Index

   

 

 

KINDER REMEDIES  SET 1

 ↑Terug naar index↑

CONCENTRATIE
Deze combinatie is voor kinderen die moeite hebben om zich concentreren, of het moeilijk vinden om zich ergens op te focussen. Op school is concentratie belangrijk.

Kinderen kunnen "dromertjes" zijn, die lekker in hun eigen wereldje wegdromen. Bij sommigen is de koek snel op en verdwijnt de concentratie snel. Sommigen missen structuur, zijn te ongedurig ofte weinig geaard. Deze combinatie remedie helpt het kind mentale helderheid te geven en om het concentreren gemakkelijker te maken.

ERBIJ HOREN
Erbij horen is belangrijk voor kinderen. Wanner een kind het gevoel heeft, dat het er niet bij hoort of dat het niet opgenomen wordt in de groep, kan het zich buitengesloten voelen en eenzaamheid ervaren. Het kind voelt zich vaak niet goed genoeg. En heeft het gevoel dat anderen het niet zien staan. Meestal denkt zo'n kind, dat het de enige is, die dat gevoel ervaart en

daardoor verbergt het dat gevoel. Eenzaamheid en onzekerheid worden daardoor versterkt. Deze remedie is ook voor kinderen, die zich niet thuis voelen op deze aarde en die moeite hebben om hun eigen plek in te nemen.

FAALANGST
Faalangst kan grote gevolgen hebben op het functioneren van een kind. Het (school)werk kan een enorme opgave worden. Het ervaart dat het werk nooit goed genoeg is. De lat, die het kind zichzelf oplegt, kan heel hoog zijn. Dan is het kind ook heel streng voor zichzelf. Er zijn ook kinderen, die weinig tot niets uit hun handen krijgen. Ze kunnen het wel, maar het gevoel dat het toch niet goed genoeg is, overheerst. Het gevoel van durf is verdwenen. Ze maken zich wat onzichtbaar. Die kenmerken komen terug in het sociale gedrag. Deze combinatie remedies geeft het kind meer vertrouwen. Het verhoogt de eigen liefde en versterkt de eigen waarde.

GEPEST WORDEN
Wanneer een kind gepest wordt, kan dit grote psychische gevolgen hebben en zelfs tot beschadigingen leiden. Een kind kan hier op verschillende manieren mee omgaan. Sommigen " berusten" en passen hun gedrag zoveel mogelijk aan om zo min mogelijk gepest te worden.                                                              

Omdat ze bang zijn om gepest te worden, laten ze zich zo min mogelijk zien/ horen. De gaven die zo'n kind heeft, worden dan vaak niet benut. Je hoofd boven het maaiveld uitsteken wordt immers als heel gevaarlijk ervaren. Het kind heeft geleerd dat gevoelens niet worden gerespecteerd en dat er vaak over zijn/haar grenzen heen gegaan wordt. Dat voelt heel onveilig, dus jezelf onzichtbaar maken wordt een overlevingstactiek.                                      

Sommige kinderen gaan "het gevecht" aan. Dat kost enorm veel kracht en levert veel stress op. Ook hier moet het kind steeds op z'n hoede zijn, zichzelf pantseren en kan het niet onbekommerd en vrij handelen en zichzelf laten zien. Deze remedie helpt kinderen zichzelf weer te waarderen en geeft ze de kracht te laten zien, wie ze in wezen zijn. Hoe meer het kind in z'n eigen kracht komt te staan, hoe minder het last zal hebben van pesten.

                                                                                            

GEVOELIG                                                                                                
Kinderen die heel gevoelig zijn, hebben vaak moeite zich staande te houden in de buitenwereld. Ze voelen zich snel gekwetst en onbegrepen. Wanneer dit vaak gebeurt, wordt het kind ongelukkig en trekt het zich terug, of het wordt juist opvallend in zijn/haar gedrag. In beide gevallen voelt het kind zich niet veilig genoeg om zich kwetsbaar op te stellen en durft het niet zichzelf te zijn. Het kind durft zich niet te laten zien zoals hij/zij is, omdat het bang is om gekwetst te worden. Deze combinatie van remedies helpt het (hoog) gevoelige kind sterker te maken en vertrouwen te hebben in zichzelf.  

