Index

         log fes
 

 

BASISSET "F.E.S. QUINTESSENTIAL" CALIFORNISCHE BLOESEM-REMEDIES

↑Terug naar index↑

ALOE VERA- aloe vera - Aloe vera (geel)

Herstelt de levensenergie, wanneer men zich opgebrand of uitgeput voelt, helpt om creatieve energie te integreren met gevoelens die in het hart zitten. Wanneer teveel energie is uitgegeven. Goed voor de "workaholic".

 

ALPINE LILY- Sierra tijgerlelie - Lilium Parvum (rood-oranje).

Positief resultaat (pos): Voor vrouwen, acceptatie van de eigen vrouwelijkheid gegrond in een diepe ervaring van het vrouwelijke lichaam.

Negatieve toestand (neg): Te abstracte of geestelijke beleving van de vrouwelijke identiteit; niet goed met het lichaam verbonden zijn, vervreemding en/of afwijzing van de vrouwelijke organen en deze zien als "minderwaardig".

 

ANGEL'S TRUMPET- doornappel - Datura candida (wit).

Positief resultaat (pos): geestelijke overgave aan de dood of diepgaande transformaties; geeft opening voor diepe zielsveranderingen.

Negatieve toestand (neg):angst voor de dood; weerstand tegen het loslaten van het leven of bij het overgaan van de drempel naar de geestelijke wereld; het ontkennen van de realiteit van de geestelijke wereld.

 

ANGELICA - engelwortel - Angelica archangelica (wit).

Positief resultaat (pos): zich beschermd en begeleid voelen door geestelijke wezens, speciaal bij overgangservaringen zoals geboorte en dood.

Negatieve toestand (neg):een gevoel van isolement, afgesloten van geestelijke leiding en bescherming.

 

ARNICA - valkruid - Arnica mollis (geel)

Herstelt etherische energie na shock of trauma, helpt om de verbinding te handhaven met iemands hogere Zelf en met levengevende, vormende krachten. Deze inheemse Caiifornische berg-arnica werd geprepareerd in de hogere regionen van Mount Shasta, gelijk aan de Europese arnica die kruidkundig en homeopathisch wordt gebruikt voor shock en trauma, is deze arnica een prima eerste-hulp remedie. Als bloesem-remedie helpt het om de verbinding te handhaven met het hogere Zelf of spirituele ego, deze verbinding is vaak verbroken bij shock of trauma.

 

BABY BLUE EYES- bosliefje - Nemophila menziesii (lichtblauw).

Positief resultaat (pos): kinderlijke onschuld en vertrouwen; zich thuisvoelen in de wereld, zich lekker voelen in zichzelf, gesteund, geliefd en verbonden met de spirituele wereld.

Negatieve toestand (neg):verdedigend, onzekerheid, cynisch wantrouwen met betrekking tot de wereld; vervreemding van het Hoger Zelf; gebrek aan steun van de vader tijdens de jeugd.

 

BASIL - basilicüm - Ocimum basilicum (wit)

Integratie van seksualiteit, liefde en spiritualiteit in relaties en wanneer deze krachten worden gezien als tegengestelde polariteiten, voor conflicten in relaties over seksuele en emotionele kwesties.

 

BLACK COHOSH- zilverkaars - Cimicifuga racemosa (wit).

Positief resultaat (pos): Moed om de confrontatie van corrupte en dreigende situaties aan te gaan in plaats van zich terug te trekken.

Negatieve toestand (neg):gevangen zijn in relaties of levensstijlen die corrupt, verslavend en/of geweldadig zijn; donkere, verzamelde emoties.

 

BLACK- EYED SUSAN- ruige rudbeckia - Rudbeckia hirta (geel/zwart centrum)

Geeft een diepgaand inzicht, brengt het transformerende licht van het bewustzijn in de "donkere" aspecten van onze ziel; bij het vermijden om naar begraven emoties te kijken. Het wordt gebruikt als een remedie om de donkere, innerlijke emoties te behandelen, die in iemands geest kunnen woekeren. Door deze "emotionele steenpuisten" te openen voor het licht van het bewustzijn, kan de gezondheid hersteld worden.

 

BLACKBERRY - braam - Rubus ursinus (wit-rose)

Vertaalt gedachten in activiteit, wendt de creatieve kracht van het denken aan, om het gevoel van traagheid of vastzitten te overwinnen. Voor groei en uitbreiding.

 

BLEEDING HEART- gebroken hartjes - Dicentra formosa (rose)

Bevrijdt emotionele bindingen, laat de liefde in vrijheid bestaan; voor hen die zich te veel vereenzelvigen, zich vastklemmen en te bezitterig zijn met degenen die ze liefhebben. Deze lieflijke, roze bloem, in de vorm van een harten in het midden gespleten, helpt hen die een sterke maar ongezonde emotionele binding met een ander voelen. Een "gebroken hart" wordt vaak veroorzaakt door een bezitterige binding met een ander, die men moeilijk los kan laten. Deze remedie helpt om het hart van binnenuit te versterken en nieuw leven te geven. Zeer behulpzaam bij het verlies van een geliefde of een beëindiging van een relatie.

 

BORAGE - komkommerkruid - Borago officinalis (blauw)

Opgewekte moed, met vertrouwen gevaar en uitdaging tegemoet zien; om zwaarmoedige gevoelens, ontmoediging of droefheid te overwinnen.

Borage - al eeuwen een favoriet kruid, oude kennis verhaalt dat: "borage moed brengt" en "borage maakt dat het hart blij wordt". Deze luchtblauwe, vijfbladige bloem is inderdaad een balsem voor degenen die "ontmoedigd" zijn of een "zwaar hart" hebben, doordat ze de geest opheft en kracht en moed brengt.

 

BUTTERCUP - boterbloem - Ranunculus occidentalis (geel)

De waarde van je gaven kennen, je licht met anderen delen, voor verlegenheid en het wegcijferen van jezelf. Geeft een waardering van je eigenwaarde.

 

CALENDULA -goudsbloem - Calendula officinalis (oranje)

Innerlijk luisteren, de essentiële boodschap van anderen horen, voor degenen die wel de woorden maar niet de bedoeling van anderen horen. Wanneer men te scherp is met woorden.

 

CALIFORNIA PITCHER PLANT- cobra lelie - Darlingtonia californica (groen/paars)

Verandert instinctieve krachten in wat echt menselijk is; in de wereld staan met moed en kracht. Wanneer je bang bent voor de instinctieve krachten van het zelf of hiermee niet meer verbonden bent. Aardse vitaliteit.

 

CALIFORNIA POPPY - slaapmutsje - Eschscholzia cal. (goud)

Uitgebalanceerde innerlijke ontwikkeling, weten dat echt goud in het hart is. Om betovering voor "spirituele glamour" te overwinnen, of het rusteloos zoeken buiten jezelf. California poppy, bekend als de "cup of gold" bij de Spaanse kolonisten, groeit deze plant naar sporen van goud die in de grond zitten. Het is de officiële bloem van Californië, een land waar de gold-rush duizenden heen lokte, voor het zoeken naar uiterlijke rijkdom. De California Poppy helpt om het rusteloze zoeken van de ziel, vaak verleid door uitwendige glitter, door een herkenning van het esoterische goud van spirituele kennis in het hart te transformeren.

 

CALIFORNIA WILD ROSE - Californische wilde roos - Rosa californica (rose)

Vitaliteit, verjonging, enthousiasme, betrokkenheid bij het leven, tegen apathie en moeilijkheden met de verpersoonlijking. Deze eenvoudige, lieflijke roos bloeit vroeg in de zomer in bossen en langs rivieroevers. De roos draagt een diepgaande archetypische boodschap binnen het plantenleven, want zijn vasthoudende wortelsysteem toont de mogelijkheid om diep in de aardse materie geïncarneerd te zijn. Toch "rijst" de roos, zij zet de aardse essentie om. Door de "California Wild Rose" kunnen we liefde begrijpen als een verlossende activiteit, één die apathie, onverschilligheid, of pessimisme verandert en helpt om zielen actief, positief en zorgzaam voor het leven op aarde te laten worden.

 

CALLA LILY - aronskelk - Zantedeschia sp. (wit/geel)

Positief resultaat (pos): helderheid over de seksuele identiteit, seksuele zelf-acceptatie.

Negatieve toestand (neg):verwarring, tweeslachtigheid over seksualiteit/geslachtsidentiteit.

 

CANYON DUDLEYA- dudleya - Dudleya cymosa (oranje)

Positief resultaat (pos): levendige geestelijke en emotionele energie; uitbundige en charismatische aanwezigheid.

Negatieve toestand (neg):ontvankelijk voor psychische of paranormale invloeden, overdreven emotionele reactie op psychische ervaringen.

 

CAYENNE - Spaanse peper - Capsicum annuum (wit)

Katalyseert veranderingen, ontbrandt de wil, verder gaan naar de volgende fase, tegen het gevoel van vast te zitten, gevangen door gewortelde gewoonten en luiheid.

 

CHAMOMILE - stinkende kamille - Anthemis cotula (wit/geel centr.)

Innerlijke rust en objectiviteit, bevrijding van emotionele spanningen; tegen nerveusheid, slapeloosheid en emotionele verwarring, goed voor kinderen. Chamomile : een populair kruid voor ontspanning en de spijsvertering. De kamille-remedie helpt degenen wiens emotionele centrum te open is, waardoor ze gemakkelijk overstuur en inwendig verscheurd raken. De remedie helpt om een stralend zonnevlecht-centrum te verkrijgen en om meer in balans met het gevoelsleven te komen. Het is een uitstekend middel voor kinderen die overstuur zijn.

 

CHAPARRAL - creosoot heester - Larrea sp. (geel)

Emotionele reiniging, speciaal gedurende de slaap. Helpt met het in contact brengen van diepere niveaus van bewustzijn en begrip. Voor met gif bedekte emoties, bij een chaotische innerlijke wereld, bij drugs-verslaving.

 

CHRYSANTHEMUM - chrysant - Chrysanthemum mori-folium (geelbruin)

Positief resultaat (pos): geeft een verschuiving van het persoonlijke ego naar een hogere spirituele identiteit; ziels verbinding met wat werkelijk eeuwig is.

Negatieve toestand (neg):angst voor het ouder worden en het sterven; zich overdreven vasthouden aan jeugdigheid, rijkdom of beroemd zijn; gehecht aan materiële waarden.

 

CORN - maïs - Zea mays (geel/wit)

Gegrond zijn, verbinding met de Aarde speciaal met de voeten, stabiliteit, evenwicht tussen hemel en aarde en in sociale relaties, overwinnen van desoriëntatie en stress, speciaal in steden.

 

COSMOS - cosmea - Cosmos bipinnatus (rood-paars/geel)

Positief resultaat (pos): tijdens het spreken helder en duidelijk de gedachten kunnen verwoorden; levendige, mercurius capaciteiten in denken en spreken.

Negatieve toestand (neg):ongeorganiseerd spreken en niet kunnen focussen in communicatie. Overenthousiast spreken, overweldigt door teveel ideeën.

 

DANDELION - paardenbloem - Taraxacum officinale (geel)

Snijdt door emotionele blokkades, heft spanning op, herstelt geestelijke helderheid, speciaal behulpzaam samen met intens lichaamsgericht werken.

 

DEER BRUSH-Amerikaanse sering - Ceanothus integerrimus (wit)

Onschuldig van gevoel, geeft zuiverheid van hart en bedoelingen, brengt duidelijkheid aan degenen die vanuit onbewuste motieven handelen.

 

DILL - dille - Anethum graveolens (geel)

Verwerking en integratie van veel indrukken en ervaringen, voor het gevoel overweldigd en overgestimuleerd te zijn door de vaart van het leven. Overgevoelig voor de omgeving.

 

DOGWOOD - kornoelje - Cornus nuttalii .(geel/witte schutbladen)

Vriendelijk en beleefd in relaties; duidelijkheid van gevoel wanneer je afstemt op spirituele bronnen, voor het loslaten van verhardende en beperkende emoties en trauma's, welke diep in het lichaam worden vastgehouden; om te vergeven.

 

EASTER ULY - trompet lelie - Lilium longiflorum (wit)

Positief resultaat (pos): innerlijke zuiverheid van de ziel, helpt speciaal met de integratie van seksualiteit en spiritualiteit.

Negatieve toestand (neg):het gevoel dat seksualiteit onzuiver, onrein is; innerlijke conflicten over seksualiteit.

 

ECHINACEA - zonnehoed - Echinacea angustifolia (roze/paars)

Positief resultaat (pos): integriteit tot in de kern; de mogelijkheid om contact te maken met een vaste kern in zichzelf en speciaal bij moeilijke uitdagingen dit contact te behouden.

Negatieve toestand (neg):geschokte gevoelens door een diep trauma of door misbruik; niet meer in staat zijn een gevoel van waardigheid te vinden in zichzelf; diepe vervreemding.

