SET BLOESEMREMEDIES YARROW

 

Bosrank – Clematis

Bloem van het licht.

De remedie geeft evenwicht tussen licht en donker, ze manifesteert je licht op aarde en geeft krachtige aardebinding zodat je beter jezelf kunt blijven. Niet dubben over dingen en zaken maar doen. De remedie leert je om op de juiste manier aan te pakken en op te ruimen.

De Bosrank brengt genezing op alle niveaus en geeft meer ruimte voor jezelf. Het is een goede remedie voor mensen die als therapeut werken. Voor het verspreiden van je licht op aarde.

Voor kinderen, innerlijk kind :

Voor Kinderen die te dromerig en te vlug afgeleid zijn, niet goed in het hier en nu kunnen leven. Als kinderen moeite hebben om te leren zelfstandiger te worden en hierdoor kwetsbaar blijven. De Bosrank leert kinderen om de dingen op een speelse en aangename manier te leren en begrijpen dat dit bij het levensproces hoort, zonder druk. Bij gebrek aan zelfvertrouwen. Leert kinderen geloven in zichzelf.

Chippendale

Tekst volgt nog

Cisteroos – Cistrose

Deze remedie geeft je de kracht en de blijheid om vanuit jouw waarheid te spreken en te handelen en deze naar buiten te brengen ongeacht wat de ander daarover denkt. Je niet uit je kracht laten halen door twijfel aan jezelf, maar in vrijheid jouw weg gaan. Ze geeft eigenwaarde en zelfvertrouwen. Een grote dame zijn. Ondanks moeilijkheden en tegenslagen moedig doorgaan. Niet in emoties schieten maar vanuit je gevoel blijven handelen in Liefde voor jezelf en de aarde.

Dit is een remedie voor mensen die ernstig ziek zijn of ziek geweest zijn en daar nog de gevolgen van dragen. Het is een weldadige, krachtige genezende remedie.

 

Dubbel sneeuwklokje – Double snowdrop

Het dubbel sneeuwklokje werkt iets anders dan het gewoon sneeuwklokje.

Als je hart bevroren is geweest door vele pijnen door anderen aangedaan en je het geloof in jezelf en de mens is bevroren, zal het sneeuwklokje je de warmte van liefde voor jezelf teruggeven. De remedie zorgt ervoor dat je diepere emoties zoals trauma’s, oude pijn en verdriet loslaat via tranen. Die diepere emoties zijn ontstaan door het inleveren van je hart en het niet luisteren naar je gevoel. Je hebt alles gedaan voor de ander omdat je dat zo geleerd is en je alles doet wat de ander zegt terwijl je voelt dat je het anders wil.

De remedie helpt je om de moed te vinden om weer naar je hart te leren luisteren, naar je gevoel en jezelf weer belangrijk te vinden. Terug in de lente van je leven komen, met een heldere lichtkracht, na een lange donkere, kille en droevige winter. Het sneeuwklokje brengt je terug in de vreugde van je leven.

 

Engelentulp – Angel tulip

Deze remedie geeft je een goddelijke engelenbescherming en helderheid van geest zowel voor kinderen als voor volwassenen ( innerlijk kind) die door extreme omstandigheden, zoals incest, oorlogen, natuurrampen, deze bescherming zijn kwijtgeraakt. Ze zijn alles kwijt zoals hun huis/thuis, hun familie. Ze zijn alleen op de wereld, waardoor ze zich heel kwetsbaar zijn gaan voelen. Ze zijn gaan verharden om te overleven. De remedie herstelt die kwetsbaarheid en brengt emoties die hierdoor ontstaan weer in evenwicht. De Engelentulp verzacht wat verhard is en laat je weer geloven in jezelf. Ze leert jou terug de verbinding te maken met het goddelijke, te geloven in jezelf en te vertrouwen op een nieuw liefdevol bestaan hier op aarde.

 

Engelenvleugels - Angelwings gemaakt van de gelijknamige calciet edelsteen.