                                                                                                                  

GOEDE NACHT                                                                                               
Als een kind 's avonds niet wil (kan) slapen of dat het elke nacht wakker wordt, kan dat komen, omdat het kind bang is.                                      

Het ziet "spoken en beren." Het is bang om alleen te zijn en is bang voor het donker. Angstige momenten, die overdag gebeuren, worden 's nachts verwerkt. Het naar school gaan, of dingen die in de klas gebeuren, kunnen heel ingrijpend zijn. Deze angst kan 's nachts vanuit het onderbewustzijn naar boven komen. Ook kan de oorzaak aan de thuissituatie liggen (b.v. nieuw broertje of zusje, ruzie, spanningen). Soms is het moeilijk te achterhalen wat de oorzaak van hun vrees is.                                                                          

Bij sommige kinderen resulteert dit in nachtelijk bedplassen. Deze remedie helpt het kind om de nacht met vertrouwen in te gaan.

ONTSPANNEN
Het komt voor, dat kinderen onder druk staan en daardoor veel spanning opbouwen. Fysiek is dat te zien aan de "strakke koppies", de gespannen handen, de onrust.Gespannen kinderen kunnen enorm druk worden, alles in de gaten willen houden ("over alert" zijn), een te kort lontje hebben. Het is moeilijk voor ze om te ontspannen en dingen los te laten of dingen "te laten gaan".

Deze remedie helpt kinderen de spanning los te laten en op een meer ontspannen manier in het leven te staan. Go with the FIow.

PESTEN
Het komt veelvuldig voor dat kinderen pesten. Vaak handelen kinderen die pesten uit een bepaald onvermogen. Kinderen pesten niet "zomaar". Er is meestal een oorzaak te vinden waarom ze gaan pesten. Kinderen die pesten zijn vaak kwetsbare en gevoelige kinderen.

Deze remedie helpt kinderen die pesten weer goed bij zichzelf te komen en zich sterk en gelukkig te voelen. Het stelt ze in staat om positief met anderen om te gaan en compassie voor anderen te hebben. Ze hebben pestgedrag niet meer nodig om zich te manifesteren, waardoor de behoefte om te pesten verdwijnt.

SCHEIDING
Wanneer ouders gaan scheiden, is dit een zeer ingrijpende gebeurtenis voor een kind. Haar/zijn hele vertrouwde wereld staat op z'n kop. Dit kan als bedreigend en beangstigend worden ervaren. Deze combinatie remedie biedt het kind ondersteuning tijdens dit proces.

SCHOOLVREES
Redenen waarom een kind het eng vindt om (voor het eerst) naar school te gaan of naar een nieuwe school te gaan, kunnen zijn:

Bang voor het onbekende, verlegenheid, bang voor de groep, te hoge verwachtingen.

Het kind gaat de eerste dagen of weken met buikpijn of vage buikklachten naar school, of wil helemaal niet meer naar school. Deze klachten hebben geen duidelijk fysieke oorzaak.

Dit kan ook gelden voor oudere kinderen, die voor het eerst naar de middelbare school gaan.

Deze combinatie van remedies helpt het kind met plezier naar school te gaan.

UITEN
Het is belangrijk dat kinderen zich goed leren uiten, dat ze hun gedachten en gevoelens naar buiten kunnen en durven brengen. Sommige kinderen hebben een rijke gedachte- en/of gevoelswereld, maar houden hun woorden liever binnen. Na veel vragen geven zij summier informatie.

Het kan zijn, dat kinderen bang zijn,

- dat hun gedachten of gevoelens niet belangrijk genoeg zijn,

- dat ze uitgelachen worden,

- wat andere kinderen over ze denken,

- dat ze toch niet begrepen worden,

- wat andere kinderen over ze denken,

- dat ze toch niet begrepen worden,

- omdat zij zich erg onzeker voelen in de groep,

- om zich kwetsbaar op te stellen.

Soms kan een kind zelfs gaan hakkelen of stotteren.

Deze remedie helpt het kind zich op een goede manier te uiten.

VERHUIZEN
Wanneer een kind gaat verhuizen, kan dit een enorme impact hebben. Het kind moet de vertrouwde wereld loslaten en zich leren manifesteren in een nieuwe wereld. Dit betreft niet alleen de woonplek, maar ook de school. Voor het ene kind verloopt deze overgang soepeler dan voor het andere kind.

Deze remedie helpt het kind bij deze verandering en ondersteunt het in dit proces.

 

Yana Kinderset 2

 

 

AGRESSIE

Deze remedie is voor die kinderen, die niet goed weten hoe zij met hun agressie om kunnen gaan.

Agressie is iets, wat ieder mens in zich heeft en kan nodig zijn om jezelf te handhaven of om te overleven.

