kwaliteit: Hernieuwt de passie. Sensualiteit. Genieten van aanraking en intimiteit. Speelsheid. Voldoening. Onevenwichtigheid: De gevolgen van seksueel misbruik. Schaamte. Gespannen zijn bij seksualiteit Angst voor intimiteit. Goed voor het loslaten van schaamte en de gevolgen van lichamelijk of seksueel misbruik en trauma. Om je op je gemak te voelen over je lichaam en het volledig te accepteren. Ze stelt je in staat om open te staan voor sensualiteit en aanraking en om te genieten van lichamelijke en emotionele intimiteit. Sexuality Essence hernieuwt de passie en de interesse in relaties.

Deze combinatie is gemaakt van de remedies van Billy Goat Plum, Bush Gardenia, Flannel Flower, Fringed Violet, Little Flannel Flower, Sturt Desert Rose en Wisteria.

 

SOLARIS ESSENCE - ZON/VUUR REMEDIE

Positieve kwaliteit: Vermindert de negatieve gevolgen van vuur en van zonnebrand. Onevenwichtigheid: Angst en spanning die in verband staan met vuur. Vermindert angst en de stress die in verband staan met vuur, hitte en de zon. Een heel goede remedie om bij de hand te hebben tijdens de zomer en tijdens langdurige blootstelling aan de zon.

Samengesteld uit de Bush remedies: Mulla Mulla, She Oak, Spinifex.

 

TRANSITION ESSENCE - OVERGANGS REMEDIE

Positieve kwaliteit: Het accepteren van verandering. Sereniteit. Verzacht de angst voor de dood. Overgaan in vrede. Onevenwichtigheid: Het gevoel hebben dat je vastzit. Gebrek aan richting. Angst voor de dood. Angst voor het onbekende. Niet kunnen aanvaarden. Helpt je om door alle belangrijke veranderingen in het leven heen te gaan en om die aan te kunnen. Maakt je bewust van de richting van je leven, vooral als je op een kruispunt in het leven staat. Aan de andere kant is de remedie ook voor mensen die weten wat ze willen, maar niet weten hoe ze dit kunnen bereiken. Verzacht de angst voor de dood en helpt iemand ook om zich met de dood te verzoenen. Deze combinatie maakt het daardoor mogelijk om gemakkelijk en zacht over te gaan, met kalmte, waardigheid en sereniteit.

De combinatie is gemaakt van de remedies van Autumn Leaves, Bauhinia, Bottlebrush, Bush Iris, Lichen, Mint Bush, Red Grevillea en Silver Princess.

 

TRAVEL ESSENCE - REIS REMEDIE

Positieve kwaliteit: Verfrist.Centreert.Een gevoel van persoonlijke ruimte houden. Onevenwichtigheid: Desoriëntatie. Vermoeidheid en uitputting. De emotionele gevolgen van het reizen. Voor de problemen die je tegenkomt als je reist per vliegtuig. Stelt je in staat om aan te komen op je bestemming en je evenwichtig te voelen en in staat om verder te gaan. Het gebruik van deze remedie is goed bij alle vormen van reizen.

Deze combinatie is gemaakt van de remedies van Banksia Robur, Bottlebrush, Bush Fuchsia, Bush Iris, Crowea, Fringed Violet, Macrocarpa, Mulla Mulla, Paw Paw, Red Lily, She Oak, Silver Princess, Sundew en Tall Mulla Mulla en Bottlebrush

 

WOMAN ESSENCE - VROUWEN REMEDIE

Positieve kwaliteit: Vrouwelijk evenwicht. Kalmte en stabiliteit. Met veranderingen om kunnen gaan. Onevenwichtigheid: Sterke stemmingswisselingen.Vermoeidheid. Niet houden van je lichaam. Harmoniseert alle onevenwichtigheden tijdens de menstruatie en de menopauze. Zij maakt het een vrouw mogelijk om zichzelf, haar eigen lichaam en haar schoonheid te ontdekken en zich er goed over te voelen.

De remedie is gemaakt van: Billy Goat Pluim, Bottlebrush, Bush, Fuchsia, Crowea, Five Corners, Mulla Mulla, Old Man Banksia, Peach, Flowered Tea Tree en She Oak.

LIGHT FREQUENCY REMEDIES

↑Terug naar index↑

BUSH ANTARCTIC ESSENCE.

Laat je een enorme kalmte, vrede en stilte in jezelf voelen. Laat je bewust worden van en versterkt je visie op wat noodzakelijk en belangrijk is in je leven. Om heel diepe en verborgen aspecten van jezelf duidelijk te maken en op te lossen. Verbind je zowel met de Wijsheid van de Ouden als met je verre verleden. Om te vertrouwen op de Geest en op het verloop van je leven en de richting daarvan. Helpt je bij het vinden van je eigen kern, je pure essentie. Deze spirituele remedie is gemaakt in de ongerepte omgeving van Antarctica. Om daar te komen moesten we vijf dagen zeilen langs de Drakenpassage, een van de ruwste en meest verraderlijke zeeën in de wereld.

Ijsbergen van meer dan 20.000 jaar oud waren de bron voor het water dat ik gebruikte om deze remedie te maken. Bij het maken van de Antarctic remedie kwam ik in een diepe staat van vrede en rust, die verder ging dan alles wat ik tot dan toe ervaren had, terwijl ik overvallen werd door de oorverdovende stilte, kalmte, rust en intensiteit van de natuurelementen die daar aanwezig zijn. Antarctica is een verbazingwekkende plaats. Ik voelde grote dankbaarheid en ik voelde me buitengewoon bevoorrecht, zowel om daar te zijn als om de Antarctica remedie te mogen maken en aan de wereld aan te bieden.

