KWALITEITEN VAN DE HEALING HERBS

AGRIMONY - Agrimonia eupatoria, Agrimonie.

Positief resultaat (pos): Zelf-acceptatie; je innerlijke wereld open laten zien; rust; optimisten; vredestichters. Het aanvaarden van gevoelens die vaak verborgen worden voor anderen.

Negatieve toestand (neg): Verborgen zorgen; een niet echte uiterlijke kalmte of vreugde die een innerlijk conflict en kwelling verbergt; bij een scheiding tussen de innerlijke en uiterlijke wereld.

 

ASPEN - Populus tremula, Es

Positief resultaat (pos): Aantrekking tot het onbekende; geeft moed en innerlijke kracht om vol vertrouwen in het leven te staan en open te staan voor alle levenservaringen; je niet door angst te laten blokkeren,

Negatieve toestand (neg): Onbekende angsten; bezorgdheid zonder bekende redenen; angst voor het donker of het onbekende; angsten die uit de omgeving opgenomen worden én niet meetbaar zijn; nachtmerries; angstige voorgevoelens.

 

BEECH - Fagus sylvatica, Beuk.

Positief resultaat (pos): Het ontwikkelen van aanvaarding, tolerantie en zelfinzicht; het goede in anderen leren zien; verschillen in de manieren van anderen accepteren

Negatieve toestand (neg): Oordeel en kritiek op anderen en de omgeving; kritisch oordelen over en afkeuren van anderen; overgevoelig voor de sociale en fysieke omgeving wat resulteert in projectie van negativiteit op anderen; hoge idealen; niet verdraagzaam.

 

CENTAURY - Centaurium umbellatum, Duizendguldenkruid.

Positief resultaat (pos): Geeft de kracht om een onderdanige houding te overwinnen; vanuit een innerlijke eerlijkheid "nee" kunnen zeggen, weten wanneer te geven of niet; het volgen van je eigen innerlijke richting, de baas zijn over je leven

Negatieve toestand (neg): Beïnvloedbaar; geen "nee" kunnen zeggen; voor degenen die de behoefte hebben ontwikkeld om hulp aan anderen te verlenen zonder een goede ontwikkeling van hun eigen egokrachten.

 

CERATO - Ceratostigma Willmottina, Loodkruid.

Positief resultaat (pos): Intuïtief; innerlijke zekerheid om je eigen innerlijke leiding te volgen; weten wat goed voor jezelf is en dit vol vertrouwen kunnen volgen; wijs.

Negatieve toestand (neg): Geen vertrouwen in jezelf; voortdurend de raad van anderen vragen; wanneer je constant leraren, goeroes en autoriteiten zoeken ter bevestiging van jezelf; handelen naar wat anderen verwachten dat je zal doen.

 

CHERRY PLUM- Prunus cerasifera, Kerspruim.

Positief resultaat (pos): Moed; spontaniteit; uithoudingsvermogen en sterkte op het mentale vlak, zelfs bij extreme spanning; controle over jezelf; loslaten en het Goddelijke binnenlaten, de wijsheid van het Hogere Zelf erkennen

Negatieve toestand (neg): Angst voor controle verlies; verzet tegen de innerlijke leiding; bang om dingen te doen die je niet wilt doen.

 

CHESTNUT BUD- Aesculus hippocastanum, Knop van de Paardekastanje

Positief resultaat (pos): Inzicht; leren van voorbije ervaringen; aard en doel van fouten in het leerproces begrijpen, snel en gemakkelijk kunnen veranderen; alert, zorgvuldig het leven kunnen observeren.

Negatieve toestand (neg): Voor degenen die vast blijven zitten in dezelfde herhalende situatie, levensles of gewoonte; langzaam in leren.

 

CHICORY - Cichorium intybus, Cichorei.

Positief resultaat (pos): Geven   zonder   iets   terug   te   verwachten;   onpersoonlijke   liefde; zorgen   en   verzorgen   met grote liefde en toewijding, kunnen delen, de universele bron van Liefde binnenin jezelf

kennen.