 

EVENING PR1MROSE- teunisbloem - Onenothera hookeri (geel)

Positief resultaat (pos): emotionele warmte en in het hier en nu zijn; in staat zijn om verbintenissen in relaties aan te gaan.

Negatieve toestand (neg):zich afgewezen en ongewenst voelen; ervaringen in het verleden van seksueel misbruik (geestelijk of lichamelijk), het vermijden van verbintenissen in relaties; angst voor het ouderschap; seksuele en emotionele evoelsonderdrukking.

 

FAIRY LANTERN- mormonentulp - Calochortus albus (wit)

Positief resultaat (pos): gezonde ontwikkeling; het accepteren van verantwoordelijkheden als een volwassen persoon.

Negatieve toestand (neg):onvolwassenheid, hulpeloosheid, behoeftig zijn, afhankelijkheid, emotionele onderdrukking.

 

FAWN LILY - hondstand - Erythronium purpurascens (geel met paars)

Positief resultaat (pos): acceptatie van en betrokkenheid bij de wereld, in staat zijn om spirituele gaven met anderen te delen.

Negatieve toestand (neg):terugtrekken, isolement, zelfbescherming; overgevoelig, overontwikkelde spiritualiteit in vergelijking met de sociale ontwikkeling.

 

FILAREE - reigersbek - Erodium circutarium (violet)

Het laten gaan van zorgen, het zien van de grotere werking van de bestemming in het leven, voor degenen die gevangen raken in kleine zorgen.

 

FORGET-ME-NOT-vergeet-mij-niet - Myosotis sylvatica (blauw)

Positief resultaat (pos): bewustzijn van de karmische verbindingen in onze persoonlijke relaties en met degenen in de geestelijke wereld; opmerkzaam zijn voor de subtiele gebieden.

Negatieve toestand (neg):eenzaamheid en gebrek aan bewustzijn van spirituele verbindingen met anderen; spiritueel isolement.

 

FUCHSIA - fuchsia - Fuchsia hybrida (rood/paars)

Ervaren en begrijpen van geblokkeerde emoties, om zich emotioneel te kunnen uiten, speciaal bij emotionele onderdrukking die gevoeld wordt als spanning, psychosomatische ziekten of valse emotionaliteit.

 

GARLIC - knoflook - Allium sativum (wit)

Reinigt van angst en bezorgdheid, je kalm en vertrouwd voelen tegenover anderen. Om onzekerheden, nervositeit, plankenkoorts en ongerustheid te overwinnen. Angstig en slap of gemakkelijk te beïnvloeden als gevolg van te weinig vitaliteit.

 

GOLDEN EAR DROPS-gebroken hartjes - Dicentra chrysantha (geel)

Inzicht in pijnlijke herinneringen en emoties uit de kinderjaren en helpt met het loslaten hiervan; het verband zien tussen oude trauma's en tegenwoordige problemen.

 

GOLDEN YARROW- gouden duizendblad - Achillea clytedata (geel).

Positief resultaat (pos): duidelijk aan anderen laten zien wie je bent, speciaal de gevoelige en kwetsbare aspecten van jezelf.

Negatieve toestand (neg):wanneer je door overgevoeligheid jezelf terug trekt uit het sociale leven; jezelf gemakkelijk kwijtraken of jezelf verharden om met gevoeligheden om te kunnen gaan.

 

GOLDENROD - guldenroede - Solidago canadenis (geel)

Eerlijk zijn tegenover je hogere Zelf in sociale relaties. Voor degenen die interpersoonlijke barrières scheppen, of een onjuiste persoonlijkheid aannemen, speciaal door de druk van de groep of de sociale verwachtingen.

 

HIBISCUS - hibiscus - Hibiscus sp. (rood)

Positief resultaat (pos): warmte en ontvankelijkheid in vrouwelijke seksualiteit; de integratie van zielewarmte en lichamelijke gevoelens.

Negatieve toestand (neg):niet in staat zijn om je te verbinden met je eigen seksualiteit, gebrek aan warmte en vitaliteit, vaak veroorzaakt door vroegere seksuele uitbuiting of misbruik.

 

HOUND'S TONGUE- hondstong - Cynoglossum grande (blauw/wit centrum)

Helpt de geest met het verkrijgen van spiritueel inzicht, de wereld te materialistisch zien; voor het veranderen van gevoelsbindingen en beperkende intellectuele gedachten.

 

INDIAN PAINTBRUSH- helmkruid familie- Castillija miniata (rood)

Het ontwaken van de kracht van de creatieve prikkel; levende energieke creativiteit; om de frustratie te overwinnen die vitale krachten belet zich om te zetten in creatieve ideeën.

 

INDIAN PINK- lijmkruid - Silene californica (rood)

Kalm en in het centrum blijven temidden van intense activiteit en/of stress; voor degenen die uit balans raken door wat er om hen heen gebeurt.

 

IRIS - iris - Iris douglasiana (blauw/violet)

Artistieke en creatieve inspiratie; om gevoelens van frustratie en beperktheid te overwinnen. De Iris - als eenzaadlobbige heeft ze de neiging om zich meer naar de hemel te richten, met een minder benadrukt wortelsysteem. De bloem van de Iris in het bijzonder, heeft een ongewone "van binnen-naar-buiten" signatuur; het model en de stempel, die bij de meeste planten diep binnenin worden gevonden, zijn bij de Iris verspreid langs de naar buiten gedraaide bloembladen. Vele soorten van de Iris kunnen zich aanpassen aan een breed scala van eigenschappen van de omgeving, omdat de wortelstok water vasthoudt, dat in zorgvuldig gecontroleerde hoeveelheden aan de plant verstrekt wordt. Deze innerlijke, waterachtige eigenschap van de Iris helpt ons om te begrijpen waarom ze werd beschouwd als de godin van de regenboog in de Griekse mythologie. De Iris is een van de meest weldoende en universele van de F.E.S. remedies, ze helpt degenen die zich teleurgesteld voelen in hun creatieve uitdrukking, alsof de ziel "opgedroogd" was of een hemelse inspiratie miste. Net zoals de stoffelijke Iris zich aanpast aan een veelheid van omstandigheden door zijn innerlijke waterhuishouding te reguleren, zo ook helpt de subtiele remedie van de Iris de ziel om te leren zich uit te drukken in een geïnspireerde en creatieve manier van leven, onverschillig hoe de uiterlijke omstandigheden zijn. Veel genezers melden dat deze remedie bijzonder waardevol is voor degenen die betrokken zijn bij een artistiek streven en meer in het algemeen voor diegenen die een behoefte hebben om een vernieuwde, innerlijke glans van zielekleur in uiterlijke taken te brengen.

 

LADY'S SLIPPER (YELLOW)- venusschoentje (geel) - Cypripedium parviflorum (geel)

Positief resultaat (pos): de integratie van het spirituele doel met het dagelijkse werk, brengt de spirituele kracht naar het basis chakra; spirituele seksualiteit en geaarde spiritualiteit.

Negatieve toestand (neg):vervreemd van zijn eigen innerlijke autoriteit, niet in staat zijn om hogere spirituele doelen met het werkelijke leven en werk te integreren; nerveuze uitputting, seksueel leeg zijn.

 

LARKSPUR - ridderspoor - Delphinium depauperatum (blauw/violet)

Edelmoedigheid, altruïsme, leiderschap met een vreugdevol hart, voor plichtmatigheid, of een verlangen naar zelfverheerlijking.

 

LAVENDER - lavendel - Lavandula officinalis (violet)

Innerlijke vrede, verzachting, harmonische gevoelens, spirituele gevoeligheid, tegen nerveuze overgevoeligheid en moeilijkheden met het integreren van spirituele invloeden.

 

LOTUS - Indische lotus'- Nelumbo nucifera (rose)

Spirituele openheid, meditatieve ontvankelijkheid. Een algemeen spiritueel "elixer". De "Duizendbladige Lotus", is een traditioneel symbool in het Oosten voor een spirituele ontwikkeling. De vele bloembladen van het kruinchakra vertegenwoordigen een vereniging of samenvoeging van alle aspecten van de ontwikkeling van de ziel. Deze remedie is uniek omdat ze niet zozeer handelt als een tegengif, maar eerder als een "elixer", dat combinaties van andere remedies samenvoegt; bij spirituele trots.

 

LOVE-LIES-BLEEDING- kattenstaartamarant - Amaranthus caudatus (rood)

Positief resultaat (pos): transcendent bewustzijn, de mogelijkheid om verder te gaan dan persoonlijke pijn, lijden of mentale pijniging door het vinden van de diepere bedoeling van dit lijden, waarbij we het persoonlijke los kunnen laten; medelevend bewustzijn met en aandacht hebben voor de bedoeling van pijn of lijden.

Negatieve toestand (neg):verergering van pijn en lijden als gevolg van isolement; diepe melancholie als gevolg van het te veel verpersoonlijken van de eigen pijn.

 

MADIA - madia - Madia elegans (geel/rode plekken)

Concentratie, focus, aandacht voor 't detail, afwerken, voor de neiging om gemakkelijk afgeleid of verstrooid te zijn. De Madia is een inheemse Californische wilde plant van de zonnebloemfamilie, de mandala-achtige Madia trekt onze aandacht direct naar het centrum, zoals de bloem zichzelf opvouwt in zijn centrum gedurende de hitte van de middagzon. Dit is een uitstekende remedie voor helderheid, focus en een goed tegengif voor verstrooide geestestoestanden.

 

MALLOW - kaasjeskruid - Sidalcea sp. (rose)

De mogelijkheid om vriendschappen te ontwikkelen, warmte naar anderen uitstralen, overwinnen van sociale onzekerheden. Voor degenen die barrières naar anderen maken.

 

MANZANITA - beredruif - Arctostaphylos viscida (wit/rose)

Waardering voor het fysieke lichaam en de fysieke wereld, tegen tweeslachtigheid of een negatief oordeel over wat fysiek is. Voor een goede aarde binding; te gebruiken voor en na narcoses, om de eenheid tussen lichaam en geest weer te herstellen.

 

MARIPOSA LILY- vlinderlelie - calochortus leicht-linii (wit/geel centrum/paarse vlekken)

Ontvankelijk voor menselijke liefde, de band tussen moeder en kind, het genezen van gevoelens van vervreemding en niet meer geliefd zijn. Deze lieflijke lelie groeit in rotsig berggebied en toch suggereert zij een eigenschap van zachte, ontplooiende verzorging. Zij heeft zich bewezen als een enorme weldaad voor diegenen die geleden hebben aan een trauma m.b.t. het proces van de ouder-kind binding. Het gaat speciaal samen met ervaringen van de moeder uit de kindertijd, voor degenen die geen liefde of zorg gevoeld hebben. De Mariposa Lily is zowel goed voor kinderen als volwassenen.

 

MILKWEED - zijdeplant - Asclepias cordifolia (roodpaars).

Positief resultaat (pos): gezonde persoonlijke kracht en onafhankelijkheid.

Negatieve toestand (neg):extreme afhankelijkheid en emotionele onderdrukking, verdoofd bewustzijn door drugs, alcohol of teveel eten; de behoefte om te ontsnappen aan zichzelf.

 

MORNING GLORY- klimmende winde - Ipomoea purpurea (blauw/paars)

Vitaliteit, alertheid, hulp om met oude en verslavende gewoonten te breken, tegen rusteloosheid, zenuwachtigheid, grillige energie. De "hemelsblauwe" winde heeft een veelzeggende spiraalsignatuur in zijn knopen bloeiproces. De spiraal suggereert sterke, vitale levenskracht en deze bloem, die in de vroege morgenzon bloeit, helpt de ziel om te ontwaken voor frisse ritmes en nieuwe perspectieven.

 

MOUNTAIN PENNYROYAL- coyotemunt - Monardella odoratissima (violet)

Kracht en helderheid in gedachten; maakt de geest schoon van negatieve gedachten, speciaal ais ze van anderen zijn overgenomen, voor het afstoten van negatieve gedachten.

 

MOUNTAIN PRIDE- rode penstemon - Penstemon newberryi (rood)

Krijgshaftige kracht en zelfbewustzijn met betrekking tot hindernissen en tegenspoed. Voor hen die terugdeinzen bij de uitdagingen van deze tijd. De Mountain Pride is nauw verwant aan de Penstemon. Deze winterharde bergplant groeit bijna letterlijk uit de rotsen. Geeft de innerlijke kwaliteit om een "geestelijke krijger" te zijn. Geeft spirituele moed, waardoor men in staat is om situaties te veranderen die ongunstig zijn en tegenwerken.

 

MUGWORT - alsem - Artemisia douglasiana (geel)

Gevoeligheid voor ervaringen over de drempel (op "paranormaal" gebied), speciaal met betrekking tot dromen. Helpt om in evenwicht te blijven wanneer intuïtieve vermogens naar buiten komen.

