Index

       

 

Findhorn bloesem remedies worden gemaakt van wilde bloemen uit Schotland, met zuiver water uit geneeskrachtige bronnen. Ze worden geprepareerd volgens de zonne-infusie methode, zoals ontdekt in de dertiger jaren van de twintigste eeuw door Dr. Edward Bach. De remedies van Edward Bach deden het eeuwenoude gebruik en begrip van de natuurlijke geneeskracht, zoals die in bloeiende planten en bomen aanwezig is, herleven.

De subtiele genezende eigenschappen van bloesem remedies herstellen evenwicht op alle niveaus van je wezen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Ze kunnen persoonlijke ontwik­keling versterken en zijn een krachtige hulp bij transformatie. Zij bieden je de kans om te werken aan verouderde gedragspatronen en negatieve gemoedstoestanden, die ziekte, emotionele onevenwichtigheid en spirituele disharmonie kunnen versterken of die deze  kunnen veroorzaken. Door het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van het lichaam, herstellen bloesem remedies een hoger niveau van bewustzijn en bevorderen de ontwikkeling van positieve kwaliteiten zoals moed, innerlijke vrede, liefde of aanvaarding.

Deze remedies zijn gemaakt in samenwerking met de krachten van de Natuur. De elementen aarde, lucht, vuur en water voegen zich samen om de fysieke vorm van elke plant te scheppen volgens de goddelijke blauwdruk. Onze liefde en dank moet uitgaan naar de engelen - de goddelijke architecten - en naar de natuurgeesten, die volgens het plan werken om elke plant tot bestaan te brengen. Door de liefde waarmee de remedies gemaakt zijn en door de intentie die degenen die ze innemen voortzetten, bevestigen deze natuurlijke essences opnieuw onze verbinding met het goddelijke en met de eenheid van al het leven.

STOCK BLOESEM REMEDIES

↑Terug naar index↑

ANCIENT YEW – (Taxus sp.) taxus

Sleutelwoord: Zichtbaar worden

De Ancient yew helpt je om dat te overwinnen, wat je in de weg staat om je doel en je opdracht te vervullen. Als je een last, een beperking of wanneer je ergens aan gehecht bent loslaat, wordt de geest bevrijd van het gevoel, dat je verplicht bent een bepaald pad te volgen. Je bent vrij en kunt spontaan actie ondernemen, waardoor je naar een nieuwe richting kunt groeien.  

APPLE - (Malus sylvestris) appel

Sleutelwoord: Hoger doel

De remedie Apple helpt je om je doel en je visie op een positieve manier te realiseren. Door je af te stemmen op je hoger doel en aspiraties en die duidelijk te maken en door vrij te zijn van afleiding, kun je de aandacht en wilskracht richten op juist handelen.

BALSAM - (Impatiens Glandulifera) reuzenbalsemien

Sleutelwoord: Tederheid

De Balsam remedie bevordert liefde en acceptatie van het fysieke lichaam en de seksualiteit. De illusie van afgescheiden zijn wordt

opgeheven wanneer je jezelf openstelt voor liefde en koestering. Je ervaart gevoelens van warmte, sensualiteit en tederheid, naar jezelf en naar anderen. Je voelt je veilig en aanwezig in de wereld.

BELL HEATHER - (Erica cinerea) grijze dopheide

Sleutelwoord: Zelfvertrouwen

De Bell Heather remedie geeft je toegang tot je inner­lijke kracht en geeft je de vastberadenheid om opnieuw te beginnen. Je kunt stress, een terugslag of een teleurstelling hanteren, als je flexibel blijft, je energie versterkt en stevig overeind en vol zelfvertrouwen blijft.

BIRCH - (Betula pendula) ruwe berk

Sleutelwoord: Visie

De Birch remedie helpt om je waarneming te verbreden en mentale beper­kingen te overstijgen. Door je bewustzijn uit te breiden en “het grotere plaatje” te zien krijg je begrip en gemoedsrust. De Birch geeft verbeeldingskracht en hoop voor de toekomst.

BROOM - (Cytisus scoparius) brem

Sleutelwoord: Helderheid

Broom remedie stimuleert mentale helderheid en concentratie. Als je denken vertroebeld is of verstrooid, wordt de communicatie en de expressie belemmerd. De Broom verlicht de geest en door deze helderheid ontstaat een vrijheid in het denken en het intuïtieve.

CABBAGE – (Brassica oleracea) koolzaad

Sleutelwoord: Devotie

De Cabbage versterkt “liefde in actie”. Motivatie en enthousiasme kunnen vaak afnemen wanneer er een gebrek aan visie of doel is. De dynamiek van de Cabbage zal je visie veranderen van uitstel naar actie, ze zal enthousiasme, plezier en voldoening in je werk brengen.

CHERRY (JAPANESE) – « sakura » (Prunus serrulata) Japanse kers

Sleutelwoord: Gemoedsrust

Om je hart te openen voor liefde en beperkingen te overstijgen. Deze beperkingen  zijn ontstaan uit je karmische en sociale verleden en houden  je vast aan oude gedragspatronen. Wanneer je je in al je relaties laat leiden door je hart, zullen gevoelens van afgescheidenheid verdwijnen, zodra je jezelf kunt identificeren met de goddelijke essentie die in alles en iedereen aanwezig is. Je voelt je gesterkt om met mededogen vanuit je hart te handelen.