Deze edelsteenremedie geeft een goddelijke Engelenbescherming vanuit de engelenwereld en het Universum op de weg die je gaat. Ze geeft evenwicht tussen het Hogere en het lagere, licht en donker, boven en onder. Ze brengt je in contact met je engelbewaarder en geeft innerlijke rust, harmonie en evenwicht. Ze geeft een krachtige aardebinding en laat je samenwerken met anderen voor het welzijn van de aarde.

Ze beschermt je tegen mensen met minder goede bedoelingen. Dit kan te maken hebben met gebeurtenissen als volwassene of uit je kindertijd, waar emoties zoals angst, pijn, verdriet en onzekerheid zijn ontstaan en die als onmacht, kwaadheid of kwetsbaarheid kunnen ervaren worden. De remedie helpt je om je emoties van kwetsbaarheid los te laten en deze om te zetten. Om in je kracht te blijven staan en van daaruit je eigen waarheid naar buiten te brengen in moed en zelfvertrouwen en bescherming, in Liefde voor jezelf en de ander en de Aarde.

Voor kinderen, innerlijk kind:

Dit is een waardevolle beschermende remedie. Vooral voor kinderen die te kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld op school , niet kunnen slapen of slecht slapen, in echtscheidingen of een pijnlijk verlies, niet aanvaard worden op school omdat zij een andere cultuur hebben, bij alcohol – of drugsverslaving. De remedie geeft een veilige en goddelijke bescherming vanuit de engelenwereld op vleugels van Licht.

Gedicht Engelenvleugels

Ik breng licht in de duisternis

Ik ben vol goddelijke liefde

Ik ben vrij op vleugels van licht

Ik hou van mensen en breng liefde

in Godskracht uit de wereld van het Licht

 

Engelse Allant - Meadow Fleabane

Ze opent je kruinchakra om het Goddelijk licht binnen te laten. Spiritueel verheft ze jou naar een hogere dimensie van zeker weten. Ze geeft kracht en energie over en voor het hele lichaam ( zonnekracht). Ze werkt bijzonder goed op de zonnevlecht. Ze zorgt ervoor dat je moeilijk verteerbare stukken kunt loslaten. Ze zet haat om in Liefde zodat je de Liefde weer kunt ontvangen en met anderen gaat delen. Ze laat je weer geloven in jezelf nadat je hard met realiteit geconfronteerd werd omdat je andere, bewuste keuzes maakte die je in de buitenwereld niet in dank werden afgenomen. Deze remedie geeft je terug de verbinding met je roots die je door omstandigheden of een pijnlijk gebeuren bent kwijtgeraakt.

Ze laat je weer lachen en plezier maken, zowel voor jezelf als met anderen.

 

Flanelstruik – Flannel Bush

Dit is een remedie die je helpt problemen op te lossen die ontstaan zijn in kloosterlevens of in dit leven, zoals angsten, het te nederig zijn, verlegenheid, niet opkomen voor jezelf, eenzaamheid. Je eigen schoonheid niet naar buiten durven te brengen. De remedie leert jou achter jezelf te gaan staan en je eigen waarheid naar buiten te brengen zonder je te laten belemmeren door personen, dreigementen of kwade bedoelingen van anderen. Creëert lef en zelfvertrouwen. De Flanelstruik geeft een oase van innerlijke rust en kalmte. Ze werkt zeer goed in noodsituaties. Ze geeft een goddelijk vertrouwen in het genezingsproces door je hart te openen voor de Liefde en te leren lief te zijn voor jezelf. Niet te braaf en te gedienstig naar anderen willen overkomen, zo creëer je misbruik. Ze geeft evenwicht tussen het Hogere Zelf en Moeder Aarde, het Gevoel en het denken.

 

Gele dovenetel

Tekst volgt nog

In Liefde – In Love

Deze remedie heeft een verhelderende werking op het eerste, tweede, vierde, zesde en zevende chakra. Ze is ondersteunend voor meer spirituele openheid en groei. Ze geeft spirituele bescherming speciaal boven de kruin. Ze geeft in het algemeen bescherming en maakt je er attent op dat iets of iemand je beïnvloeden of te vervuilen. De remedie In Liefde heeft uitstekend haar werk van bescherming gedaan tegen aftap door geestelijke leiders in Tibet.