 

MULLEIN - koningskaars - Verbascum thapsus (geel)

Eerlijk zijn voor jezelf, vervulling van iemands echte mogelijkheden; bij problemen om de mogelijkheden in het leven te verwerkelijken. Wanneer je niet naar je innerlijke stem kunt luisteren.

 

NASTURTIUM - Oostindische kers - Tropaeolum majus (oranje rood)

Vitaliteit, stralende energie en warmte; emotioneel leven en kleur; bij overintellectualiteit, wanneer men opgedroogd is of bij ontzieling; uitputting van de levenskracht.

 

NICOTIANA - tabak - Nicotiana alata (wit).

Positief resultaat (pos): Diep gecentrenteerde rust in het hart; integratie van fysiek en emotioneel goed-voelen door een harmonieuze verbinding met de aarde en alle levende wezens. Wordt veel voorgeschreven als hulp om te genezen van de verslaving aan tabak.

Negatieve toestand (neg): Het gevoelloos worden voor emoties, hetgeen samen gaat met het mechanisch worden (niet meer spontaan kunnen reageren) of het verharden van het fysieke lichaam, het niet aankunnen van diepe gevoelens en fijnere gevoeligheden.

 

OREGON GRAPE- zuurbes - Berberis aquifolium (geel)

Het ontwikkelen van vertrouwen; de goede wil van anderen erkennen. Het overwinnen van angst met betrekking tot emotionele vijandigheid.

 

PENSTEWION - penstemon - Penstemon davidsonii (violet / blauw)

Innerlijke kracht door tegenspoed; doorzettingsvermogen in relaties; overwinnen van twijfel aan jezelf bij uitdagingen.

 

PEPPERMINT - pepermunt - Mentha piperita (violet)

Om geestelijk wakker en alert te zijn. Voor het overwinnen van geestelijke luiheid.

 

PINK MONKEYFLOWER- roze maskerbloem - Mimuius lewisii- roze.

Positief resultaat (pos): zelf-acceptatie, emotionele openheid en eerlijkheid, moed om emotionele risico's te nemen met anderen.

Negatieve toestand (neg):schaamte, schuld, minderwaardigheid, angst voor intieme gevoelens en afwijzing, het verstoppen van het wezenlijke zelf voor anderen, gevoelens maskeren.

 

PINK YARROW- roze duizendblad - Achillea millefólium (roze/paars)

Emotionele kracht en balans; voor het overwinnen van emotionele overgevoeligheid en overreactie, voor degenen die psychische en emotionele energie absorberen.

 

POISON OAK- pruikeboomfamilie - Rhus diversiloba (groenig-wit).

Positief resultaat (pos): emotionele openheid en kwetsbaarheid, de mogelijkheid om intiem met iemand om te kunnen gaan en contact te maken.

Negatieve toestand (neg):angst voor het intiem zijn, het beschermen van persoonlijke grenzen; de angst voor schending of geweld; het vermijden van intimiteit door zich vijandig op te stellen.

 

POMEGRANATE - granaatappel - Punica granatum (rood): bevrijdt de creatieve vrouwelijke geest, maakt contact met het Goddelijke Vrouwelijke bij vrouwen en met de "anima" bij mannen; versterkt vrouwelijke creativiteit en warmte vanuit het hart; bij een conflict tussen carrière en familie. Geeft evenwicht tijdens de overgang.

 

PRETTY FACE-triteleia - Triteleia ixioides ssp. scabra (geel, bruine strepen).

Positief resultaat (pos): schoonheid die van binnen naar buiten straalt; zelfwaardering in de juiste verhouding tot het uiterlijk.

Negatieve toestand (neg):zich lelijk voelen, zich op het uiterlijk afgewezen voelen, overgeïdentificeerd met het fysieke uiterlijk; niet in staat zijn om de innerlijke schoonheid van de ziel door het lichaam naar buiten te laten komen.

 

PURPLE MONKEYFLOWER- donkerrode maskerbloem - Mimulus kelloggii (paarsrood).

Positief resultaat (pos): innerlijke rust en helderheid wanneer men een spiritueel of paranormaal verschijnsel ervaart; de moed om in de eigen spirituele ervaringen of leiding te vertrouwen; spiritualiteit gebaseerd op liefde in plaats van op angst.

Negatieve toestand (neg):angst voor het occulte of voor elke spirituele ervaring; angst voor vergelding of afkeuring wanneer men religieuze gewoonten van families of gemeenschappen loslaat.

 

QUAKING GRASS- groot trilgras - Briza maxima (groen)

Groepsharmonie en samenwerking, samenvoegen van afzonderlijke ego's, flexibel in het werken met anderen, om persoonlijke conflicten in groepssituaties te overwinnen; helpt de enkeling om in grotere groepen of in sociale structuren te werken.

 

QUEEN ANNE'S LACE- wilde peen - Daucus carota (wit).

Positief resultaat (pos): spiritueel inzicht en kunnen "zien"; integratie van psychische gaven met lagere energiecentra.

Negatieve toestand (neg):belemmering van het "zien", niet willen zien hoe het is; projectie en gebrek aan objectiviteit in het psychisch bewustzijn; verstoorde helderziendheid, vaak veroorzaakt door onevenwichtigheden in de lagere chakra's.

 

QUINCE - dwergkwee - Chaenomeles speciosa (rood)

Voor het ontwikkelen van de kracht van liefde, speciaal het vrouwelijke aspect; om het "geloof" te overwinnen dat ontvankelijkheid en liefde "minder sterk" of "minder stoer" zijn.

 

RABBITBRUSH - Chrysothamnus nauseosus (geel)

Alertheid, scherpe gewaarwording, een overzicht over alle details; het "grote geheel" zien; voor degenen die door de bomen het bos niet meer zien, die overweldigd worden door te veel details.

 

RED CLOVER- rode klaver - Trifolium pratense (rose/rood)

Gecentreerdheid en balans in emotioneel belaste groepssituaties, een tegengif voor paniek of hysterie; wanneer men te gemakkelijk beïnvloed wordt door paniek en andere groepsgedachten.

 

ROSEMARY - rozemarijn - Rosmarinus officinalis (violet-blauw).

Positief resultaat (pos): warme fysieke aanwezigheid; belichaming; levendige persoonlijkheid.

Negatieve toestand (neg):vergeetachtigheid, slecht geïncarneerd in het lichaam, gebrek aan warmte, slechte verbinding van de ziel-geest met het lichaam.

 

SAGE - echte salie - Salvia officinalis (violet).

Positief resultaat (pos): de mogelijkheid om wijsheid uit levenservaringen te kunnen halen; het vernieuwen en overzien van het levensproces vanuit een hoger perspectief.

Negatieve toestand (neg):de neiging om levenservaringen als noodlot te zien en als niet verdiend te beschouwen; het niet begrijpen van een hoger doel en hogere bedoeling van de gebeurtenissen in het leven.

 

SAGEBRUSH - artemisia - Artemisia tridentata (geel)

Eerlijk naar je hogere zelf zijn, laten gaan van wat niet essentieel of overbodig is, loslaten van valse zelfbeelden of verwachtingen over jezelf.

 

SAGUARO - reuzencactus - Cereus gigantus (wit/geel centrum)

Ontvankelijk voor ware geestelijke autoriteit; de mogelijkheid om van ouderen te leren; voor conflicten over autoritaire figuren, speciaal mannelijke krachtige figuren.

 

SAINT JOHN'S WORT- Sint Janskruid - Hypericum perforatum (geel)

Vertrouwen in spirituele bescherming en begeleiding; helpt bij angstige of verstorende dromen, voor degenen die te open, mededeelzaam en te kwetsbaar zijn. Het Sint Janskruid opent zich naar de zon in de tijd van de zomer zonnewende of het midzomerfeest van Sint Jan. Dit kruid bevat extreem lichtgevoelige elementen. Het is welbekend in zijn kruidkundige en homeopathische vormen als een belangrijk heelmiddel voor de huid. De bloesemremedie verschaft een begrenzing en bescherming, speciaal bij overontwikkelde psychische- of verstoorde droomtoestanden. Het helpt om iemands uiterlijke licht in een innerlijk licht te veranderen.

 

SCARLET MONKEYFLOWER- rode maskerbloem - Mimulus oardinalis (rood)

Moed om krachtige emoties te weerstaan en ze in balans te brengen, voor degenen die angst hebben voor en zich bedreigd voelen door diepe emoties; integratie van het emotionele schaduw-zelf; directe en duidelijke communicatie over diepe gevoelens.

 

SCOTCH BROOM- brem - Cytisus scoparius (geel)

Motivatie, volharding, accepteren van moeilijkheden als kansen voor groei en dienstverlening aan de wereld, overwinnen van pessimisme en wanhoop, speciaal met betrekking tot de verwachting van een negatieve wereld situatie.

 

SELF-HEAL- gewone brunel - Prunella vulgaris (violet)

Zelfaanvaarding, zelfvertrouwen, vertrouwen in de innerlijke gezondheidscheppende krachten, versterking van het herstellingsvermogen. Self-Heal - een van de meest universeel weldoende remedies in onze verzameling, de naam van deze plant is zijn eigen bekrachtiging. De wilde Self-Heal (Brunel) of "Heal-All", heeft een lange geschiedenis van geneeskundig gebruik. Deze remedie helpt om een genezende houding naar buiten te brengen door innerlijke aanvaarding en zelfvertrouwen, zonder te letten op de moeilijkheden van je toestand. De Self-Heal werkt zeer goed in combinatie met andere remedies en andere therapeutische programma's.

 

SHASTA DAISY- grootbloemige margriet - Chrysanthemum maximum (wit/geel centrum)

Brengt verschillende ideeën samen in één gezamenlijk geheel; voor degenen met een neiging tot verward zoeken, waarbij alles als losse onderdelen gezien wordt in plaats van als een geheel.

 

SHOOTING STAR- twaalfgodenkruid - Dodecatheon hendersonii (violet/rose)

Zich thuis voelen op aarde en met anderen; het overwinnen van vervreemding voor hen die het gevoel hebben er niet bij te horen. Een juiste benaming. De neerwaarts gerichte meeldraden van deze bloem, gecombineerd met de opwaarts omgebogen bloembladen, geven de indruk van een snelle neerdaling uit de kosmos. Deze remedie helpt velen die zich vervreemd voelen tegenover het leven op aarde, mogelijk door een verstoorde geboorte, trauma of abrupte incarnatie op aarde.

 

SNAPDRAGON - leeuwebek - Antirrhinum majus (geel).

Positief resultaat (pos): levendige, dynamische energie; een gezond libido; verbale communicatie die emotioneel in evenwicht is.

Negatieve toestand (neg):verbale agressie en vijandigheid; onderdrukte of verkeerd gerichte libido-energie; spanning bij de kaken.

 

STAR THISTLE- zomer centaurea - Centaurea solstitialis (geel)

Om te kunnen delen en voor gulheid, van jezelf iets kunnen weggeven, een innerlijk gevoel van overvloed; tegen gierigheid en om de angst voor gebrek te overwinnen.

 

STAR TULIP- katteoortje - Calochortus tolmiei (wit/paars)

Innerlijke gevoeligheid en ontvankelijkheid, innerlijk luisteren; om weerstand tegen het spirituele rijk te overwinnen, of weerstand tegen de zachtere, meer naar binnen gerichte kant van het Zelf. De Star Tulip is het schoolvoorbeeld voor gevoeligheid en ontvankelijkheid. Doordat ze de vrouwelijke pool van de ontwikkeling van de ziel benadrukt, helpt deze remedie een groter vermogen bij te brengen om ontvankelijk te zijn, voor het luisteren naar anderen, of naar de stem van het innerlijke Zelf.

 

STICKY MONKEY FLOWER- kleverige maskerbloem - Mimulus aurantiacus (oranje)

Bewust zijn van seksuele kwesties, integratie van gevoelens van menselijke warmte, liefde en seksualiteit. Voor het overwinnen van de angst voor seksualiteit en intimiteiten.

 

SUNFLOWER - zonnebloem - Helianthus annuus (geel)

Ontwikkelt individualiteit; voor het overwinnen van zowel egoïsme als onevenwichtige zelfverloochening. Voor het in evenwicht brengen van relaties met vader figuren en met het mannelijke principe in de ontwikkeling van de ziel.

 

SWEET PEA- pronkerwt - Lathyrus latifolus (rood/paars)

Sociale verantwoordelijkheid en sociale binding, helpt met het overwinnen van sociale vervreemding of conflicten; bij angst voor sociale verplichtingen. Geeft het gevoel dat je erbij hoort op aarde.

 

TANSY - boerenwormkruid - Tanacetum vulgare (geel)

Voor het nemen van beslissende actie om zijn/haar doel te bereiken; voor het overwinnen van aarzelingen en trage besluiteloosheid.