Via opvoeding en door de omgeving leert een kind hoe het met agressie om moet gaan. Als een kind zich veilig, gehoord en gezien voelt, zal het anders omgaan met agressie, dan wanneer een kind het gevoel heeft, dat het zich constant moeten verdedigen. Het kan ook zijn dat het gefrustreerd is, of zich geen raad weet met zijn gevoelens.

Destructief agressief gedrag ontstaat als kinderen hun frustratie, woede of angsten niet onder controle kunnen houden. Er is geen respect voor de ander. Het kind gaat over de grens van de ander heen, met de bedoeling te kwetsen. Dat kan zowel fysiek als verbaal zijn.

Kinderen leren ook veel via nabootsing en bootsen vaak het gedrag van ouderen na. Wanneer kinderen thuis veel agressie zien, dan zullen zij dat als “normaal” gaan ervaren, als iets wat erbij hoort. Maar de aanleg en het karakter van een kind spelen echter ook een rol.

De lessen die ze leren hoe zij met agressie om moeten gaan, zullen kinderen ook vanuit de directe omgeving halen. Al op jonge leeftijd is er een verschil te zien in het agressieve gedrag van kinderen. Op school timmeren sommige kinderen bij het minste of geringste er al op los. Zij hebben geleerd dat zij “voor zich zelf op moeten komen”. Eerst slaan, dan praten.

Agressie hoeft niet altijd gepaard te gaan met fysiek geweld. Woorden kunnen ook enorm kwetsen. Uitschelden, nare dingen zeggen, gemeen zijn naar de ander, zijn ook een vorm van agressie.

Het is echter mogelijk voor kinderen om te leren, dat zij zich op een andere manier kunnen uiten en dat zij woede of frustratie anders leren richten. Hoe eerder een kind leert om met woede en agressie om te gaan, hoe beter.

 

BESCHERMING

Bescherming is een goede remedie voor kinderen die zich kwetsbaar en onbeschermd voelen. Voor kinderen die negatieve emoties of -energieën overnemen van anderen of van hun omgeving.

Deze remedie beschermt hen tegen invloeden van buiten af.

Bescherming voorkomt het gevoel dat het energetisch leeggezogen wordt door de omgeving, waardoor het zich minder vermoeid voelt.

De energie vloeit minder snel weg, het zorgt ervoor dat het kind de energie meer bij zichzelf kan houden.

De -soms intense- vermoeidheid neemt daardoor af, het voelt zich energieker.

Deze remedie geeft a.h.w. een beschermende mantel, waardoor het kind zich veilig en zekerder voelt. Angsten en onzekerheden kunnen losgelaten worden, het kind weet zich beschermd. Het kan goed bij zichzelf blijven en komt goed in zijn eigen kracht te staan. Het geeft het kind moed en durf.

Deze remedie kan heel goed ingezet worden bij kinderen die heel gevoelig zijn voor hun omgeving, veel “signalen” van anderen oppikken of die bang zijn in bepaalde situaties: b.v. bang in het donker, bang om te gaan slapen, bang om een nieuwe situatie aan te gaan. Ook kan de remedie een gevoelig kind bescherming bieden in sociale situaties, b.v. in de klas of thuis, wanneer het zich onzeker en onbeschermd voelt.

 

BUITEN SPELEN

Buiten spelen is niet alleen heerlijk voor kinderen, maar ook belangrijk. Helaas is het niet meer zo vanzelfsprekend dat kinderen lekker buitenspelen, in een tijd waarin  (spel)computers, tablets, mobieltjes en televisie een steeds grotere rol spelen. Zelfs zo’n grote rol, dat er al kinderen zijn met een tekort aan vitamine D.

De aanzuigende werking van de computers, tablets, mobieltjes en TV en de verslavende werking daarvan, is al op heel jonge leeftijd waar te nemen.

Het is echter heel belangrijk, dat een kind al op jonge leeftijd naar buiten gaat en zich buiten, in de natuurlijke omgeving, thuis en vertrouwd voelt.

Bij het buiten spelen maken kinderen weer contact met elkaar en met de natuur om hen heen. Buiten gebeurt het allemaal. Ze bevinden zich in de echte wereld, in een echte interactie met hun omgeving. Zij kunnen heerlijk bewegen en hun fantasie en creativiteit worden geprikkeld en ontwikkeld. Bewegen, fantasie en creativiteit zijn een belangrijke voorwaarde om (later) goed te kunnen leren.

Kinderen komen tot leven, raken thuis in hun lijf, leren de grenzen van hun lichaam kennen.