De Antarctica remedie maakt je bewust wat echt noodzakelijk is in je leven en in de situaties waarin je terecht komt. Ze maakt het mogelijk dat je een enorme kalmte, vrede en stilte in jezelf kunt voelen. Deze remedie zorgt dat je dingen los kunt laten die niet belangrijk voor je zijn en die je weghouden van je innerlijke rust en van je verbinding met de natuur.

Ze maakt het mogelijk datje diep op dingen ingaat en niet afgeleid wordt; dat je de kern van dingen ziet en dat wat belangrijk is. Als je te veel afgeleid bent zal de remedie je weer terugbrengen in je rust. Een ander belangrijk aspect van de Antarctica remedie is dat ze je eigenschappen van jezelf laat zien die diep verborgen zijn - waar soms naar verwezen wordt als:"oude donkere kristallen". Deze remedie zal er licht naar toe brengen en deze oude patronen en overtuigingen oplossen (deze kunnen zich in oude tijden gevormd hebben of het kunnen vroege overtuigingen zijn die in dit leven ontwikkeld zijn). Het oplossen van deze oude patronen geeft de steun om de Geest te vertrouwen, om je pad te vertrouwen en het zal je de noodzakelijke nieuwe stappen laten zien. De Antarctica remedie kan je ook helpen om je te verbinden met de wijsheid van de Ouden en ook met je eigen verre verleden. Ze kan je helpen met de verbinding met alles wat je nodig hebt uit die tijd.

Ze laat je het geduld vinden om heel erg stil te zijn. Dit zal ertoe leiden dat je vertrouwen krijgt in het verloop en de richting van je leven, dat je open staat voor deze nieuwe onthullingen en dat je bereid bent om ze te zoeken en op te volgen, zelfs als dit betekent dat je daarvoor een grote verandering moet maken.

Er is een diepe stilte die samengaat met vertrouwen in het leven, in de natuur en in god. Wanneer deze stilte ontstaat, kan ze je helpen om je eigen vrede en stilte te vinden en het je gemakkelijker maken om in deze staat te blijven. Deze remedie kan je helpen bij de helderheid van zowel je visie op wat nodig en belangrijk is in je leven en ook om dit helder aan anderen over te brengen.

GEBRUIK VAN DE ANTARCTIC EN ARCTIC REMEDIES:

De Antarctic en Arctic remedie werken het best wanneer ze apart genomen worden, een remedie tegelijk. Wij bevelen aan om de Antarctic remedie voor de Arctic remedie te gebruiken.

BUSH ARCTIC ESSENCE.

Brengt pure licht energie binnen en laat die stromen. Activeert niet actieve pure licht energie die iemand vasthoudt, versterkt je spiritueel bewustzijn. Brengt je elektromagnetische frequentie in evenwicht en past ze aan de veranderende elektromagnetische frequentie van de aarde aan. Werkt op problemen van afscheiding van jezelf, van iemand of van iets anders. Helpt je om de negatieve aspecten van jezelf te zien en ze te verbeteren. Herstelt de ziel en brengt ze naar een staat van onschuld, zuiverheid en vrede. Deze remedie laat zien wat je nodig hebt om tot leven te komen, om te stromen, om vreugdevol en vol licht te zijn.

Vroeg in het jaar 2007 werd ik geleid om een Arctic remedie op Groenland te gaan maken, die samen zou werken met de Antarctic remedie. Deze speciale remedie werd gemaakt aan de voet van een waterval in het zicht van de Russell-gletsjer aan de rand van de Arctische ijskap. Ik reisde naar deze verafgelegen waterval om de remedie te maken met een geweldig gevoel van opwinding en avontuur. Ik voelde me heel vreugdevol, speels en totaal vrij. Al die tijd genoot ik van de verbijsterende schoonheid om me heen. Dit gebied en Groenland in het algemeen is energetisch erg zuiver, met een overvloed aan natuurgeesten.

Ik zie de Arctic remedie als een buitengewoon belangrijke remedie om ons te helpen om te gaan met de uitdagingen van deze veranderende tijden. De Arctic remedie maakt vooral het pure zuivere lichtpotentieel in iemand vrij. Ze brengt pure licht energie bij iemand binnen en brengt ze in beweging, energie die vast werd gehouden, erop wachtend om geactiveerd te worden. Wat vastgehouden werd, is niet fysiek of van de aarde, het is van het licht. De Arctic remedie zorgt voor het ontdooien en bevrijden van ons vastgehouden licht. Dit versterkt ons spiritueel bewustzijn, wat op zijn beurt weer het licht van de planeet verhoogt. Door dit licht vrij te maken verandert iemand ook zijn elektromagnetische frequentie en brengt ze in evenwicht, waardoor je in resonantie en harmonie kunt blijven met alle veranderingen van de aarde. Vooral als we dichter naar het jaar 2012 gaan en naar de veranderingen in het elektromagnetische veld van de aarde.

De Antarctic remedie is voor het loslaten van dingen die je tegenhouden bij het vinden en volgen van je eigen weg. Ze laat je ontdekken wat essentieel en noodzakelijk is in je leven. Met andere woorden, loslaten wat niet belangrijk is - wat je vertraagt in de materie. Ze is zowel met de Aarde als met het Licht verbonden. De Arctic remedie heeft alleen een verbinding met het Licht. Dat is het verschil.