 

TIGER LILY- tijgerlelie - Lilliurn humboldtii (oranje/bruine vlekken)

Samenwerking, hulp en onderlinge steun. Zet vijandigheid en agressie om in positieve actie voor het welzijn van anderen. Aan het werk gaan voor wereld-evolutie.

 

TRILLIUM - trillium - Trillium chioropetalum (rood/paars)

Onbaatzuchtigheid, werken voor het algemeen welzijn, het opofferen van persoonlijke verlangens, het overwinnen van hebzucht en machtswellust. Ze groeit onopvallend in de schaduw van de bossen, deze dieprode bloem schijnt zichzelf "opgeheven" of getransformeerd te hebben van de duisternis in het licht. Deze remedie is speciaal waardevol voor hen die zich gebonden of teruggehouden voelen door lagere instincten als hebzucht en machtswellust. Het laat de ziel een weg zien om deze impulsen op een hoger niveau van onbaatzuchtigheid en eerbied voor grootmoedige idealen te brengen.

 

TRUMPET VINE-trompetbloem - Campsis tagliabuana (rood/oranje)

Vitaliteit, kleur en emotionele kracht in zelfexpressie, gezonde zelfhandhaving, om zwakheid en levenloosheid in uitdrukking te overwinnen, speciaal met spreken.

 

VIOLET - viooltje - Viola odorata (violet/blauw)

Je gezonde relatie tot de groep kennen, openheid naar anderen; het overwinnen van schuchterheid en verlegenheid, speciaal in groepen. Het "nietige" viooltje verblijft in de koele, schaduwrijke, vochtige gebieden van de bosgrond en op de open plekken in het bos. Toch "verlangt" zij ernaar om opgemerkt te worden, als zij haar zoete geur schenkt aan de warmte van de zon en de lucht. Deze remedie helpt je een manier te vinden om je te verbinden met de warmte van een grotere groep. Goed voor personen die de neiging hebben zich terug te trekken of zich terughoudend op te stellen met betrekking tot sociale contacten.

 

YARROW - duizendblad - Achillea millefolium (wit)

Versterking van het innerlijke licht en de aura tijdens negativiteit en disharmonie, tegen overgevoeligheid en kwetsbaarheid. De Yarrow staat traditioneel bekend als "soldaten wondkruid" en "ridders duizendblad". De botanische naam van de Yarrow komt van de Griek Achilles, wiens soldaten de plant mee naar het slagveld namen om hen te beschermen en tevens te genezen van bloedende wonden. Deze remedie helpt degene wiens "open" gevoeligheid een soort "bloeden" van levensenergie is en degene die kwetsbaar is voor krachten uit de omgeving. Zoals de schijnend witte bloemkroon al suggereert, biedt de Yarrow een mantel van spiritueel licht om te helpen "verzegelen" en beschermen.

 

YARROW ENVIRONMENTAL FORMULA

Een combinatie van Yarrow (Achillea millefolium, witte duizendblad) met Keltisch zeezout, Arnica (valkruid) en Echinacea (zonnehoed). Een algemeen versterkende remedie om de invloeden van schadelijke technologische en negatieve omgevingen van de moderne wereld aan te kunnen. De Yarrow Special Formula geeft een bescherming tegen de etherische uitwerking van straling en van andere schadelijke giftige stoffen uit de omgeving. Goed om te gebruiken voor en na blootstelling aan röntgen-stralen, X-rays, beeldschermen, vliegvelden, bij bijvoorbeeld bestraling tegen kanker en bij vervuiling van de omgeving zoals bij geopatische belasting en sterke elektromagnetische velden. De Yarrow Special Formula helpt ook het immuun-systeem te versterken, vooral bij personen die snel last hebben van allergieën en chemisch producten. De remedie wordt rechtstreeks uit het voorraad flesje ingenomen, vier druppels per keer, vier keer per dag. Een andere manier is, om zestien druppels van de stock in een glas water te doen, daarna te roeren en dit mengsel gedurende de dag met kleine slokjes in te nemen. De frequentie van deze doseringen moet verhoogd worden tijdens en onmiddellijk na blootstelling aan straling.

 

YELLOW STAR TULIP- gele mormonentulp - Calochortus monophyllüs (geel).

Positief resultaat (pos): gevoelig medeleven, af kunnen stemmen op de gevoelens en ervaringen van anderen; het kunnen spreken en genezen door gevoelige afstemming op anderen.

Negatieve toestand (neg):ongevoelig voor het lijden van anderen; je niet bewust zijn van de gevolgen van je handelingen.

 

YERBA SANTA- kruiskruid - Eriodictyon californicum (violet)

Verademing bij emotionele spanning, spiritueel inzicht in emoties, voor emotionele beklemming, speciaal in de borst. Helpt bij het uiten van menselijke emoties, speciaal pijn en droefheid.

 

ZINNIA - zinnia - Zinnia elegans (rood)

Gelach, blijheid, verlichting en bevrijding van spanning; een kinderlijke speelse houding ten opzichte van het leven; het innerlijke kind accepteren, voor mensen die te serieus zijn, bij saaiheid.

 

YARROW ENVIRONMENTAL SOLUTION

De Yarrow Environmental Solution werd gemaakt van 3 verschillende varianten van de Yarrow, te samen met 2 aanverwanten in de dezelfde plantenfamilie - Echinacea en Arnica. Al deze planten zijn leden van de komposietenfamilie en hebben een buitengewoon gedetailleerd geometrisch patroon en sterke structuren met een groot uithoudingsvermogen. Als kruiden hebben ze vele waardevolle kwaliteiten om het imuunsysteem te versterken.

De Yarrow (Achillea millefolium = duizendblad) bloesem remedie werd in 1978 door Richard Katz ontwikkeld als beschermer tegen schadelijke invloeden uit de omgeving en gedachtenvormen. Deze bescherming ontstaat door versterking van het eigen innerlijk licht. De Yarrow is historisch bekend als kruid voor soldaten, die het meenamen in de strijd, voor psychische bescherming en om er het bloeden van wonden mee te stelpen. De geslachtsnaam Achillea refereert aan de Griekse krijger Achilles. Ook zijn vorm, een scherm van witte bloemen, suggereert een beschermende 'paraplu' van wit licht.

De Yarrow-bloesem remedie heeft bij genezers een goede bekendheid gekregen. Deze berichten dat veel personen in toenemende mate gevoelig en open zijn geworden, ondanks onze moderne technologische en sociale omgevingen, die vol zijn met schadelijke invloeden. Zo is de Yarrow een belangrijke remedie van deze tijd geworden.

De Yarrowbloemen zijn het hart van de Yarrow Environmental Solution, met kwaliteiten die de essentiële polariteiten van de Arnica en de Echinacea verenigen en harmoniseren. De Yarrow integreert licht en vorm op een opmerkelijke manier. Haar rol in deze samenstelling is om de ziel gevoelig te laten blijven en in contact met haar gevoelsleven, maar op zo een manier dat deze zielskwaliteiten niet afgestompt worden door de moderne technologische wereld of zo doorzichtig en poreus dat de vitale expressie van het individu aangetast wordt. Arnica en Echinacea zijn de ankers voor de tegengestelden van lichaam en geest, zodat de volledige ontwikkeling van de zielskrachten, die de Yarrow aanmoedigt, mogelijk is. Tenslotte zit er in deze essentiële drievuldigheid nog een uitzonderlijke drievuldigheid in de Yarrowbloesem zelf: de witte, roze en gouden Yarrow om de energetische structuren van de ziel in balans te houden.

De Arnica is een welgekende homeopatische en kruidenremedie voor shock en trauma, vooral wanneer er zacht weefsel beschadigd is. Dikwijls, in een situatie van een fysiek of psychisch trauma ontkoppelen we ons bewustzijn van ons lichaam om zo om te kunnen gaan met de pijn.

De Arnica met zijn gele bloemen en vloeiende bladstructuur groeit dicht bij de aarde in een vochtige, bergachtige omgeving. Het is het perfecte beeld van spirituele krachten die goed geïntegreerd zijn in de fysieke en etherische werelden. De Arnica werkt op de fysieke en etherische lichamen en brengt de spirituele krachten omlaag en in het lichaam.

De Echinacea is een sterk en plaatselijk kruid in het Amerikaanse Midwesten. Vooral bekend als immuunsysteemversterker, wordt deze plant als tinctuur gebruikt om de weerstand tegen verkoudheid, griep en andere infectieziektes te versterken.

Deze plant groeit op de vlakke gronden van de open prairie, met een sterke vertikale groei naar boven. De magentakleurige bloemen ontspringen aan een vurige oranje kegelvormige borstel, die groeit op een stevige stengel met sterke, ruwe bladeren. De Echinacea is een levendige expressie van fysieke krachten die zich opheffen uit de harde grond naar boven de geest in.

GESCHIEDENIS VAN DE YARROW ENVIRONMENTAL SOLUTION :

Het idee voor een stralingsremedie in zout water kwam van Dr. Aubrey Westlake uit Engeland. Hij experimenteerde met combinaties van Bach-remedies in zout water. In een persoonlijke correspondentie met de Flower Essence Society beschreef hij zo'n remedie als: 'voorgeschreven als er reden is om aan te nemen, dat de patiënt een overdosis straling door nucleaire fall-out gehad kan hebben... (of andere vormen van straling)... In deze gevallen blijkt de remedie therapeutisch op het etherisch lichaam te werken, en niet direct op het fysieke'. Sinds die tijd is de F. E.S. verder gegaan met het onderzoeken van ideale methoden voor de bereiding van de Yarrow Special Formula.

In 1986, na de ramp met de kerncentrale van Tjsernobyl, ontvingen ze verzoeken uit Europa voor een preparaat, dat sommige problemen kon aanpakken, die door verhoogde stralingsniveau's werden veroorzaakt. Op een mooie, heldere morgen werd de Yarrow Special Formula langs de Yuba-rivier in Nevada County, Californië geprepareerd. De verse Yarrowbloemen werden geplukt en geprepareerd in een mengsel van oorspronkelijk bergwater en puur Keltisch zeezout, met een unieke complete spectrumvorm, dat speciaal gepotentieerd was en gunstige resultaten opleverde. In 2003 werden de Pink Yarrow en de Golden Yarrow toegevoegd om de remedie verder te versterken en kreeg ze de nieuwe naam : Yarrow Environmental Solution.

WANNEER TE GEBRUIKEN :

•     Als een algemene tonic en versterkend middel om het individu te helpen omgaan met de     zware technologische   en omgevingsuitdagingen in deze moderne wereld.

•     Voor en na blootstelling aan straling van X-stralen, video-arcades, luchthavens, stralingsbehandelingen.

•     Wanneer je bloot staat aan sterke elektromagnetische velden of andere vormen van omgevingsverontreiniging.

•     Om het imuunsysteem te versterken, vooral van diegenen die last hebben van allergieën, overgevoelig zijn voor chemicaliën, of een slecht functionerend immuunsysteem hebben.

•     Tijdens of na tijden van extreme stress, speciaal bij ervaringen die je gevoel van eigenheid en identiteit aantasten.

•     Voor diegenen die overgevoelig zijn, speciaal bij het reizen, in grote mensenmassa's of bij andere belastende situaties.

Nota: de bedoelde actie van deze remedie is op het etherische niveau. Iemand die last heeft van fysieke ziekte als resultaat van straling of een ander omgevingsprobleem moet onmiddellijk een bevoegde dokter consulteren.

DOSERING EN GEBRUIK VAN DE YARROW ENVIRONMENTAL SOLUTION

De remedie wordt rechtstreeks uit het stockflesje ingenomen, 4 druppels per keer, 4 keer per dag. Een andere manier is, om 16 druppels van de stock in een glas water te doen, daarna te roeren en dit mengsel gedurende de dag met kleine slokjes in te nemen. De frequentie van deze doseringen moet verhoogd worden tijdens en onmiddellijk na blootstelling aan straling, ofwel vanuit je intuïtie aanvoelen wat je nodig hebt, of wat het beste voor je is. Yarrow Environmental Solution is goed te gebruiken in de algemene omgeving. Je kan een spray maken en dan een persoon of een ruimte behandelen.

Yarrow Environmental Solution is ook een weldaad wanneer je het toevoegd aan het badwater. Doe verschillende volle pipetten in warm badwater (niet heet) en roer in een lemniscaatpatroon (liggende acht) gedurende ten minste 1 minuut. Blijf ongeveer 20 minuten in dit water liggen weken en ga dan gedurende minstens 1 uur liggen, in handdoeken gedraaid, zodat je de weldoende kwaliteiten van dit bad volledig in je op kan nemen.

