Index

 

DE GEM ESSENCES • EDELSTEEN REMEDIES.

↑Terug naar index↑

STARRY SAPPHIRE- HET RICHTEN VAN DE WIL

Met al die drukte in ons leven is het niet altijd gemakkelijk om gefocust en gecentreerd te blijven. Eindelijk hebben we hulp hierbij. De STARRY SAPPHIRE helpt je om gecentreerd, gegrond en gefocust te blijven; ze kan je ook helpen om je te concentreren en het kan je redding zijn tijdens je eindexamen en op lange werkdagen.

 

GOLDEN TOPAZ- DE GROEI VAN HET BEWUSTZIJN

Voel je je soms gevangen in een gevoel waar je niet uitkomt? Nu kun je eruit komen, de GOLDEN TOPAZ helpt je om op plaatsen te zoeken waar je voor die tijd niet aan gedacht had en om oplossingen te vinden waarvan je niet wist dat ze bestonden. Albert Einstein heeft eens gezegd: "Problemen kunnen niet opgelost worden op hetzelfde niveau van bewustzijn waarop ze ontstaan zijn." Een remedie van onschatbare waarde wanneer je meer keuzemogelijkheden nodig hebt.

 

ROSE QUARTZ- HET LATEN STROMEN VAN LIEFDE

Een van de grootste kwalen van de mensheid in deze tijd is een gebrek aan eigenwaarde. Dit is een buitengewoon genezende remedie om gevoelens van zelfaanvaarding, zelfwaardering en liefde voor jezelf te bevorderen. Deze remedie helpt je ook om liefde te geven en te ontvangen, zonder verwachtingen.

 

DIVINE DIAMOND- HET VERHELDEREN VAN JE VISIE

Als de gestelde eisen hoog zijn en je behoefte hebt aan een vooruitziend creatief talent, is gebrek aan duidelijkheid het laatste watje kunt gebruiken. Hier is tenslotte de helderheid die je wilt en nodig hebt in tijden van twijfel of wanneer je moet beslissen, gemaakt van een van de hardste en meest waardevolle substanties - diamant.

 

SACRED EMERALD- HERSTEL VAN HET EVENWICHT

Heb je ooit stress ervaren? Verval je soms in uitersten? Het is in de huidige wereld niet altijd gemakkelijk om je evenwicht te bewaren. De SACRED EMERALD verschaft je het evenwicht dat je nodig hebt, vooral wanneer je gestresst bent of onder druk staat om aan alle eisen te voldoen. Het is een uitstekende remedie voor een dagelijks evenwicht.

 

ROYAL RUBY- VERSTERKING

Wanneer het financieel minder gaat, hebben wij een oplossing. Een remedie voor levensplezier, rijkdom een weelde, de ROYAL RUBY REMEDIE versterkt de kwaliteiten van succes en overvloed en verdrijft twijfel aan jezelf. Deze remedie helpt je om je leven in eigen hand te nemen, om sterk te zijn en om de levens van degenen om je heen te versterken.

 

HOLY AMETHYST- LOSLATEN

Soms is het laten gaan het moeilijkste om te doen. De HOLY AMETHYST helpt je niet alleen om je angsten en zorgen, maar ook om je kwetsingen en relaties uit het verleden los te laten. Een waardevol gereedschap voor hen die moeite hebben om de controle op te geven. Wanneer de garage volstaat met alles behalve de auto, of wanneer je kelder nog steeds volstaat met schatten van tientallen jaren geleden - is de Holy Amethyst het antwoord op de gebeden van je echtgeno(o)t(e). Vanaf nu is loslaten gemakkelijk.

 

DE LIVING LIGHT ARCHANGEL REMEDIES.

↑Terug naar index↑

ARCHANGEL MICHAEL- WAARHEID

Soms geven we in ons leven toe aan de eisen en vragen van anderen, terwijl we in ons hart weten dat we door dit te doen niet handelen in ons eigen belang. Hoe vaak maken we keuzes waarbij we niet eerlijk naar onszelf zijn? Deze remedie helpt je om eerlijk naar jezelf te zijn en om je innerlijke overtuiging te versterken, zodat je die waarheid kunt volgen, zonder je werkelijke identiteit geweld aan te doen.

 

ARCHANGEL JOPHIEL- VERLICHTING

Jezelf leren begrijpen is misschien wel een van de grootste ondernemingen in ons leven. Nu hebben we hierbij hulp. Wanneer we een reis maken naar het orakel van Delphi in Griekenland, vinden we daar de woorden: "Ken Uzelf' boven de ingang geschreven. De Archangel Jophiel remedie helpt je om de kennis te verdiepen, zowel over jezelf, als over je gevoelens en over de dingen die je motiveren om te doen wat je doet in je leven. Jophiel helpt je om die schitterende ogenblikken van inzicht en verlichting te krijgen.