De Arctic remedie zorgt voor het vrijkomen van het innerlijke lichtpotentieel, dit is belangrijk en van buitengewone betekenis als een onderdeel van de evolutie van de ziel en als een onderdeel van de evolutie van de planeet. De remedie werkt ook speciaal op scheiding of dit nu de scheiding van jezelf is, of van iemand of iets anders. Ze brengt je naar de diepte en de zuiverheid van je ziel, om de zuiverheid van jezelf en van de aarde te voelen. Ze kan de ziel herstellen en terugbrengen naar een staat van onschuld, je helpen om de stem van de rede en de zuiverheid te horen en je helpen bij het zien van je negatieve eigenschappen. Dan is het gemakkelijk om te zien wat je moet doen om het te herstellen. Het is te vergelijken met de manier hoe gletsjers op hun weg obstakels vermalen, de onzuiverheden verpulveren en de brokstukken naar de oppervlakte brengen als heel kleine deeltjes.

Deze remedie laat je zien wat je nodig hebt om tot leven te komen, om te stromen, om vreugdevol en vol licht te zijn.

BUSH AMAZON ESSENCE

Deze remedie helpt je om bewust te worden van de immensiteit en de omvang van de enorme veranderingen die plaatsvinden in de natuur, om je hierop af te stemmen, het te begrijpen en je erop voor te bereiden. Ze versterkt de verbinding met de elementale wezens en de natuurlijke wereld. Laat je zintuigen op een nieuwe manier waarnemen, waardoor je a de nieuwe energieën die vrijkomen kunt begrijpen, kunt verklaren en je ermee kunt verbinden. Helpt je om de taal van de natuur te lezen en te spreken. Geeft je toegang tot bewustzijn dat voorbij de materie gaat Maakt het je mogelijk om gemakkelijker door het leven te gaan, om effectief en actief, maar niet gehecht te zijn, om een aura van liefde er acceptatie op te bouwen. Verankert het goddelijke vrouwelijke en het goddelijke mannelijke in ons.

De Amazon Essence is een belangrijke transformerende remedie die je gemakkelijk van de oude dynamiek, naar de nieuwe laat gaan en je weer in verbinding brengt met de energie en de wijsheid van Gaia.

Deze derde "Light Frequency Remedie" is gemaakt in het natuurreservaat van het Nationale Park Nova Airum in Brazilië, aan de kust van een eiland in de Rio Negro. Achter me was ondoordringbare jungle, een paar meter voor me in de rivier waren roze dolfijnen, waar ik mee gezwommen heb. Er was een geweldig gevoel van lichtheid en vrede op deze erg afgelegen plek. Op dit moment komen enorme hoeveelheden oude opgeslagen energieën van diep uit de aarde vrij, vooral in de Amazone. Dit heeft te maken met het ontwaken van Gaia. Dit zorgt voor een toename van energie over de hele planeet, een beweging die ons weer probeert te verbinden met de geestelijke wereld. Het pulserende hart van de planeet wordt sterker en deze remedie helpt ons om dit te voelen en ermee verbonden te zijn. We bevinden ons op de drempel van een erg opwindende tijd en de Amazon remedie is een waardevol hulpmiddel dat we kunnen gebruiken om een soepele overgang te maken.

De Amazon essence activeert onze hersenen, om op een nieuwe manier te functioneren en laat onze zintuigen op een nieuwe manier waarnemen

zodat we al de oude oerenergieën kunnen begrijpen en verklaren, die vrijkomen uit de rotsen, het water, de bomen en van diep uit de aarde. Deze remedie zorgt ervoor dat we ons weer kunnen verbinden met deze zeer sterke energieën die heel erg verschillen van wat we gewend zijn, omdat ze een verbinding terug maken naar de tijd voordat er mensen waren, voordat er leven was.

Nu is het ook de tijd voor gewijde plaatsen en doorgangen op de aarde, die lange tijd gesloten zijn geweest, om weer open te gaan en toegankelijk te worden, samen met het vrijkomen van de herinneringen van zeer oude wezens die aanwezig zijn in de natuur. Hierdoor komt een grote hoeveelheid opgeslagen kennis, energie en informatie vrij als Gaia het volgende niveau van wijsheid vrijgeeft. Dit is waar de nieuwe kinderen uit putten en wat ze ook naar buiten zullen brengen.

Al sinds de tijd van Atlantis heeft het elementale rijk zich teruggetrokken van de mensheid, waardoor er heel weinig energetische verbinding is geweest, op een bewust niveau, met de mensheid. Dit is een ontbrekend stuk geweest in een natuurlijke cyclus van de aarde. Gaia staat nu weer opnieuw toe dat de elementale energieën gevoeld, gehoord en soms zelfs gezien kunnen worden. Ze stimuleert ons om onze aandacht weer op de natuur te richten. De Amazon remedie versterkt onze verbinding met de elementale wezens en de natuurlijke wereld.

De Amazon remedie geeft je toegang tot een bewustzijn dat voorbij de materie gaat, om in de wereld te zijn maar niet van de wereld. Wanneer je voorbij de materie gaat stap je in de uitgestrektheid van al wat is, je kunt het voelen, erdoor geactiveerd worden en het vast houden, dit alles versterkt je eigen licht. Deze remedie kan iemand helpen om door de dimensies heen te gaan, maar niet gehecht te raken aan de materiële dimensies. Ze maakt het mogelijk datje gemakkelijker door het leven gaat, dat je effectief en actief bent maar niet op emotioneel of geestelijk niveau gehecht bent aan het uiterlijk van dat wat is, maar dat je in plaats daarvan de betekenis begrijpt. In deze toestand bouw je een aura op van liefde en acceptatie op en dit is waar de mensheid zich naar toe beweegt.