Negatieve toestand (neg): Voor degenen die behoefte hebben aan een overdadige hoeveelheid aandacht; bezitterig; stemmingen met woede-uitbarstingen bij kinderen, voor overdreven drukke of aanhankelijke naturen; medelijden met zichzelf.

 

CLEMATIS - Clematis vitalba, Bosrank.

Positief resultaat (pos): Volledig wakker en aanwezig zijn in het hier en nu; geïnspireerd zijn om de praktische verwerkelijking van je idealen te scheppen

Negatieve toestand (neg): Wanneer je te dromerig en afwezig bent; dagdromers; bij buitenlichamelijke of zweverige condities; vlucht in fantasieën en illusies, niet bewust van de hedendaagse werkelijkheid

 

CRAB APPLE- Malus pumila, Appel.

Positief resultaat (pos): Reiniger van lichaam en geest; geeft zuiverheid; maakt ruimdenkend; voor ontspanning en voor het ontgiften op ieder niveau

Negatieve toestand (neg): Voor obsessieve zorgen over onreinheden en onvolmaaktheden; voor een gevoel van schaamte of je niet schoon voelen; bij obsessies over details, te precies, te pietepeuterig; moedeloos.

 

ELM - Ulmus procera, Veldiep.

Positief resultaat (pos): Doen naar het beste vermogen; goed verantwoordelijkheid kunnen dragen; begrijpen dat we perfect zijn zonder er iets voor te doen; het kunnen verenigen van idealisme en realiteit.

Negatieve toestand (neg): Hoge idealen en gevoelens van ontoereikendheid door het niet bereiken van deze idealen; voor bezorgde en te perfectionistische inspanningen; je overweldigd voelen door verantwoordelijkheid; het gevoel hebben dat je alles alleen moet doen; uitputting; het niet kunnen dragen van verantwoordelijkheden.

 

GENTIAN - Gentiana amarella, Gentiaan.

Positief resultaat (pos): Groot vertrouwen ondanks moeilijkheden of duisternis; moed om te accepteren wat is; het positieve uit alle levenssituaties halen; iedere ervaring als waardevolle les kunnen gebruiken.

Negatieve toestand (neg): Het vertrouwen verloren; twijfel en ontmoediging door tegenslagen, vooral door een gebrek aan vertrouwen en begrip in verband met de gebeurtenissen in je leven; moedeloos door je kijk op het leven.

 

GORSE - Ulex europoeus, Gaspeldoorn.

Positief resultaat (pos): Verder gaan ondanks tegenslagen; positieve overtuigingen; vertrouwen in het onmogelijke; vol hoop blijven ondanks overmacht.

Negatieve toestand (neg): Hopeloosheid, wanhoop, berusting; gelatenheid; het gevoel van "niets kan mij nog helpen"; wanneer je voortdurend verwacht te zullen lijden als gevolg van de gebeurtenissen van het leven.

 

HEATHER - Calluna vulgaris, Struikheide.

Positief resultaat (pos): Jezelf niet ontzien bij hulp aan anderen, begrijpen en medeleven met anderen; in staat zijn om je eigen zorgen te vergeten en rustig naar anderen te kunnen luisteren; persoonlijke behoeften zien vanuit een hoger bewustzijn;

Negatieve toestand (neg): Te veel in beslag genomen zijn door jezelf; je terugtrekken; buitensporig praten en aandacht voor persoonlijke problemen; het te veel naar binnen gericht zijn van de zielenkrachten; zelfbeklag; aanklampen en niet loslaten van anderen.

 

HOLLY - llex aquifolium, Hulst.

Positief resultaat (pos): Onvoorwaardelijke liefde; het hart openen voor ware liefde; het vol medeleven aanvaarden van de ander; tevredenheid met en erkenning van zichzelf; negatieve emoties kunnen zien als geblokkeerde liefde; de liefde uiten die je voelt; de eenheid met al het leven voelen in een universum van overvloed.