DAISY- (Bellis perennis) madeliefje

Sleutelwoord: Bescherming

De Daisy remedie zorgt dat je kalm blijft en bij jezelf te midden van alle gebeurtenissen in het leven. Wanneer je het gevoel hebt dat het teveel wordt. Als je echt vertrouwen hebt en je beschermd voelt, ben je in staat om je aandacht te behouden met openheid en gevoeligheid. De Daisy zorgt ervoor dat je doelgericht en op je weg blijft.

ELDER - (Sambucus nigra) vlier

Sleutelwoord: Schoonheid

De Elder remedie stimuleert de natuurlijke krachten voor herstel en vernieuwing in het lichaam. Door de resonantie met de bron van innerlijke schoonheid en eeuwige jeugd in jezelf maak je verbinding met deze positieve krachten en gaan deze vitale energieën stromen. Op deze manier zorgen ze voor verjonging.

ELECAMPANE – (Inula helenium) Griekse alant

Sleutelwoord: Gevoeligheid

De Elecampane verbind je met je intuïtieve kracht door je ontvankelijk-heid voor spiritualiteit te versterken. Het vermogen om je af te stemmen op hogere wijsheid en energie hangt af van de zuiverheid van dat wat je kunt ontvangen. Wanneer je bedoelingen zuiver zijn en je een sterke, zuivere verbinding bezit, dan wordt je een krachtige overbrenger van liefde, licht en kracht voor de hulp aan anderen.

GARDEN PEA – (Pisum sativum) doperwt

Sleutelwoord: Expressie

De Garden pea versterkt het plezier in je creatieve expressie. Negatieve gedachten of woorden kunnen ervoor zorgen dat je je ongelukkig voelt  en kunnen je creativiteit onderdrukken of saboteren. Ze verwijdert de blokkades in de hogere communicatie en opent je kanaal van expressie, zodat schoonheid en inspiratie vrij en spontaan kunnen stromen.

GLOBE-THISTLE - (Echinops sphaerocephalus) kogeldistel

Sleutelwoord: Eenheid

De Globe-thistle remedie helpt je om vrijwillig en met plezier offers te brengen waardoor je vrijheid krijgt. Als je jezelf opnieuw verbindt met je innerlijke sterkte en veerkracht om te doen wat je moet doen, kun je de niet belangrijke zaken in je leven laten vallen. Hierdoor kun je  ontdekken dat loslaten en het hoogste doel dienen je de diepste vrede en vreugde brengt.

GOLDEN IRIS – (Iris pseudacoris) gele lis

Sleutelwoord: Trouw

De Golden iris zorgt dat je het soort emoties kunt beheersen die een juist oordeel nadelig beïnvloeden. Door de aandacht voor het mentale lichaam en de gebruikmaking van de juiste waarneming om tot verlichting en onderscheidingsvermogen te komen, zul je de waarheid kunnen zien en vanuit deze waarheid kunnen handelen.

GORSE - (Ulex europeus) gaspeldoorn

Sleutelwoord: Vreugde

De remedie van de Gorse stimuleert vitaliteit, enthousiasme en motivatie. Als je je verzwakt en uitgeput voelt bestaat het gevaar dat je niet volledig aan het leven deelneemt, omdat je probeert je krachten te sparen. Door opnieuw vreugde toe te laten en je vol passie over te geven aan het leven, wordt je hart lichter en voel je je weer fris en nieuw.

GRASS OF PARNASSUS - (Parnassia palustris) parnassia

Sleutelwoord: Openheid

Grass of Parnassus opent het hart voor de genezende kracht van liefde. Sterke emoties zoals angst of kwetsbaarheid, kunnen ervoor zorgen dat je een beschermende barrière om je heen bouwt. Deze kan je afsnijden van je ware gevoelens. Als je deze krachtige emoties toelaat en je ze in je hart transformeert door middel van liefde, kunnen vrede, vreugde en sereniteit zich manifesteren.

HAREBELL -Scottish Bluebell (Campanula rotundifolia) grasklokje

Sleutelwoord: Voorspoed

De Harebell remedie geeft je toegang tot een leven in voorspoed. Als je je tekort gedaan voelt of het vertrouwen in jezelf of je capaciteiten bent kwijtgeraakt, kan het zijn dat de stroom van vitale energieën geblokkeerd wordt. Je verbindt je bewustzijn weer met het gevoel van overvloed.  Je bent daardoor open om de onbeperkte energie van de universele bron te ontvangen.

HAZEL - (Corylus avellana) hazelaar

Sleutelwoord: Vrijheid

De Hazel remedie kan je vrij maken van alle beperkingen die groei, vooruitgang en de ontplooiing van je mogelijkheden tegenhouden. Als je de richting en de stroom van je leven niet meer hoeft te controleren, kun je vreugde en vrijheid vinden in beweging en spontaniteit.

HOLY-THORN - (Crataegus sp.) meidoornSleutelwoord:

Acceptatie

De Holy-Thorn remedie maakt je bewust van de aanwezigheid van liefde in je hart. Als je open bent en jezelf en anderen accepteert, ruim je de barrières voor vriendschap en liefde op en maak je een vrije creatieve expressie mogelijk.