De Amazon remedie verankert het goddelijke vrouwelijke in ons, met de stilte en de rust die erbij horen en het goddelijke mannelijke. Dit is de viering van het leven zelf, de vreugde, de vitaliteit en het enthousiasme var het in leven zijn. Deze remedie activeert de ingebouwde wil om al het lever te waarderen, te respecteren en te beschermen; om met anderen samen te leven voor het welzijn van iedereen. Deze remedie kan vooral effectief zijn om je te helpen constructief en creatief te werken om het milieu in evenwicht en harmonie te brengen, om je weer te verbinden met de energie en de wijsheid van Gaia.

BUSH CHINA ESSENCE

- Brengt het evenwicht tussen de drukte van de wereld en de diepe stilte van meditatie terug in je leven.

- Geeft vrede en kalmte.

- Helpt je om te leren omgaan met de hoeveelheid karma in dit leven, Om jezelf te leren vergeven. Dit zal weer helpen om schuld en karma los te laten.

- Maakt het mogelijk dat je diep in de geest afdaalt, je innerlijke kennis vindt, wat leidt tot vertrouwen in het grote kosmische geheel van de dingen en tot een gevoel dat alles goed is in de wereld.

- Versterkt je verbinding met de natuur en de aarde. Zowel de Amazon als de China essence nemen je mee voorbij de materie en integreren het goddelijke mannelijke en vrouwelijke.

De China remedie

De China remedie is gemaakt in Hangzhou op het terrein van de Lingyin boeddhistische tempel (tempel van de retraite van de ziel). Hangzhou is een voormalige hoofdstad van China en haar rijke historie en cultuur kunnen tot 8000 jaar terug gevolgd worden. Marco Polo schreef in 1290, overweldigd door de schoonheid van het Westmeer bij Hangzhou: "In de hemel is het paradijs, op aarde is Hangzhou." Op sommige plaatsen rondom dit meer en op het terrein van de tempel vind je nog de sereniteit en kalmte die de echte essentie van China vormen. Het is een lieflijk alternatief voor het lawaai en de opstopping in de grote, drukke en vervuilde Chinese steden.

Een van de belangrijkste kwaliteiten van deze remedie is dat ze ons weer verbindt met de vrouwelijke spiritualiteit van de aarde. China heeft dit aspect traditioneel het best vertegenwoordigd, en doet dit zelfs vandaag, ondanks hebzucht, wreedheid en vernietiging van haar cultuur en voorouderlijke wortels. De Amazon en de China remedie werken hand in hand om het goddelelijke mannelijke en vrouwelijke te integreren.

De China remedie richt zich niet alleen op de massieve destructie, ontaarding vervuiling van het milieu die in China plaatsvindt, maar ook op de culturele vervuiling - het verlies van oude culturele levenswijzen, van de voorouders en de afkomst. Er is ook een verlies van verbinding met de geest en een losraken van het land, omdat zo veel chinezen gedwongen worden weg te gaan van hun land en hun voorouderlijke wortels. Er is een diep verdriet in de aarde in China. Deze problemen zijn vooral extreem in China, maar komen over de hele wereld voor in alle culturen.

Dit is een remedie die het hart opent, waardoor je op een diep niveau je eigen verdriet kunt genezen, dat is ontstaan door het verlies van deze verbinding, dat in het collectieve bewustzijn aanwezig is.

China is traditioneel en land van grote vrede en vertegenwoordigt de goddelijke vrouwelijke energie het beste, die een diepe stilte bij zich heeft die letterlijk voorbijgaat aan het materiële. Maar daar zijn lagen overheen gekomen van bezetting, van onderdrukking en nu de huidige laag van materialisme en zakelijkheid. Deze remedie helpt je om vrede en kalmte terug te krijgen, verbindt je weer met de vrouwelijke spiritualiteit van de aarde en versterkt je verbinding met het geestelijke.

We zijn in evenwicht wanneer zowel het goddelijk vrouwelijke en het mannelijke aanwezig zijn. Wanneer het goddelijk vrouwelijke afwezig is, verliest de mensheid zijn verbinding met de natuurlijke ritmes van het leven en het goddelijke mannelijk kan het evenwicht niet handhaven. Zonder de vrede en stilte van het ene, wordt het andere nog actiever, drukker, beweeglijker en doet van alles op te proberen aan te vullen wat het mist en zo raken beiden verloren.

De frequentie van de aarde is aan het veranderen. Als gevolg daarvan voelen veel mensen nu dat ze niet bij kunnen houden en dat ze buitengewoon onder druk staan, alsof het allemaal te veel is. Dit wordt met het verstrijken van de tijd waarschijnlijk nog intensiever, vooral mensen met een karma dat van hen verlangt dat ze oude pijn en oplossen. De China remedie is een balsem voor angstige zielen en zal mensen ook helpen zichzelf te vergeven, wat hen weer zal helpen schuld en karma los te laten. Karma is een houding die gesmolten en verdamp kan worden met echte liefde.

De Amazon en China remedies werken hand in hand. Allebei nemen ze je mee voorbij de materie, ze verankeren en integreren het goddelijk vrouwelijke en mannelijke en versterken onze verbinding met de natuur en de aarde. Het effect van de ene remedie wordt versterkt door de andere.

LAKE BAIKAL ESSENCE

Voor het maken van de vijfde Light Frequency remedie reisde ik naar het Baikal meer in het zuidoostelijke deel van Siberië. Het is het oudste en diepste zoetwatermeer ter wereld en bevat een vijfde van al het zoete water ter wereld. Het Baikal meer wordt langzaam groter en zal uiteindelijk de vijfde oceaan ter wereld worden en Mongolië en Siberië van elkaar scheiden. Baikal is een van de zeer krachtige plaatsen op de planeet en bewaakt zijn oude, spirituele energie zeer zorgvuldig. Het is geen gemakkelijke plaats om naartoe te reizen. Het Baikal meer is op zijn diepste punt een doorgang tussen de werelden, een plaats op de planeet waar lichtlichamen van incarnerende wezens binnenkomen, ofschoon ze meestal ergens anders geboren zullen worden.