Negatieve toestand (neg): Jaloezie, afgunst, vijandigheid, boosheid; tegen het gevoel niet geliefd te zijn, het gevoel hebben dat er niet genoeg liefde bestaat; te lage waardering voor jezelf.

 

HONEYSUCKLE - Lonicera caprifolium, Kamperfoelie.

Positief resultaat (pos): Vreugde en geluk in het nu, het accepteren van het heden; goed in het hier en nu zijn; van het verleden leren terwijl je het loslaat

Negatieve toestand (neg): Te lang blijven stilstaan bij het verleden; nostalgie; niet in staat om het heden met volle aandacht onder ogen te zien; ontvluchten aan de groei door naar een vorig stadium te willen terugkeren; spijtgevoelens.

 

HORNBEAM - Carpinus betulus, Haagbeuk.

Positief resultaat (pos): Kracht om persoonlijke voornemens uit te kunnen voeren; het aankunnen van interne en externe druk; mentale sterkte; over alle energie beschikken die je nodig hebt; wakkere geest.

Negatieve toestand (neg): Bij vermoeidheid zonder duidelijke reden; niet in staat om de dagelijkse taken aan te kunnen of weerstand in verband met dagelijkse verantwoordelijkheden; het niet aan kunnen van of een afkeer hebben aan de dagelijkse praktische werkelijkheid; mentale uitputting; maandagmorgen gevoel.

 

IMPATIENS - Impatiens glandulifera, Reuzenbalsemien.

Positief resultaat (pos): Geduld; begrip, weten dat al het leven voortgaat in z'n eigen unieke ritme; levensprocessen de tijd geven om zich te ontwikkelen; kalmte in geest en lichaam; het aanvaarden van het ritme van anderen en de gebeurtenissen van het leven.

Negatieve toestand (neg): Ongeduld, prikkelbaarheid, intolerantie; je niet kunnen voortbewegen in je eigen ritme; het niet kunnen uiten van ergernissen en irritaties; te snel willen groeien.

 

LARCH - Larix decidua, Lariks.

Positief resultaat (pos): Zelfvertrouwen; vertrouwen in je creatieve zelfexpressie; spontaniteit; realiseren dat ook fouten waardevolle leerprocessen zijn en deze kunnen accepteren, zolang je groeit ben je succesvol.

Negatieve toestand (neg): Faalangst; voor degenen die zichzelf beperken door twijfel aan zichzelf, ofschoon ze best bekwaam zijn; door angst laten verstoren en verstarren.

 

MIMULUS - Mimulus guttatus, Maskerbloem.

Positief resultaat (pos): Moed; de uitdagingen van het alledaagse leven tegemoet treden; het overwinnen   van   angsten   en zorgen   die de   persoonlijkheid onnodig hinderen en verstoren; vrijheid naar doen en laten; het accepteren van alle levensvormen   en weten   dat je er niet door beperkt wordt; iedere moeilijkheid herkennen als mogelijkheid om te groeien.

Negatieve toestand (neg): Alle angsten die bekend zijn zoals voor bijvoorbeeld: dieren, hoogte, mensen, kleine ruimten, beperkingen, nieuwe dingen, enz.; schuchterheid en sociale verlegenheid.

 

MUSTARD - Sinapis arvensis, Herik.

Positief resultaat (pos): Vertrouwen, innerlijke rust en levensvreugde, verder gaan in donkere tijden met het vertrouwen dat dit naar een groter Licht brengt, Negatieve toestand (neg): Manisch-depressieve stemmingen, je overweldigt voelen door een "zwarte wolk" die plotseling of zonder reden te voorschijn lijkt te komen; somber, bedroefd en/of depressief zijn zonder duidelijke redenen.

 

OAK - Quercus robur, Eik.

Positief resultaat (pos): Kracht; begrijpen dat zolang we vechten we onze groei onderdrukken in plaats van te bevorderen; geeft Marsachtige kracht en standvastigheid; meestromen met het leven.