 

ARCHANGEL CHAMUEL- LIEFDEVOL GEDULD

Wanneer je actieve jonge zoon voor de derde keer in de week thuiskomt met vieze grasvlekken in zijn nieuwe spijkerbroek of wanneer je partner drie kwartier te laat komt opdagen voor een etentje, wordt je geduld waarschijnlijk op de proef gesteld. Mensen waarvan je houdt toestaan fouten te maken en ze gewoon zichzelf te laten zijn, is niet altijd gemakkelijk. Deze remedie helpt ons rekening te houden met onszelf, met de mensen waarvan we houden....en zelfs met de mensen die we haten en ze helpt ons de eigenschap liefdevol geduld te koesteren.

 

ARCHANGEL GABRIEL- ZUIVERHEID

Ben je ooit thuisgekomen na een ruzie met je baas of heb je je soms "smerig" gevoeld na een strijd met je echtgenoot? Helaas wordt de wereld waarin we leven belast door vervuiling, zowel fysiek als emotioneel. Je kunt het gevoel krijgen datje een douche nodig hebt wanneer je in een "niet schone" omgeving bent of wanneer je je tijd moet doorbrengen in het gezelschap van boze, angstige of agressieve mensen. Gabriel is de reinigende douche die je met je mee kunt nemen in zelfs de meest uitdagende situaties of omgevingen, waardoor je "zuiver en schoon" kunt blijven.

 

ARCHANGEL RAPHAEL- GENEZING

Wanneer we gekwetst zijn door de keuzes die we gemaakt hebben of door een andere persoon, dan houden we hier vaak wonden aan over die hersteld en genezen moeten worden. Niet goed verzorgde wonden kunnen een verdere verstoring in ons leven veroorzaken. Maar dit hoeft niet te gebeuren. De Archangel Raphael Essence is er om je te helpen die wonden uit het verleden te genezen, zodat je gezonder en vol vreugde verder kunt gaan met je leven.

 

ARCHANGEL URIEL- ONVOORWAARDELIJKE HULP

Dienstbaar zijn aan je medemensen vereist een speciale kwaliteit en er is soms veel moed en vertrouwen voor nodig. Nu is er de Archangel Uriel om je op weg te helpen. Deze kostbare remedie versterkt de idealen van hulp aan de mens door middel van je daden, in plaats van het werken voor persoonlijk gewin. Ontdek de vreugden van werkelijke hulpverlening. "Een ding weet ik, degenen onder jullie die werkelijk gelukkig zullen zijn, zullen degenen zijn die ernaar gezocht hebben en die gevonden hebben hoe ze kunnen dienen." (Auteur onbekend)

 

ARCHANGEL ZADKIEL- VERGEVING

Het niet altijd gemakkelijk om degenen te vergeven, die mede schuldig zijn aan een moeilijke periode in je leven. Heel vaak realiseren we ons niet hoe groot de last is die we jarenlang met ons mee hebben gedragen, omdat we onszelf of anderen de pijn niet kunnen vergeven die is aangedaan. Je kunt anderen vergeven hebben voor het verdriet dat ze je hebben aangedaan, maar heb je jezelf vergeven voor het verdriet dat je anderen hebt aangedaan? Vergeving is een van de grootste genezers en is een onschatbare hulp bij het genezingsproces.

 

DE LIVING LIGHT DIVINE FLAME REMEDIES.

↑Terug naar index↑

FIRST DIVINE FLAME- GODDELIJKE WIL

Op ieder moment van ons leven zijn er tijden, dat we ons zonder richting en doel voelen. Ben je niet zeker over de weg die je moet gaan of over watje moet doen in je leven? Je hebt nu de hulp van de First Divine Flame Essence. Deze remedie laat je de richting in je leven vinden en ze versterkt je wil om deze richting elke dag te gaan.

 

SECOND DIVINE FLAME- INNERLIJKE WIJSHEID Soms zijn we de weg kwijt in de wereld en hebben we een licht nodig om ons te helpen weer vaste grond te vinden. Het licht dat je nodig hebt is er in de vorm van de Second Divine Flame Essence. Deze remedie helpt je met het versterken van je innerlijke wijsheid, zodat je beter in staat zult zijn de best mogelijke keuzes te maken, die je snel en met gratie weer naar die vaste grond zullen voeren. Het verkrijgen van deze vaste grond is het resultaat van de wijze keuzes die je elke dag maakt.