IONA PENNYWORT - (Umbilicus rupestris) navelkruid

Sleutelwoord: Transparantie

De remedie van Iona Pennywort brengt licht in de donkerste hoeken van de ziel. Hierdoor kun je de diepste angsten, die je in

je geest vasthoudt, loslaten. Deze angsten creëren waanideeën, misleiding en maken dat je gaat oordelen over jezelf en anderen. Door het zuivere licht van  waarheid toe te laten kun je verder gaan met een nieuw bewustzijn en zuivere bedoelingen. 

LADY'S-MANTLE - (Alchemilla vulgaris) vrouwenmantel

Sleutelwoord: Bewustzijn

De remedie van vrouwenmantel helpt je om gebruik te maken van diepere niveaus van je bewustzijn. Wanneer je niet in staat bent of niet bereid bent om bewust te zijn op alle niveaus, wordt je bewustzijn en je begrip beperkt. Je kunt een beroep doen op alle kracht en intelligentie die je in je hebt en deze daardoor naar buiten brengen.

LAUREL - (Prunus lusitanica) Portugese laurierkers

Sleutelwoord: Vindingrijkheid

De remedie van Laurel maakt dat je je eigen visie manifesteert en jezelf sterker maakt.  Op deze manier vind je de hulpbronnen voor het uitvoeren van je ideeën en idealen. Als je een plan wilt uitvoeren, moet je het van veel verschillende kanten kunnen

bekijken en verschillende ideeën bij elkaar brengen. Als je hart wijs is, vertrouw je erop dat de spirituele werelden en de universele bron al je plannen ondersteunen, als die ook in het algemeen belang zijn.

LICHEN – (Cladonia coccifera) rood bekermos

Sleutelwoord: Bevrijding

De Lichen helpt je om onbewuste, diepliggende patronen te verwijderen, die anders op een ongecontroleerde manier naar buiten komen. Wanneer je het bestaan van negatieve of destructieve emoties ontkent, kunnen ze met geweld naar buiten komen, als ze aangeraakt worden. Wanneer je het emotionele lichaam reinigt, kun je kwaadheid, schaamte of schuld achter je laten. De Lichen schept de ruimte om te kunnen veranderen en ruimte voor groei die de persoonlijke integriteit versterkt.

LIME - (Tilia platyphyllos) grootbladige linde

Sleutelwoord: Verbinding

De remedie van Lime maakt je bewust van je relatie met en de onderlinge afhankelijkheid van al het leven op aarde. Als je jezelf openstelt voor universele liefde en deze verankert in je hart, worden gevoelens van afgescheidenheid getransformeerd en creëer je harmonieuze relaties in je leven.

MALLOW - (Malva sylvestris) kaasjeskruid

Sleutelwoord:  Afstemming

De Mallow remedie laat je “met je hart denken”. Afscheiding in je denken en voelen belemmert je op alle niveaus. De Mallow activeert de wil om goede relaties te onderhouden.

MONKEY FLOWER - (Mimulus guttatus) gele maskerbloem

Sleutelwoord: Persoonlijke kracht

De Monkey Flower remedie verhoogt je energie niveau en daardoor krijg je de kracht om te zijn wie je echt bent. Als je niet volledig in je kracht staat, kun je bang zijn voor je eigen kracht en die van anderen. Met de Monkey Flower krijg je toegang tot de bron van de werkelijke kracht van het hoger zelf en krijg je het vertrouwen om vanuit het NU te handelen.

RAGGED ROBIN - (Lychnis flos-cuculi) koekoeksbloem

Sleutelwoord: Zuiverheid

Ragged Robin remedie helpt je in alle reinigingsprocessen. Wanneer  je de obstakels voor het realiseren van gezondheid en welzijn verwijdert  ontstaat een vrije stroom van levenskracht en energie op alle niveaus.

ROSE ALBA - (Rosa Alba) witte roos

Sleutelwoord: Liefde in actie

De Rose Alba staat voor het positieve, uitgaande en creatieveprincipe. Ze versterkt de verbinding met de geest en de intuïtie om dieper inzicht te verkrijgen. Als je je intuïtie op een positieve manier volgt, ontstaat hieruit vanzelf zuiver spreken en zuiver handelen.

ROSE WATER LILY - (Nymphaea sp.) roze waterlelie

Sleutelwoord: Aanwezigheid

De Rose Water Lily helpt je om boven de druk en de eisen van het dagelijks leven te staan, die je omlaag trekken in de materiële wereld. Als je de spirituele verbindingen kwijtraakt, word je door je verlangen ernaar weer opnieuw verbonden met je geest en krijg je de kracht uit deze bron diep in jezelf.

ROWAN - (Sorbus aucuparia) lijsterbes

Sleutelwoord: Vergeving

Door de Rowan remedie leer je om jezelf en anderen te vergeven en  het verleden te genezen. Ze opent je hart voor onvoorwaardelijke genezende liefde en helpt met het loslaten van uit gewoonte ontstane, overgeërfde of karmische gedrags-patronen en emoties. Hierdoor kun je in vrede met jezelf en anderen leven.

SCOTS PINE - (Pinus sylvestris) grove den

Sleutelwoord: Wijsheid

De Scots Pine remedie zorgt ervoor dat je de juiste richting vindt op je zoektocht naar waarheid en begrip. Ze laat je echt luisteren, waardoor  je toegang krijgt tot je eigen bron van innerlijke wijsheid, zodat je kunt   voelen dat je geleid wordt op je weg.