Negatieve toestand (neg): Terneergeslagen doorzetter; degenen die doorstrijden en nooit ophouden; moedeloos, maar het niet opgeven; geloven dat je moet strijden om te groeien.

 

OLIVE - Olivea auropoea, Olijf.

Positief resultaat (pos): Grote energie; kracht en vernieuwing; bewuster met energie omgaan; de gedachte laten gaan dat we onze eigen energie geven en vertrouwen dat je uit onze oneindige bron kunt gebruiken.

Negatieve toestand (neg): Bij uitputting en vermoeidheid, zowel mentaal als fysiek; na een lange strijd of lang lijden; wanneer de fysieke krachten zwaar belast zijn geweest; na ziekte of extreme spanning.

 

PINE - Pinus sylvestris, Den.

Positief resultaat (pos): Zelfacceptatie; vergeven; loslaten van alle gevoelens 'van schuld en zelfverwijt; vertrouwen in de wijsheid van het Hogere Zelf.

Negatieve toestand (neg): Overkritisch op jezelf; gevoelens van schuld en zelfverwijt; zich de "underdog" voelen; het jezelf niet kunnen vergeven of het niet kunnen loslaten van fouten, die gemaakt zijn in het verleden of van gebeurtenissen in je leven.

 

RED CHESTNUT- Aesculus carnea, Rode Kastanje.

Positief resultaat (pos): Rustige en genezende gedachten naar anderen kunnen sturen; hulp geven waar mogelijk; vrijheid met betrekking tot problemen van anderen; goed de eigen geestelijke ruimte kunnen handhaven

Negatieve toestand (neg): Overbezorgdheid en zorgen over anderen, voor de verwachting dat anderen iets zal overkomen; het ergste verwachten; angst in verband met de veiligheid van anderen.

 

ROCK ROSE- Helianthemum nummularium, Zonneroos.

Positief resultaat (pos): Jezelf overstijgende moed; helpt om jezelf te vergeten; bewust worden van je eigen grotere persoonlijkheid; de ergste uitdagingen met moed onder ogen durven zien.

Negatieve toestand (neg): Extreme angst of paniek; de angst om zichzelf te verliezen, angst voor de dood of de dood van het ego, angst voor het bewust of onbewust verliezen van de identiteit.

 

ROCK WATER- Aqua petra, Bronwater.

Positief resultaat (pos): Soepel en idealistisch; spontaniteit; mee kunnen stromen met natuurlijke ritmen en levensprocessen; de behoefte laten gaan om mentaal streng voor jezelf te zijn.

Negatieve toestand (neg): Zelfonderdrukking; te streng zijn voor jezelf; zelfontkenning, hard ascetisme; hoge idealen.

 

SCLERANTHUS - Scleranthus annuus, Hardbloem.

Positief resultaat (pos): Evenwicht; snelle beslissingen kunnen nemen; vertrouwen bij het nemen van beslissingen; zien dat het niet altijd nodig is om te kiezen en begrijpen dat wat tegenstellingen lijken, opgenomen kunnen worden in een groter geheel; handelen vanuit innerlijke zekerheid.

Negatieve toestand (neg): Twijfel; onzekerheid; besluiteloosheid; aarzeling en tweeslachtigheid bij keuzes; twijfelen tussen verstandelijk en gevoelsmatig.

 

STAR OF BETHLEHEM- Ornithogalum umbellatum, Vogelmelk.

Positief resultaat (pos): Trooster en verzachter van pijn en verdriet; voor een krachtig en snel herstel; vooral gebruikt voor zijn verzachtende en harmoniserende kwaliteiten; shocks door ons heen kunnen laten gaan zonder blokkades of spanning te maken.

Negatieve toestand (neg): Shock, verdriet of trauma uit het verleden of het heden, dit kan zowel op lichamelijk, emotioneel of mentaal niveau zijn.