Door te klimmen, klauteren, rennen of gewoon rustig ergens een “heksensoep” maken, met wat ze in hun omgeving aan ingrediënten vinden, kunnen ze hun energie kwijt. Door lekker buiten in en met de aarde bezig te zijn, kunnen emoties op een natuurlijke manier verwerkt worden en een plek krijgen. Er komt ruimte in het hoofd.

Het kind mag weer lekker kind zijn, zodat het zich op een goede en natuurlijke manier kan ontwikkelen.

 

DRUK DRUK

In elke klas zitten wel een aantal kinderen, die drukker zijn dan het gemiddelde kind. Zij vallen op door hun drukke, aanwezige gedrag. Dat drukke gedrag kan per kind erg verschillen. Een kind dat zich erg veel op anderen richt en snel afgeleid is, komt moeilijk tot werken. Ook stoort het anderen tijdens het werken.

Sommige kinderen zijn naast hun drukke gedrag ook lichamelijk erg onrustig.

Zij kunnen amper op hun stoel blijven zitten en veroorzaken erg veel onrust in hun omgeving. Andere kinderen kunnen zich daar vreselijk aan storen.

Deze drukke kinderen hebben veel aandacht en begeleiding nodig om meer bij zich zelf te komen. Liefdevolle aandacht, duidelijkheid en zo weinig mogelijk uiterlijke prikkels geven vaak houvast. Het gebeurt echter vaak, dat er negatief op drukke kinderen gereageerd wordt. Het kind kan daardoor een negatief zelfbeeld krijgen, waardoor het nog drukker of onzekerder wordt.

Deze kinderremedie helpt kinderen om beter bij zichzelf te blijven, om een beter gevoel te krijgen over zichzelf en innerlijk meer tot rust te komen, zodat ze in alle eigenheid hun plek in kunnen nemen.

 

GRENZEN

Kinderen hebben tijdens de ontwikkelingsfasen in hun eerste levensjaren  een duidelijke begrenzing nodig.

Begrenzing geeft het kind vrijheid, ruimte en veiligheid om zich goed te kunnen ontwikkelen. Wanneer de begrenzing te strak is of wanneer er bijna geen begrenzing plaats vindt, kan er een belemmering optreden in de ontwikkeling van het jonge kind.

Het kan zich dan niet in vrijheid ontwikkelen. Wanneer er te strakke grenzen worden gesteld, levert dat vrijheidsbeperking op. Wanneer er weinig begrenzing plaats vindt, kan er een gevoel van onveiligheid ontstaan.

Dit kan zich uiten op verschillende manieren.

Het kind kan zich in sterke mate afsluiten voor zijn omgeving, het heeft zich terug getrokken in zichzelf, in zijn binnenwereld. Het is zich daardoor onvoldoende bewust van zijn buitenwereld, van wat daar gebeurt. Het kan die niet aanvoelen. Hierdoor botst dit kind met de omgeving en heeft het conflicten met klasgenoten of leeftijdsgenoten. Het is weinig alert, niet “wakker”, niet helder en eenzijdig in de waarneming. Daardoor mist het vaak de plank in contact met anderen, kan als bot of ongevoelig overkomen en kan in een isolement raken. 

Het kan ook zo zijn, dat het kind teveel uitvloeit. Dit kind kan zich juist te weinig afsluiten voor zijn omgeving. Hierdoor is het gevoelig of zelfs overgevoelig voor zijn omgeving.

Met veel veiligheid en zekerheid kan het kind op weg geholpen worden. Wanneer de veiligheid en zekerheid  onverwacht doorbroken wordt, kan het kind in paniek raken of hysterisch worden.

Ook voelen deze kinderen personen en situaties feilloos aan. Het kan dan zelfs leiden tot heldervoelendheid of helderziendheid.

 

HEIMWEE.

Heimwee kan een echte spelbreker zijn, zowel voor kinderen als volwassenen.

Kinderen met een sterk gevoel van heimwee kunnen niet naar een slaapfeestje van andere kinderen in de klas.

Ze worden vaak in de loop van de avond of ’s nachts opgehaald, ook al proberen ze te blijven. Ook logeerpartijtjes bij familie lopen ze mis vanwege heimwee.

Meerdaagse schoolreisjes of schoolkampen kunnen de oorzaak zijn van veel stress. Al weken van te voren wordt er tegenop gezien: door het kind, maar ook door de ouders, omdat ze ondertussen wel weten wat er staat te gebeuren.

Ook volwassenen heb ik tijdens een studieweek halverwege af zien haken, omdat ze het niet volhielden vanwege de heimwee.