SCOTTISH PRIMROSE - (Primula scotica) Schotse sleutelbloem

Sleutelwoord: Vrede

De remedie van Scottish Primrose schenkt je innerlijke vrede en kalmte als je geconfronteerd wordt met angst, onrust, conflict of een crisis. Ze herstelt de natuurlijke ritmes. Als je rustig bent in je hart kan onvoorwaardelijke liefde door je heen stromen en kan het evenwicht zich herstellen.

SEA HOLLY – (Eryngium maritimum) blauwe zeedistel

Sleutelwoord: Schittering

De Sea holly helpt je om je remingen en je gereserveerdheid te overwinnen. Wanneer je innerlijke stem te veel eisend of te bescheiden is, kan het zijn dat je afstandelijk en verlegen wordt en dat je je mogelijkheden voor succes en vervulling beperkt. Door zonder angst naar buiten te treden, zeker van jezelf, dapper en met een gevoel van avontuur, zul je stralend en schitterend op anderen overkomen.

SEA PINK - (Armeria maritima) Engels gras

Sleutelwoord: Harmonie

De remedie van Sea Pink brengt je energiecentra in evenwicht. Als je jezelf niet verbonden voelt of afgescheiden bent van je hogere of goddelijke natuur, kan het zijn dat de binnenkomende energiestromen van leven en bewustzijn niet gegrond worden in de materiele wereld. Sea Pink ondersteunt de doorstroming van bewuste vitale energieën door het hele lichaam.

SEA ROCKET - (Cakile maritima) zeeraket

Sleutelwoord: RegeneratieDe Sea Rocket remedie stelt je open voor overvloed in al zijn vormen. Als je het gevoel hebt dat er geen overvloed meer is of wanneer dit heel incidenteel is, dan kun je zo onzeker gaan voelen dat je gaat verzamelen of hamsteren. Je snijdt jezelf af van de universele bron. Met zuivere doelstellingen kun je opnieuw vrij geven en ontvangen, erop vertrouwend dat in al je behoeften volledig zal worden voorzien.  

SILVERWEED - (Potentilla anserina) zilverschoon

Sleutelwoord: Eenvoud

Door de Silverweed remedie leer je op een gemakkelijke manier in je lichaam en op aarde te leven, door eenvoud en zelfkennis. Als je gevangen raakt in materiele zorgen kun je het contact met je hogere doel verliezen. Je kunt je bewustzijn verhogen door diep contact te maken met de krachten van de natuur en het leven. Hierdoor kun je naar een hoger niveau van zelfrealisatie gaan.

SNOWDROP - (Galanthus nivalis) sneeuwklokje

Sleutelwoord: Overgave

De Snowdrop remedie maakt het mogelijk om een diepe innerlijke stilte te bereiken. Ze zorgt dat je het verleden los kunt laten. Je krijgt hoop, omdat je de verbinding maakt met het licht van het bewustzijn, zodat je er naar toe kunt bewegen. Zelfs in je donkerste ogenblikken vind je de hoop omdat je het licht ziet, het licht van de vlam van het eeuwige leven in jezelf.

SPOTTED ORCHID - (Dactylorhiza fuchsii) bosorchis

Sleutelwoord: Creativiteit

De Spotted Orchid helpt je om boven je beperkte gezichtspunten en kortzichtige ideeën uit te groeien en laat je verder kijken dan de onvolkomenheden die je ziet. Als je te introvert bent loop je het risico om pessimistisch te worden. Deze manier van naar het leven kijken  weerspiegelt zich in beperking. De Spotted Orchid geeft je een frisse kijk, zodat je de schoonheid en de perfectie in alles weer kunt zien. Door een positieve houding wordt je visie verbreed en vind je de perfecte manier om jezelf tot uitdrukking te brengen.

STONECROP - (Sedum anglicum) muurpeper

Sleutelwoord: Overgang

De Stonecrop remedie steunt je in tijden van diepgaande persoonlijke transformatie. Je realiseert je dat om je heen en in jezelf verandering plaatsvindt op het diepste niveau. Maar dit proces heeft zijn eigen timing. Hierdoor kun je het gevoel krijgen  dat je vastzit en niet in staat bent om de barrières te doorbreken die je tegenhouden. De Stonecrop zorgt dat je de frustraties en banden met het verleden los kunt laten, verandering kunt omarmen en stilte en vrede in jezelf kunt vinden.

SYCAMORE - (Acer pseudoplatanus) esdoorn

Sleutelwoord: Nieuwe kracht

De Sycamore remedie geeft nieuwe kracht en laadt lichaam en ziel weer op bij stress en uitputting. Ze laat je kracht putten uit de onbeperkte bron van de levenskracht, die je hele wezen doorstraalt, verlicht en energie geeft. Daardoor kun je de soepele stroom van energie in jezelf en in je leven ervaren. 

THISTLE - Spear Thistle (Cirsium vulgare) speerdistel

Sleutelwoord: Moed

De Thistle remedie zorgt dat je ware moed vindt in tijden van

tegenslag, waardoor je op een positieve manier kunt reageren. Als je bang bent, kun je hierdoor  verlamd raken. De Thistle moedigt je aan om je innerlijke kracht te gebruiken en om te handelen met vertrouwen en zekerheid.

