DE 38 BLOESEM REMEDIES VAN DR. BACH

EERSTE HULP

     

DE 38 BLOESEM REMEDIES :

↑Terug naar index↑

Agrimony Agrimonie, agrimonia eupatoria

Vrede, rust. Naar buiten toe joviaal, vrolijk en zonder klagen, maar herbergt onrust en zorgen achter een zorgeloos masker.

Aspen   Esp,   Populus tremula

Vertrouwen om het onbekende aan te gaan. Voor angsten van onbekende oorsprong. Vage, irrationele, onverklaarbare en plotselinge onrust, angst om te gaan slapen en angst voor dromen.

 

Beech Beuk, Fagus silvatica

Tolerantie, liefdevol accepteren van het leven Voor degenen die kritisch, ontevreden, lichtgeraakt zijn. Altijd de onvolkomenheid, de negatieve kant van dingen zien.

 

Centaury   Duizcndguldenkruid, Centaurium umbellatum

De innerlijke kracht om "nee" te zeggen als het nodig is. Voor degenen die timide, rustig, aardig, vriendelijk, vormelijk zijn en erop uit zijn om te behagen. Een zwakke wil, onderdanig en gemakkelijk te domineren.

 

Cerato Loodkruit,   Ceratostigma villmottiana

Vertrouwen op jezelf, voorgevoel. Het vertrouwen om te geloven in je eigen intuïtie en waarheid. Bij een zwakke wil, niet opkomen voor je overtuigingen. Twijfel aan eigen mogelijkheden, altijd raad vragen aan anderen.

 

Cherry Plum Kerspruim, Prunus cerasifera

Kalmte, evenwicht, controle over" jezelf. Tegen wanhoop, angst voor controleverlies, zenuwinzinking, dwangmatige en destructieve neigingen.

 

Chestnut Bud Knop van de Paardekastanje, Aesculus hippocast.

Leren van je ervaringen, wakker zijn. Als je niet leert van je ervaringen en steeds opnieuw dezelfde fouten blijft maken. Slechte observatie van het leven.

 

Chicory Cichorei, Chicorium intybus

Liefde zonder voorwaarden. Zorg en liefde voor al het leven uitdrukken, edelmoedigheid. Liefde uitdrukken door bezitterig, veeleisend en hulpbehoevend te zijn. Teveel op jezelf gericht zijn en aandacht vragen door negatief gedrag.

 

Clematis Bosrank, Clematis vitalba

Aanwezigheid, Aanwezig zijn, persoonlijkheid. Voor mensen die dagdromen, niet aanwezig zijn, slaperig zijn, niet opletten, in beslag genomen worden door gedachten en fantasieën. Voor degenen die geen interesse hebben in het heden.

 

Crab Bpple Appel, Malus sylvestris

Schoonmaak, een gevoel van zuiverheid. Voor degenen die zich niet schoon, besmet, verontreinigd voelen en geobsedeerd zijn door onvolkomenheid.

 

Elm Veldiep, Ulmus procera

Kracht, perfectie. De kracht en overtuiging om je taken af te maken Voor mensen die zeer bekwaam zijn maar die overweldigd worden door verantwoordelijkheden. Je niet in staat voelen om alles wat je nog moet doen onder ogen te zien.

 

Gentian Gentiaan, Gentiana amorella

Vertrouwen, doorzettingsvermogen. Voor degenen die snel ontmoedigd zijn, depressief worden en moedeloos. Bij twijfels en gebrek aan vertrouwen, melancholie, scepticisme en teleurstelling.

 

Gorse / Gaospeldoorn, Ulex europaeus

Hoop en optimisme, kracht van de wil. Tegen wanhoop, hopeloosheid, chronische depressie, berusting en ontmoediging.

 

Heather Struikheide, Calluna vulgaris

Innerlijke rust, kunnen luisteren. Voor mensen die overbezorgd zijn over hun eigen leven en hun problemen en die daarbij zeer spraakzaam zijn. Ze bespreken hun zaken dwangmatig met iedereen en kunnen er niet tegen om alleen te zijn.