 

DE RANGE OF LIGHT REMEDIES

↑Terug naar index↑

Almond - Prunus amygdalus - Zoete amandel

Positief resultaat (pos):  geeft de mogelijkheid om een kern met structuur, dat bestaat uit levenschenkend licht, in het hart te verankeren; integratie van de fysieke incarnatie en   de spirituele ontwikkeling;

verbinding van de mentale "licht" kracht met de fysieke "levens" kracht; je eigen identiteit vinden door de integratie van fysieke en spirituele realiteiten (Leven en Licht).

Negatieve toestand (neg):problemen m.b.t. een goede fysieke ontwikkeling, zoals groeistoornissen; aards voedsel niet op kunnen nemen als voeding voor lichaam en ziel; onevenwichtigheden of een gebrek aan integratie in de fysieke en de mentale aspecten van de ontwikkeling.

 

Alpine Aster- Aster alpigenus - Aster andersonii

Positief resultaat (pos): een los van het lichaam bestaand spiritueel bewustzijn; een onafhankelijk bewustzijn, dat verder gaat dan het lichaam kan realiseren; het ontwikkelen van niet zintuig gebonden niveaus van meditatie en dromen; het scheiden van het spirituele lichaam van het fysieke lichaam tijdens de overgang van de dood of tijdens andere spirituele ervaringen.

Negatieve toestand (neg): angst voor de dood of voor spirituele bewustzijnstoestanden;   een materialistische identificatie met de fysieke dimensie; de realiteit van spirituele dimensies van bestaan niet kunnen herkennen als gevolg van een te sterke identificatie met het fysieke niveau of het fysieke lichaam.

 

Blazing Star- Mentzelia laevlcaulis - Mentzelia

Positief resultaat (pos): stralende en innerlijke vitale wilskracht; mannelijke zielskracht, die ontwikkeld is vanuit een innerlijk fundament van voedende levenskrachten; alchemistische vereniging van het vrouwelijke zielselement water en het mannelijke zielselement vuur.

Negatieve toestand (neg):overheersing van het water element in het lichaam en de emoties, wat leidt tot verlamming van de wil; het vuur van de ziel niet kunnen laten ontbranden; het ontstaan van een tweedeling in de ziel: een sterke maar starre wil of een soepele wil maar zwakke gevoelstoestand.

 

California Peony- Paeonia californica - Pioenroos

Positief resultaat (pos):  het leven vieren; een gezond instinct voor plezier; het ontwikkelen van de magnetische en     charismatische eigenschappen door de integratie van de vitale levenskracht in de onderste chakra's.

Negatieve toestand (neg): overheersing   van   de   passieve yin   krachten,   onderdrukte vitaliteit, sensualiteit of seksualiteit;   problemen met geld en macht.

 

Californïa Valerian- Valeriana capitata - Valeriaan capitata

Positief resultaat (pos): rust en innerlijk evenwicht; vertrouwen in de toekomst, omdat de ziel   eerdere ervaringen   heeft begrepen; een vredig aanvaarden van de gebeurtenissen in het leven.

Negatieve toestand (neg): oppervlakkig ademen als gevolg van angst voor de toekomst; nerveuze opwinding of slapeloosheid; zorgen en ongemak wanneer je toekomstige gebeurtenissen in het leven, die eigenlijk een uitdaging zijn, onder ogen moet zien; verslaving aan slaappillen of tranquillizers.

 

Cassiope - Cassiope mertensiana - Heide

Positief resultaat (pos):  warmte   van   de   ziel   die   in   het   lichaam   doorstraalt; waardering voor de hele schepping; de vreugde om het fysieke bestaan; warmte als de bron van welzijn.

Negatieve toestand (neg): weinig waardering voor de spiritualiteit, die hoort bij de geschapen wereld en het fysieke lichaam; gereserveerd of afstandelijk ten opzichte van de levenskracht in de natuur of het menselijk lichaam; de.neiging om de koude krachten van het intellect of de technologie te gebruiken ten koste van de warmte van het lichaam.

 

Cherry - Prunus avium - Zoete kers                            

Positief resultaat (pos): jeugdig plezier en uitbundigheid, gevoelens van onschuld en openheid; de overgang naar de volwassenheid vieren; het helen en integreren van pijnlijke ervaringen, die zijn ontstaan tijdens de jonge volwassenheid.

Negatieve toestand (neg):gifstoffen in het bloed of de ermee samenhangende huidcondities zoals acne; verlies van onschuld, hoop of een jeugdige kijk op het leven; traumatische   levenservaringen   in   de   vroege   volwassenheid   waar   het lichaam/de ziel nog steeds last van heeft.

 

Chocolate Lily- Fritillaria biflora - Chocoladeklokjes

Positief resultaat (pos): uiting en acceptatie van de belangrijke functies van de stofwisseling; vooral het voortplantings- en uitscheidingssysteem van het lichaam.

Negatieve toestand (neg): gebrek aan bewustzijn m.b.t. het functioneren van het stofwisseling systeem, een afkeer van de uitscheidingsfuncties van het lichaam; walgen van menstruatie, borstvoeding; problemen met

uitscheiding, slechte darmfunctie of blokkades.

 

Columbine- Aquilegia formosa - Akelei

Positief resultaat (pos):  een   krachtige expressie van je unieke creativiteit en inspiratie; je onderscheiden als individu en hierdoor een bron van helderheid en lichtheid zijn voor anderen; geïnspireerd

handelen en spreken in de wereld.

Negatieve toestand (neg):aarzeling om je creativiteit en individualiteit te laten zien; geen sociale of creatieve risico's kunnen nemen; een midlife crisis die vraagt om de kracht van de ziel en de expressie van het leven met elkaar in overeenstemming te brengen

 

Corn Lily- Veratrum californicum - Veratrum calïfornicum

Positief resultaat (pos):  een positief beeld ontwikkelen van het verouderingsproces bij vrouwen; waardigheid en onafhankelijkheid; de aanvaarding en het eren van de wijsheid en waardigheid van het volwassen zijn; genieten van het volledig in je lichaam en je leven zijn.

Negatieve toestand (neg):je oud en "opgedroogd" voelen; wanhoop bij het voorbijgaan van jeugd en moederschap; bij een lichamelijk en geestelijk moeilijke hormonale overgang; kunstmatige pogingen om een jeugdige vorm of uiterlijk terug te krijgen.

 

Desert Lily- Hesperocallis undulata - Hesperocallis undulata

Positief resultaat (pos): schoonheid, kunstzinnigheid en gratie uitstralen in een gemechaniseerde   stedelijke   omgeving;   verjonging   van jezelf en anderen door de vrouwelijke krachten schoonheid en gratie; het vrouwelijke waterelement als balsem voor de onevenwichtigheid van het vuur in de moderne technologie.

Negatieve toestand (neg):het benauwd krijgen van de zich uitbreidende lelijkheid van de technologische stedelijke cultuur; gevoelig zijn voor verstoringen in je omgeving, vooral wanneer er te weinig schoonheid of harmonie is.

 

Downy Avens- Geum triflorum - Nagelkruid

Positief resultaat (pos): intelligentie die geïntegreerd is in hoofd en hart; blijvende wijsheid verkregen door een groeiende ontwikkeling van zielenkrachten; een geduldige en toenemende ontwikkeling van de denkkracht en een compleet gevoel van identiteit.

Negatieve toestand (neg):een vroege ontwikkeling van de intellectuele capaciteiten met een achterblijvende emotionele ontwikkeling; snel verveeld of afgeleid zijn door een gebrek aan verbeeldingskracht en aandacht vanuit het hart; de neiging tot hyperactiviteit of ADD.

 

Dune Primrose- Oenothera deltoides - Teunisbloem fam.

Positief resultaat (pos): verbinding met een koesterende moederlijke aanwezigheid in de spirituele wereld; de herinnering van de ziel aan de spirituele uitstraling van het geboren worden; bewustzijn van en dankbaarheid voor de wezens die je hebben begeleid bij de incarnatie van je ziel op aarde.

Negatieve toestand (neg):vervreemding van de moederziel van de wereld; je in de steek gelaten   voelen   door de spirituele   wereld; geboortetrauma, door zwangerschap tijdens moeilijke sociale omstandigheden zoals armoede of geweld.

 

Explorer's Gentian- Gentiana calycosa - Parry's Gentiaan

Positief resultaat (pos): hernieuwde kracht om je levensdoel en spirituele bestemming te vervullen; crisis en verlies transformeren naar nieuwe mogelijkheden.

Negatieve toestand (neg):het niet meer zien zitten tijdens de midlife crisis; verlies van de verbinding met je spirituele bestemming en levensdoel; een diepgaande gezondheidscrisis of een verlies die de krachten van de ziel uitputten.

 

Fiesta Flower- PhoHstoma auritum - Pholistoma auritum

Positief resultaat (pos):  kwetsbaarheid, openheid en ontvankelijkheid   tijdens de spirituele zoektocht; soepele maar sterke structuur van de ziel voor wezenlijke spirituele overtuigingen.

Negatieve toestand (neg):dogmatisme, starre spirituele overtuigingen die van anderen   zijn   overgenomen;   autoritaire   sociale   of politieke standpunten.

 

Fireweed - Epilobium angustifolium - Wilgenroosje

Positief resultaat (pos): herstel van levenskracht; feniksachtige krachten voor de ziel om weer nieuw leven op te bouwen en te scheppen; het in zich op kunnen nemen van het alchemistische vuur voor nieuwe levenskracht en verjonging.

Negatieve toestand (neg): genezing   van   gebeurtenissen   die   met tegenstand   en verstoring   te   maken   hebben,   "beproeving   door   vuur", verwonding of verstoring als gevolg van vuur, hitte of licht, die te maken hebben met technologie of militaire wapens.

 

Glassy Hyacinth- Triteleia lilacina - Hyacint

Positief resultaat (pos): verlossing van het lijden; transformatie van emotionele duisternis tot het licht van begrip; maakt de krachten vrij voor de opleving van de ziel.

Negatieve toestand (neg):diep trauma, verdriet, emotionele pijn; het kwade, of de "schaduwkant" van de mensheid niet onder ogen kunnen zien; afdalen in de hel.

 

Green Bells of Ireland- Molucella laevis - Ierse klokjes

Positief resultaat (pos): bewust zijn van de elementale wereld in de natuur; kunnen werken met de elementale natuurkrachten door gebruik te maken van de structuur van je eigen lichaam; de wijsheid van de natuur verkrijgen door directe zintuiglijke waarneming.

Negatieve toestand (neg): een te romantische of te mentale relatie met de natuur; te weinig fysieke verbinding en het te weinig kunnen opnemen van de primaire elementale natuurkrachten.

 

Green Cross Gentian- Frasera speciosa (Swertia radiata) - Fraseria

Positief resultaat (pos):  een krachtig verbond van de ziel met het levende wezen van de aarde; hoop en vastberadenheid voor het helpen en genezen van de wereld ondanks tegenslagen en uitdagingen.

Negatieve toestand (neg): het gevoel overweldigd te worden, gevoelens van wanhoop en ontmoediging met betrekking tot de toestand van de aarde; aangeslagen en ontmoedigd wanneer de levende verbinding met de aarde verstoord is als gevolg van een natuurlijke of door mensen veroorzaakte ramp; in staat zijn het elementale "kruis" van de wereld te dragen.

 

Joshua Tree- Yucca brevifolia – Palmlelie

Positief resultaat (pos): de ziel zelfstandig maken door de bewuste transformatie van familiepatronen en de ermee samenhangende culturele conditionering; versterkte vrijheid en begripvol inzicht in familie en cultuur of afkomst.

Negatieve toestand (neg):familiekarma dat het potentieel van de ziel beperkt; niet met negatieve familie of culturele patronen kunnen breken, zoals alcoholisme, verslaving, depressie, geweld en erfelijke ziektes; verlies van individuele identiteit en vrijheid als gevolg van een gebrek aan inzicht in de invloed van familie en cultuur.

 

Lady's Mantle- Alchemilla vulgaris -Vrouwenmantel

Positief resultaat (pos):  verbinding   met de levende mantel   van dauw (hydrosfeer) rond de   aarde;   magnetische   "groene" krachten door handen en hart kunnen laten stromen; plantenbewustzijn als een stralende geneeskracht integreren in de menselijke ziel.

Negatieve toestand (neg):opgedroogde of verwelkte krachten die afgescheiden zijn van de levende aardmantel; intellectuele of technische houding ten opzichte van genezing; voor het vrouwelijke voortplantingssysteem dat voeding en stabiliteit nodig heeft, omdat het onbewust verbonden is met het lijden van Moeder Aarde.

 

Lemon - Citrus limon - Citroen

Positief resultaat (pos): integratie van het uitbreiden en samentrekken m.b.t. de mentale krachten van de ziel; evenwicht tussen de mentale helderheid, het voorstellingsvermogen en de artistieke vermogens.