VALERIAN - (Valeriana officinalis) valeriaan

Sleutelwoord: Vreugde

De remedie van Valeriaan tilt geest, lichaam en ziel op en laat je opnieuw het plezier en het geluk in het leven ontdekken. Als je terneergeslagen bent door de drukte van het leven en je verantwoordelijkheden, zie je de simpele dingen in het leven niet meer, die zorgen voor geluk. Door de Valerian kun je meer open staan voor het moment, leef je op en krijg je plezier.

WATER CRESS - (Rorippa nasturtium aquaticum) witte waterkers

Sleutelwoord: Gezondheid

De Watercress remedie is een stimulans voor de energetische reiniging van je lichaam. Ze kan werken als een krachtige reiniger. Ze stimuleert je immuun systeem waardoor  vastzittende energieën gereinigd worden. Ze verlicht ziekte door het verfijnen, transformeren en loslaten van alles wat schadelijk is voor je gezondheid en je welzijn.

WILD PANSY - (Viola tricolor) driekleurig viooltje

Sleutelwoord: Resonantie

De Wild Pansy remedie reinigt de energiebanen van het hoofd en het hart en verlicht deze, wanneer de energie geblokkeerd of verstoord is. Als de openheid, de gevoeligheid en het contact hersteld zijn, kan door deze verbinding de levensenergie vrij stromen en door je hele wezen heen stralen.

WILLOWHERB - (Chamaenerion angustifolium) wilgenroosje

Sleutelwoord: Zelfbeheersing

De Willowherb remedie brengt autoritaire of dwingende persoonlijkheden in evenwicht door de kracht van de persoonlijkheid te temperen met werkelijke kracht. Een verantwoorde integratie van wilskracht en kracht ontstaat door liefde en nederigheid en het juist inzetten van wilskracht.

WINTERGREEN – (Moneses uniflora) eenbloemig wintergroen

Sleutelwoord: Blijheid

Wintergreen helpt je om de spirituele wil te gebruiken om er te ZIJN. Wanneer de spanning erg groot is, kun je bang zijn om terug te vallen in onmacht of bewusteloosheid of wil je niet langer meer vechten voor iets. Door de Wintergreen word je eraan herinnerd dat je verbonden bent met de goddelijke bron van liefde, licht en kracht in je en dat je daardoor bij bewustzijn kunt blijven en dat je kunt putten uit die bron voor hulp en steun. Dat je weet dat diep van binnen alles in orde is.

 

COMBINATIE REMEDIES

↑Terug naar index↑

De combinatie bloesem remedies zijn klaar voor gebruik en kunnen direct worden ingenomen. Door bij de kwaliteiten van de individuele remedies te kijken kun je een verdere indruk krijgen over de werking van de combinaties en het samenwerken van de remedies.

CALM ME DOWN - kalmte

Dynamische energie wordt intelligente creatieve activiteit.

Zorgt voor een kalme geest en een rustig lichaam. Beheers de negatieve emoties, die helder denken, concentratie en tegenwoordigheid van geest verhinderen. Door de integratie van het mentale en emotionele lichaam versterk je het vermogen om aandacht te schenken en je energie in te zetten voor juist handelen. Findhorn remedies: bell heather, daisy, lady’s mantle, laurel, monkey flower, wild pansy & willow herb.

CLEAR LIGHT - helderheid

Zorgt voor een vredige geest.

Door de geest tot rust te brengen en te focussen, helpt de Clear Light om je af te stemmen op hogere wijsheid en inspiratie en zorgt daardoor voor mentale helderheid en duidelijkheid. Een goede hulp bij meditatie en studie. Findhorn remedies: birch, broom, lady’s mantle, rose alba, scots pine & wild pansy.

ENERGY SHIELD

Beschermt en reinigt het energie veld van schadelijke invloeden van buitenaf. Zorgt voor innerlijke vrede en rust, reinigt vastzittende energieën en het kanaal tussen hoofd en hart. Versterkt de levensenergie en de bron van liefde en kracht in jezelf. Beschermt tegen straling en elektromagnetische smog. Verstrekt het kruinchackra en maakt mentaal sterk en geeft duidelijkheid in je doel. Remedies: Scottish Primrose, Watercress, Wild Pansy, Wintergreen, Hematite, Daimond, Earth, Water, Fire, Air & Ether.

EROS - eros

Ondersteunt liefde, gevoeligheid en intimiteit.

Als je jezelf niet accepteert is het moeilijk om van jezelf te houden, jezelf te ondersteunen of om een liefhebbende partner te zijn. Ontspan, geniet en voel je goed in je lijf. Findhorn remedies: balsam, elder, gorse, grass of parnassus, holy thorn, rose alba, sea pink & sycamore.

FEMININITY - vrouwelijkheid

Geeft steun bij vrouwenproblemen en de vrouwelijke cycli.

In tijden van veranderende ritmes en bij stemmingswisselingen, kan de Femininity je helpen om spanning los te laten en emotioneel evenwicht en een goed gevoel te herstellen. Findhorn remedies: balsam, elder, holy thorn, lady’s mantle, rowan, scottish primrose, sea rocket & sycamore.

FIRST AID - crisis hulp

Kalmerend, een troostende ondersteuning in elke crisis situatie.