Voor mensen die te kwetsbaar zijn. Om in alle omstandigheden in je kracht te blijven staan, niet achteruit gaan. Ook in de kindertijd waar angsten kunnen ontstaan voor dominerende of manipulerende personen.

Het probleem direct aanpakken, niet uitstellen, hoe moeilijk het soms ook is. De remedie geeft moed en kracht om door te gaan ondanks moeilijkheden. Ze geeft evenwicht tussen het gevoel en het denken en laat je opkomen voor jezelf.

Verzacht wat hard is. Hoe gevoelig je ook bent, ze laat je luisteren naar je innerlijke vrouwelijke kracht en laat je er naar luisteren, zodat je je innerlijke gevoelens die er al langer zaten op een evenwichtige manier naar buiten kunt brengen, waardoor er duidelijkheid in jezelf ontstaat. En dat je ook duidelijk kunt zijn naar anderen.

 

 

Roos Madame Isaac Pereire – Mme Isaac Pereire :

 

Rozenremedie

 

Deze bourbonroos geeft spirituele bescherming op de weg die je gaat. Ze beschermt je als je te kwetsbaar bent, maakt zacht wat verhard is. Ze geeft een oase van rust, stilte en vrede in en rond het hart. Ze laat je in je eigen kracht staan en je door niemand aan de kant laten zetten. Ze creëert zelfvertrouwen zodat je je beter kan manifesteren, Je niet van je pad laten halen door andere personen of omstandigheden, maar doen waar jij in gelooft. Ze geeft troost in moeilijke tijden. Voor mensen die een geliefd iemand verloren hebben en er een shock of trauma aan over gehouden hebben en dit nog niet verwerkt hebben. Dit kan van dit leven zijn of van vorige levens, waardoor ook hartproblemen kunnen of zijn ontstaan. De remedie geeft inzicht hoe je hiermee kunt omgaan. Ze geeft troost en genezing op plaatsen waar het nodig is, zodat je het kunt loslaten en verder gaan met je leven vanuit liefde voor jezelf en andere mensen zonder jezelf tekort te doen. Het kan nuttig zijn 1 druppel op je hart te smeren en 1 druppel op de bovenkant van je beide voeten.

 

Voor kinderen:

 

Ze is een speciale remedie voor kinderen. Ze geeft bescherming vanuit de spirituele wereld en een goede nachtrust. Ze is geschikt voor heel gevoelige kinderen, voor kinderverdriet, voor angst voor personen of volwassenen. Ze geeft vertrouwen en zelfvertrouwen.

 

Rozengedicht

 

Ik breng mijn liefde naar buiten

 

Krachtig en in overvloed

 

Ik ontvouw mijn rood dat de harten verwarmt

 

Bedek de aarde met dit tapijt

 

Ik ben de eenheid tussen man en vrouw

 

geurig, enig en perfect

 

Ik maak zacht en teder

 

Breng voedsel uit de diepten van de ziel

 

Ik raak jouw kern, maak je wakker

 

Laat je voelen wie je werkelijk bent

 

Bij mij kan je waarlijk jezelf zijn

 

voelen dat je mooi en liefdevol bent

 

Jij bent de liefde die altijd is.

 

Wees jezelf, groei in liefde,

 

onophoudelijkheid, onvoorwaardelijk, in overvloed

 

Ik open je hart, maak het tot een bloem

 

Breng verrukking en kracht

 

Laat je gaan op je nieuwe weg

 

Neem angst en twijfel weg

 

Verbind je met elkaar

 

Ik ben de vrede in eeuwigheid

 

Je trouwe tochtgenoot

 

Voor eens en altijd

 

Narcis – Narcissus

De narcis helpt je om oud karma los te laten, dat nog aangevoeld wordt als pijn en verdriet in het hart en het hart blokkeert. De remedie helpt jou om die pijn van angst en verdriet, die ontstaan zijn door gebroken relaties zoals echtscheidingen of scheidingen van ouders en kinderen, terug in evenwicht te brengen. De Narcis herstelt het hart doordat je de twijfel aan jezelf kunt loslaten en in vertrouwen verder kunt gaan in de nieuwe relatie of relaties.

 

Penningkruid

Tekst volgt nog