Negatieve toestand (neg): mentale vermoeidheid of ermee samenhangende vergiftiging van het zenuwstelsel, dromerigheid; leerproblemen, waaronder ADHD.

 

Lewisia - Lewisia disepala - Bitterkruid

Positief resultaat (pos): sterke uitbreiding van de ziel; sterachtig bewustzijn met een verfijnde gevoeligheid; de spirituele adem van de kosmos verbonden met de meest tedere aspecten van menselijke liefde en gevoeligheid.

Negatieve toestand (neg):oppervlakkige verbinding met de aarde krachten als gevolg van sterke astrale krachten die niet volledig samentrekken; "indigo" of autistische kinderen die niet volledig kunnen incarneren; bescherming en steun tijdens de zwangerschap of voor jonge kinderen met een sterk uitgebreide ziel.

 

Lilac - Syringa vulgaris - Sering

Positief resultaat (pos): diepe bronnen van herinnering die de ziel verjongen, neurologisch herstel door de stimulering van de specifieke krachten van het geheugen, die de ziel verbinden met vreugde en zingeving.

Negatieve toestand (neg):geheugenverlies van de ziel - ervaringen van de ziel uit het verleden niet kunnen integreren of er niet door gevoed kunnen worden, vooral in de vroege jeugd; verdriet, depressie of een gevoel van zwaarte als gevolg van gevoelens van afgescheidenheid, vervreemding of verlatenheid; beperkte zintuiglijke ervaring als de voorbode van een ziekte of storing in de hersenen.

 

Lungwort - Mertensia ciliata - Blue Bells

Positief resultaat (pos): terugbrengen van het ziele licht in de diepste structuren van het lichaam; herstel van depressie of verslaving met nieuwe krachten van hoop en ondersteuning.

Negatieve toestand (neg):depressie die in het lichaam gezien wordt als fysieke zwaarte; lusteloos, futloos of uitgeput - vaak zichtbaar in het ademhalingsstelsel; een gevoel van hopeloosheid of berusting met als gevolg uitputting van energie; depressie en gebrek aan energie die samengaat met ontwenning van drugs.

 

Lupine - Lupinus latifolius - Lupine

Positief resultaat (pos): een ontplooiend zelfbeeld dat aansluit bij de structuur van de grotere groep; persoonlijke behoeftes of verlangens kunnen opofferen of sublimeren voor een groter geheel

Negatieve toestand (neg):egoïsme, hebzucht; intense identificatie met onbetekenende zorgen of beperkte interesses waardoor het welzijn van de groep belemmerd wordt.

 

Madrone - Arbutus menziesii - Aardbeiboom

Positief resultaat (pos): volheid en overvloed voor het lichaam; voedsel goed opnemen en ervan kunnen genieten.

Negatieve toestand (neg):streng diëten, je gewicht of omvang niet accepteren; mogelijk fysieke afkeer van je moeder in het verleden, ondervoeding of verstoorde borstvoeding; afwezigheid van fysieke warmte in de vroege jeugd.

 

Monkshood Aconitum columbianum- Monnikskap

Positief resultaat (pos): positief en moedig spiritueel leiderschap; sterke helderziende vermogens die goed geïntegreerd zijn met sociale en morele waarden.

Negatieve toestand (neg): onderdrukking van spirituele capaciteiten als gevolg van angst voor psychische openheid, die vaak in verband staat met traumatische herinneringen, of bijna doodervaringen of de ermee in verband staande ervaringen; verlamming van spirituele krachten als gevolg van eerder trauma of ritueel misbruik; verborgen ritueel of seksueel gedrag.

 

Mountaïn Forget-Me-Not- Hackelia micrantha - Berg Vergeet me Nietje

Positief resultaat (pos): een levendige en dynamische verbinding met spirituele leraren en gidsen; een duidelijke herinnering aan karmische patronen die je bestemming beïnvloeden; verbinding met het

levensdoel door hogere begeleiding.

Negatieve toestand (neg): levensangst en vervreemding; gevoelens van isolatie omdat er geen verbinding en begeleiding is vanuit de spirituele wereld; verwarring over het doel en de richting van het leven.

 

Ocotillo - Fouquieria splendens - Koetsierszweep

Positief resultaat (pos): positieve vuurkracht die gegrond en geïntegreerd is in de kern van individualiteit in de ziel; charismatisch vuur als een bron van kracht voor het hart.

Negatieve toestand (neg):vage spirituele ervaringen, waarvan de ziel zich niet volledig bewust van is; buitensporig psychisch "vuur" wat zorgt voor emotionele reacties, psychische projectie en verstoring of verschillende vormen van kwaadheid en geweld; alcoholisme en ander drugsmisbruik als gevolg van het niet in evenwicht zijn van de vuurkrachten.

 

Pedicularis - Pedicularïs groenlandica - Kartelblad

Positief resultaat (pos):    diepe mystieke krachten van de ziel;   diepgaande herinneringen in de ziel, die zorgen voor positief emotioneel inzicht en wijsheid; verbinding met oude bronnen van aardse

wijsheid en met de geschiedenis van de ziel.

Negatieve toestand (neg): overdreven  gevoeligheid   of hypochondrie wat leidt tot uitsluiting of afscheiding; huilbuien of andere onevenwichtigheden van het water element; buitensporige emotionaliteit wat een dieper begrip van je zielepijn, lijden of karma blokkeert.

 

Pussy Paws- Calyptridium umbellatum - Pussy Paws

Positief resultaat (pos): fysiek contact als een bron van gratie en zachtheid voor de ziel; het vermogen om aan te raken en aangeraakt te worden met gevoeligheid en sensualiteit; maakt de ziel zachter, zodat je ontvankelijker wordt.

Negatieve toestand (neg):bang om aangeraakt te worden; niet toe kunnen staan dat je zachtere kant herkend of ervaren wordt door anderen; seksueel misbruik of geweld, waardoor de begrenzing van de huid verhard is en je ongevoeliger bent geworden voor menselijke aanraking.

 

Red larkspur- Delphinium nudicaule - Rode Ridderspoor

Positief resultaat (pos): positief leiderschap uitstralen, omdat de energie goed door het lichaam stroomt; magnetische kracht die energie in anderen katalyseert en inspireert; positieve fysieke uitstraling.

Negatieve toestand (neg):een gebrek aan uitstraling en aan energie in het lichaam; anderen niet kunnen bezielen en motiveren om gezamenlijke doelen na te streven; futloze energie die afkeer opwekt of de motivatie van de groep uitput.

 

Red Penstemon- Penstemon rostiflorus - Rode Penstemon

Positief resultaat (pos): een gevoel van avontuur, risico's durven nemen; positieve atletische kwaliteiten op elke   leeftijd; vastberadenheid en uithoudingsvermogen bij fysieke uitdagingen.

Negatieve toestand (neg):aarzelen om risico's te nemen; gebrek aan fysieke moed; fysieke uitdagingen niet kunnen accepteren of niet het nieuwe niveau van de fysieke mogelijkheden kunnen verhogen, ongeacht de lichamelijke beperkingen of uitdagingen.

 

Redbud - Cercis occidentalis - Judasboom

Positief resultaat (pos): de natuurlijke cyclussen van ontwikkeling en ouder worden accepteren; herstel van lichaam en ziel gebaseerd op een positieve afstemming op de levenscyclussen van dood en geboorte.

Negatieve toestand (neg): te materialistische benadering van het   lichaam, het verlangen om de uiterlijke vorm van het lichaam vast te houden door plastische chirurgie, drugs, of extreme medische technologieën die voorbij gaan aan de echte cyclussen van leven en dood.

 

Redwood - Sequoia sempervirens - Sequoia

Positief resultaat (pos): status en majestueuze uitstraling in de fysieke incarnatie; de ziel omarmt de creatieve krachten voor groei en fysieke vitaliteit.

Negatieve toestand (neg):gebrek aan fysieke kracht en/of aan houding; erfelijke of gezondheidsproblemen die de vitaliteit uitputten; onvolledige ontwikkeling van de fysieke krachten; verwondingen aan de ruggengraat of andere aandoeningen aan de ruggengraat of de botstructuur.

 

Rue - Ruta graveolens - Wijnruit

Positief resultaat (pos): innerlijke samenhang en beheersing van de fysieke kracht; de juiste aspecten van het   bewustzijn inzetten voor professionele en persoonlijke verantwoordelijkheden.

Negatieve toestand (neg):verstrooide of verwarde psychische krachten die het immuunsysteem en de beschermende grenzen verzwakken; de behoefte aan grotere helderheid en het vermogen om te kunnen oordelen wanneer de psychische krachten wakker worden.

 

Scartei Fritillary- Fritillaria recurva - Rode KievitsbSoem

Positief resultaat (pos): de integratie van mannelijke vuurkrachten binnen de vrouwelijke structuur; seksuele vitaliteit en gezonde voortplanting.

Negatieve toestand (neg):uitputting van de fysieke krachten inclusief de neiging tot bloedarmoede; verzwakking van de fysieke krachten tijdens de zwangerschap, geboorte, borstvoeding en de opvoeding van heel jonge kinderen.

 

Shasta Lily- Lilium washingtonianum - Shasta Lelie

Positief resultaat (pos): dynamische en creatieve expressie van de vrouwelijke zielenkrachten, individualiteit en innerlijke kracht in verbinding met de oorspronkelijke vrouwelijke waarden.

Negatieve toestand (neg):een moeilijk evenwicht tussen vrouwelijke gratie en mannelijke kracht; overcompensatie van mannelijke karaktereigenschappen om sterk of bijzonder over te komen.

 

Sierra Primrose- Primula suffrutescens - Sleutelbloem

Positief resultaat (pos): dankbaarheid voor het geschenk van het leven ongeacht de uiterlijke conditie of de gezondheid; vreugde tot in de diepste kern van je ziel; fysieke vitaliteit als de basis van je ziel voor enthousiasme.

Negatieve toestand (neg):gebrek aan dankbaarheid of respect voor het geschenk van het leven, waardoor vermoeidheid, verveling of depressie ontstaat; vreugdeloos leven, meestal afgestompt in het leven staan.

 

Splendid Mariposa Lily- Calochortus splendens –Prachtige Mariposa Lelie

Positief resultaat (pos): een verbinding van de ziel met de Moeder van de Wereld; kunnen herkennen dat alle leden van het menselijk ras dezelfde moeder hebben; de transcendente krachten van moederschap en mededogen voor de hele menselijke familie activeren.

Negatieve toestand (neg):het gevoel te hebben een wees te zijn als basis van de mensheid, pijn in de ziel en gevoelens van verlaten zijn als gevolg van het wereldtrauma en oorlog; scheidslijnen binnen de menselijke familie als gevolg van ras, religie, naties, klassen, ecologische rampen of oorlog.

 

Spreading Phlox- Phlox diffusa - Vlambloem

Positief resultaat (pos): activeert de bestemming van de ziel door sociale impulsen en verbindingen; belangrijke relaties kunnen herkennen en manifesteren die het levensdoel en de bestemming ondersteunen.

Negatieve toestand (neg): vastzitten   in   betekenisloze sociale   kringen   of in   verkeerde sociale verwachtingen; je niet kunnen identificeren met nieuwe mogelijkheden en je niet kunnen verbinden met groepen die verbonden zijn met het ware doel van hun ziel.

 

Tall Mt. Larkspur- Delphinium glaucum - Ridderspoor

Positief resultaat (pos): leiderschap gebaseerd op spirituele verbinding; kunnen horen, zien en handelen met grote leiderschapskwaliteiten, groter dan de alledaagse persoonlijkheid.

Negatieve toestand (neg):niet in staat zijn spirituele begeleiding te ontvangen of te vertrouwen; beperking van je ware spirituele gaven als gevolg van een gebrek aan een dynamische verbinding met hogere dimensies van inspiratie voor de ziel.

 

Self-Heal crème

↑Terug naar index↑

 

De Self-Heal remedie ligt aan de basis van de bloesemremedie therapie. Gezien deze remedie zowel op emotioneel vlak als op lichamelijk vlak uitstekende resultaten voortbracht, werd daarom een huidcrème gemaakt, met als basis de Self-Heal remedie alsook de verse Self-Heal tinctuur. Deze crème kan op vele manieren gebruikt worden: als dagcrème, op wonden, sneden, luiduitslag, verstuikingen en ander letsel. De kwaliteiten van de Self-Heal sturen een speciale boodschap naar het innerlijke zelf, waardoor de benodigde krachten voor herstel worden bevorderd. Terwijl de Self-Heal remedie meestal inwendig gebruikt wordt, kan de crème deze weldaden via de huid versterken.