Bij stress of trauma op elk niveau, kan de First Aid helpen om de ermee samenhangende angst en onrust te verminderen en om de spanning en pijn te verzachten. Findhorn remedies: daisy, bell heather, scottish primrose & thistle.

HEALING THE CAUSE - de oorzaak genezen

Kracht en steun om beter te worden.

Diep vastzittende of langdurige negatieve emoties blokkeren je kracht om beter te worden.  Door de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid te aanvaarden, kunnen gezondheidsklachten gezien worden als een werktuig voor positieve veranderingen. Maakt de blokkeringen met betrekking tot je gezondheid zichtbaar en genees het verleden en de oorzaken van lijden. Findhorn remedies: ancient yew, gorse, lichen, monkey flower, rowan, snowdrop, sycamore & watercress.

HEART SUPPORT - ondersteuning van het hart

Om het hart te genezen bij trauma of verdriet.

Voor alle problemen die te maken hebben met het hart en met liefde. Voel je ondersteund tijdens belangrijke veranderingen in je leven. Findhorn remedies: grass of parnassus, gorse, holy thorn, rose water lily, rowan, scottish primrose, stonecrop & wild pansy.

HOLY GRAIL - heilige graal

Integratie en evenwicht tussen het fysieke, emotionele, mentale & spirituele lichaam.

Geeft evenwicht en harmonie in alle aspecten van je leven, door de afstemming en de integratie van lichaam, ziel en geest. Geeft vorm en uitdrukking aan je volledige creatieve potentieel. Findhorn remedies: balsam, globe thistle, lady’s mantle & rose alba.

JETSTREAM - stroming

Gaat de negatieve effecten tegen van de stress en vermoeidheid die ontstaan door reizen. (jetlag) Reizen kan de natuurlijke ritmes ontregelen en verstoren. Je vindt evenwicht doordat je om kunt gaan met beweging, ze maakt rustig en helpt om claustrofobie en angst te overwinnen, zodat je arriveert met het gevoel dat je klaar bent om weer verder te gaan. Findhorn remedies: daisy, scots pine, scottish primrose, sea rocket, sycamore & wild pansy.

KARMA CLEAR - zuiver karma

Om de spanningen los te laten die veroorzaakt worden door pijn, lijden en je ongelukkig voelen.

Het verleden genezen door mededogen en vergeving en door het bewust worden en begrijpen van de onderliggende oorzaken van moeilijke situaties en kwalen in het leven. Findhorn remedies: birch, holy thorn, japanese cherry, lichen, rowan & snowdrop.

LIFE FORCE - levenskracht

Voor het overwinnen van vermoeidheid, bij te weinig energie of burnout.

Activeert de levenskracht en stimuleert de kracht van het lichaam om te herstellen. Life force kan helpen om het lichaam en de ziel te versterken bij vermoeidheid. Findhorn remedies: grass of parnassus, gorse, elder, sycamore & valerian.

LIGHT BEING - lichtwezen

Tevreden zijn en van het leven genieten.

Maakt alles lichter wanneer gevoelens van wanhoop, verdriet of hopeloosheid je bedrukken. Als je jezelf kunt verbinden met een groter doel en een optimistische kijk op het leven hebt, kun je tevreden en gelukkig zijn in het huidige moment. Findhorn remedies: gorse, holy thorn, rose water lily, snowdrop, spotted orchid, valerian & wintergreen.

MOVE FREELY - vrij bewegen

Geniet van vrije beweging.

Als er beperkingen zijn die het vrij bewegen aan banden leggen, die je in de weg zitten. Deze remedie geeft ontspanning, laat los en laat je meegaan met de stroom. Maak gebruik van innerlijke reserves die veerkracht, soepelheid en gracieus en moeiteloos bewegen stimuleren. Findhorn remedies: cabbage, globe thistle, hazel, holy thorn, ragged robin, rowan, stonecrop, sycamore, watercress & willow herb.

PROSPERITY - overvloed

Manifestatie van overvloed en welvaart.

Versterkt de innerlijke zekerheid en het vertrouwen in jezelf. Maak verbinding met de bron van universele, onbeperkte overvloed en manifesteer je dromen en doelen.

Herken je eigen kracht en volg de weg naar succes:

werk met de spirituele wetten van geld en overvloed - affirmeer creatieve overvloed - ervaar en voel dankbaarheid voor de overvloed in je leven - mobiliseer innerlijke krachtbronnen die nodig zijn om een plan uit te voeren en trek aan wat je hart verlangt (houdt je doel voor ogen) - werk eraan om je ideeën en idealen te manifesteren - volg je innerlijke leiding en intuïtie.

Findhorn remedies: bell heather, cabbage, elder, harebell, laurel, rose alba & sea rocket.

PSYCHIC PROTECTION - psychische bescherming

Voor de bescherming van het emotionele lichaam tegen negatieve krachten.

Door een veilige ruimte in en om jezelf heen te creëren, voel je je beter in je centrum. De Psychic protection helpt met het bevrijden van negatieve gedachten of energieën, speciaal wanneer je jezelf kwetsbaar voelt of in negatieve situaties en/of omgevingen. Ook goed om de banden te doorbreken die je vasthouden. Findhorn remedies: ancient yew, daisy, iona pennyworth, rose alba, thistle, watercress & wintergreen.

SEASONAL AFFECTIONS - weersinvloeden

Geeft het zonlicht in de ziel als het weer je stemming beïnvloedt.