De Lake Baikal remedie helpt ons met het verenigen van het mentale en emotionele lichaam; ze creëert innerlijke koestering en genezing; ze integreert je goddelijke mannelijke en vrouwelijke energie en ze kan weer vreugde in je hart en ziel brengen. Ze geeft vertrouwen in het leven zorgt dat je kalm blijft bij alle veranderingen die zich voordoen. Ze verbindt je met de stilte in je hart en met een bron van zuivere eenheid, met het goddelijke.

Ze helpt je om in de wereld te zijn, maar niet van de wereld, om niet beïnvloed te worden door het massabewustzijn. Ze ontwikkelt een diepere openheid en begrip van het hart. Ze versnelt de ontwikkeling van begrip en de openheid voor de nieuwe energieën om je heen: eenheid,samenwerking en co-creatie. Ze helpt je bij het vinden van evenwicht tussen het goddelijke mannelijke en vrouwelijke in jezelf. Ze herstelt de gevoelens voor jezelf, voor je doel en voor je levensvreugde. Ze maakt extreem diepe innerlijke genezing mogelijk.

Toen de beschaving van Lemurië ervoor koos om spiritualiteit te verlaten voor sensualiteit en plezier, werd de energie van de planeet lager en dichter. Het Baikalmeer bevat de oorspronkelijke energie van voor de verdichting, die zich ontwikkelde toen de aarde en de mensheid zich volledig en duidelijk afkeerde van de stilte in het hart die verbonden is met het goddelijke. De Lake Baikal remedie geeft je weer toegang tot deze pure onbedorven vrede en pure verbinding.

De remedie geeft vertrouwen in het leven en kalmte en aanvaarding van de veranderingen die zich voordoen, omdat ze de onbedorven energetische essentie van het Baikalmeer bevat. Deze remedie komt op het juiste moment, omdat ze het begrip voor en de openheid naar de nieuwe energieën van eenheid, een onverdeelde wereld, evenwicht en harmonie kan versnellen. Dit kan een belangrijke hulp zijn bij de veranderingen, die om ons heen op alle niveaus aan het beginnen zijn. Het is heel belangrijk als je soepel door alle veranderingen heen wilt gaan, dat je begint om jezelf echt spiritueel te voeden en jezelf open te stellen voor een dieper niveau, vooral in het hartcentrum. Hierbij zal deze remedie je helpen.

De Lake Baikal remedie helpt ons het goddelijke mannelijke en vrouwelijke in onszelf te vinden en in evenwicht te brengen. Het mannelijke emotionele lichaam is al gedurende een lange tijd onderdrukt en is in veel gevallen niet meer veerkrachtig. Het mentale lichaam heeft het grotendeels overgenomen, om mannen nog steeds het gevoel te geven dat ze de controle hebben. Met deze emotionele onderdrukking gaan geweld, seksuele perversie en hartziekten samen.

Deze remedie kan een man verbinden met zijn intuïtieve kracht en hem helpen emoties te voelen en te laten zien zonder vrouwelijk te worden. De remedie werkt als een kanaal waardoor je pijn, kwaadheid en zelfkritiek los kunt laten. Giftige emoties worden omgevormd en vervangen door een gevoel van stilte en erbij horen.

De Lake Baikal remedie helpt een vrouw om haar Yang energie te vinden haar kracht - en laat haar begrijpen dat ze deze kracht altijd heeft gehad Haar goddelijke Yang energie is de kracht van liefde, de kracht van het scheppen. Ze zal haar Yang energie niet vinden, door te proberen de onevenwichtige mannelijke energie te imiteren of te proberen als een man te zijn. Als een vrouw meer in haar vrouwelijke kracht gaat staan, zal ze op een natuurlijke manier bij haar mannelijke kracht kunnen komen.

Het massa bewustzijn wordt gevormd door de mentale en emotionele energieën van alle mensen. De Baikal remedie zorgt dat je in de wereld kunt zijn, zonder van de wereld te zijn. Ze maakt het mogelijk dat je in de stille zuivere energie van eenheid met alles bent, zodat je minder beïnvloed en overspoeld wordt door het massabewustzijn en daardoor minder snel oordeelt en reageert.

MADAGASCAR ESSENCE

- Om jezelf los te maken van het massa bewustzijn en de vooringenomen ideeën over fysieke problemen.

- Laat je de vrijheid vinden om onvoorwaardelijk te kiezen wat je wilt.

- Creëert een zuivere innerlijke ruimte van vrede, harmonie en evenwicht.

- Reinigt de onderste drie chakra's, waardoor de energie gemakkelijker over kan gaan naar de hogere chakra's, daardoor word je geholpen één te worden met je universele bron.

- Maakt het mogelijk je aandacht te richten op dat wat essentieel belangrijk is: je leven op orde te brengen en op deze manier precies weten wat je moet doen.

- Verwijdert vervreemding, niet alleen van elkaar maar ook van de dieren en van het land, vervangt deze vervreemding door een verbinding met zachtheid en harmonie.

- Activeert het hoogst mogelijke in jezelf.