 

SWEET CHESTNUT- Castanea sativa, Tamme Kastanje.

Positief resultaat (pos): Vertrouwen wanneer je tot het uiterste gespannen bent; het vermogen de leegte te ervaren en tegelijk heel te zijn;

Negatieve toestand (neg): Wanhoop, extreem lijden, "de donkere nacht van de ziel", je afgesneden voelen van God; eenzaamheid tot in de kern.

 

VERVAIN - Verbena officinalis, Ijzerhard.

Positief resultaat (pos): Het vermogen te zijn; gematigd in denken en. doen; gemakkelijk kunnen ontspannen; het kunnen overeenstemmen van de persoonlijke wil met het universele.

Negatieve toestand (neg): Tegen overenthousiasme wat tot uitersten leidt; te fanatiek zijn en het te veel   belasten   van   de wil; op de toppen van de zenuwen leven; overinspanning; altijd onder druk staan; "de ware gelovige", die anderen tracht te overtuigen of zijn ideeën wil opdringen.

 

VINE - Vitis vinifera, Wijnstok.

Positief resultaat (pos): Bevordert positieve sociale hulpverlening en leiderschap; respecteren van anderen; begrijpen dat ware autoriteit boven het individu uitgaat

Negatieve toestand (neg): Dominerend; niet flexibel; voor degenen die de wil van anderen onderdrukken; bekwaam maar bazig.

 

WALNUT - Juglans regia, Walnoot.

Positief resultaat (pos): Openheid om te veranderen; vrij zijn van beperkende invloeden; voor alle veranderingen in het leven, innerlijk en uiterlijk; door dr. Bach de "verbindingverbreker" genoemd; je eigen richting vinden vrij van de druk van anderen; uiterlijke krachten afsluiten en duidelijk de innerlijke stem volgen.

Negatieve toestand (neg): Beïnvloedbaar voor krachten buiten jezelf, zoals de omgeving, andere mensen, samenleving; vast blijven zitten in oude patronen en gewoonten.

 

WATER VIOLET- Hottonia palustris, Waterviolier.

Positief resultaat (pos): Gratie; zelfvertrouwen; open en vol waardering voor anderen; zien dat contact met anderen nodig is voor zelfverwezenlijking

Negatieve toestand (neg): Gereserveerdheid; trots met een minachting ten opzichte van anderen; vaak met het gevoel dat je boven anderen staat; je apart en ver weg van anderen voelen; alleen willen zijn.

 

WHITE CHESTNUT- Aesculus hippocastanum, Paardekastanje.

Positief resultaat (pos): Stilte en helderheid in de geest; gedachten onder controle kunnen houden; stil zijn van binnen, zodat de intuïtie naar buiten kan komen; weten dat de antwoorden die je zoekt opkomen vanuit een rustige geest.

Negatieve toestand (neg): Druk innerlijk praten;   herhalende   steeds terugkerende gedachten; ongewilde gedachten; wanneer de gedachten te snel gaan; slechte concentratie.

 

WILD O AT- Bromus ramosus, Ruwe dravik.

Positief resultaat (pos): Zekerheid over de levensrichting; helderheid over het doel van het leven en de bestemming; het vermogen om de mogelijkheden te herkennen en deze volledig te ontwikkelen.

Negatieve toestand (neg): Wanneer de neiging bestaat om veel verschillende banen te proberen; teveel mogelijkheden; gebrek aan richting; tegen rusteloos zoeken, voor degene met "twaalf ambachten en dertien ongelukken".

 

WILD ROSE- Rosa canina, Hondsroos.

Positief resultaat (pos): Levenslust; enthousiast; het kunnen aanvaarden en laten gaan van moeilijke gebeurtenissen; vreugde en humor binnen de dagelijkse routine; interesse in en actief deelnemen aan het leven.

Negatieve toestand (neg): Apathie;   droefheid en gebrek aan   motivatie om   beter te worden; slepende ziekte; berusting zonder het te aanvaarden; het ontbreken van een duidelijke interesse in aardse zaken; het gevoel van een nederlaag; levensmoe.