Deze remedie heb ik ontwikkeld om deze kinderen  en volwassenen te helpen. In elke groep zitten wel een of twee kinderen met heimwee.  Ik heb deze remedie een paar keer ingezet voor en tijdens een meerdaags schoolreisje, uiteraard in overleg met de ouders. Wonderlijk was, dat de kinderen niet alleen wilden blijven, maar dat ze ook durfden te gaan slapen. Ze genoten en hadden een sterk gevoel van “bevrijding”.

 

IK KAN HET

Er zijn kinderen die angstig kunnen reageren op een nieuwe situatie. Zij bedenken dan veel bezwaren, waardoor ze niet gemakkelijk instappen in een gebeuren.  Vaak ontbreekt het hen aan (zelf) vertrouwen. Ze missen vaak het  vertrouwen dat alles wel goed komt of ze missen het vertrouwen dat ze het aankunnen. 

Als ze vertrouwen hebben, zal dat hen helpen om moed te ontwikkelen om iets aan te gaan. Ze durven dan een stap te zetten.

Vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in het leven, vertrouwen dat alles wel goed komt, helpt kinderen om zekerder in het leven te staan.

Dat heeft een sterk effect op hun denken en handelen. Zij krijgen dan ruimte om zich te ontplooien en te groeien.

  

JALOEZIE

Jaloezie is een sterke emotie, waar kinderen flink last van kunnen hebben. Wanneer een kind een broertje of een zusje krijgt, kan het gevoel ontstaan, dat alle aandacht naar het nieuwe kindje gaat. Hij/zij kan daardoor jaloers worden en met dat jaloerse gevoel moet een kind leren omgaan. Het kan het gevoel krijgen dat er niet meer van hem/haar gehouden wordt, of dat het verdrongen wordt en zijn plekje binnen het gezin kwijt is. Soms kan een kind de nieuwe baby nog niet erg waarderen en ziet het positieve van de komst van de baby niet. De baby pakt a.h.w. zijn ouders af, waardoor het jaloers kan worden op het nieuwe kindje.

Het kan voor een kind ook heel moeilijk zijn, wanneer er twee gezinnen samengevoegd worden. De aandacht gaat vaak naar de nieuwe partner, naar het “nieuwe” broertje en/of zusje. Wanneer er te veel waardering en aandacht naar de nieuwe partner gaat of de nieuwe situatie is, kan een kind zich ongelukkig voelen. Jaloezie zal dan snel de kop op steken.

Jaloezie kan ook ontstaan, wanneer het kind bezitterig is en de vriendschap met een vriendje of vriendinnetje niet kan delen. Het kind voelt zich afgewezen of zelfs gekwetst als het vriendje/vriendinnetje met een ander wil spelen. Dat kan leiden tot boosheid en agressie.

Door jaloezie wordt het vaak onaardig tegen andere kinderen. Het kan zelfs hatelijk of gemeen worden.

  

LOSLATEN.

De remedie helpt kinderen gemakkelijker los te laten, zoals: het loslaten van angsten, van verdriet, van verlies, van vastzittende gedachtes.

Er zijn kinderen, die kunnen blijven hangen in iets. Dat “iets” kan heel gevarieerd zijn.

Een opmerking of gebaar van een ander kind kan een tijd blijven hangen en wordt steeds groter gemaakt. Als zo’n opmerking snel in perspectief gezet kan worden en ook weer snel losgelaten wordt, heeft het kind er veel minder last van en gaat het zich ook niet vastzetten. Je kunt soms ook gewoon je schouders ergens over ophalen en iets bij de ander laten. De remedie zorgt voor meer ruimte en lucht.

Ook kan Loslaten helpen bij het overlijden van een dierbaar iemand of een geliefd huisdier. Kinderen kunnen het verdriet daarvan nog lang ervaren. De remedie helpt het verdriet los te laten, zodat de mooie herinneringen ruimte krijgen.

De remedie Loslaten kan helpen angsten los of nare gedachtes los te laten.

Deze remedie is heel goed te gebruiken in combinatie met andere remedies.

Zo zijn Loslaten en Ik Kan Het, Loslaten en Verhuizen, Loslaten en Heimwee, Loslaten en Gepest Worden goede combinaties.

De remedie is dus heel breed inzetbaar.

 

OPENHEID

Sommige kinderen durven hun gevoelens niet te uiten of durven zich niet te laten zien. Zij schermen zich af, zijn gesloten. Zelfs als ze hard vallen of zich pijn hebben gedaan, verbijten zij hun pijn en knipperen hun tranen weg:

“Niets aan de hand, het doet geen zeer”.