De Madagaskar remedie is gemaakt in het Ankarana natuurreservaat, in het uiterste noorden van het eiland. Het is een buitengewoon mooi en ongerept gebied, een van de juwelen van Madagaskar en het heeft een ongelooflijk kalme en vredige energie. De geïsoleerde ligging zorgde voor een explosie van zeer exotische, bizarre plaatselijke dieren en planten, waaronder lemuren en kameleons. Madagaskar werd pas 2000 jaar geleden gekoloniseerd door Maleisische zeelieden. Het is een land met een sterke maanenergie en de mensen leven er traditioneel veel 's nachts. Dit kan verklaren waarom er, in tegenstelling tot veel van het naburige Afrika, zachtheid en vredigheid is onder de mensen en in het land. De bevolking van 20 miljoen mensen is verdeeld over 17 stammen. Tussen alle stammen bestaat rust, tolerantie en een vredige samenwerking.

De Madagaskar remedie vertegenwoordigt dat aspect en helpt om je te verbinden met zachtheid en harmonie naar anderen, naar dieren en naar het land. Maar de belangrijkste kwaliteit is, dat ze het mogelijk maakt om je los te maken van het massabewustzijn en de vooringenomen ideeën over fysieke problemen. De Madagaskar remedie verwijdert beperkende overtuigingen over gezondheid en welzijn, die we hebben overgenomen van het massabewustzijn. Voorbeelden hiervan zijn de conditionering en de overtuiging dat als je oud wordt je geest en lichaam achteruit zullen gaan en dat je maar ongeveer 70 jaar leeft. Dit zijn concrete beperkingen geworden die stevig in het massabewustzijn verankerd zijn. De mensheid heeft vergeten en moet er aan herinnerd worden dat een leven van 70 jaar maar de helft van de natuurlijke levenscyclus is. Iedereen wordt beïnvloed door en maakt deel uit van het massa bewustzijn, vanaf het moment dat we incarneren. Problemen, zowel fysiek, emotioneel als mentaal, treden op als gevolg van het incarneren in het massa bewustzijn van de mens. Gedachten, emotionele reacties en overtuigingen, die allemaal problemen kunnen veroorzaken, komen vooral af van of worden grotendeels beïnvloed door onze verbinding met het massa bewustzijn.

De mens is afgedwaald van de originele blauwdruk van zijn evenwicht en harmonie met de natuur, de dieren en andere mensen en creëert in plaats daarvan, fysieke problemen, vervreemding, massa bewustzijn en onevenwichtigheid. De Madagaskar remedie zal niet alles herstellen, het verandert de vastliggende ideeën over wat gezondheid is. Daarna kun je dan een andere remedie gebruiken voor de specifieke energetische situatie die hersteld en in evenwicht gebracht moet worden.

Als mensen zich hebben losgemaakt van hun vaste ideeën, kunnen ze er weer zo in terugvallen als ze bij een organisatie, filosofie of religie horen, die veel starre dogma's hanteert en die je precies vertellen hoe je moet denken en je moet gedragen, die het stellen van vragen, iets leren of onderzoeken, ontmoedigen. Je ontdoen van deze vooringenomenheid creëert een bewuste plaats in jezelf waar vrede, harmonie en evenwicht zijn. Dit brengt je in een perfecte staat van verbinding met alle mogelijkheden, zodat je kunt kiezen wat je wilt, zonder beperking. Als gevolg hiervan worden de drie onderste chakra's gereinigd, waardoor een meer gemakkelijke overgang van de energie naar de hogere chakra's mogelijk is. Dit zal je helpen om een te worden met je universele bron en activeert daardoor het hoogst mogelijke in jezelf.

MOUNT PINATUBO ESSENCE

- Versterkt je gevoeligheid voor de innerlijke hartslag van de aarde en komende gebeurtenissen, zodat je weet waar je moet zijn en wat veilig is.

- Zorgt dat je gegrond bent en in het centrum van je kracht.

- Helpt je om verbinding te maken met en mee te stromen met kosmische krachten    

- Zorgt dat je het masker van aanpassing laat vallen en onthult wie je werkelijk bent, je werkelijke liefhebbende "Ik Ben" staat.

- Verankert de unieke kwaliteit, waarvoor je hier bent gekomen in je wezen.

- Helpt je op je reis van onschuld naar wijsheid, maakt het mogelijk jouw hoogste frequentie bereikt.

De Mount Pinatubo remedie

De zevende en laatste Light Frequency remedie is gemaakt aan de kust van het kratermeer van Mount Pinatubo, een vulkaan 90 km ten noorden van Manilla op de Filippijnen. De uitbarsting van Mount Pinatubo was de op een na grootste vulkaanuitbarsting van de twintigste eeuw. Meer dan 5 miljard kubieke meter as en vulkanische brokstukken werden de atmosfeer ingeslingerd en de pluim van de uitbarsting bereikte een hoogte van 34 km. Door de uitbarsting kkwamen meer dan 800 mensen om het leven en 100.000 mensen werden dakloos.

Deze remedie helpt om je af te stemmen op de innerlijke hartslag van de aarde om ervoor te zorgen dat je op de juiste plaats bent, op de juiste tijd en dat je gegrond en gecentreerd bent in deze tijd van verandering.

De Mount Pinatubo remedie geeft je vertrouwen, waardoor je de maskers van angst en aanpassing af kunt zetten, zodat je helemaal kunt zijn en uitstralen wie je werkelijk bent en bereid bent je unieke zijn volledig te delen met iedereen en je bijdrage te leveren aan het geheel. Ze zorgt dat je jouw ware "Ik" kunt laten zien, die in de kern van alles aanwezig is. Als je weet wie je bent, weet je waar je heengaat en hoe je daar moet komen.

Een masker wordt gedragen als een schild omdat de wereld als gevaarlijk ervaren. Als je een masker draagt ben je niet degene die je eigenlijk hoort te zijn. Het verwijderen van het masker wordt mogelijk, omdat je weet wie je bent. Die kennis geeft je dan het vertrouwen om te zeggen: "Dit is wie ik ben.” “Dit is belangrijk voor mij." "Hierop zal ik mijn aandacht richten." Hieruit ontstaan nieuwe creaties en zo wordt de wereld veranderd.