 

Holly Hulst,   Ilex aquifolium

Liefde voelen, een open hart hebben. Vertrouwen dat er voor ieder genoeg is in het universum. Voor alle sterk negatieve gemoedstoestanden: kwaadheid, jaloersheid, verbittering, afgunst, woede, achterdocht, wraakgevoelens, haat, gewelddadigheid, een slecht humeur, ergernis, egoïsme.

 

Honeysuckle Kamperfoelie, Lonicera caprifolium

Betrokkenheid bij het heden. Bij nostalgie, heimwee, emotioneel gehecht zijn aan het verleden. Voor mensen die teren op hun herinneringen, die willen ontsnappen aan het heden door een geromantiseerde kijk op het verleden.

 

Hornbeam Haagbeuk; carpinus betula

Levenskracht, betrokken zijn bij je levenstaken. Bij een tijdelijke staat van mentale / fysieke vermoeidheid. Wanneer een gebrek aan energie de oorzaak is van een verlies aan interesse, vermoeidheid en het onvermogen om je dagelijkse taken onder ogen te zien.

 

Impatiens Reuzenbalsemien, Impatiens glandulifera

Geduld, acceptatie, toegeeflijkheid. Voor degenen die ongeduldig, lichtgeraakt, impulsief en onbezonnen zijn. Ze vinden het moeilijk om met de stroom van de tijd mee te gaan en lopen vooruit op de gebeurtenissen.

 

Larch Lariks, Larix decidua

Zelfvertrouwen, Creativitei. Gebrek aan vertrouwen, verwachten te zullen falen. Voor degenen die aarzelen en uitstellen, die gemakkelijk bezwijken en zich minderwaardig voelen.

 

Mimulus / Mqskerbloem Mimulus guttatus

Moed. Bekende angsten uit het alledaagse leven (voor water, het donker, dieren, ziekte, pijn, alleen zijn, voor andere mensen...). Voor nerveuze en schuchtere mensen.

 

Mustard / Herik Sinapis arvensis

Gemoedsrust, plezier. Tegen depressie die ontstaat zonder duidelijke reden en van uit een onbekende oorzaak. Zwaarmoedigheid, diep verdriet, melancholie. Voor mensen die voelen dat ze lijden onder de steeds terugkerende kwelling van een noodlottig gesternte.

 

Oak Eik, Quercus robur

Evenwichtige kracht, je beperkingen accepteren. Voor sterke, betrouwbare, geduldige, verantwoordelijke mensen die grote lasten dragen zonder te klagen, die doorzetten ondanks tegenslag en die nooit de hoop opgeven.

 

Olive Olijf, Olea europoea

Grote energie en vitaliteit. Voor mensen die lijden aan complete uitputting, die hun energiereserves hebben uitgeput zodat ze geen kracht meer hebben. Te gebruiken na langere ziekte, of nadat je langere tijd te veel gewerkt of veel gepiekerd hebt.

 

Pine / Den Pinus sylvestris

Zelf acceptatie, berouw hebben. Voor zelfverwijt, schuldgevoelens, zelfkritiek en zelfveroordeling. Voor degenen die zichzelf niet kunnen accepteren.

 

Red Chestnut / Rode Kastanje Aesculus carnea

Vertrouwen in het leven. Voor mensen die zich snel ongerust maken over andere mensen. Van tevoren problemen verwachten en je het ergste voorstellen, jouw onrust projecteren.

 

Rock Rose Zonneroos,   Helianthemum nummularium

Moed en innerlijke vrede bij grote uitdagingen, vertrouwen. Voor noodgevallen, plotselinge ziekte of ongelukken. Voor diepe angst, dreiging, paniek, hysterie. Wanneer je geen hoop meer hebt of wanneer het slechte en negatieve erg dichtbij komt.

 

Rock Water / Bronwater

Ontvankelijkheid, soepelheid, begrip. Wanneer je erg streng bent, jezelf onderdrukt en een starre houding hebt naar het leven. Voor de idealisten die de obsessie niet kunnen zien die hen domineert.

 

Scleranthus Hardbloem, Scleranthus annuus

Besluitvaardigheid, innerlijke vastberadenheid. Voor mensen die geen beslissing kunnen nemen, die niet kunnen kiezen tussen twee zaken. Veranderlijk zijn en besluiteloos, aarzelend, wispelturig; neigen tot onbetrouwbaarheid.