 

Het mengen van remedies in de crème

 

De Self Heal bloesemremedie heeft een universele kwaliteit, die haar geschikt naakt als een uitstekende basis voor veel verschillende bloesemremediecombinaties en ook kan de crème gebruikt worden als een basisproduct. De wijde opening van de pot van de Self-Heal crème maakt het gemakkelijk om mnengsels te maken, die speciaal voldoen aan je eigen behoeften. Wij bevelen aan om niet meer dan 3 of 4 remedies in een persoonlijke combinatie te gebruiken en niet meer dan 24 druppels bloesem remedie (stock) per potje van 60 g. Het is het beste om het mengsel met een houten stokje of glazen staafje om te roeren. Minstens 3 minuten roeren, afwisselend met de klok mee en tegen de klok in, altijd eindigen met een beweging met de klok mee.

 

Suggesties voor combinaties

 

Voor noodsituaties en algemene zorg voor de gezondheid :Voeg Arnica, Red Clover en een eerste hulp remedie bij de Self-Heal crème, en men verkrijgt een uitstekende eerste hulp crème. De Arnica roept de kracht van het hoger zelf op, terwijl de Red Clover paniek en hysterie verdrijft. Je kunt ook een doseerflesje met dezelfde bloesemremedies maken, hierdoor krijg je zowel inwendige als uitwendige hulp bij alle noodsituaties.

 

Reiniging: Voeg Manzanita en Crab Apple en/of Mycena (Bloesem Remedies Nederland) bij de crème. Veel huidverontreinigingen zoals acne en huiduitslag zijn sterk emotioneel gebonden. De hypo-allergene basis van de Self-Heal is niet irriterend en verzacht. De Manzanita remedie zorgt voor een grotere waardering voor ons lichaam en voor het aanvaarden van eventuele onvolmaaktheden. De Crab Apple helpt met het ondersteunen van de schoonmaak, het helpt om het gevoel van lelijkheid los te laten en het zelfbewustzijn te herstellen, dat vaak 'van een mug een olifant' maakt met betrekking tot huidproblemen, terwijl de Mycena eventuele vervuiling en oude diepe emoties helpt opruimen.

 

Pijnlijke gewrichten, spierspanning en krampen:Behalve een goede massage met een geschikte olie, kun je ook een dun laagje Self-Heal crème op zulke plaatsen smeren. Door toevoeging van Dandelion massage olie kunnen samengetrokken, te gespannen spieren zich ontspannen. De Cayenne remedie brengt warmte naar zulke plaatsen en laat 'vastzittende' energie weer door het lichaam stromen. Gebruik wat Paarse Dovenetel (Bloesem Remedies Nederland) in de crème bij pijnlijke gewrichten. Voeg Chamomile remedie en Mugwort olie toe aan deze combinatie tegen menstruatiekrampen en masseer dit mengsel in op de buik ter hoogte van de baarmoeder.

 

Uitslag: Hoewel elke uitslag passende medische aandacht nodig heeft, kan er vaak een sterk psychische boodschap in zulke huidproblemen zitten, vooral angst en verwarring met betrekking tot intimiteit. Voeg Sticky Monkeyflower en Pink Monkeyflower bij de Self-Heal crème om problemen over seksualiteit en intimiteit op te lossen en om een boodschap van genezing en evenwicht naar dit deel van het lichaam/de psyche te zenden.

 

Schoonheidsbalsem: Schoonheid gaat verder dan de huid. Remedies die het zelfvertrouwen en de schoonheid van het innerlijk versterken, kunnen opmerkelijke uiterlijke resultaten geven, speciaal met de natuurlijke verjongende kwaliteiten van de Self-Heal crème. Meng in de crème een aantal druppels van StarTulip, Buttercup, Pretty Face, Iris, Lady's Mantle en Cherry bloesem remedies.

 

Bescherming: Sommige allergische huidreacties kunnen het gevolg zijn van een overgevoeligheid en kwetsbaarheid voor de omgeving. Onze huid fungeert als een grens tussen ons zelf en de wereld, maar soms kunnen we het gevoel hebben dat onze huid te dun is en dat we teveel uit onze omgeving opnemen. Voeg Yarrow, Pink Yarrow, Golden Yarrow, Saint John's Wort en Red Clover toe aan de Self-Heal crème voor een betere bescherming. Deze combinatie kan aangebracht worden op elke plaats die allergiegevoelig is. Ze kan ook zachtjes op psychisch kwetsbare plaatsen ingemasseerd worden, zoals bijvoorbeeld de maag/solar plexus streek.

 

Het gebruik van Self-Heal crème in combinatie met essentiële oliën

 

De neutrale ingrediënten en het neutrale aroma van deze crème zorgen ervoor dat het uitstekend te gebruiken is als basis voor de aromatherapie. Hier volgen enkele voorbeelden voor combinaties. De hoeveelheden zijn aangegeven voor een potje van 60 g.

 

Hart-balsem:Meng 4 a 5 druppels zuivere rozenolie of 12 druppels Rose Oil Blend in de crème met 4 druppels van de California Wild Rose en de Borage bloesemremedies. Breng dit mengsel aan rond de hartstreek en masseer dit gebied met zachte bewegingen. Dit helpt het hart te openen en geeft verlichting van spanning, pijn of verdriet van het hart.

 

Emotionele Ontspanner:Meng in de crème 8 druppels kamille, 6 druppels duizendblad en enkele druppels sinaasappel olie met 10 ml Saint John's Shield massage olie. Breng dit mengsel aan rond de maagstreek en masseer dit in lemniscaatvormige bewegingen. Dit is goed om het teveel aan emoties los te laten die in de maagstreek zijn opgeslagen. Verbetert ook de spijsvertering.

 

Ademhalingsproblemen: Meng 8 a 10 druppels van zowel de eucalyptus, citroentijm en rozemarijn olie in een potje met Self-Heal crème. Smeer dit mengsel 1 tot 2 maal per dag op de borst (of vaker in acute situaties). Dezelfde oliën kan men ook verdampen.

 

Gezichtstonicum: Doe ongeveer 10 druppels palmarosa en sandelhout in de crème, voeg hierbij 4 druppels rozenolie. Deze combinatie kalmeert en verzacht de huid, geeft een plezierige, ontspannende geur en heeft vochtinbrengende en regenererende eigenschappen.

 

Hoofdproblemen: Voor diegenen die gevoelig zijn voor hoofdpijnen, allergieën of erg gevoelig zijn voor uiterlijke invloeden. Combineer ongeveer 8 druppels lavendelolie en duizendbladolie met 4 druppels engelwortel olie in de crème. Voeg hieraan 10 druppels Yarrow Environmental Solution aan toe. Wrijf de slapen, de kruin en de achterkant van de nek ermee in. Gebruik iedere morgen bij chronische en langdurige problemen of meerdere keren daags tijdens acute situaties.

 

Ingrediënten van de Self-Heal crème

 

Self-Heal bloesem remedie: bevordert de zelfgenezende krachten van het etherische lichaam. Self-Heal tinctuur: plantentinctuur gebruikt voor herstelling en versterking. Organische aloe vera gel: verzacht, beschermt en houdt de huid vochtig. Bevat aminozuren, vitaminen, mineralen en enzymen. Olivem: komt van olijfolie, helpt de huid vocht vasthouden en geeft een zacht zijdeachtig gevoel aan de crème. Organische Jojoba olie: beschermt de huid tegen het uitdrogen en verzacht. Organische kamille, goudsbloem en St. Janskruid extracten: kruidenextracten met een lange therapeutische geschiedenis, beschermen en verzachten de huid. Organische Shea butter: van de vrucht van een Afrikaanse boom. Beschermt de huid, laat uitdroging verdwijnen, trekt gemakkelijk in. Organische Saffloer olie: een voedende plantaardige olie, wordt gemakkelijk door de huid opgenomen en bevat veel linolzuur, wat goed is voor de zachtheid en vochtigheid van de huid. Organische Avocado olie: een voedende plantaardige olie, maakt zachter en laat alles beter opnemen. Organisch Olijfblad extract: een infusie van olijfblad in olijfolie, bekend voor zijn antibacteriële, antischimmel en antioxiderende werking. Organische aromatherapie essentiële oliën: Orange (sinaasappel, verwarmend en opvrolijkend); Lavender (rustgevend en antiseptisch); Ylang Ylang (tonic en geeft evenwicht); Geranium (tegen bacteriën, schimmels en heeft reinigende kwaliteiten), Jasmine (rustgevend en kalmerend). Glycerine: een natuurlijke vochtinbrenger verkregen uit plantaardige vetten. Vermindert het uitdrogen en zorgt voor een gemakkelijke verdeling. Cetyl alcohol: een wasachtige verzachter verkregen uit kokosolie, geeft dikte en stevigheid. Stearine: een verzachter, verkregen uit plantaardige vette zuren, geeft een aangenaam gevoel aan de huid. Xanthan gom: natuurlijk gefermenteerde koolhydraten voor de verdikking en stabilisering. Rozemarijn extract: een kruidenextract bekend voor zijn antioxiderende en antibacteriële werking, stimuleert de huid. Vitamine E: antioxidant, beschermt de huid tegen vrije radicalen en houdt haar vochtig. Vitamine A: antioxidant, verjongt, versterkt en verzacht de huid. Vitamine C: antioxidant, heeft therapeutische eigenschappen. Phenoxy ethanol: een veilige, breed werkende conservering (tegen bacteriën, insecten en schimmels). Wordt gebruikt als fixatief in parfums. Methylparaben en propylparaben: veilige, breedwerkende conservering (tegen bacteriën, insecten en schimmels), verkregen uit de hars van de benzoëboom. Gezuiverd, gedeïoniseerd water: een neutrale basis, zonder de verstorende invloeden van een te hoge Ph, bacteriën of mineralen.

 

 

"SEASON OF THE SOUL" BLOEMEN MASSAGE OLIËN

↑Terug naar index↑

DANDELION DYNAMO- PAARDEBLOEM(Taraxacum officinale).

Voorjaar in de "Seasons of the 'Soul mandala". Onze Dandelion olie is geprepareerd met: de verse bloemblaadjes van paardenbloemen in zuivere olijf-, saffloer- en/of zonnebloem-olie. Aan dit mengsel wordt de uitstekende castor-olie (Palma Christi olie - ricinusolie van hét zaad van de wonderboom) toegevoegd. De etherische oliën van de rozemarijn en de jeneverbes, deze zijn opwekkend en versterken de bloedsomloop. De bloesem remedies van de Dandelion, de Tansy en de Zinnia, deze werken op te flegmatische en verharde houdingen en geven de ziel blijheid, vreugde en een dynamisch evenwicht. Geconserveerd met tarwekiemolie, met een natuurlijk hoog gehalte aan vitamine E.

Te gebruiken bij: Voorjaarsmoeheid, voorjaarsgriep, bij o.a.: een stijve nek, rugpijnen, knieën met jicht, bij alle spieren die stijf, gespannen en/of verhard zijn door overmatige activiteit, een uitstekende algemene massage olie voor mensen die erg actief zijn, bij blokkeringen in het lichaam, bij stijve gewrichten door te hoog urinezuur gehalte, bij pijnlijke menstruatie, bij ontgifting via de levermeridiaan. Goed te gebruiken bij diepe weefselmassage, omdat men met deze olie dieper en effectiever in de "gepantserde" gebieden van het lichaam kan doordringen, bijvoorbeeld het nek- en schoudergebied. Een uitstekend middel voor de lever, voor degenen die de neiging hebben om altijd maar bezig te zijn. Enkele druppels olie kunnen direct plaatselijk worden gebruikt. Dit kan indien nodig enkele malen, per dag herhaald worden, gedurende langere tijd.

Toepassingen: Direct uit het flesje te gebruiken voor therapeutische massage, speciaal bij diepe weefselmassage, omdat men met deze olie dieper en effectiever in de "gepantserde" gebieden van het lichaam kan doordringen, bijvoorbeeld het nek- en schouder gebied. Als badolie, voeg twee of meer eetlepels aan het warme badwater toe. Maak een warm compres door een of meer eetlepels Dandelion-olie toe te voegen aan een gelijke hoeveelheid olijfolie, die iets is opgewarmd en gebruik dit op het compres.

MUGWORT MOON MAG1C - BIJVOET (Artemisia douglasiana).

De zomer in de "Seasons of the Soul mandala". De verse bloesems van de Mugwort worden met de hand geplukt en gepotentieerd in zuivere olijf-, saffloer- en zonnebloem-olie, met vitamine E voor de conservering. De etherische oliën van de lavendel, rode mandarijn, linde en bijvoet worden er aan toe gevoegd. Tenslotte worden de bloesem remedies van de Mugwort en Hibiscus bij het mengsel gedaan, om zielewarmte, psychische helderheid en volledige expressie van het lichaam te bevorderen.