De Mount Pinatubo remedie gaat over creëren en mee creëren en het maakt een einde aan de reis van het geïndividualiseerde bewustzijn. Ze brengt je van onschuld naar wijsheid, die je naar de hoogste frequentie brengt van wie je werkelijk bent.

Er is een innerlijke hartslag van diep uit de aarde, een kosmische beweging die het hele universum beïnvloedt, die maakt een verbinding om voor grote karmische veranderingen te zorgen op onze planeet. Grote delen van de aarde hebben massieve vernietiging en vervuiling geabsorbeerd en opgenomen, samen met de energie van menselijke conflicten en negativiteit. Daardoor zijn er veel plaatsen in de aarde die deze lading moeten kwijtraken en die dat ook doen. Dit innerlijk pulseren bouwt geleidelijk snelheid op en zal losgelaten moeten worden. Het brengt al sommige van de tektonische platen in beweging en maakt ze onstabiel, dat is waarom sommige rampen en catastrofes plaatsvinden en ook in de toekomst zullen optreden. Maar als de aarde haar vibratie verhoogt, zal ook een hoop zwaarte wegvallen.

De Mount Pinatubo zal helpen je af te stemmen op de innerlijke hartslag van de aarde en op de toekomstige gebeurtenissen, zodat je weet waar je moet zijn en wat veilig is. Ze helpt je ook om gegrond te zijn en in het centrum van je kracht. De remedie zorgt dat je bereid bent om je blokkades en verdedigingen los te laten en helpt je om in evenwicht te blijven wanneer de stroom van kosmische krachten de aarde binnenkomen.

DE WHITE LIGHT REMEDIES

↑Terug naar index↑

De Water remedie

De Water remedie bestaat in feite uit twee verschillende remedies, die samengevoegd zijn tot een enkele remedie. Een gedeelte is gemaakt op het Noordelijk halfrond en het andere gedeelte op het Zuidelijk halfrond. We bevelen sterk aan de Water remedie als eerste van de zeven White Light remedies te gebruiken. Deze volgorde zorgt voor een vloeiende energie bij het nemen van de volgende remedies en het vergroot het totale effect. Het gedeelte van de remedie van het Noordelijk halfrond is gemaakt op het kleine, mystieke eiland lona voor de westkust van Schotland. De remedie is gemaakt op het verlaten zuidelijke deel van het eiland op 15 juni 2000. Het gedeelte van het Zuidelijk halfrond is gemaakt op Heron Island, een eilandje voor de oostkust van Australië, in het Great Barrier Reef. De remedie integreert het waterelement, zorgt ervoor dat je je emotionele onevenwichtigheden intensief kunt ervaren, zodat ze gereinigd en losgelaten kunnen worden. Ze zorgt dat je het verleden los kunt laten en emotioneel beschermd blijft na een negatieve of traumatische ervaring. Ze is koesterend en reinigend, moedigt je aan meer open te staan om te ontvangen en je diepste, oudste, negatieve karmische patronen los te laten. Verruimt je waarneming en je realiteit.

De Aarde remedie

Gemaakt in de grot van Patal Bhuvaneshwar in het noorden van India. De grot ligt hoog in de Himalaya, vlakbij de grens met Tibet en speelt een grote rol in de Hindoe mythologie. Een remedie voor gronding en om te leren geduldig te zijn. Leert je af te stemmen op subtiele energieën. Ze bevordert een sterke verbinding en respect en eerbied voor de natuur, de aarde en het leven. Ze herstelt de interne structuur en de orde in het leven. Het is een belangrijke grondende remedie, vooral voor mensen die spiritueel werk doen, ze versterkt hun motivatie en hun doelgerichtheid. Op spiritueel gebied zijn er veel mensen die op een verstrooide manier bezig zijn. Ze zijn heel druk bezig maar komen niet vooruit. Deze remedie zorgt dat ze gecentreerd en gegrond raken en hun richting vinden en dan met helderheid en doelgerichtheid werken. Ze geeft ook een heel diep gevoel van rust, vooral in het hart- en basischakra. De Water remedie verwijdert eerst de beperkende overtuigingen over wat je kunt bereiken. Ze bereidt zo de weg voor de Aarde remedie voor die je dan voorbij je oude referentie kaders en beperkingen voert. Op emotioneel niveau geeft deze remedie stabiliteit in relaties bij mensen die moeite hebben een relatie aan te gaan.

De Vuur remedie

De Vuur remedie is gemaakt bij de prachtige rode rotskoepels van het bijzondere gebied dat bekend staat als de Olga's, of bij zijn aboriginal naam Katajuta. Dit gebied is het geografische en spirituele centrum van Australië. Traditioneel wordt vuur geassocieerd met het verbranden van je afval - of verontreinigingen, vooral in het astrale lichaam. Deze remedie kan mensen openen voor. hun oudste bronnen; terug naar het moment toen hun ziel het doel koos voor de aardse incarnaties. Voordat je deze remedie neemt moet je er zeker van zijn dat je kiest voor onomkeerbare verandering. Je moet er diep in je hart of je ziel klaar voor zijn om verder te gaan, ongeacht de consequenties. Alleen dan zal de remedie werken. De Vuur remedie laat je het grote beeld zien. Daarom is het ook belangrijk dat je eerst de Water remedie hebt genomen. De vuur remedie zal ofwel heel goed werken, als je er klaar voor bent een belangrijke stap voorwaarts in je leven te nemen, of ze zal helemaal niet werken. Een gematigde werking bestaat niet bij deze remedie.