Wanneer zij door het gedrag van anderen gekwetst worden, reageren zij snel, vaak met een strak gezicht, met: ”Niet erg hoor, ik heb er geen last van”.

Het zijn vaak gevoelige kinderen, die de omgeving sterk waarnemen.

Pas wanneer zij zich heel veilig weten en gezien voelen, ontdooien zij stapje voor stapje. Aan kleine signalen is te merken dat zij contact zoeken. Daar dient zorgvuldig mee omgegaan te worden. Zodra zij het gevoel hebben dat er niet goed gereageerd wordt, gaat de rem er weer op en gaan de deuren dicht. Deze remedie helpt kinderen hun eigen plek in te nemen, waardoor zij een gevoel van zekerheid en vrijheid kunnen ontwikkelen.

Wanneer zij de angst kunnen loslaten, kunnen zij een gevoel van vrijheid en innerlijke ruimte ervaren. Zij kunnen in het licht gaan staan. Zodra zij het scherm hebben laten zakken kan het licht binnen komen.  Wanneer het licht binnenkomt, verdrijft het de donkerte: de sombere gedachten en angstige gevoelens.

Zij komen in hun kracht te staan. Ze ervaren dan dat zij zich niet af hoeven te sluiten, omdat zij zich beschermd voelen. Dat geeft een gevoel van veiligheid en vrijheid. Daardoor kunnen zij zich langzaam maar zeker steeds meer openen, totdat zij zich in alle openheid kunnen uiten en zich durven te laten zien.

 

ONDERSTEUNING

Deze remedie is in eerste instantie gemaakt voor kinderen die een moeilijke start in het leven hebben gehad. Daar zijn later de gevolgen van te merken. Denk aan kinderen die geadopteerd zijn vanuit een ander land en vaak ook een andere culturele achtergrond hebben. In hun vroegste jeugd hebben zij te weinig te eten, aandacht of veiligheid gehad. Leven werd overleven.

Aan hun vroegste basisbehoeften werd niet voldaan, waardoor er een belemmering in hun ontwikkeling is ontstaan.

Kinderen kunnen hechtingsproblemen of fixaties ontwikkelen.

Bij hechtingsproblemen hebben kinderen moeite om zich aan mensen te binden of zich te verbinden met situaties en/of regels. Of er kan een verlatingsangst zijn ontstaan. Dan hebben zij moeite om mensen los te laten.

Er is dan weinig vertrouwen ontwikkeld en het voelt “veilig” om zelf de situatie zoveel mogelijk onder controle te houden.

Fixaties kunnen er onder andere zijn t.a.v. eten, aandacht of veiligheid.

Als een kind honger geleden heeft, is voedsel een magneet. Als het kind verwaarloosd is, kan het een overmatige behoefte hebben aan aandacht. Als een kind zich onveilig heeft gevoeld, kan het veel behoefte hebben aan veiligheid en bevestiging. Daar kan het kind op allerlei manieren om vragen, zowel in positieve  als in negatieve zin.

Maar deze remedie is niet alleen voor kinderen die een moeilijke start hebben gehad.

Het kan ook zo zijn, dat een kind in een bepaalde periode extra ondersteuning nodig heeft of een steuntje in de rug kan gebruiken.

 

STRUCTUUR

De remedie Structuur werkt voornamelijk op het in balans brengen van de innerlijke structuur. Wanneer de innerlijke structuur in balans is, heeft een kind een beter overzicht.

Hierdoor worden prikkels en informatie gemakkelijker verwerkt, omdat het deze gelijk een plek kan geven. Een innerlijke structuur zorgt namelijk voor een innerlijke duidelijkheid.

Deze remedie geeft het kind inzicht in zijn sterke en zwakke kanten en het weet wanneer het in zijn kracht staat.

Structuur helpt een kind om goed bij zichzelf te blijven, zodat het kan onderscheiden wat goed en niet goed voor hem is. Wanneer een kind overzicht heeft, sterkt dat ook het zelfvertrouwen.

Wanneer het kind de zaakjes innerlijk op orde heeft, is het in staat om zelfdiscipline te ontwikkelen.

De innerlijke structuur kan ook verstoord zijn. Dit kan komen door:

- oververmoeidheid,

- stress,

- door rolpatronen die het kind opgedrongen krijgt en die niet bij hem passen,

- door innerlijke verwarring, als gevolg van een inconsequente opvoeding (thuis of op school)

- door teveel dubbele boodschappen.

Dubbele boodschappen ontstaan wanneer de situatie en de innerlijke beleving niet met elkaar overeenstemmen.