 

WILLOW - Salix vitellina, Wilg.

Positief resultaat (pos): Weten dat alles wat er buiten je is een reflectie is van je binnenkant; het nemen van verantwoordelijkheid; het loslaten van verbittering en schuld uit het verleden; anderen kunnen vergeven die je pijn hebben aangedaan

Negatieve toestand (neg): Verbittering; verwijten; wrok; een negatieve werkelijkheid scheppen en krachten van buiten hiervan de schuld geven; het niet kunnen aanvaarden van de eigen verantwoordelijkheid.

 

FIVE FLOWER REMEDY - EERSTE HULP REMEDIE

De "FIVE FLOWER REMEDY" is geprepareerd volgens de richtlijnen van Dr. E. Bach. Het is geschikt voor eerste hulp, zowel bij noodgevallen, als bij spanning. De remedie bestaat uit de hieronder beschreven vijf bloesems.

*   Cherry Plum - wanneer je de angst hebt om de controle over het lichaam of het verstand te verliezen. Helpt om de controle te kunnen overlaten aan het Hogere Zelf.

*   Clematis - voor degene die te dromerig is en/of afwezig, bij flauwvallen en/of bewusteloos raken tijdens trauma's. Volledig wakker in het hier en nu.

*   Impatiens - voor degene die te ongeduldig is en snel last heeft van irritatie en/of geestelijke spanning. Geduld in het herstel- en geneesproces.

*   Rock Rose - bij schrik, grote angst, paniek en hysterie. De ergste uitdagingen met moed onder ogen durven zien.

*   Star of Bethlehem - bij shock of trauma, zowel geestelijk als lichamelijk. Voor een krachtig en snel herstel.

DE WERKING.

De "FIVE FLOWER REMEDY"  heeft een kalmerende en stabiliserende werking op de emoties in een crisissituatie en is geschikt voor zowel geestelijke als lichamelijke ongelukken. Het helpt om de noodsituaties in je leven beter te leren begrijpen en accepteren en herstelt het vertrouwen en de rust. Het is een natuurlijk kalmeringsmiddel, geeft geen bijverschijnselen, werkt niet verslavend, is volkomen veilig en kan bij elk ander medicijn worden gebruikt. Wanneer het evenwicht weer is hersteld, vermindert de behoefte aan inname en neemt het effect van de "FIVE FLOWER REMEDY" af.

WANNEER TE GEBRUIKEN?

Het is goed te gebruiken bij shock of plotseling slecht nieuws, bij bedroefdheid, vrees voor examen, sollicitaties of bij andere soorten van spanning zoals bijvoorbeeld wanneer je naar de tandarts of het ziekenhuis moet. Ook bij nervositeit, in stress situaties en bij verschillende soorten van hoofdpijn kan het verlichting geven. Er zijn nog talloze mogelijkheden en daarom zou de "FIVE FLOWER REMEDY" in geen enkele huisapotheek mogen ontbreken.

HOE TE GEBRUIKEN?

Neem een glas water en doe hierin 4 druppels uit het flesje Five Flower Remedy en neem in het begin om de vijf minuten of vaker een slok. Voor het doorslikken even in de mond houden.

- Of doe 4 druppels Five Flower Remedy op een lepel met water en neem dit in.

- Of neem direct uit het voorraadflesje 2 druppels in onder de tong.

Neem de dosis zo vaak in als nodig is en bij acute situaties iedere vijf minuten. In alle gevallen voor het doorslikken even in de mond houden. Wanneer je je weer beter begint te voelen het gebruik verminderen. Je kunt ook het voorraadflesje met Five Flower Remedy bij je dragen, hierdoor kun je de energie al opnemen. Wanneer je niet in staat bent om de remedie in te nemen, dan kun je de remedie op de lippen, de polsen, achter de oren of op de gekwetste plek doen.