 

THIRD DIVINE FLAME- ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE Het accepteren van de diepste en soms donkerste delen van onszelf is niet altijd gemakkelijk. We kennen allemaal die gedeelten in onszelf die we moeilijk kunnen erkennen en omarmen. Dit is een prachtige remedie om je te helpen om van alle aspecten van jezelf te houden en ze te accepteren, zonder uitzondering of terughoudendheid. "Misschien zijn we niet het bangst voor de duisternis, maar voor het licht dat binnen in ons schijnt." - Nelson Mandela.

 

FOURTH DIVINE FLAME- ZUIVERE HARMONIE Het bewaren van harmonie op het werk, op het speelveld of thuis kan op zijn zachtst gezegd een uitdaging zijn. Wanneer je deze remedie zelf neemt en deelt met je medespelers, helpt dit je innerlijke harmonie te versterken en uiterlijke geschillen te verminderen. Wanneer de situatie wat veeleisend wordt kan dit een reddende remedie zijn.

 

FIFTH DIVINE FLAME- KENNIS

Wil je indruk maken op je baas met een vernieuwend idee of een concept voor een nieuw product? Deze remedie kan je helpen je kennis toe te passen en te gebruiken op je werkplek en in je leven voor het welzijn van al het leven. De droom van elke wetenschapper en onderzoeker komt uit. Een gouden sleutel om toegang te verkrijgen tot je innerlijke kennis.

 

SIXTH DIVINE FLAME- ECHTE VREDE

Heb je uitgekeken naar die ideale relatie? Zou je je bestaande relatie naar een hoger niveau van vervulling willen brengen? Om een relatie gezond en sterk te houden is begrip, aandacht en liefde nodig. Deze remedie helpt ons om deze idealen in evenwicht te houden en bevordert een gezondere, meer gelukkige relatie met degenen waar we om geven en met onszelf.

 

SEVENTH DIVINE FLAME- VRIJHEID

Heb je ooit het gevoel gehad alsof je niet al je mogelijkheden benutte, of heb je je mogelijkheden verder willen ontwikkelen? Wanneer de rups een vlinder wordt en voor de eerste keer zijn vleugels spreidt, verheft hij zichzelf om een grotere vrijheid te ervaren. Hij weet dat hij nu naar grotere hoogten kan vliegen, verder dan hij ooit geweest is. Wanneer je verlangt naar grotere hoogten van menselijk potentieel en vrijheid is dit een remedie voor jou. Het is de meest verheffende van de Living Light Essences.

 

DE LIVING LIGHT SPECIAL ESSENCES.

↑Terug naar index↑

 

LIFEFORCE - DE ADEM VAN HET LEVEN

Wanneer je net een voorstel voor een nieuw project hebt afgemaakt, ontbijt hebt gemaakt voor de kinderen, drie rondjes rond het park achter je hond aan hebt gerend en het is pas negen uur - om al je levenskracht te kunnen behouden kan een uitdaging zijn. De LifeForce Essence is de hoge prestatie remedie voor hoge prestatie mensen, ze houdt je levenskracht altijd overeind.

 

METATRON - GODDELIJKE SCHEPPING

Je zit om vier uur 's middags aan je bureau in je kantoor en je denkt na, je peinst over je leven, je carrière en de wereld om je heen - er komt een gedachte in je op, een beeld van iets bijzonders. Stap voor stap teken en ontwerp je dit idee tot lijnen op papier en wat komt tevoorschijn...het eerste vliegtuig. Deze remedie inspireert je om werktuigen en technologieën te ontwerpen en te scheppen voor een betere wereld.

 

MELCHIZEDEK - RECHTVAARDIGHEID

Wanneer je de moed en de overtuiging hebt om je hoge idealen van waarheid, vrijheid en wijsheid tegenover je medemensen te handhaven, dan zijn dit kwaliteiten die respect en bewondering verdienen. Hoe zou je het vinden om dagelijks meer van deze kwaliteiten te bezitten? Deze remedie inspireert in jou die moed en overtuiging om deze deugden en idealen te handhaven voor het welzijn van de mensheid.

 

HOLY SPIRIT- CREATIEVE UITDRUKKING

Wanneer we ons leven leven en onze dromen volgen, kunnen er tijden zijn dat we de behoefte hebben aan troost, vooral na een pijnlijke of moeilijke gebeurtenis. Wanneer je behoefte voelt aan koestering of troost kan deze remedie van onschatbare waarde zijn.

Veel mensen zijn bang om hun creativiteit naar buiten te brengen. Maar creativiteit draagt voor een groot deel bij aan ons geluk, onze gezondheid en onze zelfwaardering. Deze remedie helpt je om je creativiteit op je werk, thuis en bij het spel uit te drukken - iedere dag.