De Lucht remedie

Deze remedie is gemaakt op 9 en 10 juni 1999 op de top van de Schafberg, in Sankt Wolfgang bij de Wolfgangsee, Oostenrijk. Ze maakt het je mogelijk om veel verder in de spirituele gebieden te gaan. Ze geeft je een licht en gemakkelijk gevoel, vrij van zorgen en maakt het denkproces vloeiender en zachter. Niet onze stemmingen veranderen de hele tijd, maar onze gedachten - die kunnen gemakkelijke en vloeiend zijn - of niet. Bij het maken van keuzes helpt ze bij het handhaven van een evenwicht tussen een intellectuele en een emotionele benadering, schenkt onderscheidingsvermogen en scherpzinnigheid. Wanneer je een beslissing moet nemen in een emotionele situatie, zal de Lucht remedie je in staat stellen om stabiel te blijven en je controle en kracht te bewaren. Daarom is het een uitstekende remedie voor mensen die te maken hebben met stress en trauma. Je overziet de problemen en raakt niet gevangen in de details of het drama ervan. Ze versterkt tegelijkertijd je begeleiding en je innerlijk weten om daardoor effectiever met de situatie om te gaan. Je weet en vertrouwt dat je altijd beschermd en begeleid wordt. Ze zorgt dat je het leven simpel houdt en elk probleem los kunt laten, onverschillig hoe de omstandigheden zijn, omdat liefde en vrede altijd aanwezig zijn. De remedie benadrukt en weerspiegelt je uniek zijn, je heelheid en je perfectie.

De Hoger Zelf remedie

De Hoger Zelf remedie was de eerste van de White Light remedies, ze is gemaakt op 25 maart 1999 in Palenque, Mexico. De remedie helpt je om er bewust van te worden wat zich achter de fysieke ervaring bevindt en geeft toegang tot oude bronnen van wijsheid en kennis. Ons hoger zelf is opgebouwd in al de levens die we hadden en deze remedie geeft je de mogelijkheid om in verbinding te komen met deze eerdere incarnaties. Meestal zal dit gebeuren in je dromen, tijdens meditatie of gewoon wanneer je aan het dagdromen bent. Je kunt dan de energie die je nodig hebt terughalen uit dat vorige leven. Neem deze remedie bij voorkeur alleen wanneer je je goed gegrond en in evenwicht voelt.

De Deva Remedie

Deze remedie is gemaakt tijdens de zomerzonnewende op 21 juni 2000 in de Chalice Well tuin in Glastonbury, Engeland. Elke plant, struik of boom heeft zijn eigen deva. Deze Deva remedie zorgt voor een sterke verbinding met dit deva rijk. Deze remedie brengt weer eenvoud en vrede. Ze geeft een gevoel van totale eenheid - van een zijn met absoluut alles. Daardoor ben je minder bezorgd over en bezig met de strijd en de problemen van het leven. Ze herinnert je eraan waarom je hier bent, wat je bestemming is. Dit zet aan tot handelen, je voelt opnieuw hartstocht over je levensweg. Door de Deva remedie ga je voor jezelf zorgen op een spiritueel niveau, heb je aandacht voor jezelf, voor anderen en voor de natuur. Ze zorgt voor begrip en verantwoordelijkheid, bescherming, zorg en liefde in je leven. De Deva remedie is heel goed om degenen te troosten en te kalmeren die gestresst of opgewonden zijn of die voelen dat ze vastzitten of niet verbonden zijn. Ze is ook goed voor degenen die dwangmatig of onzeker zijn in relaties omdat ze te veel verwachtingen hebben. De remedie herinnert je eraan dat je een ziel bent die een lichaam heeft, niet dit lichaam is. Ook goed voor mensen die dicht bij de dood zijn. Ze helpt om te accepteren en om te begrijpen dat er veel meer is buiten onze beperkte realiteit.

De Engel Remedie

Deze remedie is gemaakt in Peru op 28 maart 2000 op de top van de Putucusi, een van de heiligste bergen van de oude Inca's. De remedie zuivert je verlangens zodat je naar het hoogste streeft, verder dan het fysieke en materiële, naar het spirituele. De engelen proberen ons tot aan onze dood te inspireren en ons bewustzijn te verhogen naar het spirituele, zodat we opkijken naar het licht en het omarmen. Want als we dat doen zal dit ons reinigen en de dichtere materiële vervuiling van ons afspoelen. De remedie helpt je meer open te staan om de engelendeugden: inspiratie, liefde, bewustzijn en communicatie te ontvangen. Begeleiding en instructie die ervoor zorgt dat we gebruik maken van al onze mogelijkheden in dit leven. De Engel remedie brengt de energie van de hemel direct omlaag naar de aarde en verenigt die twee. De engelen helpen ons bij al onze activiteiten. De remedie maakt het mogelijk dat je streeft naar het hoogste en toch verbonden blijft met het aardse. Ze laat ons inzien dat het spirituele in alles aanwezig is. Je kunt door deze remedie te nemen ook vragen om engel bescherming of bescherming van een speciale engel. Een ander aspect van de Engel remedie is dat ze je helpt om verbinding te maken en toegang te krijgen tot de leylijnen en energiepunten van de aarde. De Engel remedie geeft niet alleen toegang tot oude kennis maar ook tot toekomstige wijsheid. Op het emotionele niveau is de remedie goed voor mensen die selectief horen, die bepaalde zaken niet willen horen - of zien. Deze remedie verwijdert de blokkade, en zorgt dat ze alles horen en zien, of ze het nu leuk vinden of niet. De Engel remedie zorgt ook voor kracht, vooral in relaties en in situaties met stress door te zorgen voor geestelijke helderheid.