 

Star of Bethlehem Vogelmelk, Ornithogalum umbellatum

Verzachtend, innerlijke vrede. Shock, verdriet, leed. Voor degenen die troost en steun nodig hebben. Helpt om de gevolgen van een shock uit het verleden of het heden te neutraliseren, zelfs de shock van de geboorte.

 

Sweet Chestnut Tamme Kastanje Castanea sativa

Vertrouwen, moed. Voor heel groot lijden en wanhoop, wanneer je tot aan de grenzen van je uithoudingsvermogen bent gegaan. Het ervaren van "de donkere nacht van de ziel". Leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden.

 

Vervain / IJzerhard, Verbena officinalis

Tolerantie, gematigdheid. Voor degenen die overenthousiast, bazig, twistziek, sturend, hartstochtelijk, fanatiek zijn. Ze veranderen hun vaststaande meningen zelden en staan erop dat anderen zich aan hen aanpassen.

 

Vine Wijnstok Vitis vinifera

Onvoorwaardelijke hulp. Voor degenen die zeker van zichzelf zijn en die de neiging hebben om hun autoriteit te gebruiken om macht te verwerven over anderen en hen te domineren. Ze kunnen arrogant, ambitieus en tiranniek zijn.

 

Walnut Walnoot, Juglans regia

Vrij zijn van beperkende invloeden, losmaken van de band met het verleden, bescherming. Voor degenen die bescherming nodig hebben tegen invloeden van buitenaf, wanneer het fundament van hun leven onvast is geworden tijdens een grote verandering in hun leven. Helpt om met het oude te breken.

 

Water Violet Waterviolier, Hottonia pallustris

Delen, rust, wijsheid. Voor degenen die graag alleen zijn. Ze zijn afstandelijk, soms trots, rustig en teruggetrokken. Ze vermijden discussies, zijn onafhankelijk, zelfbeschouwend, afkerig van sociale contacten.

 

White Chestnut Paardenkastanje, Aesculus hippocastanum

Een kalme en heldere geest, kalmte. Voor een gedachtepatroon dat zich steeds herhaalt en de geest niet met rust laat. Een constante innerlijke dialoog, zorgen en geklets, mentale verstopping.

 

Wild Oat Ruwe Dravik, Bromus ramosus

Het doel in je leven weten. Voor verwarring en besluiteloosheid over de richting in je leven. Onzeker zijn over je carrière, onduidelijke of niet vervulde ambitie.

 

Wild Rose Hondsroos, Rosa canina

Motivatie, levenskracht. Geen inspanning kunnen leveren, fatalisme, gebrek aan interesse, geen vitaliteit. Een gevoel van eentonigheid. Voortslepende ziektes.

 

Willlow Wilg, Salix vitellina

Vergeving, aanvaarding. Voor degenen die lijden door elke kleine tegenslag en daarop reageren met bitterheid en wrok. Anderen de schuld geven en het gevoel hebben dat het leven niet eerlijk is.

 

EERSTE HULP

 

Eerste hulp, crisis situaties, shock. Positieve kwaliteiten: Ondersteuning, evenwicht, stabiliteit, herstel. Een belangrijke combinatie om te gebruiken in alle crisis situaties, bij grote spanning en voor het overwinnen van alle moeilijkheden. Om kalm en rustig te blijven en om je hoofd koel te houden in moeilijke situaties. Kan ook preventief gebruikt worden als je een situatie met veel stress verwacht. Helpt je bij onrust, bij angst voor controle verlies of wanneer je je verloren en in de war voelt (bij examens, ongewone situaties ...).

Gebruik Eerste Hulp : neem 3 druppels of spray 3 keer zodra de situatie dat verlangt. Daarna elke 15, 30 of 60 minuten tot je emotioneel weer stabiel en kalm bent. Het is niet de bedoeling om deze combinatie gedurende een langere periode te gebruiken.

Samenstelling: Gelijke hoeveelheden van de bloesem remedies van Clematis (Clematis vitalba), Star of Bethlehem (Ornithogalum umbellatum), Rock Rose (Helianthemum nummularium), Impatiens (Impatiens glandulifera), en Cherry Plum (Prunus cerasifera).