Een gebrek aan innerlijke structuur kan leiden tot recalcitrant- of losgeslagen gedrag.

Het kind kan in conflict komen met autoriteit: ouders, leerkrachten, hulpverleners of gezag.

Een kind kan ook negatief gedrag gaan vertonen als hij/zij het gevoel heeft dat de aangeboden structuur van buiten af opgedrongen wordt. Het kan daardoor dichtslaan, angstig gedrag gaan vertonen of het kan conflicten uit de weg gaan, met als gevolg dat het iets inlevert van zichzelf.

 

DE CHAKRA REMEDIES

↑Terug naar index↑

Chakra's zijn energiecentra in ons lichaam. Een verstoorde of geblokkeerde werking heeft directe gevolgen voor ons voelen, denken en handelen. Deze Chakra remedies zijn speciaal ontwikkeld om de werking van de 7 belangrijkste chakra's zo optimaal mogelijk te laten zijn. Elke Chakra remedie bestaat uit een combinatie van 5 bloesem remedies, de Zonnevlecht remedie heeft echter een combinatie van 4.
Voor de doorstroming tussen de 7 chakra's is er verder ook een Verbinding remedie. De 8 remedies kunnen gebruikt worden als de energie van een chakra te open, te gesloten of geblokkeerd is.

De Chakra remedies kunnen op verschillende manieren gebruikt worden:

Je kunt ze uitwendig gebruiken door ze direct op het chakra te druppelen, te gebruiken bij massages of lichaamswerk, of wanneer iemand niet in staat is om ze in te nemen. De aanbevolen hoeveelheid is dan 5 druppels per remedie.

Je kunt ze innemen :
- in acute situaties 5 druppels direct uit het flesje innemen onder de tong.
Dit kan een aantal keren herhaald worden, zolang men voelt dat het nodig is.
- op verdunde wijze.Je kunt dan 5 druppels van de Chakra remedie(s) in een 30 ml. doseerflesje doen, dat gevuld is met een klein beetje alcohol en bronwater.
Vanuit dit 30 ml. flesje worden dan 4x daags 5 druppels ingenomen onder de tong.

BESCHRIJVING VAN DE CHAKRA REMEDIES :

CHAKRA 1
Bevat :judaspenning, kaasjeskruid, fluitenkruid, grasklokje, klein hoefblad.

Deze combinatie bestaat uit 5 bloesemremedies en brengt het Wortelchakra in evenwicht. Ze geeft kracht en stabiliteit aan dit fundament, waarop alle chakra's, maar ook je leven gebouwd is. Ze herstelt de aardebinding en het aarden. Je leven is een onderdeel van het grotere geheel, van de natuur. Deze remedie versterkt dit bewustzijn en herstelt de natuurbeleving.We zijn deel van de natuur, met al haar processen en de processen van het leven die daarbij horen. Deze remedie laatje ook het feit accepteren dat vergankelijkheid een onderdeel van het leven is. Ze brengt je terug naar je eigen natuur. Ze herinnert je aan wat werkelijk belangrijk is, zodat je bijvoorbeeld je financiële zorgen niet de overhand laat krijgen. Materiële zaken vergaren hoort oorspronkelijk niet bij de menselijke natuur.

De remedie laat je met plezier en vreugde in het leven staan en met vertrouwenje eigen plek op aarde innemen.

CHAKRA 2
Bevat :klaproos,teunisbloem,witte dovenetel, smeerwortel,vingerhoedskruid

Deze combinatie werkt op het Buikchakra, het chakra van de emoties en beweging.
De remedie haalt oude, vaak diep weggestopte emoties weer naar boven zodat je ze onder ogen kunt zien en ze los kunt laten.De remedie heelt emotionele blauwe plekken, zodat het chakra weer beter kan gaan stromen. Dit chakra staat ook voor seksualiteit.
De remedie zorgt voor het loslaten van oude, eventueel opgelegde patronen of blokkades en laat het gevoel weer stromen.Zo kun je jezelf in openheid en met plezier, creatief uiten.

Er zijn goede resultaten behaald met deze remedie bij onregelmatige menstruatie of bij het niet op gang komen ervan. Ze herstelt de balans en laat je (letterlijk) weer stromen. Ook bij klachten tijdens de overgang zijn goede resultaten behaald.