Te gebruiken bij: Brengt de zomer in het lichaam, laat het uitademen en uitbreiden, terwijl het toch geaard en gecentreerd blijft. Net zoals de moxa in de acupunctuur, versterkt de Mugwort-olie de bloedsomloop en de energetische stroming in de meridianen, door vastzittende energie te openen. De olie van de Mugwort is over het algemeen goed om toe te passen bij kneuzingen, stolsels of aderen met een blauwe kleur. Zulke gebieden hebben vaak niet genoeg doorstroming

of doorbloeding, dit kan met de Mugwort verholpen worden. Brengt de "kracht van de zomer" gedurende de winter en bij "winterse" lichamelijke problemen zoals winterhanden en wintervoeten en verharde of stijve aandoeningen zoals reuma. De Mugwort is vooral goed als een algemene balsem voor de vrouwelijke voortplantingsorganen. Bij onregelmatige, moeilijk vloeiende- of uitgestelde             menstruatie kan deze olie zeer aangenaam zijn. Door vroedvrouwen aanbevolen om te gebruiken bij de geboorte en voor de stimulering van de borstvoeding. Niet te gebruiken tijdens de zwangerschap, alleen bij de geboorte!! De Mugwort brengt degenen die een teveel aan "maan" kwaliteiten bezitten, zoals emotionele en psychische gevoeligheid weer in evenwicht met helderheid en lichamelijke warmte.

Toepassingen: Therapeutische massage, met ritmische bewegingen, die de spieren kneden en de warmte naar de oppervlakte van de huid brengen. Een verfrissend bad met deze olie voor het slapen gaan kan een prachtige manier zijn om dit maan-kruid te ervaren. Voor degenen, die te psychisch en al te open zijn kan de Mugwort soms te stimulerend werken, gebruik dan de St. John's Shield. Wees er zeker van dat je slechts kleine hoeveelheden in je badwater gebruikt, totdat je de juiste verhouding voor je eigen behoefte gevonden hebt. Ook te gebruiken in compressen en direct op de chakra's waar de stroming gestimuleerd moet worden.

ARNICA ALLEVE - VALKRUID(Arnica sp.)

Herfst in de "Seasons of the Soul mandala". Door de inwerking van de zon wordt de kracht van de verse bloemen van de Arnica opgenomen in zuivere olijf-, saffloer-, en/of zonnebloem-olie, met vitamine E olie. De essentiële oliën van de sandelhout, ceder, vetiver, roos, palmarosa, cisteroos en helichryse worden toegevoegd vanwege hun stabiliserende en ontstressende kwaliteiten. De remedies van de van de Alpine Aster, Arnica, Chrysanthemum, Indian Pink en Star of Bethlehem worden ook nog aan deze formule toegevoegd, om de kwaliteiten kracht, spiritualiteit en gecentreerd zijn in de ziel te bevorderen tijdens moeilijkheden en trauma.

Te gebruiken bij: De Arnica is al vanouds bekend vanwege zijn ontstekingsremmende en pijnstillend kwaliteiten en het feit dat de herstelling van het weefsel wordt bevorderd. Het wordt in de homeopathie en kruidengeneeskunde gebruikt voor vele soorten van lichamelijk trauma, zoals kneuzingen, verstuikingen, blauwe plekken, verschillende vormen van spierpijn, sportletsel en de herstelling na een operatie. Op een meer subtiel niveau helpt de Arnica met het herstel van het evenwicht na een fysiek of psychisch trauma.. Waarschuwing: niet in open wonden of sneden gebruiken of bij overgevoeligheid van de huid (dermatitis).

Toepassingen: Een volledige lichaamsmassage of massage van bepaalde lichaamsdelen die pijn hebben of aan een trauma lijden. Stimuleert de stofwisseling en de bloedsomloop. Voeg de Arnica Alleve toe aan een warm compres voor alle gekwetste lichaamsdelen. Een warm compres over de nierstreek is goed voor de totale gezondheid en helpt je om je goed te voelen. Bad: voeg een klein beetje toe aan een matig warm tot heet bad en blijf 20-30 minuten in bad, wikkel je daarna in een badlaken en neem nog een half uur rust.

Gebruik de Arnica direct op het lichaam op de plaatsen die gekwetst zijn. Gebruik het regelmatig in de nierstreek en op de onderrug in tijden van veel stress.

ST. JOHN'S SHIELD - SINT JANSKRUID (Hypericum perforatum).

Winter in de "Seasons of the Soul mandala". Deze Sint Jan's olie is bereid met handgeplukte verse bloemen van het St. Janskruid, wordt door de zon beschenen tijdens de zomerzonnewende en wordt gepotentiëerd in olijfolie. Hieraan worden de kostbare en beschermende-essentiële oliën van het St. Janskruid, de engelwortel (angelica) en de rozengeranium toegevoegd. Het wordt met vitamine E (tarwekiemo-lie) geconserveerd. Tenslotte worden er de bloesem remedies Love Lies Bleeding, Borage en St. John's Wort bijgedaan, om de kwaliteiten: innerlijk licht, blijheid en spirituele sereniteit in de ziel te integreren.

Te gebruiken bij: De Saint John's Shield olie kan verdund worden om er een massageolie van te maken, die gebruikt kan worden in tijden van spanning, zenuwletsel en zenuwpijnen, tijdens (seizoens)depressies, waarbij de donkere gebieden weer licht krijgen, bij een verstoord slaapritme, als gevolg van stress of reizen. Men kan de olie ook direct uit de fles gebruiken en op speciale plaatsen van het lichaam wrijven, vooral bij nier- en blaaskwalen en bij bedplassen. De olie kan dan op de binnenkant van de dijen en op de nier- en blaasstreek gesmeerd worden. Tevens zeer beschermend wanneer men tijdens het (dag)dromen te ver van zichzelf weg raakt en negatieve energieën opneemt. Niet op de huid gebruiken, wanneer deze langdurig aan het zonlicht wordt blootgesteld. Deze olie is bijzonder goed om te gebruiken na zonnebrand en voor talloze noodgevallen waarvoor een beschermende afsluiting van wonden en ander letsel noodzakelijk is. Meng een kleine hoeveelheid olie in de FES Self Heal crème voor nog meer voordeel.

Toepassingen: Therapeutische massage ter bevordering van de bloedcirculatie. In bad met twee eetlepels, voeg tijdens reizen of andere vormen van uiterlijke of psychische stress enkele druppels Yarrow special formula aan dit bad toe voor nog betere bescherming en reiniging. Een handwarm compres vooral voor het behandelen van zenuwpijnen. Gebruik direct op de chakra's voor sterke herstellende en beschermende kwaliteiten, bij gebruik op de ruggegraat, vooral in het zonnevlecht, hart- en longgebied.

CALENDULA CARESS - GOUDSBLOEM (Calendula officinalis).

Het hart van de "Seasons of the Soul mandala". Deze olie wordt gemaakt van handgeplukte verse bloemen van de Calendula, is door de zon beschenen in olijf-, saffloer en/of zonnebloemolie, terwijl tarwekiemolie is gebruikt voor de conservering. Hieraan wordt Calendula extract toegevoegd en enkele essentiële oliën die de voedende en verzachtende kwaliteiten van de Calendula versterken. Dit zijn de essentiële oliën van de sandelhout, vanille, kamille, marjoraam en lavendel. Hierna worden de bloesem remedies van de Calendula, Mariposa Lily en de StarTulip er nog bij gedaan, om de ontvankelijke moederlijke kwaliteiten van de ziel te ontwikkelen.

Te gebruiken: De algeheel verzachtende en verwarmende kwaliteiten van de Calendula maken van haar een heerlijke massage olie, die verdund kan worden met amandelolie. De olie maakt de huid open en ontvankelijk om de natuurlijke herstellende levenskrachten te kunnen ontvangen, deze olie is speciaal voedend voor de overgevoelige huid en de huid van baby's en kinderen, maar is tevens weldoend voor het kind in ieder van ons, wanneer dat behoefte heeft om moederlijke kwaliteiten te ontvangen. Het brengt een zacht vrouwelijk evenwicht; is goed voor de huid van de borst bij het voeden van baby's en de huid van de buik tijdens de zwangerschap. De olie wordt zeer veel uitwendig gebruikt en speciaal wanneer er een ontsteking van de huid is, als gevolg van een infectie of ander fysiek letsel. Ze werkt erg goed bij slecht genezende wonden, zweren, littekens en bij kleinere verbrandingen. In het algemeen is de Calendula olie een uitstekende eerste hulp olie, die in veel gevallen gebruikt kan worden. In compressen kan de olie gebruikt worden bij inwendige ontstekingen van bijvoorbeeld de spijsverteringsorganen en bij gezwollen lichaamsdelen, vooral bij lymfedrainage. Geeft meer bewustzijn van de creatieve krachten in het keel en hart chakra.

Toepassingen: Gebruik in massage voor lichaamsdelen die de genezende aanraking van de goudsbloem nodig hebben. In bad verzacht de Calendula Caress de huid, gebruik enkele eetlepels in een warm tot heet bad. Geniet zo'n 20 minuten van de genezende kwaliteiten van de goudsbloem. Te gebruiken als compres voor alle lichaamsdelen, gebruik eventueel een warmwaterkruik om extra warmte toe te voegen.

BENEDICTION OLIE

De Benediction olie omvat de gehele "Seasons of the Soul mandala". De Benediction olie moedigt ons aan om te reageren op de seizoenen in onze eigen ziel: alle overgangsceremoniën, momenten van bewust ontwaken en alle niveaus van genezing en transformatie. De Benediction is een balsem voor het hart, die niet alleen opent voor de vreugde van liefde, maar ook voor de gelukzaligheid en de wonden die zijn ontstaan door de liefde. Door het gebruik van deze heilige olie kunnen we tot het besef komen waarom we lijden, waarna we een diepere verbinding met de spirituele wereld kunnen maken en beter kunnen luisteren naar onze spirituele impulsen.

De Benediction kan gebruikt worden om alle gewijde poorten van menselijke ervaringen te openen en zegenen: geboorte, verjaardag, huwelijk, ziekte, dood, alle feestdagen, festivals en voor elke spirituele weg die je gaat.

Te gebruiken bij: alle veranderingen en speciale momenten in het leven, als een heilige olie, die je ziel aanmoedigt om een verandering te maken. Speciaal behulpzaam als een heilige balsem voor ernstig zieken of wanneer men stervende is, om de ziel te helpen door te pijn heen naar zijn spirituele bestemming te gaan. Een prachtige zalvende olie voor baby's, om zowel te helpen hun ziel naar de aarde te brengen als om menselijke liefde te ontvangen. Bij de wisselingen van de seizoenen. Te gebruiken voor de "donkere nacht van de ziel", wanneer men angstig en onzeker is. Bij de herstelling van elk trauma, zowel van het lichaam als van de geest, van gewelddadigheid tot seksueel misbruik. Te gebruiken op plaatsen met phronische pijn. Om de chakra's in evenwicht te brengen, speciaal het hart chakra. Te gebruiken bij seksualiteit en intimiteit, om de liefde.door het hart te laten stromen.

Toepassingen: Kan gebruikt worden voor een totale lichaamsmassage of plaatselijk waar genezing nodig is. Een bad is erg ondersteunend in tijden van trauma, angsten of verdriet, wanneer er veel pijn of verdriet is kan men ook de "Five Flower Remedy" of de "Terra" aan het badwater toevoegen. Neem 20 minuten de tijd voor het bad en een half uur erna om te rusten." Meng enkele lepels Benediction olie in warme olijf-olie en gebruik dit mengsel voor een compres, aanbevolen bij trauma en chronische pijnen, vooral wanneer het lijden op zielniveau is. Kan op het gehele lichaam gebruikt worden, maar het hart (chakra) is de meest geschikte plaats voor deze olie.

De prachtige, dieprode St. Jan's olie wordt al tijden geprezen om haar kwaliteiten van innerlijk licht en genezing. De middeleeuwse christelijke mystici verwijzen naar deze olie als "het bloed van Christus", omdat zij geloofden dat deze olie de aura van de mens met een mantel van oneindige liefde en genade bedekte. Aan deze genezende olie worden drie kostbare essentiële oliën toegevoegd: de sublieme engelwortel, van de plant Angelica archangelica, die wordt geassocieerd met de aartsengel Michaël, die kracht en bescherming biedt wanneer de menselijke ziel drempels in het bewustzijn overschrijdt, de exquise attar van de roos die de speciale eigenschap heeft om het hart te openen voor de krachten van menselijke en goddelijke liefde en de zoet geurende jasmijn-olie, die verzacht en kalmeert, zodat we meer ontvankelijk en open kunnen staan voor de subtielere werelden. Vijf bloesem remedies worden gepotentiëerd in de Benediction: HolLy, Motherwort en Hawthorne helpen om het het hart te openen,                  

te versterken en te zuiveren; Angel's Trumpet moedigt de ziel aan open te staan voor (bege)leiding en steun en deze te ontvangen vanuit de spirituele wereld en de Self-Heal helpt de ziel om ziekte om te zetten in gezondheid.