Als je last hebt van gevoeligheden en irritaties, bevrijd deze remedie je uit deze emotionele stilstand en dit ongemak. Voel je beschermd en ondersteund, ongeacht het seizoen of het weer van dat moment. Findhorn remedies: birch, elder, globe thistle, gorse, ragged robin, scots pine, snowdrop, sycamore & watercress.

SPIRITUAL MARRIAGE - spiritueel huwelijk

Voor het integreren en harmoniseren van de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten.

Door de tegenstellingen in evenwicht te brengen schep je een krachtige verbinding tussen het intuïtieve/creatieve en het intelligente/logische. Door het samenkomen van je emoties en visie met je verstand en handelen, zullen productiviteit en geluk zich volledig kunnen ontplooien. Findhorn remedies: apple, elecampane, holy thorn, mallow & sea pink.

SWEET DREAMS - heerlijk dromen

Goede nacht, welterusten.

Ontspannen zijn in een diepe slaap kan moeilijk zijn, als je vastzit in gedachtes, emoties, zorgen, onrust of wanneer je gespannen bent of alles je teveel wordt. Wanneer je energie rustiger wordt, worden je natuurlijke ritmes hersteld en vind je evenwicht en rust. Findhorn remedies: birch, grass of parnassus, lady’s mantle, scottish primrose & valerian.

TRANSFORMATION - transformatie

Ondersteunt persoonlijke groei en transformatie.

Kiezen voor transformatie betekent “je licht laten schijnen” op dat, wat veranderd of omgevormd moet worden. Je kunt schijnbaar tegengestelde delen van jezelf transformeren en met elkaar in evenwicht brengen. Daardoor kun je de innerlijke kracht krijgen om door te gaan en op je weg te blijven. Je kunt daardoor moeiteloos loslaten voor het bereiken van je hoogste doel. Findhorn remedies van apple, globe thistle, grass of parnassus, iona pennyworth, sea pink, stonecrop & watercress.

VOICE CONFIDENCE - vertrouwen

Innerlijke schoonheid en zelfvertrouwen laten zien.

Geef een vrije expressie aan de stroming van je creativiteit, door het overwinnen van zelf gecreëerde barrières, remmingen of de angst om te mislukken. Laat je stem luid en duidelijk horen, met vertrouwen en de motivatie om te slagen en laat in je expressie evenwicht en zelfvertrouwen zien. Findhorn remedies: elecampane, garden pea, holy thorn, lady’s mantle, rose alba, scots pine, sea holly & thistle. 

 

DE INTIEME COMBINATIES

↑Terug naar index↑

BIRTHING - geboorte

Openstaan voor een natuurlijke, bewuste geboorte. Onrust, angst of zelfbeperkende overtuigingen kunnen je beperken in het ontspannen en  remmen het overgeven aan de natuurlijke, ritmische processen van de geboorte. Zorgt voor innerlijke kalmte en  wilskracht om in rust en met aandacht te bevallen. Findhorn remedies: balsam, cabbage, grass of Parnassus, hazel, lady’s mantle, Scottish primrose & stonecrop.

FERTILITY - vruchtbaarheid

Vernieuwt hart en ziel. Stress en emoties hebben een nadelige invloed op de hormoonspiegel en op de natuurlijke processen van de conceptie. Laat de onbewuste of diep onderdrukte emoties en blokkades los. Opent je hart voor liefde, intimiteit en spontane creativiteit. Findhorn remedies: ancient yew, balsam, grass of Parnassus, holy thorn, hawthorn & sea rocket.

BABY BLUES - baby blues

Geeft na de geboorte steun bij alle emotionele veranderingen. Vrouwen zijn vaak niet voorbereid op de impact van een geboorte. Overspoeld worden door emoties, onrust en irritatie door een verstoorde nachtrust en extreme vermoeidheid kunnen ertoe leiden dat je je ontoereikend voelt en dat je de situatie niet aankunt. Maak gebruik van je reserves van energie, veerkracht en kracht om je rust te vinden ondanks de aanhoudende eisen van het moederschap. Findhorn remedies: ancient yew, balsam, gorse, holy thorn, Scottish primrose, sea rocket, snowdrop & wintergreen.

INNER CHILD - innerlijk kind

Zorgen voor je innerlijk kind. Wanneer je reageert vanuit emotionele verwondingen en gedrag uit de kindertijd, zal het verleden dicteren hoe je reageert op het leven van vandaag. Door het emotionele verdriet los te laten kun je je gedragspatronen veranderen en het kind eren dat je was, om zo te houden van de persoon die je bent. Findhorn remedies: daisy, grass of Parnassus, gorse, harebell, lady’s mantle, sea holly & wintergreen.

TEENS - tieners

Spontaniteit, aandacht en evenwicht. De overgang naar de volwassen-heid kan gepaard gaan met veel snelle veranderingen in temperament door innerlijke veranderingen en invloeden en druk van buitenaf. Overwin de beperkingen die ontstaan doordat je sneller verlegen wordt en versterk je zelfacceptatie, begrip en vertrouwen. Findhorn  remedies: garden pea, lady’s mantle, rose alba, sea holly, sea pink, sea rocket & spotted orchid.