CHAKRA 3
Bevat :arnica, boterbloem,oerhout,zonnebloem

Deze combinatie van deze remedies hoort bij de Zonnevlecht, het derde chakra. Vanuit dit chakra handel je en manifesteer je jezelf in de buitenwereld. Deze remedie zorgt datje goed bij jezelf blijft en dat je handelt vanuit je bron. Wanneer je goed bij jezelf kunt blijven, is een ander niet snel in staat om je innerlijke vrede te verstoren. Je kunt jezelf accepteren zoals je bent en in openheid reageren op de ander.

De remedie helpt je om adequater om te gaan met zaken - informatie, mensen, gebeurtenissen - die op je afkomen.

CHAKRA 4
Bevat :akelei,sneeuwklokje,boterbloem, smeerwortel, vingerhoedskruid.

Deze combinatie van 5 remedies vormen samen de Hartchakra remedie. Het Hartchakra is het middelste van de 7 hoofd chakra's. Het is het centrum. Belangrijk bij dit chakra is de liefde. Vooral de liefde voor jezelf is zeer belangrijk. Op een goede manier van jezelf kunnen houden en mededogen kunnen hebben met jezelf is de sleutel tot het onvoorwaardelijk kunnen houden van de ander. De remedie herstelt je zelfbeeld: "Ik ben goed zoals ik ben." Ze zorgt datje oude hartenpijn los kunt laten, dat je weer bij je hart kunt komen en het open kunt zetten; dat je je hart kunt luchten en je gevoelens kunt uiten.

Deze remedie steunt je bij het ontwikkelen van hartelijkheid en liefdevolle aandacht voor jezelf en anderen.

CHAKRA 5
Deze remedie bevat :duizendblad,goudsbloem,guldenroede,morgenster,paardenbloem.

De combinatie van deze 5 bloesemremedies hoort bij het Keelchakra. Het keelchakra ligt tussen het lijf en het hoofd, het voelen/handelen en het denken. Bij het keelchakra horen creativiteit, maar vooral het horen, het gehoord worden en het zuiver spreken. De Keelchakra remedie laat je luisteren met je hart en niet je verstand, zowel naar jezelf als naar anderen. Het goed luisteren naar jezelf is buitengewoon belangrijk; het luisteren naar je denken, naar je gevoel en naar je lichaam. Je bent dan in staat om beter bij jezelf te blijven, ook in sociale situaties. Je kunt spanningen en verkrampingen (verkrampte gedachten) loslaten en in openheid naar de ander luisteren en ook het spreken gebeurt vanuit innerlijke oprechtheid. Je wordt ook beschermd tegen de negatieve woorden van anderen.

CHAKRA 6
Bevat :havikskruid,margriet, vergeet me nietje,smeerwortel,zwanenbloem.

Deze remedie is voor het Voorhoofdchakra, ook wel het derde oog genoemd. Dit is het chakra van zowel de uiterlijke, als de innerlijke waarneming, het uiterlijk zien en het innerlijk zien, hoe je naar de dingen kijkt. Ook het denken en het verder zien dan het denken, helderziendheid, vallen onder dit chakra. De remedie versterkt het contact met het Hoger Zelf en het handelen naar eigen inzicht. Ze verbetert het verkrijgen van inzicht en overzicht, dit kan ook gebeuren via dromen, het integreren hiervan en het toepassen op een goede manier. Je bent in staat dingen te zien in een breder perspectief. Vanuit dit verkregen inzicht en overzicht kun je goed bij jezelf blijven en trouw blijven aan datgene wat goed voor je is.

CHAKRA 7
Bevat : akelei,bijvoet,engelwortel,fluitenkruid,witte dovenetel.

Deze combinatie is voor het Kruinchakra. Ze helpt je om het zevende chakra meer te openen. Dit verbetert je inzicht in hoe de dingen werkelijk zijn. Ze versterkt je vertrouwen in moeilijke momenten en geeft je spirituele begeleiding en bescherming. Zij zorgt dat jij je angsten en verkeerde denkbeelden los kunt laten, zodat je meer inzicht krijgt in je bewustzijn. Op deze manier kun jij je optimaal ontplooien.

CHAKRA DE VERBINDING 8
Bevat :akelei,judaspenning,fluitenkruid, witte dovenetel,margriet.

Deze combinatie vormt samen de Verbinding remedie. Ze zorgt voor een goede energetische doorstroming in het energie kanaal waar de chakra's mee verbonden zijn. Ze laat de energie tussen de verschillende chakra's weer stromen, van het onderste naar het bovenste chakra en omgekeerd. Wanneer de energie van één chakra hersteld wordt, kan daar op dat moment zoveel energie naar toe gaan, dat er minder energie stroomt naar de andere chakra's.