MASCULINITY - mannelijkheid

Ontdek het geheim van de mannelijke ziel. Veel mannen vandaag voelen zich gevangen in culturele en traditionele rolpatronen. Ze willen in contact komen met hun eigen diepere natuur en manieren vinden om hun gevoel te bevrijden. Wanneer de man bereid is om te gaan van macht naar liefde, laat hij zien dat hij sterk genoeg is om zijn kwetsbaarheid te accepteren en om authentiek te zijn. Findhorn  remedies: cabbage, globe thistle,

grass of Parnassus, holy thorn, lime, rose alba & sea holly.

SEXUAL INTEGRITY - seksuele integratie

Bewust worden van liefdevolle intimiteit. Je seksualiteit is het meest intieme, persoonlijke aspect van wie je bent. Wanneer je vertrouwen geschaad wordt en intimiteit de oorzaak is van een seksueel trauma, kan het moeilijk zijn om je ontspannen te voelen bij aanraking en bij het geven en ontvangen van liefde door middel van fysiek contact. Doorbreek oude patronen en leer om je seksuele energie in die banen te leiden die zowel het lichaam als de ziel voeden. Findhorn remedies: balsam, daisy, globe thistle, holy thorn, lichen, rowan & Scottish primrose.

 

DE ELEMENTAAL REMEDIES

↑Terug naar index↑

AIR - LUCHT REMEDIE

Sleutelwoord: Inspiratie. De geesten van de lucht zorgen voor inspiratie en creativiteit. Ze ondersteunen het mentale lichaam van de mens door het te verbinden met de lichtkracht van de atmosfeer. Hun energie is stimulerend en veranderlijk, hun werkgebied bestaat uit de emoties en het daarmee

corresponderende chakra is het hart centrum. De Air elementaal remedie stelt je in staat om de hoogste niveaus van inspiratie en creativiteit te bereiken.

EARTH - AARDE REMEDIE

Sleutelwoord: Lichtheid. De geesten van de aarde zijn de verzorgers van het leven. Ze brengen leven door de levenskracht te vervoeren. Ze werken op het mineralenrijk en hun werkgebied is het rijk van de natuur. Het corresponderende chakra is het basis centrum. De Earth remedie brengt het licht van de innerlijke zon, ze brengt lichtheid en luchtigheid in de fysieke vorm. Ze kan helpen om de substantie van de aarde zelf lichter te maken, om traagheid te overwinnen en om het leven op aarde licht te maken.

ETHER - ETHER REMEDIE

Sleutelwoord: Geest. Het vijfde koninkrijk van de natuur is het koninkrijk van de zielen. Alle andere elementen ontstaan uit dit vijfde spirituele  etherische gebied. In de alchemie werd het vijfde element de “kwintessens” genoemd en het verwerven hiervan stond voor meesterschap over de wetten van de natuur. De geesten van de ether brengen vrede en rust en de kracht om je over te geven aan de liefde en het licht van de Geest. Hun werkgebied is het veld van communicatie en bij mensen is het corresponderende chakra het keel centrum. De ether elementaal remedie zorgt dat de ziel zich over kan geven aan het licht en de liefde van het bestaan, ze geeft diepe rust, wijsheid en diepe vrede.

FIRE - VUUR REMEDIE

Sleutelwoord: Vitaliteit. De geesten van vuur geven stimulerende, stralende vitaliteit. Hun katalytische, genezende energieën zijn erg opwekkend en kunnen sterke emotionele beroering veroorzaken, waarvoor energie nodig is om ze te controleren en te sturen. Ze bevatten de sleutels voor de alchemistische processen: transformatie, transmutatie en regeneratie. Ze zijn de brengers van grote inspiratie, inzicht en idealisme. Het corresponderende natuurrijk is het dierenrijk (de ongetemde wildernis) en het chakra is het zonnevlecht centrum. De Fire elementaal remedie is reinigend, vernieuwend en opwekkend en zorgt voor passie op alle niveaus van je wezen.

WATER - WATER REMEDIE

Sleutelwoord: Helderheid. De geesten van het water vullen je energie weer aan en zijn levenschenkend. Ze staan symbool voor overvloedige energie, levenskracht en gezondheid. Ze stimuleren je gevoelens, ondersteunen het astrale lichaam en kunnen je helpen om je droomactiviteiten te sturen. Hun werkgebied is het sociale veld en het corresponderende chakra is het heiligbeen centrum. De Water elementaal remedie is voedend en reinigend, ze geeft kracht, sterkte en helderheid, wat leidt tot een eindeloze stroom van liefde en vrede vanuit de bron.

                           

DE ESOTERISCHE REMEDIES

↑Terug naar index↑

EXALTATION - VERHEFFING

Sleutelwoord: Goede wil. De Exaltation remedie helpt de ziel om heel te zijn en ontwikkelt goede wil ten dienste van anderen. Door het Christus bewustzijn te leven en vorm te geven zie je de schoonheid in de verschillen en breng je alle energieën in eenheid, wat ten goede komt aan het geheel.

WESAK BLESSING – BOEDISTISCHE ZEGENING

Sleutelwoord: Verlichting. De Wesak remedie helpt de ziel om zich te openen voor inzicht en spiritualiteit. Dit kan zorgen dat een groep anders naar de schepping gaat kijken. Het doel van de schepping wordt duidelijk voor de geest en de wil om dit doel te dienen wordt gestimuleerd.